Adamsbøkene

 

Adams og Evas liv, de som ble skapt først, som ble åpenbart av Gud til hans tjener Moses da han mottok loven og paktens tavler av Herrens hånd, belært av ærkeengelen Mikael.

Adamsbøkene stemmer ikke over-ens med bibelen på en del plasser. Så enten må man si at Adamsbøkene er falske eller så må man si at bibelen er falsk.

 

Kapittel 7
Adam sa til ham: «Da Gud skapte oss, meg og deres mor, for hvis skyld jeg dør, ga han oss ethvert tre i paradiset, men et bød han oss å ikke ete av, ellers ville vi dø. Men timen kom da de engler som voktet deres mor skulle gå opp for å tilbe Herren. Da ga fienden henne å spise av treet, for han visste at jeg ikke var nær ved henne, og heller ikke de hellige engler. Deretter ga hun også meg å spise.

Her er det altså fiender føre syndefallet

 

Kapittel 13
Og Gud sendte ærkeengelen Mikael til dem, og han sa disse ord: «Seth, du Guds mann, besvær deg ikke med å be med denne ydmyke bønnfallelse om treet, i hvilken oljen flyter, for å salve din far Adam. Du skal ikke få den nå, men i de siste tider. Da skal alt kjøtt oppstå fra Adam inntil hin store dag, alle de som skal være et hellig folk.

1. Korinterbrev 15
50. Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod makter ikke å arve Guds rike. Heller ikke arver det forgjengelige uforgjengelighet.
51. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Alle skal ikke sovne inn, men vi skal alle forvandles.

 

Kapittel 22
Og vi ble redde og skjulte oss. Og Gud kom til paradiset sittende på en kjerubvogn, mens englene lovsang ham.

1. Mosebok 3
8. Og de hørte Gud, Herren, som vandret i hagen, da dagen var blitt kjølig. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Gud, Herrens, åsyn mellom trærne i hagen.

 

Kapittel 24
Gud sier til Adam: «Fordi du har vært ulydig mot mitt bud, men adlydt din hustru, skal jorden være forbannet ved ditt arbeide. For når du dyrker den, skal den ikke gi sin kraft. Torner og tistler skal den la fremspire for deg, og i ditt ansikts sved skal du spise ditt brød.. Du skal være i mangehånde trengsler, du skal trettes, men ikke få hvile. Du skal være trykket av bitterhet, men ikke få smake sødme, være trykket av hete og trengt av kulde. Du skal lide megen møye, men dog ikke bli rik. Og du skal bli fet, men tilsist ikke være mere til. Og de dyr du har hersket over, skal reise seg mot deg i opprør, fordi du ikke holdt mitt bud.»

Her stod det visst mye mer enn i bibelen når det gjelder konsekvensene av syndefallet.

Men kulde fantes ikke på denne tiden, da det var tropisk på jorden. 1.Mosebok 8,22

«Gud fremstår jo som en tyran i de neste versene, og det er jo feil.
Han gjorde hva han kunne for å redde menneskeheten. Han gjorde klær av skinn til Adam og Eva. Og det betyr at han må ha ofret et dyr for å dekke over deres synder.»

 

Kapittel 40
Deretter talte han til engelen Mikael: «Gå bort til paradiset i den tredje himmel og bring meg tre linklær av byssus og syreske.» Og Gud sa til Mikael, Gabriel, Uriel og Rafael: «Tilhyld Adams legeme med linklærne og bring olje av den veluktende olje og utgyd den over ham.» Og således gjorde de og begravde hans legeme. Og Herren sa: «La også Abels legeme bli hentet hit.» Og de hentet andre linklær og begravde også ham, fordi han hadde ligget ubegravet fra den dag hans bror Kain hadde drept ham, for den onde Kain hadde prøvd på mange måter å skjule ham, men ikke kunne det.

Dette kapitlet forteller om Adams død, og sier at hans skulle begraves sammen med Abel.
Da hadde Abel ligget ubegravet i over 900 år. Han måtte da ha gått i oppløsning for lengst. 1.Mosebok 5,5

 

Adams og Evas liv.

 

Kapittel 4
Og Eva sa til Adam: «Min herre, si meg: hva er bot, og hvordan skal jeg gjøre bot? La oss dog ikke pålegge oss en anstrengelse som vi ikke kan utholde, så at Gud ikke hører våre bønner og vender sitt ansikt fra oss, fordi vi ikke har oppfylt hva vi lovte. Min herre, hvor megen bot har du tenkt å gjøre fordi jeg har påført deg møye og trengsler?»

