Assyrerkongene fra Tiglat-Pileser til Sankerib

  0. år

Nabû-nasirs blir konge av Babylon

  3. år

[i.1] Nabû-nasirs tredje år, kongen av Babylon :
[i.2] Tiglath-Pileser besteg tronen i Assyria .

  5. år

Humban-nikaš blir konge i Elam [i.39] I tjueseks år styrte Humban-nikaš Elam.
     ABC 1b (Fra Nabû-Nasir til Esarhaddon)
     [i.7′] Nabû-nasirs femte år:  Humban-Nikaš
     [i.8′] steg opp til tronen i Elam.

14. år

[i.11] Det fjortende året: Nabû-nasir ble syk og dro til sin skjebne i sitt palass.
[i.12] I fjorten år styrte Nabû-nasir Babylon.

15. år

[i.13] Nabû-nadin-zeri, hans sønn, besteg tronen i Babylon.
(Beregning er i år 21 og bakover)

16. år

[i.14] Det andre året:  Nabû-nadin-zeri ble drept i et opprør.
[i.15] I to år styrte Nabû-nadin-zeri Babylon.
[i.16] Nabû-šuma-ukin, en distriktsoffiser og leder for opprøret, besteg tronen.
i.17] I en måned og to dager styrte Nabû-šuma-ukin Babylon.
[i.18] Nabû-mukin-zeri, amukanitten, fjernet ham fra tronen og tok tronen for seg selv

19. år

[i.19] Det tredje året av Nabû-mukin-zeri: Tiglath-Pileser,
[i.20] etter å ha kommet ned til Akkad,
i.21] herjet Bit-Amukanu og fanget Nabu-mukin-zeri.
[i.22] I tre år styrte Nabû-mukin-zeri Babylon.
[i.23] Tiglat-Pileser besteg tronen i Babylon.

Her ser det ut til at Akkad og Babylon er samme sted. At Akkad er hovedstaden i Babylon på denne tiden. Nebukadnesar endret dette senere, hvor han bygget byen Babylon.

21. år

[i.24] Det andre året: Tiglath-Pileser gikk til sin skjebne i måneden Tebêtu .
[i.25] For atten år Tiglath-Pileser styrte Akkad.
[i.26] og Assyria. I to av disse årene regjerte han i Akkad.
[i.27] Den tjuefemte i måneden Tebêtu, Šalmaneser i Assyria
[i.28] og Akkad besteg tronen. Han herjet Samaria .  (Han herjet Samaria, men ikke dette året)
[i.30] I fem år styrte Šalmaneser Assyria.
         (Salmanassar herjet Israel 2 forskjellige ganger.)
(Humban-Nikaš regjerte i 26 år fra det 5. året = år 31 – Marduk-apla-iddinas fem år = år 26 – 5 år av Salmanassar = år 21)

       Han som skriver denne listen er tydeligvis fra Babylon, men vet ikke om alt som skjer

26. år

[i.29] Det femte året: Šalmaneser gikk til sin skjebne i måneden Tebêtu. (Du blander med Tiglat-Pileser)
[i.30] I fem år styrte Šalmaneser Akkad og Assyria.
[i.31] På den tolvte dagen i måneden Tebêtu, besteg Sargon tronen i Assyria.

27. år

[i.32] I måneden Nisannu Marduk-apla-iddina besteg tronen i Babylon.

28. år

[i.33] Det andre året til Marduk-apla-iddina: merknad Humban-Nikaš, konge av Elam,
[i.34] kjempet mot Sargon, kongen av Assyria, i distriktet Der,
[i.35] utførte Assyrias retrett, og påførte det et stort nederlag.
[i.36] Marduk-apla-iddina og hans hær, som til hjelp av
[i.37] kongen av Elam hadde gått, nådde ikke slaget i tide, så Marduk-apla-iddina trakk seg tilbake.

