Historie4

Egypter tiden
2250 -1717 Jubelår
2300 -1667 Jubelår
2350 -1617 Jubelår
2400 -1567 Jubelår
2413 -1554 Suppilulium I blir konge over Hetittene
2430 -1537 Seti I blir født
2435 -1532 Hetittenes konge, Suppliulium I, dør
b Arnuwanda II blir konge over Hetittene
2436 -1531 Arnuwanda II, Hetittenes konge, dør
b Mursili II blir konge over Hetittene
2450 -1517 Jubelår
b Det 19. Dynasti begynner i Egypt
c Ramses I blir Farao i Egypt
d Ramses I dør
e Seti I blir Farao i Egypt
2451 -1516 Farao Seti I fører krig mot Kana’an og Libanon
2458 -1509 Den Egyptiske hær slår ned et mindre opprør i Nubia
2460 -1507 Ramses II, Seti I’s sønn, blir født Egyptisk 19.01
2462 -1505 Hetittenes konge, Mursili II, dør
b Muwatalli II blir konge over Hetittene
2474 -1493 Ramses II blir utnevnt til regjerende prins av sin far, Seti I
2476 -1491 Aron, Amrams sønn, blir født, av Levis stamme
2479 -1488 Moses, Amrams sønn, blir født av Levis stamme
2480 -1487 Mernepah, Ramses II’s sønn, blir født
2483 -1484 Farao Seti I inntar Kadesj sammen med Ramses II
2485 -1482 Farao Seti I dør 55 år gammel
b Ramses II blir Farao i Egypt 25 år gammel Egyptisk 27.11
c Hetittenes konge, Muwatalli II, dør
d Mursili III blir konge over Hetittene
2487 -1480 Ramses II slår sjøpiratene (Filisterne) i et avgjørende slag
2489 -1478 Ramses II erobrer Hetittenes by Amurru, fører krig mot Syria, Kana’an, Ribla i Hamat, og et slag mot Kadesj
2490 -1477 Ramses II har et nytt slag ved Kadesj mot Hetittene
2492 -1475 Ramses II tar Kana’an, Moab, Se’ir, Hesbon, og Damaskus
b Hetiterkongen Mursiili III må rømme for sin onkel (Hattusili III)
c Hattusili III blir konge over Hetittene
2493 -1474 Ramses II drar inn i Amurru via Libanon, og til Dapur, hvor han fikk reist en statue av seg selv
2494 -1473 Ramses II reiste en stele ved Beit She’an i dagens Israel
2495 -1472 Ramses II tar byene Retenu, og Tunip i Naharin, i Hetittenes land
2496 -1471 Josva (Hosea), Nuns sønn, blir født av Efraims stamme
2500 -1467 Jubelår
2506 -1461 Ramses II inngår en fredsavtale med kongen i Kadesj, Hattusili III
2519 -1448 Moses rømmer fra Egypt 40 år gammel
b Ramses II gifter seg med to Hetittiske prinsesser for fredsavtalen
2521 -1446 Kaleb, Jefunnes sønn, blir født av Juda stamme
2522 -1445 Hetittenes konge, Hattusili III, dør
b Tudhaliya IV blir konge av det Hetittiske imperiet
c Hungersnød hos Hetittene. De bygger 13 dammer pga. Tørken, og får kornhjelp fra Egypten og Urgarit
2525 -1442 Merneptah blir forfremmet til tilsynsmann av hæren
2529 -1438 Hetittenes konge, Tudhaliya IV, lider et voldsomt nederlag mot Assyria
2540 -1427 Merneptah blir Farao Egypt
b Ramses II er 80 år
2542 -1425 Suppilulium II, sønn av Tudhaliya IV, blir konge over Hetittene
2544 -1423 Farao Merneptah går til krig mot et opprør i Kana’an
2545 -1422 Farao Merneptah går til krig mot Libya
b Merneptah går til krig sammen med Hetittene mot sjøfolket (Fillisterne) som hadde tatt den sørlige Egypt
c Suppilulium II hjelper Farao mot Fillisterne
c Farao Merneptah slår ned opprøret i Nubia
2550 -1417 Jubelår
b Hetittenes konge, Tudhaliya IV, dør
c Arnuwanda III blir konge over Hetittene
2552 -1415 Hetittenes konge, Arnuwanda III, dør
2558 -1409 Ramses II dør, 99 år gammel
b Moses kommer tilbake til Egypt, 80 år gammel
c Den lange natten som varer i 3 døgn i Egypt
Print Friendly, PDF & Email