Kalenderen

Men nå finner vi alt under det 4. Dynasti, som kom på tronen omkring å 2840 f.kr., var den egyptiske kalender med de 5 skuddårsdagene i fast bruk, og begge nyttårsfestene, både den borgerlige og Sirius-høytiden, blir nevnt ved siden av hverandre i gravinskrifter. Kalenderen, som er på 365 dager i året, ble innført i den nedre Egypten, og er den eldste sikre tidfestning i verdenshistorien.
Aleksander Bugges Verdenshistorie, Bind 1, side 46.

Dette sitatet er nok ikke helt rett i og med at den kvarte dagen mangler. Men egypterne hadde noe som regulerte dette også. Og det var Canicular-peropden. De feiret det borgerlige året og Sirius-festivalen. I løpet av 1460 år, så hadde det borgerlige året gått en runde. https://en.wikipedia.org/wiki/Sothic_cycle

(Men kan dette stemme ? Da ville jo den 1. mnd med flom forskyve seg? Og Sirius hellenistiske oppgang og Flomperioden, vil nok følge hverandre. Det er nødt til å ha vært en regulering for dette, slik at året stemte.)

I 2017 hadde Sirius sin hellenistiske oppgang i Egypt den 3. August og dens nedgang 70 dager etter dette. http://www.skyandtelescope.com/observing/a-real-scorcher-sirius-at-heliacal-rising/

Den Egyptiske Kalender

1. mnd      I Akhet (Thoth)            1. mnd med flom
2. mnd      II Akhet (Phaophi)        2. mnd med flom
3. mnd      III Akhet (Atyr)             3. mnd med flom
4. mnd      IV Akhet (Choiak)        4. mnd med flom
5. mnd      I Peret (Tybi)               1. mnd med vekst       Jødisk Abib
6. mnd      II Peret (Mechir)          2. mnd med vekst
7. mnd      III Peret (Phamenoth)  3. mnd med vekst
8. mnd      IV Peret (Pharmuthi)   4. mnd med vekst
9. mnd      I Shemu (Pachons)    1. mnd med lite vann
10. mnd    II Shemu (Payni)         2. mnd med lite vann
11. mnd    III Shemu (Epiphi)       3. mnd med lite vann
12. mnd    IV Shemu (Mesore)     4. mnd med lite vann ( denne mnd har 5 dager ekstra)

Hver mnd er på 30 dager bortsett fra den siste.
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_calendar

Her er en liste med 51 forskjellige kalendere https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_kalendere

Det var Julius Cæsar som innførte skuddårs dagen i år 46 f.kr. https://sv.wikipedia.org/wiki/Skott%C3%A5r

Dagens kalender er den Gregorianske utgaven. Og der ble det tilført 2 sekunder på 70-tallet

I Norge og Danmark ble den gregorianske kalenderen innført først i år 1700 ved at man sløyfet de elleve datoene mellom søndag 18. februar og mandag 1. mars. Tidligere fulgte vi den julianske kalenderen som Julius Cæsar innførte.
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_gregorianske_kalenderen

Den Julianske kalenderen var på 365,25 dager.

Et solår er 365,24219 dager og på 1000 år gir dette opphav til en feilmargin på 7 timer, 26 minutter og 24 sekunder.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skott%C3%A5r

Det var romerne som innførte 1. Januar som nyttårs dag. https://snl.no/nytt%C3%A5rsdag

De gamle egypterne, fønikerne og perserne regnet året fra høstjevndøgn i september. I det gamle Hellas regnet man det nye året fra vintersolverv, noe som var vanlig i mange kulturer – også den norske. Under Karl den store, på slutten av 700-tallet, regnet man 1. mars som nyttårsdag. https://snl.no/nytt%C3%A5rsdag

Herodotus bind I
Hvis jeg, etter at jeg har funnet feil med de foreslåtte meningene, er nødt til å erklære min egen mening om tvilene, vil jeg fortelle hva jeg mener er grunnen til at Nilen øker om sommeren. I vintersesongen kommer Solen til å bli drevet vekk fra sin tidligere vei gjennom himmelen av de stormfulle vindene, til de øvre delene av Libya. (Afrika. Han delte verden inn i 3 deler, Europa, Asia, og Libya). (født 484 f.Kr., død ca. 425 f.kr.), men dette skrev han på sine eldre dager)

Josvas bok 4
18. Da nå prestene, som bar Herrens pakts ark, steg opp av Jordan og satte sine føtter på det tørre land, da vendte Jordans vann tilbake til sitt leie og gikk over alle sine bredder som før.
19. Det var den 10. dag i den 1. måned at folket steg opp av Jordan, og de leiret seg ved Gilgal, lengst i øst, i landet omkring Jeriko.

Disse to elvene har sitt opphav i hver sin forskjellig retning, så jeg tror ikke de flommer over helt på samme tiden i året, men det var i flomtiden at Israels folk gikk over Jordan.

(Nilen er nesten 4 ganger så lang som Norge, og da kan man jo forstå hvorfor det var 4 mnd. med flom i Egypt i året)

1. Krønikerbok 12
15. Det var disse som gikk over Jordan i den 1. måned da elven gikk over alle sine bredder, og som drev alle dalboerne på flukt; både mot øst og mot vest.

Her ser vi jo at årets begynnelse ikke har beveget seg på ca 400 år, frem til kong David. Og jødene gikk jo etter måneåret.

Her ser det ut til at måneåret og Solåret hadde den samme lengden på denne tiden.

Men så har vi Josvas lange dag som er på nesten 12 timer ekstra, altså nesten 12 timer tilbake.

Og så har vi tilfellet ved Hiskia der Akas solur gikk 10 streker tilbake, altså 10 timer. (Døgnet hadde 12 timer og 4 nattevakter, og døgnet begynte med solnedgang)

Kineserene sier at året ble 4,5 dager lengre på denne tiden, men da må de ha gått etter måneåret? Eller at de var like lange før dette skjedde?

Men måneåret er i dag 354 dager, så det er jo 11,25 dager kortere enn solåret.

Og hvorfor flyttet vi kalenderen med 11 dager i år 1700, når 1000 år bare gir en feilmargin på 7 timer, 26 minutter og 24 sekunder?

Når var det Jødiske nyttår da Israels folk gikk ut av Egypten?

2. Mosebok 12
1. Og Herren sa til Moses og Aron i Egyptens land:
2. Denne måned skal være deres nyttårsmåned, den skal være den 1. av årets måneder hos dere.
3. Tal til Hele Israels menighet og si: På den 10. dag i denne måned skal hver husfar ta seg ut et lam, et lam for hvert hus.
4. Men dersom huset er for lite til et lam, skal han og hans nærmeste nabo ta et lam sammen etter tallet på deres husfolk; etter hva enhver eter, skal dere regne folk på hvert lam.
5. Det skal være et lam uten lyte, årsgammelt, av hankjønn; et lam eller et kje kan dere ta.
6. Og dere skal gjemme det til den 14. dag i denne måned. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom solens nedgang og nattens frembrudd.
7. Og de skal ta av blodet og stryke det på begge dørstolpene og på det øverste dørtre på de hus hvor de eter det.
8. De skal ete kjøttet samme natt. Stekt ved ild, og med ugjæret brød og bitre urter skal de ete det.
9. Dere må ikke ete noe av det rått eller kokt i vann, men stekt ved ild, med hode, føtter, og innvoller.
10. Og dere skal ikke etterlate noe av det til i morgen. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp i ilden.
11. Og slik skal dere ete det: Med ombundne hofter, med sko på føttene, og med stav i hånd. Og dere skal ete det i hast. Det er påske (forbigang) for Herren.

Påsken var i den første mnd i året.

Hvilken måned var dette da?
Det egyptiske nyttår var det samme som Siriusfestivalen. Da hundestjernen Sirius hadde sin hellenistiske oppgang feiret Egypterne nyttår.
Sirius hellenistiske oppgang var nyttårs-festival eller sirius-festival i Egypt
http://thegoddesshouse.blogspot.no/2010/12/sopdet-egyptian-goddess-of-new-year.html

I 2017 hadde Sirius sin hellenistiske oppgang i Egypt den 3. August og dens nedgang 70 dager etter dette. http://www.skyandtelescope.com/observing/a-real-scorcher-sirius-at-heliacal-rising/

Men hvilken egyptisk måned gikk Israels folk ut av Egypt? Det var den måneden Farao Merneptah døde i Det Røde hav. Og når var det ?
(se: http://el-shaddai.no/wp-content/uploads/2018/02/Farao-Mernaptah.pdf)

4. Mosebok 33
3. I den 1. måned, på den 15. dag i måneden, drog de ut fra Ra’amses. Dagen etter påske drog Israels barn ut med løftet hånd for alle Egypternes øyne,
4. mens Egypterne begravde dem som Herren hadde slått i hjel blant dem; alle de førstefødte. Også over deres guder hadde Herren holdt dom.
5. Så drog da Israels barn fra Ra’amses og leiret seg i Sukkot.
6. Og de drog ut fra Sukkot og leiret seg i Etam, som ligger ved grensen av ørkenen.
7. Og de drog ut fra Etam og vendte så om og tok veien til Pi-Hakirot, som ligger midt imot Ba’al-Sefon, og de leiret seg foran Migdol
8. Og de drog fra Hakirot og gikk gjennom havet til ørkenen. Og de drog 3 dagsreiser i Etams ørken og leiret seg i Mara.