Dette er katolsk

 

Kapittel 12
Og djevelen sa mens han sukket: «O, Adam, hele mitt fiendskap og min misunnelse og smerte er i mot deg, fordi jeg for din skyld ble jaget ut og fjernet fra min herlighet som jeg hadde i himmelen midt i blant englene, og for din skyld ble jeg kastet til jorden.» Adam svarte: «Hva har jeg gjort deg, eller hva er min synd mot deg? Du har ikke blitt skadet, heller ikke har vi gjort deg fortred. Hvorfor forfølger du oss da?»

Djevelen ble ikke kastet til jorden før i Åpenbaringsboken 12,9-12 og da forfulgte han de kristne fordi han visste at han hadde kort tid igjen.

 

Kapittel 14
Og Mikael gikk ut og kalte på alle englene, idet han sa: «Tilbed Gud Herrens bilde, slik som Herren har foreskrevet.» Og Mikael tilba selv som den første og kalte på meg og sa: «Tilbe Gud Jehovas bilde.» Og jeg svarte. «Jeg har ikke behov for å tilbe Adam.» Og da Mikael vedble å nøde meg til å tilbe, sa jeg til ham: «Hvorfor nøder du meg? Jeg vil ikke tilbe en som er ringere og yngre enn jeg. Jeg er skapt før ham. Før enn han ble skapt, var jeg allerede skapt. Han bør tilbede meg.»

Man skal ikke tilbe andre enn Gud. Det er jo det første bud.

Åpenbaringen 22
8. Og jeg, Johannes, var det som så og hørte dette. Og da jeg så og hørte dette, falt jeg ned for å tilbe fremfor føttene på den engelen som viste meg dette.
9. Og han sier til meg: Ikke iaktta slik. Jeg er din og dine brødre, profetenes, medslave, og deres som bevarer ordene i denne bok. Gud skal du tilbe.

 

Kapittel 17
Da Adam hørte djevelen si dette, ropte han under sterk gråt, og sa «Herre, min Gud, i dine hender er mitt liv. La denne min motstander som søker å drepe min sjel, være langt fra meg, og gi meg hans herlighet som han selv har mistet.» Og straks forsvant djevelen fra ham. Men Adam holdt ut i sin bot, idet han sto 40 dager i Jordans vann.

Botsøvelser er katolsk

 

Kapittel 29 d
Derfor vil Herren fordrive de ugudelige fra seg, og de rettferdige skal stråle som solen for Guds ansikt. Og på den tid skal menneskene renses ved vann for synder. Men de som ikke vil renses ved vann, skal fordømmes. Og lykkelig skal den mann være, som har tilrettevist sin sjel, når Guds dommer og store gjerninger skjer blant menneskene, og deres gjerninger undersøkes av Gud, den rettferdige dommer.

Feil. Dåpen er en del av den pakten man inngår med Jesus Kristus. Det er Jesu blod som renser fra all synd.

1. Peters brev 3
21. Det som i et motbilde også forløser dere nå, dåpen, er ikke en rensning på kjøttet fra skittenhet, men en god samvittighets pakt til Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse.

1. Johannes brev 1
7. Men hvis noen vandrer i lyset, som han er i lyset, har vi fellesskap med hverandre, og, hans sønn, Jesu blod renser fra all synd.

 

Kapittel 41
Men da de i mange timer hadde bedt og bønnfalt, se, da viste engelen Mikael seg for dem og sa: ……..

 

Kapittel 42
For jeg sier deg, du kan på ingen måte få av den unntatt i de siste dager, når 5500 år er omme. Da skal den høyt elskede Kristus, Guds sønn komme til jorden for å oppvekke Adams legeme og sammen med ham oppvekke de dødes legemer. Og Guds sønn skal selv komme og bli døpt i Jordans flod. Og når han stiger ut av Jordans vann, da skal han salve alle som tror på ham med sin barmhjertighets olje. Og barmhjertighetens olje skal være fra slekt til slekt for dem som blir gjenfødt av vann og den Hellige Ånd til et evig liv. Deretter skal den høyt elskede Guds sønn, Kristus, stige ned til jorden og føre din far Adam inn i paradiset til barmhjertighetens tre.

Da er vi altså fremme i år 6430, siden Adams skapelse. Det vil si om ca 440-450 år til.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 18. mai 2019Elshaddai