Den første oversettelsen av bibelen

 

Her oversettes bibelen til gresk

Matteus 1
23. Se, jomfruen skal i sin mage føde en sønn og de skal kalle ham navnet «Immanuel», og det betyr: «Gud er med oss.»

Matteus 27
46. Omkring den 9. time (kl 15.oo) ropte Jesus ut med høy røst og sa: «ELI lama sabachthani.» Det betyr: MIN GUD, hvorfor har du forlatt meg?

Markus 5
41. Og han grep barnet i hånden, og han sier til henne: Talitha kumi! Det betyr: Ungjente, jeg sier deg: Stå opp!

Markus 7
11. Men dere sier: Hvis et menneske sier til sin far og mor: En korban, det vil si: En tempelgave, skal det som du har til gode av meg være.

Markus 7
34. Og han så opp mot himmelen og sukket, og sier til ham: Effata!, det betyr: Åpnes!

Markus 15
34. Og i den 9. time (kl 15.oo) ropte Jesus med høy røst og sa: ELOI, lamma sabaktani? Det betyr oversatt: MIN GUD, hvorfor har du forlatt meg?

42. Og da det alt var blitt seint, etter som det var forberedelsesdagen, det betyr kvelden før sabbat,

Johannes 1
39. Hva søker dere? Men de sa til ham: Rabbi, det betyr oversatt: Lærer, hvor bor du?

42. Så finner han først sin egen bror, Simon, og sier til ham: «Vi har funnet Messias!» Det betyr: «Den salvede.»
43. Og han førte ham til Jesus. Men da Jesus hadde sett ham, sa han: Du er Simon, Jonas sønn. Du skal kalles Kefas. Det betyr: «Klippe (Peter).»

Johannes 4
25. Kvinnen sier til ham: Jeg vet at Messias kommer, som kalles Kristus. Når han kommer, skal han fortelle oss alt.

Messias er Hebraisk og Kristus er Gresk, men betyr det samme.

Johannes 5
2. Men det er i Jerusalem et basseng ved Fåreporten, som på hebraisk ble kalt Bet-esda og som hadde fem søyleganger.

Johannes 19
13. Da Pilatus hørte dette ordet, førte han Jesus ut, og satte seg på plattformen, på et sted som ble kalt steinlagt, men på hebraisk, Gabbata.

Johannes 19
17. Og han bar korset sitt, og gikk ut til det sted som ble kalt hodeskalle-stedet, som på hebraisk kaltes Golgata,

Apostlenes gj. 11
13. Han fortalte oss hvordan han så engelen, i huset sitt, stående og si: Send noen menn til Joppe, og hent Simon som kalles Peter.

Galaterbrevet 2
9. Og Jakob, Kefas, og Johannes, de som menes å være Hans høyre støtte, merket nåden som var gitt meg, og gav meg og Barnabas fellesskap, forat vi skulle gå til hedningene og de til de av omskjærelsen.
10. Vi skulle bare huske på de fattige, dette som jeg nettopp også er ivrig med å gjøre.
11. Men da Peter kom til Antiokia, motsto jeg ham like i ansiktet, fordi han hadde fordømt.

Peter er det greske ordet for Kefas

Johannes 9
7. Og han sa til ham: Gå og vask deg i dammen Siloa, som betyr: «Utsendt.» Da gikk han og vasket seg, og kom seende.

Johannes 20
16. Jesus sier til henne: Maria. Da hun hadde snudd seg, sier hun til ham: Rabbuni. Det betyr: Mester.

Apostlenes gj. 1
19. Og det ble kjent for alle de som bodde der i Jerusalem, slik at dette jordstykket, på deres eget språk, ble kalt Hakeldama, det betyr blodåkeren.

Apostlenes gj. 4
36. Joses, men som også ble kalt Barnabas av apostlene, som betyr: «Trøstens sønn.», en Levitt, en som var født på Kypros,

Apostlenes gj. 9
1. Men Saulus var ennå iherdig med trusler og mord mot Herrens lærlinger. Han gikk til ypperstepresten

4. Og han falt til jorden da han hørte en røst som sa: SAUL, hvorfor forfølger du meg?

Saulus er gresk og Saul er Hebraisk

Apostlenes gj. 26
14. Og da vi alle var falt til Jorden, hørte jeg en røst som talte til meg og sa på det hebraiske språket: SAUL, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å sparke mot brodden.

Apostlenes gj. 9
36. Men i Joppe var det ei, som var lærling, ved navn Tabitha, som oversatt kalles Dorkas. Hun var full av gode gjerninger og barmhjertighetsgaver som hun gjorde.

Apostlenes gj. 13
8. Men Elymas, trollmannen, for slik er navnet hans nemlig oversatt, stod dem imot og søkte å vende guvernøren bort fra troen(lydighet).

Hebreerbrevet 7
2. til hvem Abraham også delte tiende med, av alt. Når hans navns først oversettes, så er det Rettferdighetens konge. Og deretter er han også Salems konge. Det er Fredens konge.

Åpenbaringen 9
11. Og de har over seg som konge avgrunnens engel. Navnet på ham på Hebraisk er Abaddon, og på Gresk er navnet Apollyon. (Ødeleggeren)

Åpenbaringen 16
16. Og han samlet dem til det sted som på Hebraisk heter Harmageddon.

Altså ble Johannes vist dette synet på Hebraisk, men han fikk det skrevet på Gresk til de 7 menighetene

Josefus side 204-205
Her forteller Josefus som oversettelsen til gresk som kalles Septuaginta. Septuaginta betyr 70 på latin. Det var 70 stykker som oversatte det gamle testamentet til gresk på 72 dager under Ptolemaios II Filadelfus.
https://no.wikipedia.org/wiki/Septuaginta

Altså er hele bibelen oversatt til gresk.

Hvis evangeliene skulle vært skrevet på Arameesk, så hadde det ikke stått Judas Iskariot. For Iskariot er et arameeisk ord og betyr: den falske.

Dermed kan vi se at det gamle testamentet og brevene i det nye testamentet er skrevet på gresk.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 12. januar 2020Elshaddai