De drog ut den 15.01, hadde 3 ganger hvor de slo leir, og den fjerde natten gikk de over Rødehavet. Altså natten den 19.01

Ifølge et innskrevet ostraca-dokument fra Deir el-Medina-arbeiderens fellesskap ble Seti IIs død annonsert til arbeiderne av «The [Chief of] politiet Nakht-min» i år 6, I Peret 19 i Seti IIs regjering
https://en.wikipedia.org/wiki/Seti_II

(Det ser ut for meg at dette dokumentet med I Peret 19 gjelder Mernepath, og ikke Seti II)

Seti II døde sannsynligvis en gang sent i IV Akhet eller tidlig i I Peret; Wolfgang Helck og RJ Demarée har nå foreslått I Peret 2 som datoen for Seti IIs faktiske død, antagelig siden det er 70 dager før dagen for hans begravelse. https://en.wikipedia.org/wiki/Seti_II

For her ser vi at Seti II døde den 02.05 (I Peret 2), og han har da ikke 2 dødsdager.

Altså er Farao Mernepaths dødsdag den 19.05 og da skulle datoen samsvare med det Jødiske dagen 19.01. Med andre ord så er den femte mnd. etter den Egyptiske kalenderen det samme som den første mnd. i den Jødiske kalenderen.

Men den Jødiske kalenderen hadde andre dager i måneden, mens den egyptiske kalenderen hadde 30 dager i hver måned og la resten av dagene til i den siste måneden.

Da har vi altså den 3. August + 4 * 30 dager = 120 dager. Det blir den 1. desember etter vår kalender. Jødenes 1. dag i året er den 1. desember slik det var på Moses’ tid. Og forskyvningene mellom måneår og solår skjer ved det 14. år av Hiskia.

Jesaja 36
1. I kong Hiskias’ 14.år drog kongen i Assyria, Sankerib, opp imot alle Judas faste byer og inntok dem

Jesaja 38
1. Ved den tid ble Hiskia døds-syk. Da kom Profeten Jesaja, Amos’ sønn, inn til ham og sa til ham: Så sier Herren: Gjør i ordning ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger!
2. Da vendte Hiskia sitt ansikt mot veggen og bad til Herren
3. og sa: Å, Herre! Kom dog i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i trofasthet og med helt hjerte, og har gjort hva godt er i dine øyne! Og Hiskia gråt høyt.
4. Da kom Herrens ord til Jesaja og det lød så:
5. Gå og si til Hiskia: Så sier Herren, din far Davids Gud: Jeg har hørt din bønn, og jeg har sett dine tårer. Se, jeg legger 15 år til din alder.
6. Og jeg vil redde deg og denne by fra Assyrerkongens hånd, og jeg vil beskytte denne by.
7. Og dette skal du ha til tegn fra Herren på at Herren vil holde det han nå har lovet:
8. Se, jeg lar solskivens skygge, som er gått nedover med solen på Akas’ solskive, gå ti streker tilbake. Og solen gikk tilbake ti av de streker den var gått nedover.

Jødisk kalender på Moses’ tid

  1. Abib (Nisan)   Desember
  2. Zif                   Januar
  3. Sivan (Sisan)  Februar
  4. Tammus          Mars
  5. Ab                    April
  6. Elul                  Mai
  7. Tizri (Etanim)   Juni
  8. Bul                   Juli
  9. Kislev               August
10. Tebet                September
11. Sjebat              Oktober
12. Adar                 November

Men etter det 14. år av Hiskia begynte denne kalenderen å flytte på seg med 11,25 dager i året, for jødene regnet en måned fra fullmåne til fullmåne. Men egypterne som feiret Siriusfestivalen som nyttår, og gikk etter stjernene, og det var solåret.

I Herodotus 1. bok 32 kan vi lese om at grekeren Solon hadde en samtale med Krøsus, som var konge av Lydia, og her går han etter den egyptiske kalenderen når han beskriver dager og måneder i året. Så på denne tiden gikk grekerne og Lydianerne etter solåret. Det var noen år før Krøsus gikk til krig mot Kyros.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 17. mai 2019Elshaddai