Se hvordan de kristne blir lurt
Se historien
Se baksiden av fasaden
Welcome to Byblos
Welcome to Byblos
Welcome to Byblos

Hosea 13
6. Fordi deres beite var godt, ble de mette. Og da de ble mette, opphøyet de seg i sitt hjerte, så de glemte meg.

Det å glemme Gud, er å opphøye seg i sitt hjerte
Hosea 3
6. Mitt folk går til grunne fordi de ikke har kunnskap. Så fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke skal tjene meg som prest. Du glemte din Guds lov, derfor vil jeg også glemme dine barn.
Hosea 6
6. For jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer, og til Gudskunnskap mere enn brennoffer.