Judas brev

Judas brev 1
4. For noen ugudelige mennesker har nemlig sneket seg inn, som fra gammelt av er forutskrevet til dommen, den som vår Gud skal holde. De ombytter nåde med ryggesløshet. Og den ene Mester og vår Herre, Jesus Kristus, fornekter de.

12. Disse er tilskittnelser på deres kjærlighetsmåltider, som turer fryktløst frem og er sin egen hyrde. De er som tørre skyer, drevet omkring av vinder, som fruktløse trær i innhøstningen, to ganger døde, ja, rykket opp med rot.

16. Disse knurrer og klager, og vandrer etter sine egne lyster. Og deres munn taler stort og beundrer personer for utnyttelses skyld.

18. De sa til dere: At i den siste tid skal det være spottere som vandrer etter sine egne ugudelige lyster.
19. Disse er de som er splittet i sjelen, og Ånden har de ikke.

Åpenbaringen 2
1. Skriv til budbæreren for menigheten i Efesus: Dette sier den som holder de sju stjerner i sin høyre hånd og vandrer i midten av de sju lysestaker av gull.
2. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev, din tålmodighet, og at du ikke makter å bære det onde. Og du testet de som sa seg å være apostler, og ikke var det. Og du fant dem som løgnere.

Det ser ut til at Judas skriver til menigheten i Efesus og det ser ut til å være Nikolaittenes lære som er problemet her.

 1. Johannes brev 2
18. Barn, det er den siste stund, og dere hørte om at Antikrist kommer. Og nå har mange antikrister kommet, derav merker vi at det er den siste stund.
19. De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. Hvis de nemlig var av oss, forble de hos oss. Men det var forat det skulle synliggjøres at ikke alle er av oss.

Apostelens gj. 6
2. Men de tolv kalte sammen flokken av lærlinger, og de sa: Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene.
3. Se dere da ut sju menn av dere med godt vitnesbyrd og fulle av Den Hellige Ånd og visdom, som vi kan sette til dette behov.
4. Men vi skal holde oss til bønnen og ordets tjeneste.
5. Og dette ord fikk tilslutning hos hele folkemengden. Og de valgte ut Stefanus, en mann full av tro(lydighet) og Hellig Ånd, og Filip, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, en overløper fra hedningene, fra Antiokia,

Nikolaus gikk ut fra dem, men var ikke av dem.

Åpenbaringen 2
15. Likedan har du også noen som holder fast på Nikolattenes lære, som jeg hater.
16. Omvend deg! Men hvis ikke, så kommer jeg snart over deg og vil føre krig mot dem med sverdet fra min munn.

Judas brev 1
4. For noen ugudelige mennesker har nemlig sneket seg inn, som fra gammelt av er forutskrevet til dommen, den som vår Gud skal holde. De ombytter nåde med ryggesløshet. Og den ene Mester og vår Herre, Jesus Kristus, fornekter de.

Da må Judas brev være skrevet etter Paulus’ død

Apostlenes gj. 20
29. Jeg vet at etter min bortgang, skal det komme grådige ulver til dere, som ikke skåner flokken.

For dette sa Paulus til Menigheten i Efesus

 

Judas 1
7. Som Sodoma og Gomorra, og de byene omkring dem, på den samme måte levde i hor og gikk etter fremmed kjøtt, ligger de nå som et eksempel og lider straff i en evig ild.

10. Men disse blasfimerer med ting de ikke kjenner. Og i ting, som selv de ulogiske dyr av naturen forstår, forurenses de.

    Homofili. De ulogiske dyr i naturen vet å parre seg han og hun.

11. Smerte over dem! For de har gått frem på Kains vei og i Bileams villfarelse, og lønnen tømmes ut som de som gikk under ved Korahs motsigelse.

Bileams villfarelse var kjærlighet til penger, og Kains vei var sjalusi og drap.

Ved sjalusi blir man sint når det går andre godt.

Altså er Judas brev trolig skrevet i år 65 for å advare mot Nikolaittene som kom inn i forsamlingen i Efesus etter Paulus død.

 

Judas 1
 1. Judas, Jesu Kristi slave, men Jakobs bror, til de helliggjorte i Gud Fader, og kalte og bevarte i Jesus Kristus.

Lukas 6
13. Og da det ble dag, tilkalte han lærlingene sine. Og han valgte ut tolv av dem som han også kalte apostler. Han valgte:
14. Simon, som han også kalte Peter, og Andreas, hans bror, og Jakob, Johannes, Filip, Bartolomeus,
15. Matteus, Tommas, og Jakob, Alfeus sønn, og Simon som ble kalt Seloten,
16. og Judas, Jakobs bror, og Judas Iskariot, som også ble forræder.

Og da er det Apostelen Judas som skriver Judas brev.

Markus 6
3. Er ikke dette tømmermannen, sønn av Maria, og Jakobs, Joses, Judas, og Simons, bror? Og er ikke søstrene hans her hos oss? Og de tok frastøt av ham.
4. Men Jesus sa til dem at en profet blir ikke foraktet, unntagen på sitt hjemsted og blant sine slektninger i sitt hus.

Men her har du også Judas, Jakobs bror

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 20. mai 2019Elshaddai