Hva Bibelen lærer 2

Emner som boken inneholder

Skyld

Omvendelse fra synd

Bekjenne sin synd

Frelse

Dåpen

Den Hellige Ånd

Nattverden

Guds hus, Menigheten

Den troendes kamp

Emner som boken inneholder

Guds rike

Guds gaver

Menigheten

Hensikten med gavene

Guds rikes vekst og fremgang

Guds rikes strid / kamp

Hvem er det som Guds rike er i strid med

Øvrighetene i åndens verden

Våre våpen

Kongedømme

Prestetjeneste

Fyrste

Herre

Englene

Djevelen

Kr 150,-       Bestill

Kr 150,-       Bestill

Emner som boken inneholder

Systemet i Åpenbaringsboken

Forførelsen

Den tredje verdenskrig

Den store brannen

En sunami i havet

Den falske messias

Det nye betalingssystemet

Forandringer i sola

En ny forfølgelse av jødene

Antikrist

Den store trengslen

Harmageddonkrigen

Striregn og haglsteiner

Jordskjelvet som skaket jorden

De dødes oppstandelse

Opprykkelsen

Døren er lukket

Kristi domstol

Tusenårsriket

Dommedag

Den nye himmel og den nye jord

Emner som boken inneholder

Begynnelsen

Planleggelsen

Himmelen

Jordens begynnelse

Er jorden flat eller rund?

Årets begynnelse og helligdagene

Sabbaten

Sykluser

Historien om Bibelen

Kr 250,-       Bestill

Kr 150,-       Bestill

Emner som boken inneholder

Egyptens guder
Gud er en dommer
Israels Gud
Gud skjuler seg
Det åndelige riket
Byen
Riket
Endringene
Våre verdier
Striden
De ångelige lover
Fellesskap med Gud

Emner som boken inneholder

Bevis på at loven gjelder enda

Loven var til lenge før Moses

Hvorfor kom Loven

Hvordan vår fiende brukte synden

Den store forklaringen lå ikke i Moseloven,

   men hvordan man praktiserte Loven

Loven i det nye testamentet

Hvordan man skulle leve i det gamle testamentet

Forbannelsen

Åndelige fengsler

Kristne som lever under forbannelsen

Hvordan bli fri fra forbannelsen

Velsignelsen

Nåden

Oversikt over Guds lov

Kr 150,-       Bestill

Kr 150,-       Bestill

Emner som boken inneholder

Tre pakter

Hva skjer uder paktene

ånd, sjel, og kjøtt

Helvete

Jesu død

Abrahams fang

Kr 150,-       Bestill

Print Friendly, PDF & Email