Kalenderen

Men nå finner vi alt under det 4. Dynasti, som kom på tronen omkring å 2840 f.kr., var den egyptiske kalender med de 5 skuddårsdagene i fast bruk, og begge nyttårsfestene, både den borgerlige og Sirius-høytiden, blir nevnt ved siden av hverandre i gravinskrifter. Kalenderen, som er på 365 dager i året, ble innført i den nedre Egypten, og er den eldste sikre tidfestning i verdenshistorien.
Aleksander Bugges Verdenshistorie, Bind 1, side 46.

Dette sitatet er nok ikke helt rett i og med at den kvarte dagen mangler. Men egypterne hadde noe som regulerte dette også. Og det var Canicular-peropden. De feiret det borgerlige året og Sirius-festivalen. I løpet av 1460 år, så hadde det borgerlige året gått en runde. https://en.wikipedia.org/wiki/Sothic_cycle

(Men kan dette stemme ? Da ville jo den 1. mnd med flom forskyve seg? Og Sirius hellenistiske oppgang og Flomperioden, vil nok følge hverandre. Det er nødt til å ha vært en regulering for dette, slik at året stemte.)

I 2017 hadde Sirius sin hellenistiske oppgang i Egypt den 3. August og dens nedgang 70 dager etter dette. http://www.skyandtelescope.com/observing/a-real-scorcher-sirius-at-heliacal-rising/

Den Egyptiske Kalender

1. mnd      I Akhet (Thoth)            1. mnd med flom
2. mnd      II Akhet (Phaophi)        2. mnd med flom
3. mnd      III Akhet (Atyr)             3. mnd med flom
4. mnd      IV Akhet (Choiak)        4. mnd med flom
5. mnd      I Peret (Tybi)               1. mnd med vekst       Jødisk Abib
6. mnd      II Peret (Mechir)          2. mnd med vekst
7. mnd      III Peret (Phamenoth)  3. mnd med vekst
8. mnd      IV Peret (Pharmuthi)   4. mnd med vekst
9. mnd      I Shemu (Pachons)    1. mnd med lite vann
10. mnd    II Shemu (Payni)         2. mnd med lite vann
11. mnd    III Shemu (Epiphi)       3. mnd med lite vann
12. mnd    IV Shemu (Mesore)     4. mnd med lite vann ( denne mnd har 5 dager ekstra)

Hver mnd er på 30 dager bortsett fra den siste.
https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_calendar

Her er en liste med 51 forskjellige kalendere https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_kalendere

Det var Julius Cæsar som innførte skuddårs dagen i år 46 f.kr. https://sv.wikipedia.org/wiki/Skott%C3%A5r

Dagens kalender er den Gregorianske utgaven. Og der ble det tilført 2 sekunder på 70-tallet

I Norge og Danmark ble den gregorianske kalenderen innført først i år 1700 ved at man sløyfet de elleve datoene mellom søndag 18. februar og mandag 1. mars. Tidligere fulgte vi den julianske kalenderen som Julius Cæsar innførte.
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_gregorianske_kalenderen

Den Julianske kalenderen var på 365,25 dager.

Et solår er 365,24219 dager og på 1000 år gir dette opphav til en feilmargin på 7 timer, 26 minutter og 24 sekunder.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skott%C3%A5r

Det var romerne som innførte 1. Januar som nyttårs dag. https://snl.no/nytt%C3%A5rsdag

De gamle egypterne, fønikerne og perserne regnet året fra høstjevndøgn i september. I det gamle Hellas regnet man det nye året fra vintersolverv, noe som var vanlig i mange kulturer – også den norske. Under Karl den store, på slutten av 700-tallet, regnet man 1. mars som nyttårsdag. https://snl.no/nytt%C3%A5rsdag

Herodotus bind I
Hvis jeg, etter at jeg har funnet feil med de foreslåtte meningene, er nødt til å erklære min egen mening om tvilene, vil jeg fortelle hva jeg mener er grunnen til at Nilen øker om sommeren. I vintersesongen kommer Solen til å bli drevet vekk fra sin tidligere vei gjennom himmelen av de stormfulle vindene, til de øvre delene av Libya. (Afrika. Han delte verden inn i 3 deler, Europa, Asia, og Libya). (født 484 f.Kr., død ca. 425 f.kr.), men dette skrev han på sine eldre dager)

Josvas bok 4
18. Da nå prestene, som bar Herrens pakts ark, steg opp av Jordan og satte sine føtter på det tørre land, da vendte Jordans vann tilbake til sitt leie og gikk over alle sine bredder som før.
19. Det var den 10. dag i den 1. måned at folket steg opp av Jordan, og de leiret seg ved Gilgal, lengst i øst, i landet omkring Jeriko.

Disse to elvene har sitt opphav i hver sin forskjellig retning, så jeg tror ikke de flommer over helt på samme tiden i året, men det var i flomtiden at Israels folk gikk over Jordan.

(Nilen er nesten 4 ganger så lang som Norge, og da kan man jo forstå hvorfor det var 4 mnd. med flom i Egypt i året)

1. Krønikerbok 12
15. Det var disse som gikk over Jordan i den 1. måned da elven gikk over alle sine bredder, og som drev alle dalboerne på flukt; både mot øst og mot vest.

Her ser vi jo at årets begynnelse ikke har beveget seg på ca 400 år, frem til kong David. Og jødene gikk jo etter måneåret.

Hadde måneåret og Solåret den samme lengden på denne tiden ?

Men så har vi Josvas lange dag som er på nesten 12 timer ekstra, altså nesten 12 timer tilbake.

Og så har vi tilfellet ved Hiskia der Akas solur gikk 10 streker tilbake, altså 10 timer. (Døgnet hadde 12 timer og 4 nattevakter)

Kineserene sier at året ble 4,5 dager lengre på denne tiden, men da må de ha gått etter måneåret? Eller at de var like lange før dette skjedde?

Men måneåret er i dag 354 dager, så det er jo 11,25 dager kortere enn solåret.

Og hvorfor flyttet vi kalenderen med 11 dager i år 1700, når 1000 år bare gir en feilmargin på 7 timer, 26 minutter og 24 sekunder?

 

 

Å.L.

Posted on: 17. mai 2019Elshaddai