Historie2

Tiden etter storflommen
b Storflommen kom over jorden (1.Mos 7,6 og 11)
Datidens 17.02
c Arken ble stående på Araratfjellet (1.Mos 8,4)
Datidens 17.07
1609 1657 -2358 Alt vann er forsvunnet fra Jordoverflaten (1.Mos8,13)
Datidens 01.01
b Alle gikk ut av arken (1.Mos 8,14)
Datidens 27.02
1611 -2356 Arpaksjad, Sems 3. sønn, blir født (1.Mos 11,10)
1646 -2321 Salah, Arpaksjads 1. sønn blir født (1.Mos 11,12)
1650 -2317 Jubelår
1676 -2291 Heber, Salahs 1. sønn blir født (1.Mos 11,14)
1700 -2267 Jubelår
1710 -2257 Peleg, Hebers 1. sønn, blir født (1.Mos 11,16)
b De stopper å bygge byen Babel fordi språkene forandres, så de forstår ikke hverandre (1. Mos. 11,3-9) + (1. Krøn. 1,19)
1740 -2227 Re’u, Pelegs 1. sønn, blir født (1.Mos 11,18)
1750 -2217 Jubelår
1772 -2195 Serug, Re’us 1. sønn, blir født (1.Mos 11,20)
1800 -2167 Jubelår
1802 -2165 Nakor, Serugs 1. sønn, blir født (1.Mos 11,22)
1831 -2136 Tarah, Nakors 1 . sønn blir født (1.Mos 11,24)
1850 -2117 Jubelår
1900 -2067 Jubelår
Print Friendly, PDF & Email