Historien

Historien
Hvis du har litt informasjon, eller tips, så legg dem igjen her
Hendelser som gjør at historien kan bindes sammen i tid, og i flere land
Min dokumentasjon
Solår Måneår   Etter vår tidsregning kalender
Begynnnelsen
0 0 -3967 Adam ble skapt (1.Mos 1,26-27 / 2,7)
50 -3917 Jubelår
100 -3867 Jubelår
127 130 -3840 Set, Adams 3. sønn blir født (1.Mos 5,3)
150 -3817 Jubelår
200 -3767 Jubelår
229 235 -3738 Enosj, Sets 1. sønn blir født (1.Mos 5,6)
250 -3717 Jubelår
300 -3667 Jubelår
316 325 -3651 Kenan, Enosj 1. sønn blir født (1.Mos 5,9)
350 -3617 Jubelår
384 395 -3583 Mahalael, Kenans 1. sønn blir født (1.Mos 5,12)
400 -3567 Jubelår
447 460 -3520 Jared, Mahalaels 1. sønn blir født (1.Mos 5,15)
450 -3517 Jubelår
500 -3467 Jubelår
550 -3417 Jubelår
600 -3367 Jubelår
604 622 -3363 Enok, Jareds 1. sønn blir født (1.Mos 5,18)
650 -3317 Jubelår
668 687 -3299 Metusjalah, Enoks 1. sønn blir født (1.Mos 5,21)
700 -3267 Jubelår
750 -3217 Jubelår
800 -3167 Jubelår
849 874 -3118 Lamek, Metusjalahs 1. sønn blir født (1.Mos 5,25)
850 -3117 Jubelår
900 -3067 Jubelår
904 930 -3063 Adam dør 930 år gammel (1.Mos 5,5)
950 -3017 Jubelår
959 987 -3008 Enok blir rykket opp til himmelen (1.Mos 5,23-24)
1000 -2967 Jubelår
1012 1042 -2955 Set, Adams sønn, dør 912 år gammel (1.Mos 5,7-8)
1026 1056 -2941 Noah, Lameks 1. sønn blir født (1.Mos 5,28)
1050 -2917 Jubelår
1100 -2867 Jubelår
1107 1140 -2860 Enosj, Sets sønn, dør 905 år gammel (1.Mos 5,10-11)
1150 -2817 Jubelår
1200 -2767 Jubelår
b 1235 Kenan, Enosj’ sønn, dør 910 år gammel (1.Mos 5,13-14)
1250 -2717 Jubelår
1253 1290 -2714 Mahalael, Kenans sønn, dør 895  gammel (1.Mos 5,16-17)
1300 -2667 Jubelår
1350 -2617 Jubelår
1381 1422 -2586 Jared, Mahalaels sønn, dør 962 år gammel (1.Mos 5,19-20)
1400 -2567 Jubelår
1450 -2517 Jubelår
1500 -2467 Jubelår
1511 1556 -2456 Sem, Kam, og Jafet, Noahs 1. sønner, blir født (trillinger) (1.Mos 5,32)
1550 -2417 Jubelår
1600 -2367 Jubelår
1604 1651 -2363 Lamek, Metusjalahs sønn, dør 777 år gammel (1.Mos 5,30-31)
1608 1656 -2359 Metusjalah, Enoks sønn, dør 969 år gammel (1.Mos 5,26-27)
 Her skjer det en endring i forholdet mellom sol og måne. Solår og måneår blir like
 (se forklaring til historie)
Print Friendly, PDF & Email
Tiden etter storflommen
b Storflommen kom over jorden (1.Mos 7,6 og 11)
Datidens 17.02
c Arken ble stående på Araratfjellet (1.Mos 8,4)
Datidens 17.07
1609 1657 -2358 Alt vann er forsvunnet fra Jordoverflaten (1.Mos8,13)
Datidens 01.01
b Alle gikk ut av arken (1.Mos 8,14)
Datidens 27.02
1611 -2356 Arpaksjad, Sems 3. sønn, blir født (1.Mos 11,10)
1646 -2321 Salah, Arpaksjads 1. sønn blir født (1.Mos 11,12)
1650 -2317 Jubelår
1676 -2291 Heber, Salahs 1. sønn blir født (1.Mos 11,14)
1700 -2267 Jubelår
1710 -2257 Peleg, Hebers 1. sønn, blir født (1.Mos 11,16)
b De stopper å bygge byen Babel fordi språkene forandres, så de forstår ikke hverandre (1. Mos. 11,3-9) + (1. Krøn. 1,19)
1740 -2227 Re’u, Pelegs 1. sønn, blir født (1.Mos 11,18)
1750 -2217 Jubelår
1772 -2195 Serug, Re’us 1. sønn, blir født (1.Mos 11,20)
1800 -2167 Jubelår
1802 -2165 Nakor, Serugs 1. sønn, blir født (1.Mos 11,22)
1831 -2136 Tarah, Nakors 1 . sønn blir født (1.Mos 11,24)
1850 -2117 Jubelår
1900 -2067 Jubelår
Print Friendly, PDF & Email
Patriarkenes tid
1901 -2066 Abram(Abraham), Nakor, og Haran, Tarahs 1. sønner blir født (trillinger) (1.Mos 11,26)
1911 -2056 Sarai(Sara), Tarahs datter og  Abrams halvsøster, blir født (1.Mos 17,17) + (1.Mos 20,12)
1949 -2018 Peleg, Hebers sønn, dør 239 år gammel (1.Mos 11,19)
1950 -2017 Jubelår
b Nakor, Serugs sønn, dør 148 år gammel (1.Mos 11,25)
1959 -2008 Noah, Lameks sønn, dør 950 år gammel ( dvs 933 solår) (1.Mos 9,29)
1969 -1998 Re’u, Pelegs sønn, dør 230 år gammel (1.Mos 11,21)
1976 -1991 Abram drar bort fra Karan 75 år gammel (1.Mos 12,14)
1986 1981 Abram tar Hagar til medhustru (1.Mos 16,3)
1987 -1980 Ismael, Abrams 1. sønn, blir født (1.Mos 16,16)
2000 -1967 Jubelår
b Gud inngår en pakt med Abram og endrer hans navn til Abraham (1.Mos 17,1 og 5)
c Sodoma og Gomorra går under (1.Mos 18,10 og 22)
2001 -1966 Isak, Abrahams løftesønn blir født (1.Mos 17,17)
b Moab og Ben-Ammi blir født (1.Mos 18,10 og 22) + (1.Mos 19,29-38)
2002 -1965 Serug, Re’us sønn, dør 230 år gammel (1.Mos 11,22-23)
2036 -1931 Tarah, Nakors sønn, dør 205 år gammel (1.Mos 11,32)
2038 -1929 Sara, Tarahs datter og  Abrams halvsøster, dør 127 år gammel (1.Mos 17,17) + (1.Mos 23,1)
2041 -1926 Isak giftet seg med Rebekka, Betuels datter (1.Mos 25,20)
2048 -1919 Arpaksjad, Sems sønn, dør 438 år gammel (1.Mos 11,13)
2050 -1917 Jubelår
2061 -1906 Esau og Jakob, Isaks sønner, blir født (tvillinger) (1.Mos 25,26)
2076 -1891 Abraham, Tarahs sønn, dør 175 år gammel (1.Mos 25,7)
2079 -1888 Salah, Arpaksjads sønn, dør 433 år gammel (1.Mos 11,15)
2100 -1867 Jubelår
2101 -1866 Esau gift seg med hetittkvinnene Basmat og Be’eri (1.Mos 26,34)
b Jakob rømmer for Esau, til Mesopotamia, etter å ha lurt fra han velsignelsen (år 1838 + Josef var 11. sønn) + (1.Mos 29,17-19)
2107 -1860 Jakob giftet seg med Rakel og Lea, Labans døtre (1.Mos 29,17-19)
b Rubin, Jakobs 1. sønn, blir født (Beregnet ut i fra at man bruker 9 mnd på å føde) + (Overganger)
2108 -1859 Simon, Jakobs 2. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
2109 -1858 Levi, Jakobs 3. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
b Juda, Jakobs  4. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
c Dan, Jakobs 5. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
2110 -1857 Naftali, Jakobs 6. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
b Gad, Jakobs 7. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
c Asjer, Jakobs 8. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
2111 -1856 Issakar, Jakobs, 9. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
b Sem, Noahs sønn, dør 600 år gammel (omregnet i solår 598) (1.Mos 11,11)
2112 -1855 Sebulon, Jakobs 10. sønn, blir født (Beregnet) + (Overganger)
b Josef, Jakobs 11. sønn, blir født (Josefus, Jødenes oldtid 2.bok 3,2) 
2113 -1854 Dina, Jakobs datter, blir født (Beregnet) + (Overganger)
2122 -1845 Jakob drar tilbake til Kana’ans land etter å ha tjent Laban i 20 år (1.Mos 31,38 og 41)
b Sikem ligger med Jakobs datter, Dina (1.Mos 34,2) + (1.Mos 31,35 og 38) + (1.Mos 35,16-18)
c Benjamin, Jakobs 12. sønn, blir født (1.Mos 31,35 og 38) + (1.Mos 35,16-18)
d Rakel, Jakobs hustru, dør (1.Mos 31,35 og 38) + (1.Mos 35,16-18)
2124 -1843 Ismael, Abrams sønn, dør 137 år gammel (1.Mos 25,18)
2129 Josef jette småfeet for da han var 17 år gammel (1.Mos 37,2)
b -1838 Josef kommer til Egypten 17 år gammel (Josefus, Jødenes oldtid 2.bok 3,2) + (2.Mos 12,41) + (Beregning)
Jødisk 15.01
2140 -1827 Heber, Salahs sønn, dør 464 år gammel (1.Mos 11,16-17)
b Bakeren og Munnskjenken møter Josef i fengslet i 3 dager (1.Mos 41,1)
2142 -1825 Josef trer frem for Farao, 30 år gammel (1.Mos 41,46)
Josef bygger Lagerplass for oppsamling av korn (1.Mos 31,33-35 og 46 og 56)
2150 -1817 Jubelår
2181 -1786 Isak, Abrahams løftesønn, dør  180 år gammel (1.Mos 35,28)
2182 -1785 De 7 gode år begynte (1.Mos 41,47-48) + (1.Mos 47,9) + (1.Mos 45,6)
2189 -1778 De 7 dårlige årene begynte (1.Mos 47,9) + (1.Mos 45,6)
b Manasse og Efra’im, Josefs 1. sønner, blir født (tvillinger) (1.Mos 41,50)
2191 -1776 Josef møter sine brødre igjen (1.Mos 45,6)
b Jakob kommer til Egypt, 130 år gammel (1.Mos 47,9)
c Salitis blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2200 -1767 Jubelår
2204 -1763 Bnon blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2208 -1759 Jakob, Isaks sønn, dør, 147 år gammel (1.Mos 47,28)
b Balsameringen tok 40 dager, og Egypterne sørget i 70 dager (1.Mos 50,3)
2222 -1745 Josef, Jakobs sønn, dør, 110 år gammel (Josefus, Jødenes oldtid 2.bok 3,2)  + (1.Mos 50,22 og 26)
2235 -1732 Kam, Noahs sønn, dør, 727 år gammel (724 solår) (Gudene er avslørt)
2246 -1721 Levi, Jakobs sønn, dør, 137 år gammel (2.Mos 6,17)
Print Friendly, PDF & Email
Egypter tiden
2248 -1719 Apachnan blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2250 -1717 Jubelår
2285 -1682 Apophis blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2300 -1667 Jubelår
2346 -1621 lannas blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2350 -1617 Jubelår
2396 -1571 Assis blir kongens hyrde og oppsynsmann (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2400 -1567 Jubelår
2442 -1522 Timaus kom fra øst og tok makten i Egypt (Josefus, mot Apion I, 14) + (Hyrdekonger)
2450 -1517 Jubelår
2476 -1491 Aron, Amrams sønn, blir født, av Levis stamme (2.Mos 7,7) + (Oldtidshistorien)
2479 -1488 Moses, Amrams sønn, blir født av Levis stamme (2.Mos 7,7) + (Oldtidshistorien)
2495 -1472 Josva (Hosea), Nuns sønn, blir født av Efraims stamme (Josva 24,29) (Dom.2,8) (Dommertiden)
2500 -1467 Jubelår
2519 -1448 Moses rømmer fra Egypt 40 år gammel (Apostlenes gj. 7,23 og 30)
2520 -1447 Kaleb, Jefunnes sønn, blir født av Juda stamme (Josva 14,10)
2533 -1434 Tethmôsis blir farao i Egypt og regjerer i 25 år og 4 mnd. (Josefus, mot Apion I, 15)
2550 -1417 Jubelår
2558 -1409 Moses kommer tilbake til Egypt, 80 år gammel (2.Mos 7,7)
b Den lange natten som varer i 3 døgn i Egypt
Print Friendly, PDF & Email
Ørkenvandringen
2559 -1408 Isralittene drar ut av Egypt etter mange tegn og under (4.Mos 33,3) (De drog ut ved årets begynnelse)
Jødisk 15.01
b Moses og folket kommer til Sukkot (4.Mos 33,5) + (Utvandringen) + (2.Mos 12,16 og 18) Jødisk 21.01
c Farao Tethmôsis dør i bølgene til Det Røde Hav (Salme 136,15) + (Egyptens herskere)
d Chebron ble konge i Theben, i Egypt, og regjerte i 13 år (Egyptens herskere)
e Moses og folket kommer til Ørkenen Sin (2.Mos 16,1)
Jødisk 15.02
f Moses og folket kommer til Sinai ørken (2.Mos 19,1)
Jødisk 01.04
g Moses innsetter dommere over folket i Refidim (2.Mos 18,21-26) + (2.Mos 19,2)
h Moses får loven på Sinai fjell (2.Mos 24,12-18)
2561 -1407 Tabernaklet blir reist (2.Mos 40,17)
Jødisk 01.01
b Moses holder manntall i ørkenen. De var 603 550 mann fra 20 år og oppover. (4.Mos 1,1)
Jødisk 01.02
c Moses og folket drar fra Sinai berg, Horeb (4.Mos 10,11)
Jødisk 20.02
d Moses sender 12 speidere inn i Kana’ans land fra Kadesj-Barnea (4.Mos 13,25)
2569 -1398 Kusjan-Risjatajim (Ninus) blir hersker i Ashur, og regjerer i 52 år.
2573 -1394 Det 19. Dynasti begynner i Egypt
b Sethos blir konge og regjerer i 55 år fra Theben (Egyptens herskere)
2584 -1383 ? Sjøfolkene (Filisterne) tar Alashiya (Kypros)
b Det store Jordskjelvet. Jorden åpnet seg og slukte familien Korah. Byen Urgarits murer falt sammen
c Urgarit blir invadert og ødelagt av filisterne, og Hetittenes rike faller
d Ramses III kjemper mot sjøfolket og vinner noen slag
e Sjøfolket (Filisterne) bosetter seg i Kana’an
2598 -1368 Aron, Amrams sønn, dør 123 år gammel (4.Mos 33,39)
Jødisk 01.05
2599 5. Mosebok blir til (5.Mos 1,3-4)
Jødisk 01.11
b Moses, Amrams sønn, dør 120 år gammel  (5.Mos 34,7)
Print Friendly, PDF & Email
Dommer tiden
2600 -1367 Isralittene går inn i Kana’ans land (Josva 4,19)
Jødisk 10.01
b -1367 Jubelår
c Jeriko og Ai blir tatt (Josva 5,10-11) + (Josva 7-8)
d Semiramis, fra Askalon, blir født (Diodor på Sicilia 2. bok XX)
2604 -1363 ? Streik blant Faraos arbeidere
b Josvas lange dag / En sunami i det nedre Egypten hvorav omkring halvparten av befolkningen dør
(Josvas bok 10,12-13) (Herodotus 2. bok 142)
2605 -1362 Josva deler landet mellom stammene med loddkasting (Josva 14,10)
b ? Josva, Nuns sønn, dør 110 år gammel (Josva 24,29) og (Dom 2,8)
c Kaleb inntar Hebron (Josva 14,10)
2612 -1355 Kusjan-Risjatajim, Mesopotamias konge, legger Israel under seg i 8 år (Dom 3,8)
2620 -1347 Otniel, Kalebs yngre bror, befrir Israel fra Mesopotamias konge, Kusjan-Risjatajim (Dom 3,8-10)
Hans kone, Semiramis, fra Askalon, blir hersker i Assyria og regjerer i 42 år.
(Berossus side 7) (Diodor på Sicilia 2. bok XX)
2627 -1340 Semiramis innsetter ny regjering i Etiopia og Egypt (Diodor på Sicilia 2. bok XVI)
Rampses blir konge i Egypt og regjerer i 66 år (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 151)
2631 -1336 Sethos, Egypts tidligere konge, dør (Josefus, mot Apion 1. bok 26)
2650 -1317 Jubelår
2661 -1306 Elgon, Moabs konge, fikk med seg Amonittene og slo Israel. Israel bli underlagt Moab i 18 år (Dom 3,14)
2662 -1305 Semiramis, Assyrernes dronning, overlater tronen til sin sønn, Ninyas. (Diodor på Sicilia 2. bok XX)
2679 -1288 Benjamitten Ehud, Geras sønn, befrir Israel (Dom 3,14-30)
2693 -1274 Amenophis blir konge i Egypt og regjerer i 40 år. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 151)
2733 -1234 Ahampses blir konge i Egypt og medregjerer i 26 år. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 151)
2750 -1217 Jubelår
2759 -1208 Jabins, Kana’ans konge, får makt, og råder over Israel i 20 år (Dom 4,3)
b Thuoris, (Polybus), mann til Alcandra, blir konge i Egypt og medregjerer i 7 år
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 151) (Diodor på Sicilia 1. bok V)
2766 -1201 20. Dynasti i Egypt begynner
b Osarsiph, presten i Hellopolis, gjør opprør mot Farao og får 200 000 jøder med seg (Josefus, mot Apion 1. bok 26-28)
c Kong Amenophis, og hans sønn Ahampses, rømmer til Etiopia (Josefus, mot Apion 1. bok 26-28)
c 12 konger regjerer til sammen i 178 år fra Theben (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 153)
2767 -1200 Amenophis kommer tilbake med en hær av spedalske, som jager jødene hjem (Josefus, mot Apion 1. bok 28)
b Amenophis blir konge og regjerer i 20 år og 7 mnd fra Memphis. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 101)
2779 -1188 Barak, Abinoams sønn, befrir Israel fra Jabin, og hans Jernvogner. (Dom 5,31)
2788 -1179 Amessis (Nitocris) (Amenophis søster) blir dronning regjerer i 21 år og 9 mnd fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 101)
2800 -1167 Jubelår
2809 -1158 Mephres blir konge og regjerer i 12 år og 9 mnd, fra Memphis (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 101)
2819 -1148 Midianittene undetrykket Israel i 7 år (Dom 6,1)
2822 -1145 Mephramuthosis blir konge og regjerer i 25 år og 10 mnd, fra Memphis
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 101)
2826 -1141 Gideon, Joas’ sønn, befrir Israel fra Midianittene med 300 mann (Dom 6,1) + (Dom 7,1-25)
b Sebah og Salmunna, Midianittenes konger, blir drept, og 120 000 av deres hær var falt (Dom 8,10)
2836 -1131 Abimelek, Gideons sønn, var konge i 3 år (Dom 9,22)
2837 -1130 Ypperstepresten Eli, blir født (1.Sam 4,15-18)
2839 -1128 En kvinne, fra Tedes, kastet en kvernstein i hodet på Abimelek så han døde. (Dom 9,53)
b Tola, sønn av Pua, Dodos sønn, av Issakars stamme, befridde Israel og dømte i 23 år (Dom 10,1-2)
2848 -1119 Thmosis blir konge og regjerer i 9 år og 8 mnd, fra Memphis. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 101)
2850 -1117 Jubelår
2858 -1109 Amenophis blir konge og regjerer i 30 år og 10 mnd, fra Memphis (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 101)
2862 -1105 Tola døde, og Gileaditten Ja’ir dømte Israel i 22 år (Dom 10,3)
2866 -1101 Amonittene og Filisterne presset Israel 18 år (Dom 10,8)
2884 -1083 Jefta, Gileads sønn, fra Gilead, befrir Israel, og blir dommer over Israel i 6 år (Dom 12,7)
2888 -1079 Orus blir konge og regjerer i 36 år og 5 mnd, fra Memphis. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2890 -1077 Jefta, Gileads sønn, dør (Dom 12,7)
b Ibsan, fra Betlehem, var dommer etter Jefta, og dømte Israel i 7 år (Dom 12,9)
2895 -1072 Eli blir yppersteprest i Israel (1.Sam 4,18) + (1.Sam 4,15-18)
b Filisterne får makten over Israel, og hersker over dem i 40 år (Dom 13,1)
2897 -1070 Ibsan dør, og Elon fra Ajalon i Sebulons land, dømte Israel i 10 år (Dom 12,11)
2900 -1067 Jubelår
2907 -1060 Elon dør, og Abadon, Hillels sønn, fra Piraton blir dommer i Israel. Han dømte i 8 år. (Dom 12,14)
2915 -1052 Abadon dør og Samson, Manoahs sønn, blir dommer og dømte Israel i 20 år. (Dom 15,20) (Dom 16,31)
2925 -1042 Acencheres (Orus datter) blir dronning og regjerer i 12 år og 1 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2935 -1032 Samson raserer festhuset,og dør sammen med Filisterhøvdingene, og ca 3000 mennesker. (Dom 16,27-31)
b Israel går til krig mot Filisterne og taper krigen, og paktkisten blir tatt av Filisterne. (1.Sam 4,9-18)
c Ypperstepresten, Eli, dør, 98 år gammel (1.Sam 4,15-18)
d Paktkisten kommer tilbake etter å ha vært hos Filisterne i 7 måneder. (1.Sam 6,1)
2937 -1030 Rathotis (Acencheres bror) blir konge og regjerer i 9 år, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2944 -1023 21. Dynasti i Egypt begynner
b Smendis blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 26 år, fra Tanis (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
2946 -1021 Acencheres blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 12 år og 5 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2950 -1017 Jubelår
Print Friendly, PDF & Email
Konge tiden
2955 -1012 Isjbasjet, Kong Sauls sønn, blir født (2.Sam 2,10)
b Saul blir salvet til konge 30 år gammel? (Apostlenes.gj. 13,21) + (overganger)
2556    -1011 Saul fridde Jabesj fra Amonitterkongen (1.Sam 13,1 )
2557 -1010 Saul syndet og mistet kongeretten, og Samuel sørget (1.Sam 13,1)
2558 -1009 Acencheres II. blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 12 år 3 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2965 -1002 David, Isais 8. sønn, blir født  (2. samuels bok 5,4) + (1. kongebok 6,1)
2979 -988 David møter Goliat, og blir leder for et krigsmannskap
b David og Jonatan inngår en blodspakt
2980 -997 Psusennes blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 41 år, fra Tanis (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
2981 -996 Harmais blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 4 år og 1mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2985 -992 Ramesses blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 1 år og 4 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2986 -991 Harmesses Miamun blir konge i det øvre Ergypt og regjerer i 66 år og 2 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
2990 -977 Mefiboset, Jonatans sønn, blir født (2.Sam 4,4)
2993 -974 David bosetter seg i Siklag i Filisterland av frykt for Saul (1.Sam 27,7)
2995 -972 Kong Saul og Jonatan dør i slaget mot Filisterne (1.Sam 31,13) + (2. samuels bok 5,4)
b David blir konge over Juda i Hebron, 30 år gammel (2. samuels bok 5,4)
c Isjbasjet blir konge over Israel, 40 år gammel (2.Sam 2,10)
2997 -970 David får igjen sin hustru, Mikal, Sauls datter (2.Sam 3,12-14)
b Abner, Ners sønn og Sauls hærfører, blir drept (2.Sam 3,27-28)
c Isjbosjet blir drept, 42 år gammel (2.Sam 2,10) + (2.Sam 4,1-8)
3000 -967 Jubelår
3002 -965 David blir konge over hele Israel (2.Sam 2,11)
b David inntar Jerusalem og tilintetgjør Jebusittene (2.Sam 5,1-7)
3012 1 -956 Nephercheres blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 4 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
3015 -952 Amenophthis blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 9 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
3024 -943 Osochor blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 6 år, fra Tanis. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
3030 -937 Psinnaches blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 9 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
3034 -933 Rehabeam, Salomos sønn, blir født (1.Kong 14,21) og (2.Krøn 12,15)
3035 -932 Kong David dør, 70 år gammel (2.Sam 5,4)
b Salomo blir konge over Israel (1.Krøn 1,28-30) + (1.Kong 11,42) og (2.Krøn 9,30)
3036 -931 Hadad forlater Egypt og slår seg ned i Aram (1.Kong 11,21-22) + (overganger)
b Salomo gifter seg med Faraos datter? (1.Kong 3,1-2) + (1.Kong 9,16) + (overganger)
3039 -928 Salomo begynner å bygge templet i sett 4. regjeringsår (1.Kong 6,1) og (2.Krøn 3,2)
Jødisk 02.02
b Psusennes blir konge i det nedre Egypt og regjerer i 35 år, fra Tanis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 157)
3042 -925 Amenophis blir konge i det øvre Egypt og regjerer i 19 år og 6 mnd, fra Memphis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103)
3046 -921 Salomo er ferdig med å bygge templet og holder innvielsesfest (1.Kong 6,38) + (1.Kong 4,1-21)
b Salomo begynner å bygge kongeborgen (1.Kong 7,1)
3050 -917 Jubelår
3059 -908 Salomo er ferdig med å bygge kongeborgen  (1.Kong 7,1)
3062 -905 Sethos, kalt Egyptus (Sjisjak) blir konge og regjerer i 33 år, hvorav 12 år fra Memphis. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 103) + (Diodor på Sicilia 1. bok LVIII) – (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 159)
3074 -893 Det 22. dynasti i Egypt begynner
b Farao Psusennes II dør</tr>
<tr class=»ro2″>
<td class=»ce13″ style=»text-align: right; width: 11.61mm;»></td>
<td class=»ce13″ style=»text-align: left; width: 6.26mm;»></td>
<td class=»ce13″ style=»text-align: left; width: 15.79mm;»></td>
<td class=»ce13″ style=»text-align: left; width: 3.81mm;»></td>
<td class=»ce13″ style=»text-align: right; width: 13.97mm;»></td>
<td class=»ce13″ style=»text-align: left; width: 3.99mm;»></td>
<td class=»ce21″ style=»text-align: left; width: 197.15mm;»></td>
<td class=»ce25″ style=»text-align: left; width: 31.57mm;»></td>
c Sisak (Sjisjak) (Sesostris)(Shoshenq I) inntar det nedre Egypt og regjerer i 21 år (2. Krøn 12,2 )+ (Edward Wente, JNES 35 fra 1976, side 276) + (Herodotus 2. bok 102-111) + (Afrikanus og Eusebius fra Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 159)
3075 -892 Kong Salomo dør (1.Kong 11,42) og (2.Krøn 9,30)
b * Rehabeam blir konge over Judariket (1.Kong 14,21) og (2.Krøn 12,15)
c Jeroboam blir konge over Israelriket (1.Kong 14,20)
-890 Sjisjak setter sin sønn, Osorthon, til å styre Bubastus, da han reiser ut på erobring til India
Han styrte i 15 år (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 159)
b Hans bror, Danaus, styrte også, antageligvis fra Memphis (Herodotus 2. bok 107 og 182)
3080 -887 Farao går til angrep på Juda og Rehabeam. Det er i Sisaks 18. regjeringsår
(Edward Wente, JNES 35 fra 1976, side 276) (1.Kong 14,25) (2.Krøn 12,2)
b Jeroboam stiller opp to okser som Israel skal tilbe. Det er Egyptens avgud Apis (Esekiel 4,5)
c Danaus forsøkte å myrde Sisak, men måtte rømme til Argos (Josefus, mot Apion I, 15-16)
d Sjisjak setter sin sønn, Pheros, til å styre som medregjerende, fra Memphis, i 25 år.
Han ble blind i 10 år. (Herodotus 2. bok 111) (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 159)
-875 Osorthon dør, og Takelothis (Amasis) styrer det nedre Egypt i 13 år, fra Bubastus.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 159) (Diodor på Sicilia 1. bok LX)
3093 -874 Rehabeam dør 58 år gammel (1.Kong 14,21) og (2.Krøn 12,15)
b * Abia ble konge i Juda i det 18. regjeringsår av Jeroboam (1.Kong 15,1-2) (2.Krøn 13,1-2)
3095 -872 Abia, Judas konge, dør (1.Kong 15,2)
b * Asa ble konge i Juda i det 20. regjeringsåret av Jeroboam (1.Kong 15,9-10)
c * Sjisjak dør. Han begår selvmord mens han er blind (eller han blir hjulpet til det) (Diodor på Sicilia 1. bok LVIII)
d * Amasis undertrykket folket og fratok dem deres eiendom (Diodor på Sicilia 1. bok LX)
3097 -870 Jeroboam, Israels konge dør (1.Kong 14,20)
b Nadab ble konge i Israel i Asas 2. regjeringsår (1.Kong 15,25)
3098 -869 Baesa drepte Nadab og ble konge i Israel i Asas 3. regjeringsåret (1.Kong 15,28 og 33 )
3100 -867 Jubelår
3102 -865 Josjafat, Asas sønn, blir født (1.Kong 22,41-42)
3105 -862 Serah (Actisanes) fra Etiopia inntar Egypt (Diodor på Sicilia 1. bok LX)
b Kong Asa vinner en krig mot Serah, kongen av Nubia (2.Krøn 14,1) + (2.Krøn 14,9-15)
c Proteus (Ketès) kommer på tronen i Egypt, og regjerer fra Memphis. (Egyptiske herskere)
Under hans kongedømme er Historien om Troya (Herodotus 2. bok 112-121) (Diodor på Sicilia 1. bok LXII)
3110 -857 Asa utrydder avgudsbildene i Juda og holder en stor offerfest (2.Krøn 15,8-19)
3121 -846 Basja, Israels konge, dør (1.Kong 15,33) + (1.Kong 16,8)
b Ela ble konge i Israel i Asas 26. regjeringsår (1.Kong 16,8)
3122 -845 Ela blir drept av Simri (1.Kong 16,10 og 1)
b Simri ble konge i Israel i Asas 27. regjeringsår og regjerer i 7 dager (1.Kong 16,15)
c Ormi omringet Simri, og han tok sitt liv. (1.Kong 16,15-18)
d Det ble borgerkrig i Israel (1.Kong 16.21-22)
3123 -844 Joram, Josjafats sønn, blir født (2.Kong 8,16-17)
3126 -841 Omri ble konge i Israel i Asas 31. regjeringsår (1.Kong 16,23)
3130 -845 Det ble krig i Juda (1.Kong 15,19)
3131 -836 Baesa (Omri), Israels konge, går til angrep på Juda (2.Krøn 16,1)
3133 -834 Akab ble konge i Israel i Asas 38. regjeringsår (1.Kong 16,29)
3134 -833 Kong Asa blir syk i føttene, og det er han til han dør (2.Krøn 16,12-13)
3137 -830 Asa. Judas konge, dør (2.Krøn 16,13)
b * Josjafat ble konge i Juda i Akabs 4. regjeringsår (1.Kong 22,41-42)
3138 -829 Omri, Israels konge, dør (1.Kong 16,23 og 28-29)
3140 -827 Josjafat sender ut høvdingene for å lære opp folket i Guds ord (2.Krøn 17,7)
3142 -822 Akasja (Joakas), Jorams sønn, blir født (2.Krøn 22,2 og 6)
3150 -817 Jubelår
b Benhadad, Syrias konge, går til krig mot Akab ved Samaria (1.Kong 20,1-22 og 26)
3151 -816 Benhadad, går til krig mot Akab ved Samaria, og må overgi seg. (1.Kong 22,1-3) + (1.Kong 20,26-34)
3154 -813 Akab og Josjafat går til krig mot Ramot i Gilead (1.Kong 22,52) + (1.Kong 22,4 og 34-35)
b Akasja ble konge i Israel i Josjafats 17. regjeringsår (1.Kong 22,52)
3155 -812 Akab, Israls konge, dør (1.Kong 16,29)
3156 -811 Akasja, Israels konge, dør (1.Kong 22,52)
b Joram ble konge i Israel i Josjafats 18. regjeringsår (2.Kong 3,1)
3160 -807 * Joram blir konge i Juda i Jorams, Israels konges, 5. regjeringsår (2.Kong 8,16-17)
3162 -805 Josjafat, Judas konge, dør 60 år gammel (2.Krøn 20,31)
3165 -802 Joram, Judas konge, blir syk i sine innvoller (2.Krøn 21,18-19)
3166 -801 Akasja styrer mens Joram, Judas konge, er syk (2.Kong 8,25-26) + (2.Kong 9,23-28)
3167 -800 Joram, Judas konge, dør 40 år gammel (2.Kong 8,16-17)
b Akasja dør, 23 år gammel, i Jorams, Israels konges, 12. regjeringsår (2.Kong 8,25-26)
c Joram, Israels konge, blir drept av Jehu (2.Kong 9,23-28)
d Jehu, Nimsis sønn, blir konge i Israel (2.Kong 9,4-9)
e Cheops (Chembès) kommer på tronen i Egypt, og regjerte i 50 år. (Herosotus 2. bok 124-127) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIII)
3168 -799 * Atalja, Jorams hustru, blir hersker i Juda (2.Kong 12,1) + (2.Kong 11,3) + (2.Krøn 22,12)
3175 -792 Atalja blir drept (2.Kong 11,3-4 og 15-16
b * Joasj ble konge i Juda i Jehus 7. regjeringsår, 7 år gammel (2.Kong 12,1)
3189 -778 Amasja, Joasj sønn, blir født (2.Kong 14,1-2) (2.Krøn 25,1)
3195 -772 Jehu, Israels konge, dør (2.Kong 10,36)
3198 -769 Joakas (Akasja) ble konge i Israel i Joasjs 23. regjeringsår (2.Kong 13,1)
3200 -767 Jubelår
3212 -755 Joasj ble konge i Israel i Joasj Judas konges 37. regjeringsår (2.Kong 13,10)
3214 -753 * Amasja ble konge i Juda i Israels konge, Joasjs, 2. regjeringsår, (2.Kong 14,1-2)
3215 -752 Joasj, Judas konge, dør 47 år gammel (2.Kong 12,1)
b Joakas, Israels konge, dør (2.Kong 13,1)
-750 Det 23 dynasti i det nedre Egypt begynner
Petubates (Chabrys), sønn av Cheops, blir konge i det nedre Egypt, i Tanis. Og regjerer i 25 år.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 163) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIV)
b Kefrens (Képhen), bror til Cheops, blir konge i det øvre Egypt, i Memphis og regjerte i 56 år.
(Herodotus 2. bok 127-129) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIV)
3228 -739 Joasj, Israels konge, dør (2.Kong 13,10)
3229 -738 Jeroboam ble konge i Israel i Amasjas 15. regjeringsår (2.Kong 14,23)
3240 -727 Asarja (Ussia), Amasjas sønn, blir født (2.Kong 15,1-2) + (2.Krøn 26,3)
3242 -725 Osorcho kommer på tronen i det nedre Egypt og regjerte i 9 år, i Tanis.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 163)
3243 -724 Amasja, Judas konge, dør, 15 år etter Joasj, 54 år gammel (2.Krøn 25,1)
3250 -717 Jubelår
3251 -716 Psammus regjerte i 10 år, i det nedre Egypt, i Tanis. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 163)
3253 -714 Adad-Nirari III blir konge i Assyria og regjerer i 28 år
3256 -711 * Asarja (Ussia) ble konge i Juda i Jeroboams 27. regjeringsår (2.Kong 15,1-2) + (2.Krøn 26,3)
3261 -706 Det 24 dynasti i det nedre Egypt begynner
Bochchoris regjerte i 44 år i det nedre Egypt fra Sais.
Og han regjerer 6 år parallelt med Sabacos. (6+12+12+20=50)
(Herodotus 2. bok 139) – (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 165) (Diodor på Sicilia 1. bok XLV)
3270 -697 Jeroboam, Israels konge, dør (2.Kong 14,23)
b Israelriket ble sittende uten konge noen år (Hosea 3,4) og (Kongetiden)
-694 Mycerinus, sønn av Cheops, regjerte i det øvre Egypt, i Memhpis.
(Herodotus 2. bok 129-136) (Diodor på Sicilia 1. bok LXIV)
3281 -686 Adad-Nirari III, Assyrias konge, dør
b Shalmaneser IV blir konge i Assyriariket og regjerer i 10 år
3285 -682 Jotam, Asarjas sønn, blir født (2.Kong 15,32-33)
3291 -676 Shalmaneser IV, Assyrias konge, dør
b Ashur-Dan III, kong Pul, blir konge i Assyriariket og regjerer i 18 år
3294 -673 Sakarja ble konge i Israel i Asarjas 38. regjeringsår og regjerer i 6 mnd (2.Kong 15,8)
3295 -672 Sjallum dreper Sakarja og blir konge i Israel i Ussias 39. regjeringsår (2.Kong 15,13)
b Menahem dreper Sjallum og ble konge i Israel i Asarjas 39. regjeringsår (2.Kong 15,17)
-668 Etiopieren Sabacos regjerte i 50 år over det øvre Egypt. (Herodotus 2. bok 137-139)
3300 -667 Jubelår
3302 -665 Det startet et opprør i Assyria som varte i 4 år
3305 -662 Akas, Jotams sønn, blir født (2.Kong 16,1-2)
Det 25 dynasti i det nedre Egypt begynner
Etter 6 år inntar Etiopieren Sabacos det nedre Egypt, dreper Bochchoris, og regjerer i 12 år over det nedre Egypt. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 167)
3306 -661 Menahem, Israels konge, dør (2.Kong 15,17)
b Pekahja ble konge i Israel i Asarjas 50. regjeringsår (2.Kong 15,23)
3308 -659 Pekah dreper Pekahja og blir konge i Israel i Asarjas 52. regjeringsår (2.Kong 15,27)
b Jotam styrer mens Ussia er spedalsk (2.Kong 15,5)
3309 -658 Ashur-Dan III, Assyrias konge, dør
b Ashur-Nirari V blir konge over Assyriariket og regjerer i 10 år
3310 -657 Ussia, Judas konge, dør 70 år gammel (2. Kongebok 15,2 + 15,27 +15,32)
b * Jotam ble konge i Juda i Pekahs 2. regjeringsår (2.Kong 15,32-33)
c Jesaja ser Herren sitte på en trone i Templet (Jesaja 6,1)
3315 -652 Hiskia, Akas sønn, blir født (2.Kong 18,1-2)
3317 -650 Sebichos, sønn av Sabacos, regjerer nedre Egypt i 12 år. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 167)
3319 -648 Ashur-Nirari V, Assyrias konge, dør
b Tiglat-Pileser III blir konge i Assyria og regjerer i 18 år
3325 -642 * Akas ble konge i Juda i Pekahs 17. regjeringsår (2.Kong 16,1-2) (2.Krøn 28,1)
3326 -641 Jotam, Judas konge, dør 41 år gammel (2.Krøn 27,1 og 8)
3328 -639 Tiglat-Pileser inntar en del av Judas byer (Jesaja 8,4-8) (2. Krønikerbok 28,5 og 20)
b Tiglat-Pileser inntar Damaskus, dreper Resin, og bortfører folket til Kir (2.Kong 16,9)
c Pekah, Israels konge, blir drept i en sammensvergelse av Hosea (2.Kong 15,30)
d Salmanassar inntar Samaria og bortfører en del av folket i Israel (2. Kong 16,29) (Jesaja 8,1-8)
e Hosea ble konge i Israel i Jotams 20. regjeringsår (skatteinnkrever) (2.kong 15,29-30) + (2.Kong 17,3)
3329 -638 Kong Soe (Saracus) (Tearco) regjerte i nedre Egypt i 20 år. (Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 167)
Kong Soe tok landene helt til Herkules søyler (Gibraltar), og han tok også land så langt som til Europa (Strabo bok XV 1,6)
3331 -636 Sargon blir konge av Babylon (ABC 1.ii (Fra Nabû-Nasir til Shamash-šuma-ukin) + (Assyerriket)
3337 -630 Tiglat-Pileser dør og Salmanassar blir kongen av Assyria og Babylon
b Hosea inngår en sammensvergelse med So og gjør seg til konge i Israel (2.kong 17,1 og 4)
c Hosea ble konge i Israel i Akas 12. regjeringsår (2.Kong 17,1)
d Jesaja får profetien om Kyrus (Jesaja 44,24-45,7)  (Josefus s.188)
3340 -627 * Hiskia ble konge i Juda i Hoseas 3. regjeringsår (2.Kong 18,1-2)
3341 -626 Herjeflokker fra Elam og Kir kommer mot Juda (Jesaja 22,6-14)
b Akas, Judas konge, dør 36 år gammel (2.Kong 16,1-2) (2.Krøn 28,1)
c Jesaja profeterer om Filisterlandets ødeleggelse (Jesaja 8)
3344 -623 Assyrerkongen, Salmanassar, beleiret Samaria i Hiskias 4. regjeringsår og Hoseas 7. (2.Kong 18,9-10)
3345 -622 Tartan, Sargons hærfører,  inntar Asdod (Jesaja 20,1) (Jesaja 31,1-3) x
3346 -621 Assyriakongen beleiret Samaria i 3 år, og inntok Samaria i Hoseas 9. regjeringsår (2.Kong 17,5-6)
x
b Assyrerkongen inntar Samaria og bortfører folket (2.Kong 17,5-6)
3349 -618 Assyrerkongen inntar Egypt (Overganger) (Jesaja 20,1-6) (Nahum 3,8-10) (Josefus, Jødenes Oldtid 9.bok 14,2)
Tyrus hadde falt fra Assyriakongen og inngått en pakt med kong So, men i det 5. året etter at Salmanassar beleiret Tyrus, forlikte de seg med Assyrerkongen.
(Jesaja 20,4-6) + (Josefus, Jødenes Oldtid 9.bok 14,2)
Nubieren, Sabacos, kommer opp med en unnskyldning, og trekker seg fra Egypt, etter å ha tapt slaget mot Assyrerne. (Diodor på Sicilia 1. bok LXV) (Herodotus 2. bok 139)
Egypteren Anysis (Den blinde) fikk tilbake sin trone igjen og regjerte lite gran.
(Herodotus 2. bok 140) (Diodor på Sicilia 1. bok LXV)
3350 -617 Jubelår
? Sargon dør ? Salamanassar dør ?
b Sankerib blir konge over Assyria (Tobias bok 1,15) ?
c Hiskia faller i fra kongen i Assyria og ville ikke tjene ham lengre (2.Kong 18,7) (2.Kong 18,13-14)
3354 -613 Sankerib, Assyrias konge, drar opp mot Judas faste byer og inntar dem (Jesaja 36 og 37)
b Presten i Vulcan (Sethos) går til krig mot Sankrib sammen med håndverker og handelsmenn (Herodotus 2. bok 141)
b 185000 soldater lå døde om morgenen pga pesten (Jesaja 10,16) + (2.Krøn. 32,21)
c Hiskia skulle dø, men får 15 år lagt til sin levetid (Jesaja 38,1-5)
d Solen går ti streker på Akas solur (Jesaja 38,7-8) (Herodotus 2. bok 142)
e Her skjer det en endring på sol og måne-år, så de blir forskjellige
f Assyrerkongen, Sankerib, ble drept 50 dager etter han flyktet fra Juda (Tobias bok 1,18-21)
g Asarhaddon blir konge over Assyria (Tobias bok 1,21) (Jesaja 37,36-38)
h Tirhaka (Taharqo), fra Nubia, blir konge over hele Egypt, og styrer fra Memphis
(Esarhaddons Nahr al-Kalb-inskripsjon) + (2. Kongebok 19,9)
3357 3357 -610 Manasse, Hiskias sønn, blir født (2.Kong 21,1) (2.Krøn 33,1)
3361 3361 -606 Asarhaddon går til Krig mot Ergypt, men taper krigen ( punkt 28-29 på Asarhaddon krønike)
b Etiopieren Ameres kommer på tronen i Sais, og regjerer i 18 år, i det nedre Egypt.
(Manetho History of Egypt by W. G. Waddell side 173)
3364 3364 -603 Asarhaddon går til Krig mot Ergypt, inntar Memphis, og Tirhaka rømmer
b Sethos blir konge over det øvre Egypt. (Herodotus 2. bok 141 og 147)
3366 3366 -601 Asarhaddon går til Krig mot Ergypt og dør på veien dit ( punkt 31-33 på Asarhaddon krønike)
Ashurbanipal blir konge over Assyria og regjerer i 42 år
3369 3369 -598 Hiskia, Judas konge, dør
b * Manasse, Hiskias sønn, blir konge i Juda
3374 -593 Deiokes blir valgt til konge over de Mediske stammene og regjerte i 53 år (Herodotus 1. bok 102)
3379 -588 Stephinathes kommer på tronen i Sais, og regjerer i det nedre Egypt, i 7 år
3382 -1
3382 3383 -585 Det ble findskap og strid mellom Assyria og Babylon (ABC 16 (Akitu Chronicle)
3384 3385 -583 Det ble anerki i Egypt som varte i 2 år (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Jesaja 19,1-3)
3386 3387 -581 Presten i Vulcan innsetter 12 konger over stammene i Egypt, som regjerer i 15 år.  (Diodor på Sicilia 1. bok LXVI) (Herodotus 2. bok 147-152)
b En av disse 12, Nechepsos, regjerer 6 år i Sais. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)
3392 3493 -575
Neko I regjerte i 8 år fra Sais. Han var en av disse 12. (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 169)
3400 3401 -567 Psamtik I blir hersker over en del av Egypt. Han regjerer i 54 år (Heredotus 2. bok 157)
3400 -567 Jubelår
3401 3402 -566 Amon, Manasses sønn, blir født
3408 3409 -559 Jeremia blir født
Ashurbanipal, Assyrias konge,  dør
Psamtik I blir Farao over hele Egypt (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 171 – side 169)
3415 -2
3416 3418 -551 Josjia, Amons sønn, blir født
3422 3424 -545 Manasse, Judas konge, dør 67 år gammel
b * Amon var 22 år da han ble konge i Juda og regjerte i 2 år
3424 3426 -543 Amon, Judas konge, dør 24 år gammel
b * Josjia var 8 år da han ble konge i Juda og regjerte i 31 år
3427 -540 Medias konge, Deiokes, dør
b Fraortes, Deiokes’ sønn blir konge over Mediariket og regjerer i 22 år (Herototus 1. bok 102)
3428 -539 Ashur-etil-ilani blir konge over Assyria og regjerer i 4 år
3430 -537 Jojakim (Eljakim), Josjias sønn, blir født
3432 3434 -535 Ashur-etil-ilani, Assyrias konge, dør
b Sin-shumu-lishir blir konge over Assyria og regjerer bare en kort stund
c Sinsharishkun blir konge over Assyria og regjerer i 21 år
3432 3434 -535 Josjia søkte Gud i det 8. regjeringsåret
b Joakas, Josjias sønn, blir født
3436 3438 -531 Josjia utryddet Astartebildene i sitt 12. regeringsår
3437 3439 -530 Jeremia blir salvet til prest og profet av Herren (Jeremia 1,1-3 / 25,3)
3439 3441 -528 Ashur-uballit II blir regjerende sammen med sin bror og regjerer i 18 år i Assyria
3440 3442 -527 Josjia var ferdig med å rense landet i sitt 18. regjeringsår og holder påske
3445 3443 -522 Sedekia (Mattanja), Josjias sønn, blir født
3447 -3
3447 3450 -520 Jojakin (Jekonja), Jojakims (Eljakim) sønn, blir født
3449 3452 -518 Fraortes blir drept i krigen mot Assyrernes konge Asurbanipal II
b Kyaxares, Framortes’ sønn, blir konge over Mediariket og regjerer i 40 år (Herodotus 1. bok 106)
3450 -517 Jubelår
3451 -516 Nebukadnesar gifter seg med den medianske prinsessen Amytis, datter til Astyages.
3453 -514 Ninnive legges i grus og Sinsharishkun tar sitt liv
3454 3457 -513 Psamtik I dør og Neko II blir Farao i Egypt
3456 3459 -511 Farao Neko går til krig mot Assyriakongen ved Karkemich
b Josjia, Judas konge, dør 39 år gammel
c * Joakas, Josjias sønn, blir konge i Juda og regjerer i 3 mnd.
d Farao Neko inntar Jerusalem og bortfører Joakas til Egypt
e * Eljakim (Jojakim) var 25 år og ble konge i Juda, og regjerte i 11 år
3459 3462 -508 * Jerusalem blir beleiret av Nebukadnesar i Jojakims 3. regjeringsår (Daniels bok 1,1)
3460 3463 -507 Ashur-uballit II, Assyrias konge, faller i slaget med Karkemich
b Nebopalasser, Babylons konge, dør, etter å ha regjert i 29 år (Berosus side 5), men 21 år over Babylon
c Nebukadneser blir konge i Babylon
d Jeremia profeterer til Juda (Jeremia 25)
e Farao Neko går til krig mot Nebukanesar ved Karkemis og taper (Jeremia 46,1-12)
f Jojakim overgir seg til Nebukadnesar om må svare skatt til Babylonia
g Jeremia skriver opp alle profetiene i en bok (Jeremia 36)
3461 3464 -506 Nebukadnesar hadde en drøm om et stort tre som Daniel tydet
b Baruk leser opp alle profetiene i bokrullen for folket og Jojakim brant den opp (Jeremia 36,5)
3463 3466 -504 Jeremia skriver en ny bokrull
b Daniel er ferdig opplært ved det Babylonske hoff
c Jojakim bryter med Nebukadneser
3466 3469 -501 Jojakim, Judas konge, dør
b * Jojakin, Jojakims sønn, blir konge i Juda og regjerer i 3 mnd
3467 3470 -500 Nebukadnesar inntar Jerusalem og tar Jojakin til fange
b * Sidkia var 21 år da han ble konge og regjerte i 11 år
c Jojakin, Mordekai, og andre i Jerusalem, blir ført bort til Babylon
3469 -498 Neko II dør og Psamtik II blir Farao i Egypt
3470 3473 -497 Jeremia profeterer om at alle land skal legges under Nebukadnesar (Jeremia 27)
b Profeten Hananja spår løgn for folket og må dø (Jeremia 28)
c Sedekia reiser på besøk til Babylonia
d Jeremia sender med et brev til de bortførte i Babylon (Jeremia 29)
e Esekiel blir salvet til prest og profet av Herren (Esekiel 1,1) Jødisk 05.04
f -497 Sedekias 5. regjeringsår  05.04 (Esekiel 4,5)
3471 3474 -496 Esekiel blir rykket opp bra Babylon og ført i ånden til templet i Jerusalem (Esekiel 8-19) Jødisk 05.06
3472 3475 -495 Herren går i rette med sitt folk på grunn av deres synder ved Esekiel (Esekiel 20-23) Jødisk 10.05
3474 3477 -493 Nebukadnesar beleirer Jerusalem i 1,5 år  (2. Kongebok 25,1-7) Jødisk 10.10
b Herren taler til Esekiel om at akkurat denne dag beleirer Nebukadnesar Jerusalem (Esek. 24-25) Jødisk 10.10
f Psamtik II dør og Hofra (Apries) blir Farao i Egypt
3475 3478 -492 Farao Hofra går til krig mot Nebukadnesar (Jeremia 37,5)
b Herrens ord ved Jeremia at de ikke skal slippe unna Nebukadnesar (Jeremia 34)
c Herrens ord om Eyptens konge (Esekiel 29-30) Jødisk 12.10
d Jeremia kjøper et jordstykke i Anatot mens han sitter i vaktgården (Jeremia 32)
e Herrens ord til Jeremia om Israels gjenoppbyggelse (Jeremia 32)
Print Friendly, PDF & Email
Fangenskaps tiden
3476 3479 -491 Tyrus skal legges i grus (Esekiel 26-28) Jødisk 01.01
b Herren har brutt i stykker Faraos arm (Esekiel 30,20-26) Jødisk 07.01
c Herrens ord til Farao ved Esekiel (Esekiel 31) Jødisk 01.03
d Sedekia blir tatt til fange og ført bort til Babylon Jødisk 09.04
3477 -490 Jerusalem og templet blir revet ned (2.Kongebok 25,8) Jødisk 07.05
b 3480 Statholderen, Gedalja, blir drept og folket rømmer til Egypt (Jeremia 41) Jødisk 07
c Det kommer en mann og forteller Esekiel at Jerusalem har falt (Esekiel 32-39) Jødisk 01.12
d Profeti og klagesang over Farao (Esekiel 32-39)
3480 -4
3481 3484 -486 745 jøder blir bortført til Babylonia (Jeremia 52,30)
3489 3493 -478 Kyaxares, Medias konge, dør
b Astaagyes, Kyaxares’ sønn, blir konge over Media og regjerer i 35 år (Herodotus 1. bok 130)
3490 3494 -477 Esekiel får se det nye templet i ånden (Esekiel 40-48) Jødisk 10.01
3491 3495 -476 Nebukadnesar blir sinnsyk  (Daniel 4,1-37) (Josefus s.184 og Daniel 4,36)
 
b Evil Merodak regjerer over riket mens Nebukadnesar er sinnssyk (Berossus side 5 og 7)
3492 3496 -475 Herrens ord om at Egypten skal gis til Nebukadnesar (Esekiel 29,17-21) Jødisk 01.01
3498 3502 -469 Nebukadnesar fikk sitt kongedømme tilbake etter sin sinnsykdom (Daniel 4,36)
3499 3503 -468 Nebukadnesar inntar Egypt
b Det bryter ut en borgerkrig i Egypt (Herodotus 2. bok 162-169)
3500 3504 -467 Jubelår
3501 3505 -466 Nebukadnesar dør etter å ha regjert i 43 år (Berosus side 5)
b Evil Merodak blir konge av Babylonia og regjerer i 2 år (Berosus side 7) (Berosus side 5)
c Jojakin blir løslatt fra sitt fangenskap (2.Kongebok 25,27) Jødisk 25.12
3503 3507 -464 Amasis blir hersker over Egypt og regjerer i 44 år. (Herodotus 3. bok 10)
Farao Hofra blir kvalt så han dør. (Herodotus 2. bok 169)
3504 3508 -463 Evil Merodak blir drept i en sammesvergelse (Berosus side 5)
b Neriglissoorus blir konge av Babylon, og regjerer i 4 år (Berosus side 5)
3508 3512 -459 Neriglissoorus dør (Berosus side 5)
b Laborosoarchodus blir konge av Babylon, og drept etter 9 mnd. (Berosus side 5)
3509 3513 -458 Laborosoarchodus, sønn av Neriglissoorus, blir drept (Berossus side 5)
b Labynetus blir konge og regjerer i 3 mnd (Herodotus 1. bok 74 og 188) (Uruk Konge Liste)
c Nitocris blir dronning (Labynetus’ kone) (Herodotus 1. bok 185-186)
3512 -5
3524 3528 -443 Mediakongen, Astagyes, blir tatt til fange av Kyros
b Kyros blir konge over Persia og Media -riket og regjerer i 29 år (Herodotus 1. bok 214)
3530 3534 -437 Labynet (Belsasar) blir konge over Babylon (Josefus s.186) (Herodotus 1. bok 77)
b Nabonnedus blir den 2. i riket (Berosus side 5 og 7)
c Daniel får et syn om endetiden på Jorden og dommen (Daniel 7)
3533 3537 -434 Daniel får et syn om Persia og Media -rikets komme og Grekerriket etter det (Daniel 8)
3545 -6  -422 Kambyses blir medregjerende i riket til Kyros og regjerer i 7 år og 5 mnd. (Herodotus 3. bok 66)
Print Friendly, PDF & Email
Provins tiden
3547 3553 -420 Kong Belsasar har fyllefest med Herrens skåler, og det kommer en hånd som skriver på veggen (Daniel 5)
b Nabonnedos’ hær blir sått av Kyros, og han rømmer til byen Borsippus (Berosus side 7)
c Babylon faller, kong Belsasar blir drept (Daniel 5,30), og Persiariket overtar makten
d Darius, Ahasverus sønn, overtar riket (Kambyses)  (Daniel 6)
e Israels folk får vende hjem igjen og bygge opp templet (Daniel 9,1 og Esra 1,1)
f Israels folk kommer tilbake til Jerusalem, og hadde bosatt seg, til den 7. måned (Esras bok 3,1)
Jødisk 07
g Kamybses inntar Egypt
3548 3554 -419 Byggingen av templet starter (Esaras bok 3,8)
Jødisk 02
b Farao Psamtik III blir henrettet og Egypterne blir bortført i 40 år (Esekiel 29,11-12) (Herodotus 7,1 og 4)
3550 3557 -417 Jubelår
b Daniel får et syn om hva som skal skje fremover til Jerusalems fall igjen (Daniel 10-11)
3552 3559 -414 Kyros dør i krig mot Skyterne etter å ha vært overkonge i 29 år (Herodotus 1. bok 214)
b Kambyses dreper sin bror Smedes
c Kambyses dør av kolbrand i et sår (Josefus s.188 / Herodotus bok 3,66)
d Darius II (oha), sønn av Hystaspes, blir konge over Persiariket (Dronning Esters mann)
3577 -7
3588 3595 -379 Darius III(Ochus) blir konge av Persia og Media (Nabokodonosor) (Herodotus 7,4)
3589 -378  Darius II, sønn av Hystaspes, dør (Herodotus 7,4)
3594 3601 -373 Templet er ferdig bygget (Esra 6,15 / Johannes 2,20) Jødisk 03.12
2595 3602 -372 Esra kommer til Jerusalem og underviser folket i Guds lov Jødisk 01.05
3596 3603 -371 Templet innvies og ypperstepresten Josva blir salvet til tjenesten av Herren (Sak. 3 / Dan. 9,25)
3600 -367 Jubelår
3606 -361 Nabokodonosor går til krig mot kongen av Media, Arfaksad(Artabazanes) , og dreper han. (Judits bok 1,13-16)
3607 -360 Nabokodonosor(Ochus) ville hevne seg på de som ikke hjalp han. Judit dreper hans hærfører.(Judits bok 2,1)
3608 3613 -359 Nehemja ber kongen om å dra opp til Jerusalem for å bygge opp gjen muren (Neh. 2,1) Jødisk 01
b Nehemja kommer til Jerusalem i det 20. av kongens regjering (Neh. 5,14)
c Jerusalems mur var ferdig bygget på 52 dager, den 25,06 (Neh. 6,15) Jødisk 25.06
3610 -8
3619 3625 -347 Nehemja vender tilbake til Persias konge etter 12 år (Neh. 5,14 / 13,6)
3624 3632 -343 Aleksander den store blir konge av Grekenland
3626 3634 -341 Nehemja kommer til Jerusalem igjen (Neh.13,28 og Josefus s.201)
b Aleksander den store krysser Hellespont og går inn i Asia (Neh.13,28 og Josefus s.201)
3628 3636 -339 Aleksander den store beseirer kong Artaxerxes
3629 3637 -338 Aleksander den store beleirer byen Tyrus og legger den i grus
b Aleksander den store besøker Jerusalem
c Aleksander den store inntar Gasa
d Aleksander den store kommer til Egypt
3630 3638 -337 Aleksander møter Artaxerxes (Nothus) igjen i Mesopotamia og beseirer han igjen
3633 3641 -334 Artaxerxes blir drept av sine egne
3638 3646 -329 Aleksander den store dør i Babylon 32 år gammel (eller 33 måneår)
b Pteolemaios I Soter blir hersker over Egypt og regjerte i 41 år  (Josefus s.204)
3642 -9
3650 -317 Jubelår
3655 -312 Pteolemaios I Soter blir hersker over Israel (De Apokryfiske skrifter regner fra dette år)
b Ptolemaios går til krig i mot Demetrios, Antigonos sønn, i Gasa, og seirer
3661 -306 Antigonos går til angrep på Egypt mot Ptolemaios og taper slaget.
3675 -10
3677 -290 Pteolemaios II Filadelfus begynner å regjere med sin far og 37 år etter farens død
3679 -288 Pteolemaios I Soter dør
3700 -267 Jubelår
3707 -11
3716 -251 Pteolemaios II Filadelfus dør og han regjerte i 39 år (Josefus s.204)
b Ptolemaios III Euergetes blir hersker i Egypt og regjerer i 24 år
3740 -12 -227 Ptolemaios III Euergetes  dør
b Ptolemaios IV Filopator blir hersker og regjerer i 17 år
3750 -217 Jubelår
3757 -210 Ptolemaios IV Filopator dør
b Ptolemaios V Epifanes blir hersker og regjerer i 23 år
3772 -13
3785 -182 Antiokus hadde inntatt Egypten og drar opp mot Israel, og tok gullet fra templet i Jerusalem
b Ptolemaios V Epifanes gifter seg med Kleopatra, Antiokus den stores datter
3789 -178 Antiokus den store blir drept da han forsøkte å rane et tempel i Persia
b Selevkos IV Filopator blir hersker over Antiokius’ rike
c Ptolemaios V Epifanes la planer om å invadere Syria, men blir forgiftet å dør
d Kleopatra, Ptolemaios V Epifanes’ hustru, blir hersker over Egypt
3792 -175 Antiokus Epifanes blir konge av Syria etter å ha myrdet Seleucus IV Filopator’ sønn, Antiokus
3793 -174 Kleopatra dør
b Ptolemaios VI Filometor blir hersker og regjerer i 29 år
c Antiokus Epifanes tar Cole-Syria fra Egypterne
d Antiokus Epifanes drar til Joppe og Jerusalem
e Jason overtar yppersteprestedømmet i Jerusalem
3796 -171 Menelaus betalte Antiokus Epifanes penger og overtok stillingen som yppersteprest
3798 -169 Egypt krever Cole-Syria tilbake og Epifanes drar til krig mot Egypt
b Romerne presser Antiokus Epifanes til å forlate Egypt
c Epifanes kommer til Jerusalem, dreper en masse mennesker, og tar med seg gullet i templet
3800 -167 Jubelår
b Epifanes sender en skatteinkrever til Jerusalem som plyndrer byen, dreper masse mennesker, og tar slaver
c 15.09.145 reiste de ødeleggelsens vederstyggelighet på brennofferetalteret Egyptisk 15.09
3802 -165 Gorgias drar til krig mot Israel i år 147, men blir slått av Judas Makkabeeus og hans folk
3803 -164 Lysias drar til krig mot Israel året etter, men de blir slått av Judas Makkabeeus og hans folk
b 25.09.148 satte de templet i stand igjen etter de ugudeliges ødeleggelser Egyptisk 25.09
3804 -163 Epifanes råtner i filler og dør
b Antiokus Evpator, Epifanes sønn, blir konge
c Menelaus ble sendt til Berøa og drept i kokende aske, i år 149
3805 -14 -162 I det 150. år beleirer Judas borgen i Jerusalem
b Evipator går til krig mot Juda
c Filip, Epifanes hærfører, kommer tilbake og gjør seg til herre i Syria
d Evipator gjør da fred med Jødene og går til krig mot Filip. Filip rømmer til Egypt til Filometor.
3806 -161 I det 151. år slapp Demetrius’ Selevkus IV’ sønn, bort fra Rom
b Folket tar Antiokus Evipator og Lysias til fange, og de blir drept
c Bakkides og Alkimus sendes til Juda land, Bakkides går frem med svik og Alkimus blir ypppersteprest
d Alkimus håndterer ikke Jødene og Demetrius sender Nikanor med en hær
e Nikanor blir drept av Judas og hans folk 13.12.151 Egyptisk 13.12
3807 -160 For annen gang endes Bakkides og Ypperstepresten Alkimus til Juda land i det 152. år
b Judas, Makkabeeren, falt i slaget mot Bakkides, og hans bror Jonatan blir fører
3808 -159 I det 153. år begynte Alkimnus å bryte ned muren til templet, ble lam og døde, og Bakkides vender tilbake
3810 -157 Bakkides kom tilbake og førte krig mot Jonatan, men inngikk til slutt fred med han
3815 -152 I det 160. år inntok Aleksander, Antiokus Epifanes’ sønn, Ptolema’is og gjorde seg til konge der
3816 -151 Demetrius I soter blir drept i et slag mot Aleksandar Balas
b Aleksander inngår ekteskap med Kleopatra, Ptolemaios Filopators datter i det 162. år
3820 -147 I det 165. år kom Demetrius, Demetrius’ sønn, fra Kreta til sitt fedre land
3822 -145 Ptolemeus Filometor og Aleksander dør, og Demetrius II blir hersker over Cole-syria i det 167. år
b Ptolemaios VII Neos Filopator hersker sammen med sin mor Kleopatra II
c Tryon gjorde Antiokos VI Dionysos, Aleksanders sønn, til konge
d Ptolemaios VII Neos Filopator dør
e Ptolemaios VIII Euergetes blir hersker og regjerer i 29 år
3824 -143 Demetrius II må flykte for Tryfon
b Jonatan, Judas Makkabeerens bror, blir drept av Tryfon, Alexander Balas’ hærfører
3825 -142 Tryfon drepte Antiokus Dionysos og gjorde seg selv til konge
b Kong Demetrius II ettergir Israel skattene, og åket blir løftet av Israels folk
3826 -141 23.02.171 tok Simon over borgen i Jerusalem Egyptisk 23.02
3827 -140 I det 172. år samlet kong Demetrius sin hær for å gå til krig, men ble satt i fengsel i Persia
3829 -138 Antiokos VII Euergetes, Demetrius sønn, kommer og beseirer Tryfon og blir konge.
3832 -135 Ptolemeus, Abubs sønn, skjenket Simon og hans sønner fulle og drepte dem i år 177
b Johannes Hyrkanus, Simons sønn, blir hersker og yppersteprest i Juda
3837 -15
3842 -125 Alexander Janneus, Hyrkanus sønn, blir født
3850 -117 Jubelår
3851 -116 Ptolemaios VIII Euergetes (Fyskon) dør
Ptolemaios IX Soter II eller Lathyros blir hersker og regjerer i 35 år
3863 -104 Johannes Hyrkanus dør og hans hustru får herredømmet
b Aristobulos, Hyrkanus eldste sønn, kaster moren I fengsel og lar henne sulte til døde
3864 -103 Aristobulos, Hyrkanus eldste sønn, kaster opp blod og dør av sykdom
b Alexander Janneus, Hyrkanus sønn, bestiger tronen og blir hersker I Israel
3870 -16
3879 -88 Ptolemaios X Aleksander dør, han regjerte inn i mellom og samtidig med Lathyros
3886 -81 Ptolemaios IX Soter II eller Lathyros dør
b Kleopatra Berenike III blir hersker og regjerer i 1 år
3887 -80 Kleopatra Berenike III dør
b Ptolemaios XI Aleksander II blir hersker og regjerte bare noen dager før han dør
c Ptolemaios XII Auletes blir hersker og regjerte i 29 år
3891 -76 Alexander Janneus, Hyrkanus sønn, dør 49 år gammel etter å ha regjert i 27 år.
b Aleksandra, Aleksanders hustru, overtar riket og hersker I 9 år
3897 -70 Herodes den store blir født
3898 -69 Kongen av Armenia, Tigran II, må trekke tilbake sine styrker pga at romerne angriper dem
3900 -67 Jubelår
b Det er sansynligvis dette året Odin og Tor, med følge, forlater Svitjord for å dra til Germania
c Aleksandra, Aleksanders hustru, dør
d Aleksander Janus’ sønner overtar herredømmet. Aristobulos blir hersker og Hyrkanus blir yppersteprest
e Pompeius rensker middelhavet for pirater
3902 -17
3903 -64 Galatia blir en provins i det Romerske rike
3904 -63 Pompeius kommer og innsetter Hyrkanus som yppersteprest og tar Aristobulos med seg til Rom
b Augustus (Gaius Octavius) 23.09 født Juliansk 23.09?
3909 -58 Cæsar slår det migrerende folket Helveti, og nedkjemper den germanske kongen Ariovistus
3910 -57 Cæsar slår de belgiske stammer i slaget ved Sambre, en elv i Gallia
3912 -55 Cæsar krysser Rhinen for første gang, og leder en ekspedisjon til Britannia
3913 -54 Cæssar krysser Rhinen for andre gang, og leder en større invasjon av Britannia
b Det første, store galliske opprør mot Cæsar
3914 -53 Crassus blir slått og drept av Partheserne ved Carrhae
3915 -52 Den andre galliske opprør, ledet av Vercingotrix
3916 -51 Ptolemaios XII Auletes dør
b Ptolemaios XIII blir hersker og regjerte i 4 år
3919 -48 Cæsar blit slått ved Dyrrachium, men slår Pompeius ved Pharsalus. Pompeius flykter til Egypt, og blir drept
3920 -47 Ptolemaios XIII dør
b Ptolemaios XIV blir hersker og regjerer i 3 år
3921 -46 Cæsar blir nesten slått ved Labienus i Nord-Afrika, men klarer til slutt å slå den pompeiiske hær ved Thapsus
3922 -45 Cæsar vinner det siste slaget ved Munda i Spania
3923 -44 Julius Cæsar innfører den Julianske Kalender
b Julius Cæsar blir knivstukket og drept av Brutus og Cassius Longinus den 15.03 Juliansk 15.03
c Ptolemaios XIV blir forgiftet av sin søster, Kleopatra, og dør
d Kleopatra VII Filopator blir hersker og regjerte i 14 år
3924 -43 Oktavian (Augustus) masjerer mot Roma og 19.08 ble han valgt til Konsul Juliansk 19.08
3925 -42 Oktavian (Augustus) beseirer Cæsars mordere og Brutus og Cassius
3926 -41 Antonius møter Kleopatra i Tarsis, og hun gjør han til sin kjærlighetsfange
3927 -40 August får 300 romerske senatorer og Equites henrettet for mordet på Julius Cæser.
3928 -39 Parterne invaderer Syria ledet av Barsafranes
b Herodes rømte til Egypt, og seilte til Rom om vinteren
3929 -38 Herodes blir erklært som konge av Oktavian og Antonius i Roma
3932 -35 Antigonus ble henrettet for opprør som førte til at Herodes bror, Fasael, tok livet av seg
3933 -34 Romerske tropper erobrer Armenia
3935 -18
3936 -31 Antonius og Kleopatra tapte I slaget ved Aktium mot Oktavian (Augustus)
b Et uvanlig jordskjelv skaket landet ved Jordan, og drepte enorme antall krøtter og tok 30.000 liv.
3937 -30 Kleopatra, Antonius, og Ptolemaios XV Filopator Filometor, Julius Cæsars sønn, dør den 01.08 Juliansk 01.08?
b Det blir ingen flere herskere i Egypt etter dette. Egypt blir nå bare en provins i det romerske rike
c I sitt åttende regjeringsår begynte Herodes å bygge om tempelet og gjøre det større.
3938 -29 Selve templet ble ferdig på et og et halvt år
b M. Crassus gjennomfører en suksessfull kampanje på Balkan, der han tar livet av kongen Bastarnae
3940 -27 Augustus overtar styret av Roma alene
-23 Augustus var dødsyk og sa fra seg sine verv og gjorde et testamente, men ble frisk igjen
-19 Spania og Protugal blir lagt under Roma
3950 -17 Jubelår
3951 -16 Romerne erobret folkene i Alpene
3955 -12 Tiberius begynner krigen mot Illyricum og hans bror Nero Claudius Drusus begynner krigen mot Germanerne
3957 -10 Claudius blir født 01.08 Juliansk 01.08
b Herodes Agrippa blir født
3958 -9 Far til Claudius, Drusus, dør i Germania
3961 -6 Tiberius drar i eksil på Rhodus og blir der til år 2 ekr
3962 -5 Quirinius blir Guvenør av Galatia og Pamfylia
3963 -4 Quirinius  ble landshøvding i syria
3965 -2 Døperen Johannes blir født
3966 -1 Jesus blir født
b Folketelling
c Antipater, Herodes sønn, blir henrettet for å ha forsøkt å forgifte Herodes, og for løgn om brødrene
d Herodis den store dør, nesten 70 år gammel
e Arkelaus blir hersker i Juda etter sin far Herodes
3967 -19 0
3973 6 Quirinius blir utnevnt til øverst Romersk embetsmann i Syria og Judea
b Folketelling
c Galileeren Judas blir drept etter et opprør mot Romerne
d Ypperstepresten Annas var yppersteprest fra år 6-15 ekr.
3976 9 Arminius og Germanerne seiret over Romerne i slaget ved Teutoburgerskogen
3977 10 Arkelaus blir landsforvist fordi han var for hard
3979 12 Jesus i templet som tolvåring, i påska
3981 14 Augustus dør 19.08 og Tiberius blir keiser 18.09 Juliansk 19.08
b Augustus døde 77 år gammel og hadde regjert i 57 år
c Tiberius blir keiser i Rom 18.09 Juliansk 18.09
d Folketelling
3983 16 Valeris Gratus blir guvernør over jødene i 11 år før Pontius Pilatus overtok
3984 17 Etter et omfattende jordskjelv ble Filadelfia i Lydia gjenoppbygd av keiser Tiberius
3990 23 Drusus, Tiberius’ sønn, dør
3994 27 Pontius Pilatus blir guvernør i Juda
b Agrippa II blir født, sønn av Herodes Agrippa I
3996 29 Guds ord kommer til Døperen Johannes i det 15. år av Tiberius
b Jesus blir døpt av Johannes og salvet av/med Den Hellige Ånd
c Jesus blir sendt ut i ørkenen for å fristes av Djevelen
d Jesus begynner sin virksomhet
3997 30 Døperen Johannes blir henrettet av Herodes Antipas
4000 20 33 Jubelår
b Jesus Kristus dør på korset i påska
c Det blir 3 timer med formørkelse og et jordskjelv som gjorde at klipper sprakk
d Det kommer et stort jordskjelv 2 dager etter det første skjelvet
e Den Hellige Ånd kom på pinsefestens dag
f Tiberius beordrer jøder som var i militær alder inn i hæren, og andre jøder til å forlate Roma.
4003 36 Herodes Antipas taper krigen mot sin svigerfar, kong Aretas IV
4004 37 Antiokia rystes av et stort Jordskjelv
b Marcellus tar over som guvernør i Juda mens Pontius Pilatus drar til Rom
c Tiberius dør 15.03 og Caligula blir keiser 18.03 Juliansk 15.03
d Caligula blir keiser 18.03 Juliansk 18.03
e Pontius Pilatus blir avsatt og Marullus tar over som guvernør i Juda
f Herodes Agrippa blir konge over Iturea, Gaulanitis, Auranitis, Abila, og det Trakonitiske landområde
g Claudius blir konsul
h Kaifas ble avsatt som yppersteprest da Tiberius døde
i Quintus Sergius Paullus ble guvernør av kypros år 37- år 53
j Josefus ble født i år 37 e.kr bare 4 år etter Jesu død
k Nero blir født 15.12 Juliansk 15.12
4006 39 Herodes Antipas blir forvist til Lugdunum i Gallia på grensen til Spania
4007 40 Paulus møter Herren på vei til Damaskus.
b Paulus rømmer fra Damaskus og drar til Arabia.
c Kong Aretas av Damaskus dør
4008 41 Caligula blir henrettet 24.01 og Claudius blir Keiser Juliansk 24.01
b Agrippa tar over som konge i Juda, Idumes, og Samaria, etter Marullus
4010 43 Claudius sender 4 legioner til Britania
b Paulus kommer til Jerusalem fra Arabia via Damaskus.
c Paulus blir rykket opp til himmelen i et syn
d Paulus blir sendt til Tarsus i Kilinkia etter bare 15 dager i Jerusalem
e Menigheten i Jerusalem får høre om de omvendte i Antiokia og sender Barnabas dit
f Barnabas henter Paulus fra Tarsus til menigheten i Antiokia
4011 44 Jakobs brev blir skrevet og sendt med, de som reiser innom menighetene, på turen til Antiokia
b Agabus kommer til Antiokia og profeterer om en kommende hungersnød
c Paulus og Barnabas kommer fra Antiokia med en pengegave til brødrene i Judea.
d Jakob, Johannes bror, blir drept og Peter blir kastet i fengsel i påska.
e Herodes Agrippa døde i sitt 3. regjeringsår over judea og sitt 7. regjeringsår totalt
f Paulus og Barnabas vender tilbake til Antiokia fra Jerusalem
g Cuspius Fadus tar over som landshøvding over Israel
h Paulus og Barnabas legger ut på sin første misjonsreise til Kypros
4013 46 Judea ble rammet av en alvorlig hungersnød
b Claudius blir forskøkt felt i et komplott som mislykkedes
c Romerne erobrer Trakia
4014 47 Paulus reiser til Jerusalem og legger frem sitt evangelium som han forkynner. Og Barnabas og Titus er med.
b Barnabas og Markus drar til Kypros.
c Paulus reiser ut på sin 2. misjonsreise sammen med Silas.
4015 48 Claudius holder folketelling
b Markus reiser tilbake til Jerusalem for å la seg registrere i manntall.
c Paulus reiser til Tarsus for å la seg registrere i manntall.
4016 49 Claudius beordrer alle jøder til å forlate Roma
b Paulus skriver 1. brev til Timoteus fra Makedonia
c Paulus kommer til Korint og treffer Akvilas og Priskilla og blir der 1,5 år
d Paulus får et syn fra Herren i Korint
e Markus skriver Markus-evangeliet til Sergius Paulus og Barnabas oversetter det til Gresk
f Matteus skriver Matteus-evangeliet til menigheten i Antiokia
4017 50 Den Britiske hærfører, Caractacus, blir fanget og benådet av Claudius.
4018 51 Opprøret i Korint hvor Gallio var Statlig oppsynsmann
b Paulus reiser til Jerusalem og så til Antiokia
c Overprester og ledere kom til Josefus da han var 14 år for å vite lovene
4019 52 Antonius Felix blir landshøvding i Juda
4020 53 Da Josefus var 16 studerte han de Jødiske sekter, fariseere, sadukere, essere
b Josefus bodde 3 år i ødemarken som disippel av Bannus
4021 54 Paulus 3. misjonsreise begynner, og han reiser ut fra Antiokia
b Paulus kommer til Efesus på sin 3.misjonsreise og blir der i 3 år
c Claudius dør 13.10 og Nero blir keiser Juliansk 13.10
4023 56 Da Josefus var 19 år slo han seg sammen med fariseerne
b Paulus er i Korint og reiser tilbake til Efesus
4024 57 Paulus skriver 1. Korinterbrev fra Efesus
b Paulus skriver 2. Korinterbrev fra Makedonia
c Paulus skriver Romerbrevet fra Korint
d Sammensvergelse mot Paulus i Hellas (Korint)
4025 58 Paulus drar fra Filippi etter påske
b Paulus blir tatt til fange i Jerusalem i pinsen
4026 59 Lukas skriver Lukas evangeliet til Teofilus fra Jerusalem eller Cæsarea
4027 60 Porcius Festus blir landshøvding i Juda
b Paulus anker sin sak inn for keiseren (Nero)
4028 61 Paulus kommer til Rom (våren/Sommeren)
b Paulus skriver brevet til Filippi og takker for gaven
c Paulus skriver Galaterbrevet til Derbe og Ikonium
d Servius Galba blir guvernør av Spania
4029 62 Kongeriket Pontus ble tvunget inn under romersk herredømme
b Et stort jordskjelv i Pompei, i Italia, på mellom 5 og 6 på Richters skala hvorav 600 sauer døde av giftige gasser
c Porcius Festus dør
d Lucceius Albinus overtar som landshøvding i Judea, men det gikk 3 mnd før han kom til Judea
4030 63 Jakob, Herrens bror, blir styrtet ned fra templet og drept, og Apostlene, og de kristne, i Jerusalem, blir spredt
b Apostlene forsvinner fra Jerusalem og blir spredt
c Paulus skriver brevet til Titus som er på Kreta
d Artemas reiser fra Rom til Kreta med brev fra Paulus til Titus
e Paulus skriver brevet til Filemon i Kolossæ
f Paulus skriver brevet til Kolossæ
g Timoteus blir tatt til fange i Rom
h Paulus skriver brevet til Efeserne
i Tykikus reiser til Efesus med brev fra Paulus
j Paulus forlater herberget i Rom
k Peter kommer til Rom
l Paulus overvintrer i Nikopolis (63-64)
m Keiser Neros datter døde i desember 4 mnd gammel.
4031 64 Peter skriver sitt 1. brev til Efesus og de omliggende menigheter.
b Lukas skriver Apostlenes gjerninger til Teofilus (Sansynligvis i Nikapolis)
c Paulus sender Titus til Dalmatia.
d Paulus reiser til Korint og Erastus ble igjen der
e Demas reiser til Tessalonika
f Paulus reiser så videre til Troas
g Paulus reiser videre til Milet hvor han etterlater Trofimus
h Paulus kommer så til Kolossæ hos Filemon
i Kreskens drog videre til Galatia
j I år 64 drog Josefus til Rom for å be om nåde for noen Jødiske prester
k 19. Juli brenner Roma, og de kristne får skylden
l Gessius Florus overtar som landshøvding i Judea
m Paulus skriver 2. Timoteusbrev fra Kolossæ
n Paulus skriver Hebreerbrevet fra Kolossæ
o Peter skriver 2. Peters brev til Efesus og de omliggende menigheter
4032 65 Paulus dør sansynligvis i Kolossæ eller i Antiokia dette året
Kolossæ blir voldsomt skadet av et stort jordskjelv
b Nikolaittene kommer inn i menighetene i Asia
c Judas, Jakobs bror, skriver og advarer mot frafall til Efesus
4033 66 Jødene gjør opprør mot Romerriket
b Åpenbaringsboken blir skrevet og sendt til de 7 menigheter i Asia
c Jødene går til krig mot Romerne i Neros 12 regjeringsår og Gessius Florus sitt 2. styreår.
d Den romerske legion av Syria ble tvunget å trekke seg tilbake
e Marcus Antonius Julianus overtar som landshøvding i Judea
f Kong Agrippa II og hans søster Berenice rømte til Gallilea
4034 67 Nero er med i OL, og er i Akaia på denne tiden
b Ved denne tid ble jødene drept i forskjellige byer
c Den Romerske hær med Vespasian leder inntar Gallilea
4035 68 Nero død ved selvmord 09.06 og Servius Galba ble keiser
b Galba var med i mordet på Nero i år 68 og ble myrdet i år 69
c Romerne tok Gadernes by, Jeriko, og Gallilea i år 68, da Galba ble keiser
4036 69 Servius Galba drept 15.01 og Marcus Salvius Otho Caesar Augustus blir keiser Juliansk 15.01
b Aulus Vitellius ble keiser etter Otho i 69
c Marcus Salvius Otho Caesar Augustus begikk selvmord 16.04 og Aulus Vitellius blir keiser Juliansk 16.04
d Titus Flavius Vespasianus overtar keisertronen 20.12 og Aulus Vitellius drept 22.12 Juliansk 20.12
Aulus Vitellius drept 22.12 Juliansk 22.12
4037 70 Jerusalem faller for Romerne
4040 73 I Massada ble alle drept/selvmord før romerne kom den 2. mai 73 e.kr. Juliansk 02.05
Print Friendly, PDF & Email
Tiden etter Jødenes adspredelse
4044 77 Den Jødiske Krig ble skrevet i år 77 e.Kr av Josefus
Den Jødiske krig kom ut på gresk i år 77 eller 78 e.kr. Oversatt fra Arameisk
4046 79 Vespasianus dør av en sykdom 23.06 og Titus blir keiser Juliansk 23.06
b Vesuvs hadde et utbrudd som begravde byene Pompei og Herculaneum
b Drusilla, Felix kone, og hennes barn ble drept av Vesus utbrudd Juliansk 24.09
4047 80 Stor brann herjet Roma
4048 81 Titus dør 13.09 av feber, 42 år gammel, og Domitianus blir keiser Juliansk 13.09
4050 83 Jubelår
4060 93 Den Jødiske Oldtid ble skrevet i år 93 e.Kr av Josefus (16 år etter D.J.K)
b Jakob blir steinet til døde i 93-94 e.kr. (Det må være Jakob, Alfeus sønn)
4061 94 Josefus var 56 år i Domitans 13. regjeringsår
4063 96 Domitian hersket fra 81 til 96, og i 95 drepte han sin egen slektning
4067 100 Josefus døde like etter år 100 e.kr.
b Et stort Jordskjelv rammer Smyrna i Asia
4072 115 Antiokia kollapser under et stort Jordskjelv. 1/3 av befolkningen blir drept.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email