Farao Mernaptah

 

Farao Mernaptah
Tidsepoke:              Det 19. Dynasti
Fødtselsdato:
Tronetiltredelse:       I Achet 19        Egyptisk 19.01
Forvalter:                19 år og 4 mnd. ?
Tronefratredelse:
Regjeringsår:          19 år og 4 mnd.
Død:                       I Peret 19        Egyptisk 19.05  Jødisk 19.01
Far:                        Ramses II
Sønn:                     Seti II

Hans død

I denne franske utgaven av hans historie, fortelles det at han hadde en del bruddskader som følge av støt og vold, og døde sannsynligvis av drukning.  https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9renptah

2. Mosebok 14
17. Men jeg vil forherde Egypternes hjerte, så de setter etter dere. Og jeg vil åpenbare min herlighet på Farao og hele hans hær, på hans vogner og hestfolk.

22. Og Israels barn gikk midt igjennom havet på det tørre, og vannet stod som en mur på deres høyre og deres venstre side.

Salme 136
15. og kastet Farao og hans hær i det Røde Hav, for hans godhet varer for evig;

Hvis han ble truffet av slike vannmasser så kan man jo forstå at han fikk en del juling i sin død.

2. Mosebok 12
29. Så skjedde det ved midnatts tid at Herren slo i hjel alle førstefødte i Egyptens land, fra den førstefødte sønn av Farao, som satt på sin trone, til den førstefødte sønn av fangen, som var i fengslet, og alt førstefødt blant buskapen.

Her ser vi at arvingen til tronen i Egypten døde.

Etter Farao Mernaptah er død tar Set II det nedre området av Egypt med hovedstaden Ra’amses, og Amenmesse tar den øvre delen av Egypt og Nubia, inntil Set II gikk av med seieren i det 5. året. Men han døde etter å ha styrt i 5 år og 10 mnd. https://en.wikipedia.org/wiki/Seti_II

Med andre ord en innbyrdes krig i Egypt etter Mernaptah’s død. Så vi ser at dette passer med det som står skrevet i bibelen.

Merneptah’s Stele som ble gjort etter hans død, om ham, forteller: “Israel” som ble utslettet og deres frø utryddet bør være.

Det betyr nok at de trodde at Israels folk døde i vannmassene slik som Farao og hans soldater gjorde.

 

Regjeringstid

1  Det ble sagt at Ramses II levde til at han ble 99 år gammel

2  Ramses II feiret et uovertruffent antall av 14 sed-festivaler i løpet av sitt styre. Den første ble etter tradisjonen feiret etter at farao hadde styrt i 30 år, og siden hvert tredje år.

 14 * 3 = 42 og 30 år + 42 = 72 regjeringsår (og ikke 66) Med andre ord. Han rakk ikke siste sed-festival. https://no.wikipedia.org/wiki/Ramses_II

Det kan se ut til at hans Mernaptah tar over styringen som Farao en del år før Ramses II dør.

Ved år 40 av Ramesses II’s styre, ble Merneptah blitt forfremmet til tilsynsmann av hæren. Og i år 55 av Ramesses II’s styre ble Merneptah (deretter 48 år) offisielt proklamert som arving og kronprins som Ramesses feiret sin 80. bursdag. https://en.wikipedia.org/wiki/Merneptah

2. Mosebok 4
19. Og Herren sa til Moses i Midian: Dra av sted og vend tilbake til Egypten! Nå er de døde, alle de som stod deg etter livet.

Altså 19 år og 6 mnd. slik Manetho sier. https://de.wikipedia.org/wiki/Merenptah  / http://elshaddai.no/farao-ramses-ii/

( 19. Achet I ) besteg han tronen. https://de.wikipedia.org/wiki/Merenptah (Egyptisk 19.01)

Hvilken tid på året døde Mernaptah?

Det kan vi se på Egypts plager. De tegn som Moses gjorde i Egypten.

1 legevitenskap

2 Ormen

3 elven ble til blod og fiskene dør (7 dager etter dette kommer den 4. plagen)

4 Frosk (Det var storflom i Nilen dette året i mnd. 13. Achet II  https://de.wikipedia.org/wiki/Merenptah)

5 Mygg

6 Fluer    Fluer legger gjerne eggene i dødt kjøtt. Fra eggene legges til de klekkes går det 12-14 dager. Fluene lever et halvt år. Fluene kan også bære med seg smitte https://no.wikipedia.org/wiki/Fluer

7 Pest blant dyrene

8 Byller på folk og fe

9 Hagl og trodenvær (Dette kan ha kommet i Egypts flomperiode)

   2. Mosebok 9
   31. Lin og bygg var slått ned, for bygget stod i aks og linet i knopp.
   32. Men hvete og spelt var ikke slått ned, for de kommer senere.

10  Gresshopper       

2. Mosebok 10
14. Og gresshoppene kom inn over Egyptens land og slo seg ned i hele Egypten i store mengder. Aldri hadde det før vært en slik gresshoppesverm, og aldri vil det komme noen slik mere.
15. De dekket hele landet, så landet ble mørkt. Og de åt opp alle vekster i landet, og all frukt på trærne som haglet hadde latt tilbake, og det ble ingenting grønt tilbake på trærne eller på markens vekster i hele Egyptens land.

Her ser vi at frukten var kommet på trærne, men at de ble slått ned før innhøstningen.

11 Mørke  

 2. Mosebok 10
 22. Så rakte Moses sin hånd opp mot himmelen, og det ble et tykt mørke over hele Egyptens land i 3 dager.
 23. Den ene kunne ikke se den andre, og ingen torde flytte seg fra sin plass i 3 dager. Men hos alle Israels barn var det lyst der de bodde.

Kanskje Hekla 3. eller Hekla 4. utbrudd  https://en.wikipedia.org/wiki/Hekla_3_eruption

12 De førstefødte i landet dør (Dødsengelen)

2. Mosebok 12
1. Og Herren sa til Moses og Aron i Egyptens land:
2. Denne måned skal være deres nyttårsmåned, den skal være den 1. av årets måneder hos dere.
3. Tal til Hele Israels menighet og si: På den 10. dag i denne måned skal hver husfar ta seg ut et lam, et lam for hvert hus.
4. Men dersom huset er for lite til et lam, skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk; etter hva enhver eter, skal dere regne folk på hvert lam.
5. Det skal være et lam uten lyte, årsgammelt, av hankjønn; et lam eller et kje kan dere ta.
6. Og dere skal gjemme det til den 14. dag i denne måned. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom solens nedgang og nattens frembrudd.

12. For samme natt vil jeg gå igjennom Egyptens land og slå i hjel alt førstefødt i Egyptens land; både folk og fe. Og over alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Jeg er Herren.

Hans førstefødte sønn døde altså natten til den 15. Abib, som er den 1. måned i det Jødiske året.  ( III Peret ?)

Egyptisk kalender

  1. mnd I Akhet (Thoth)         1. mnd med flom
  2. mnd II Akhet (Phaophi)     2. mnd med flom
  3. mnd III Akhet (Atyr)          3. mnd med flom
  4. mnd IV Akhet (Choiak)      4. mnd med flom
  5. mnd I Peret (Tybi)             1. mnd med vekst
  6. mnd II Peret (Mechir)        2. mnd med vekst
  7. mnd III Peret (Phamenoth) 3. mnd med vekst
  8. mnd IV Peret (Pharmuthi)  4. mnd med vekst
  9. mnd  I Shemu (Pachons)   1. mnd med lite vann
10. mnd  II Shemu (Payni)       2. mnd med lite vann
11. mnd III Shemu (Epiphi)      3. mnd med lite vann
12. mnd IV Shemu (Mesore)    4. mnd med lite vann (denne mnd har 5 dager ekstra)

Hver mnd er på 30 dager bortsett fra den siste.

I følge 4. Mosebok 33, så kan det se ut som om Farao døde den 19 Abib.

Ifølge et innskrevet ostraca-dokument fra Deir el-Medina-arbeiderens fellesskap ble Seti IIs død annonsert til arbeiderne av «The [Chief of] politiet Nakht-min” i år 6, I Peret 19 i Seti IIs regjering  https://en.wikipedia.org/wiki/Seti_II

(Det ser ut for meg at dette gjelder Merneptah og ikke Seti II. Altså 19 Abib = I Peret 19) Og det en den første måneden med vekst.

En dobbelsjekk på at dette er riktig Farao, er dette:

2. Mosebok 12
40. Den tid Israels barn hadde bodd i Egypten, var 430 år.
41. På den dag de 430 år var til ende, da var det alle Herrens hærer drog ut av Egyptens land.

Israels folk kom til Egypten i det 2. året med hungersnød. Og går vi 430 år bakover i tid, så kommer vi til det 14. dynasti av Faraoene, og da finner vi følgende:

Som følge av det meget korte styret til Nehesy, er de fleste forskere, blant dem Manfred Bietak og Kim Ryholt, enige om at Nildeltaet ble rammet av en langvarig sult og kanskje en pest som varte fram til slutten av fjortende dynasti.  https://no.wikipedia.org/wiki/14._egyptiske_dynasti#cite_note-ryholt-1

Bibelen sier at det var 7 år med hungersnød (1. Mosebok 39-50)

 

Hendelser i løpet av hans regjeringstid

I det 4. året drar han til krig mot et opprør i Kana’an  https://uk.wikipedia.org/wiki/Мернептах

På  våren av det 5. året drar han til krig mot Libya og sjøfolket (Fillisterne) som hadde inntatt den sørlige delen av Egypt. Han fikk hjelp fra Hetittene i slaget med sjøfolkene. https://uk.wikipedia.org/wiki/Мернептах

Merenptah, som i sin drøm mottar forsikring om Ptah at en stor seier venter på ham, samler sine tropper og kaster dem mot fienden en måned etter invasjonens begynnelse. Til tross for denne sene reaksjonen, blir kampen til fordel for egypterne, og rapporter fra kampanjerapporten er mer enn ni tusen døde og like mange fanger blant innbyggerne. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mérenptah

(Årsaken til at han ventet en hel måned før han begynte angrepet, var nok at han ventet på Hetittene, som sine allierte, før slaget begynte. Så tingene var nok godt planlagt.)

På slutten av det 5. året slår han ned opprøret i Nubia.

 

 

Å.L.

Posted on: 23. mai 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *