Farao Ramses III

 

Tidsepoke:          Det 20. Dynasti
Født:
Tronetiltredelse:  I Shemu dag 26         Egyptisk 26.09
Forvalter:
Tronefratredelse:
Regjeringsår:      31 år, 1 mnd, og 19 dager
Død:                   III Shemu dag 15        Egyptisk 15.11
Far:                    Setnakhte
Mor:                   Tiy-Merenese
Koner:                Iset, Tiya
Sønn:                 Ramses IV, Ramses VI, og Ramses VIII

  

Usimare Ramesses III blir farao og regjerer i 31 år, 1 mnd, og 19 dager

Dette er basert på hans kjente tiltredelsesdato for I Shemu dag 26 og hans død på År 32 III Shemu dag 15, for en regjering på 31 år, 1 måned og 19 dager.  https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_III

Ramses III var konge av dynastiet XX i det gamle Egypt . Regjeringen er rundt 1182-1151 f.Kr. Hans navn var Horus Kanakht Aaanesyt (kraftig og majestetisk modig),  https://ca.wikipedia.org/wiki/Ramsès_III

og var far til de følgende tre faraoene ( Ramses IV , Ramses VI og Ramses VIII ) https://ca.wikipedia.org/wiki/Ramsès_III

Krig mot Libyerne

Ramesses III var også tvunget til å bekjempe invaderende libyske stammemenn i to store kampanjer i Egyptens vestlige Delta i henholdsvis år 5 og år 11. https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_III

Krig mot Filisterne

 «filistene», som bare betyr «andre nasjoner». https://en.wikipedia.org/wiki/Philistines

I år 8 av hans regjering invaderte sjøbefolkningen , inkludert Peleset , Denyen , Shardana , Meshwesh av havet og Tjekker , Egypt med land og sjø. Ramesses III beseiret dem i to store land- og sjøkamp. Selv om egypterne hadde et rykte som dårlige sjøfolk, kjempet de utholdende. Rameses lined bredden med rangeringer av bueskyttere som holdt en kontinuerlig sverm av piler inn i fiendens skip da de forsøkte å lande på bredden av Nilen. Deretter angrep den egyptiske flåten ved hjelp av gripende kroker for å trekke i fiendens skip. I den brutale hånd-til-hånd kampene som fulgte, ble sjøfolkene helt beseiret. Harris Papyrus sier:

Som for de som nådde grensen min, er deres frø ikke, deres hjerte og deres sjel er ferdig for alltid. Når det gjelder de som kom sammen på sjøen, var den fulle flammen foran dem ved Nilen, mens en lomme omgav dem på kysten, ble de trampet ned på stranden, drept og laget i hauger fra hode til ende .

Ramesses III hevder at han innlemmet havfolkene som fagfolk og bosatte seg i Sør-Kanaan, selv om det ikke foreligger klare bevis for dette. Farao, som ikke kan hindre dem sin gradvise ankomst i Kanaan, kan ha hevdet at det var hans ide å la dem bosette seg på dette territoriet. Deres tilstedeværelse i Kana’an kan ha bidratt til dannelsen av nye stater i denne regionen som filistene etter sammenbruddet av det egyptiske imperiet i Asia.  https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_III

Byen Ugarit

En cuneiform- tablett funnet i 1986 viser at Ugarit ble ødelagt etter døden av Merneptah (1203 f.Kr.). Det er generelt enighet om at Ugarit allerede hadde blitt ødelagt av det 8. år av Ramesses III (1178 f.Kr.).  https://en.wikipedia.org/wiki/Ugarit

Da de invaderende » havets folk » begynte å ødelegge Anatolia (sentrum av Tyrkia ) og den nordlige delen av Syria, brukte hetittene militæret og militært formål hæren og flåten til Ugarit konge Nichmaddu III. Hans etterfølger, Ammurapi III, avslørte den kritiske situasjonen der kongeriket viste seg i hans brev til Alasias konge (Kypros). Dermed skrev Ammurapi at siden Ugarits tropper og vogner befinner seg i hetittene i sentrum av Lilleasia , og flåten er i Lucca, ble byen fratatt militær beskyttelse. I tillegg, kort tid (ca. 1200 f.Kr.) før direkte angrep av «folkene fra sjøen», led byen av et sterkt jordskjelv; Som et resultat ble Ugarit forsvarsløs og, uten å vente på ekstern hjelp, ble fullstendig ødelagt av en invasjon på slutten av bronsealderenhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Угарит

Det store jordskjelvet finner vi igjen i Bibelen

4. Mosebok 16
31. Med det samme han hadde endt denne tale, da revnet jorden under dem.
32. Jorden lukket opp sin munn og slukte dem og deres boliger, og alle de folk som tilhørte Korah og alt det de eide.
33. Og de fór levende ned i dødsriket med alle sine. Jorden skjulte dem og de omkom, og ble levende utryddet av menigheten.

Havets folk, fra Syria, var ikke bare grupper av angripere, men reiste med kvinner og barn og eiendeler, til fots og med båt. Den egyptiske hæren beseiret lett landsbyene i havet som kom over land og laget et dødelig gram i Djahy, sannsynligvis i Gaza- området. Flåten ble drevet av en av armene til Nilen og tiltrukket av et sted hvor de egyptiske bueskytterne ventet og ble like beseiret. https://ca.wikipedia.org/wiki/Ramsès_III

Egypt ble ofte truet under regjering av Ramses III av utenforstyrker.

I år 5 av hans regjering, vest for deltaet , erobret han libyske stammer, som han integrerer en del av troppene i sin hær. Han konfronterer dem og overvinter dem igjen, seks år senere, i år 11 av hans regjering . De beseirede, merkede er tatt bort, med kvinner og barn, og er opprinnelsen til libyske samfunn bosatt i landet.

I år 8 stopper farao de ødeleggende bølger av havets folk som filistene har sluttet seg til. Deres flåte er ødelagt i en marinestyrke som er fortalt på murene i hans hylle-tempel Medinet Habu 6 . Konfliktene varer i nesten elleve år, ofte vunnet av Ramses III. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramsès_III

 

Streik, sunami, massedød, ødelagte avlinger

Samfunnet arbeider i de kongelige gravene (ligger i det som kalles klosteret i byen). Tre streiker utviklet seg under Ramses III-regjering. Disse var de første dokumenterte streikene i menneskehetens historie, noen av dem i papyrus som for tiden er bevart i Egyptens museum i Torino . Det har oppstått streik på grunn av forsinkelsen i leia (i Egypt ble valutaen ikke løst før det 30. dynastiet i det fjerde århundre f.Kr.), som var en del av arbeidstakernes lønn.

De bar arbeiderne i mer enn tjue dager uten å motta mat fordi guvernøren i den østlige byen Taiba og hans tilhengere fanget forsendelsen før den nådde dem. Fire måneder senere ble konflikten fornyet. Maten ble forsinket i atten dager og arbeiderne ble tvunget til å kreve hva de hadde. Men de fikk utilstrekkelig mat. Så de sluttet å jobbe og gikk til Thutmose III-tempelet i Habu, hvor de lod sin klage inn og krevde å informere Kongen selv og hans flagg av dette. «Vi er sultne og brukte 18 måneder denne måneden … Vi kom hit og førte oss til sult og tørst, Eller grønnsakene, skriv dette til Farao og vår talsmann og be ham om å gi oss vår næring. »Prestene hadde alvorlige og vanskelige forhandlinger og intermitterende streik, og selv om det ikke er sikkert sikkert hva resultatet av situasjonen er, vet de ikke det fra det øyeblikket, på kirkegården. https://ar.wikipedia.org/wiki/رمسيس_الثالث

På slutten av regjeringen var det økonomiske problemer, spesielt når arbeiderne til Deir al-Medina ikke kunne betales, og en streik (den første streiken der det er sikkerhet gjennom historien) ble erklært mot slutten av regjeringen ( til 29 år). I denne atmosfæren ble forsøket på drap av Farao produsert, hvis resultat er uklart; For noen døde kongen eller kort tid etter på grunn av sår eller gift; for andre sviktet ikke. Kongen døde før han fullførte rettssaken mot de skyldige, blant dem hovedsakelig dronningen Tiy.   https://ca.wikipedia.org/wiki/Ramsès_III

Arbeiderne hadde ikke blitt støttet i mer enn tjue dager fordi guvernøren til østlige Thebes og hans tilhenger hadde fanget forsendelsen. Fire måneder senere ble konflikten gjenopplivet. Leveringen av mat hadde blitt forsinket igjen, denne gangen atten dager, og arbeiderne ble tvunget til å kreve hva som var deres, men de fikk utilstrekkelige gjenstander. Av denne grunn avbrøt de arbeidet og gikk til templet Thutmose III i Medinet Habu , hvor de presenterte sine klager og krevde at kongen selv ble informert og proklamerte: «Vi er sultne, atten dager har gått denne måneden … vi er kommet hit presset av sult og tørst; Vi har ingen klær, ingen olje, ingen fisk, ingen grønnsaker. Skriv dette til Farao , vår gode herre, og til vizieren, vår sjef. Gi oss vår næring! » Prestene måtte tåle vanskelige forhandlinger og periodiske streik, og selv om det ikke sikkert er kjent hva var utfallet av situasjonen, vet vi at fra det øyeblikket økte tyverier i nekropolisene .   https://es.wikipedia.org/wiki/Ramsés_III

Solens lange dag

Solen, kastet i forvirring, hadde vært lavt i horisonten, og ved ikke å stige hadde de spredt terror blant de store leger.   To dager hadde blitt rullet inn i en.   Morgenen ble forlenget til en og en halv ganger den normale perioden med effektivt dagslys.   En viss tid etter dette guddommelige fenomenet hadde mesteren et bilde bygget for å holde ytterligere ulykke fra landet.

Hephaistos … gi beskyttelse til dine tilbedere.   Forhindre ordene til disse utenlandske reisende å ha noen effekt.   De er bedrøvere.   La disse fiender av ofrene til bildene bli ødelagt i de store gudernes templer av folket i alle klasser.   Gjør livet vanskeligere for disse forbannede tilbedere av den Evige.   Straffe dem.   Øk vanskeligheten til disse hyrdene.   Reduser størrelsen på sine flokker.   Brenn deres boliger.

Rameses, vår himmelske forfedre sjef; du som tvang disse elendige menneskene til å arbeide, som uredte dem, som ikke ga dem hjelp når de var i nød: kast dem i sjøen. De gjorde at månen stoppet i en liten vinkel på kanten av horisonten.   I en liten vinkel på kanten av horisonten var solen selv, som nettopp hadde steget på stedet der månen gikk, i stedet for å krysse himmelen der den var.   Mens månen, etter en smal sti, reduserte sin hastighet og klatret sakte, fortsatte solen å bevege seg og intensiteten av lyset ble redusert til lysstyrken ved dagbrudd.   Bølgene dannet en vannmasse mot båtene som var i havnen og de som hadde forlatt den.   De fiskerne som hadde våget seg på dekk for å se bølgene, ble vasket inn i havet.

Tidevannet, som hadde steget høyt, overflyttet seg til slettene der beitene beite.   Befolkningen som druknet, representerte halvparten av besetningene i Nedre Egypt.   Resterne av forlatte båter brutt opp mot kanalens sider ble stablet opp på steder.   Deres ankre, som burde ha beskyttet dem, hadde blitt malt i dem.   Helt ute av kontroll, hadde havet penetrert dypt inn i landet.   Det ekspanderende vannet nådde de befestede veggene konstruert av Rameses, den himmelske forfedre sjefen.   Sjøen feide rundt begge sider av regionen bak, renset gartene da det gikk og forårsaker åpninger i diker.   Et godt land hadde blitt omgjort til en villmark og ført til fattigdom.   Alle avlingene som hadde blitt plantet, hadde blitt ødelagt, og massevis av kornskudd lå spredt på bakken.   http://www.geocentricity.com/astronomy_of_bible/jld/index.html   http://s8int.com/page35.html  http://sunnyokanagan.com/joshua/long.html  http://www.creationconversations.com/forum/topics/joshua-s-long-day-and-night

«Noe i luften (muligens Hekla 3-utbruddet ) forhindret mye sollys fra å nå bakken og arresterte også global trevekst i nesten to fulle tiår fram til 1140 f.Kr. Resultatet i Egypt var en betydelig økning i kornprisene under de senere regjeringer av Ramesses VI-VII, mens prisene på fugler og slaver forblir konstante. [7] Således rammet nedkjølingen Ramesses IIIs siste år og svekket hans evne til å gi en konstant tilførsel av kornranter til arbeiderne i Deir el-Medina-samfunnet.» https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_III

Komentar

Nei det var ikke Hekla som gjorde dette, det var flommen som ødla avlingene i det nedre Egypten og derfor fikk kornet en høy pris.

(vil nok heller tro at det var Hekla som skapte 3 dagers mørke under Farao Merneptah. Men 20 år med nedkjøling etter utbruddet av Hekla vulkanen. Det kan jo bety at Israels folk hadde 20 år med nedkjøling da de gikk i ørkenen? Som vi ser av teksten så legger de utbruddet i slutten av regjeringen til Ramses III, men hungersnøden hos Hetittene var i begynnelsen på hans regjering og den tiden.)

Han opprettholder nært forhold til presten Ammon i Thebes . Han går mellom 40 og 50 år fra den nye hovedstaden, Tanis i Nedre Egypt , hvor han transporterer mange monumenter fra Pr-Ramesses, den tidligere residensen til det 19. Dynasty , forlatt på grunn av den veldige oversvømmelsen av Nilen og gradvis begravet med gjørmete gjørme. Det er også noen gjenstander fra Amenemeth III-tiden . Prasainas I bygger hoveddelen av templet dedikert til Ammon, Mut og Honsu i Tanis. Dette tempelet er omgitt av store vegger, hvis tykkelse når 20 meter  https://bg.wikipedia.org/wiki/Псусенес_I

Død

Ramesses III, ( 1154 f.Kr. ) er den andre konge av det 20. dynastiet i Egypt . For første gang i hans regjering oppstod et opprør og hans sønn, prins Pendawawi, og hans kone døde i kamp med et sverd dypt klemt foran halsen https://ko.wikipedia.org/wiki/람세스_3세

Ramesses kom til tronen under vanskelige forhold. En tegning av en av hans fars sekundære koner, Tiye , for å etablere sin egen sønn, Pentawer , på tronen førte til et mordforsøk på Ramesses III. Kongen ble alvorlig såret og døde kort tid etter. Ramesses IV var imidlertid i stand til å sikre seg på tronen, og hadde konspiratorene arrestert og henrettet. https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_IV

Ramesses III var sønn av Setnakhte og Queen Tiy-Merenese . Han ble myrdet i Harem Conspiracy ledet av en av hans sekundære koner, Tiye , hennes sønn Pentawer , og en gruppe høyt ansatte.   https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_III

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 23. mai 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *