Feil hos historiefortellere om Herodes

 

Astrologene har funnet ut at måneformørkelsen ved Herodes død skjedde 4 år før Kristus. Og da er det noen, og spesielt på Wikipedia, som prøver å justere det, da de skal skrive historie, men da stemmer ikke samtiden med hverandre. Det var bedre at de lot være det, og skrev det i en parentes.

Det blir bare rot i historien. Disse 4 årene kan ligge en helt annen plass i historien. De kan ligge flere hundre år frem i tid.

Men hva regnes som år 0 i dag. Er det Herodes død ? I så fall så er der et halvt år feil pga. at Jesus var født et halvt år tidligere.

Den 9. august 14 døde Augustus https://no.wikipedia.org/wiki/AugustusAugustus

Han hersket fra år 30 f.kr til år 14 e.kr Josefus s.244

Døperen Johannes var fra Levi stamme, så han var prest. Det som står beskrevet i Lukas om hva hans far gjorde i templet, det var det bare ypperstepresten som skulle gjøre. Så Sakarias var yppersteprest. Og døperen Johannes var yppersteprestens sønn.

Lukas 1
8. Men det skjedde under prestetjenesten at turen kom til hans ukeskifte, for å komme frem for Gud.
9. Etter prestetjenestens skikk falt det på ham å brenne røkelse, så han gikk inn i Herrens tempel.

Og det står i Lukas 3,1 at Guds ord kom til Johannes i det 15. år av Tiberius. Guds ord brukte å komme til ypperstepresten i hans 30.ende år. For en yppersteprest kunne ikke tiltre i sin tjeneste før han var 30 år gammel (4. Mosebok 4,3). Dette ser vi skjer hos Esekiel. (Esekiel 1,1)

Så når Guds ord kom til Johannes i det 15.ende år av Tiberius regjeringstid, da vet vi når han ble født. Og i følge Lukas så var det 6 mnd i mellom Jesus og Johannes.

Lukas 1
26. Men i den 6. måned ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea ved navn Nasaret,

35. Og engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg og Den Høyestes kraftgjerninger skal overdekke deg. Derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds sønn.
36. Og se, Elisabet, din slektning, også hun er gravid med en sønn i sin alderdom. Og det er alt den 6. måned for henne som ble kalt ufruktbar.

38. Men Maria sa: Se, jeg er Herrens slavinne, det skje meg etter ditt ord. Og engelen gikk bort fra henne.

Herodes’ (Antipas) hær led nederlag 6 år etter drapet på døperen Johannes Josefus s.283

Det er generelt enighet om at krigen, der Herodes ble beseiret, skjedde i det 36. år, et år før keiseren Tiberius døde https://en.wikipedia.org/wiki/Herod_Antipas

 

Å.L.
Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 19. mai 2019Elshaddai