31. år

[i.38] Marduk-apla-iddinas femte år: Humban-Nikaš, kongen av Elam, gikk til sin skjebne.
[i.39] I tjueseks år styrte Humban-nikaš Elam. (5 år + 26 år = år 31)
[i.40] Šutur-Nahhunte, hans søsters sønn, besteg tronen i Elam.
[i.41] Fra tiltredelsesåret for Marduk-apla-iddina til det tiende året
[i.42] Assyria var krigførende mot Marduk-apla-iddina.

39. år

[ii.1] Det tolvte året av Marduk-apla-iddina: Sargon dro ned til Akkad og
[ii.2] kjempet mot Marduk-apla-iddina.
[ii.3] Marduk-apla-iddina trakk seg tilbake foran ham og flyktet til Elam.
[ii.4] I tolv år styrte Marduk-apla-iddina Babylon .
[ii.5] Sargon besteg tronen i Babylon.

40. år

           ABC 1b (Fra Nabû-Nasir til Esarhaddon)
           [ii.15′] Det trettende året:  Sargon tok Bêls hånd.

          Det kan se ut som om de regjerer samtidig

42. år

[ii.6-11] Det første året av Sanherib […] Marduk-apla-iddina […] [for ødelagt] 

43. år

[ii.12] Sankeribs andre år, dro han ned til Akkad. Før Kiš ble han med i kampen med Marduk-apla- iddina. Før ham trakk Marduk-apla-iddina seg tilbake og flyktet til Guzummanu. I Babylon gikk Sanherib inn i palasset til Marduk-apla-iddina og den kongelige skattkammeret […] han plyndret, men

44. år

[ii.19] Sankerib spredte ikke babylonerne.
[ii.20] Han forfulgte Marduk-apla-iddina
[ii.21] […] territoriet […] men Marduk-apla-iddina forble uoppdagelig. Sankerib plyndret landet hans og
[ii.22] Larak og Sarrabanu tok han.
[ii.23] Da han trakk seg tilbake, satte Sankerib Bêl-ibni på tronen i Babylon.
[ii.24] Det første året av Bel-ibni: Sanherib
[ii.25] herjet Hirimma og Hararatum.

          ABC 1b (Fra Nabû-Nasir til Esarhaddon)
          [ii.20′] Det syttende året: Sargon marsjerte til Tabalu.

47. år

[ii.26] Det tredje året av Bel-ibni: Sanherib, i Akkad
[ii.27] han gikk ned og plyndret Akkad.
[ii.28] Han førte til Assyria Bêl-ibni og hans offiserer.
[ii.29] I tre år styrte Bêl-ibni Babylon.

48. år

 [ii.30] Sankerib, Assur-nadin-shumi, hans sønn,
[ii.31] han satt på tronen i Babylon.

49. år

[ii.32] Det første året til Aššur-nadin-šumni: Šutur-Nahhunte, konge av Elam,
[ii.33] ble grepet av sin bror, Hallušu-Inšušinak og Hallušu-Inšušinak skjøt åpningen i ansiktet hans. 
[ii.34] I atten år styrte Šutur-Nahhunte Elam.
[ii.35] Hallušu-Inšušinak besteg tronen i Elam

53. år

[ii.36] Det sjette året til Aššur-nadin-šumni: Sanherib
[ii.37] gikk ned til Elam og Nagitum, Hilmu,
[ii.38] Pillatum og Huppapanu, han herjet og
[ii.39] plyndret. Etterpå, Hallušu-Inšušinak, konge av Elam,
[ii.40] marsjerte til Akkad og gikk inn i Sippar på slutten av måneden Tašrîtu.
[ii.41] Han slaktet dens innbyggere. Šamaš gikk ikke ut av Ebabbar.
[ii.42] Aššur-nadin-šumni ble tatt til fange og fraktet til Elam.
[ii.43] I seks år styrte Aššur-nadin-šumni Babylon.
[ii.44] Kongen av Elam satte Nergal-ušezib i Babylon
[ii.45] på tronen. Han gjennomførte en assyrisk retrett
[ii.46] Nergal-ušezibs første år: På den sekstende dagen i måneden Du’ûzu
[ii.47] Nergal-ušezib erobret Nippur , plyndret og plyndret den.
[ii.48] Den første dagen i måneden Tašrîtu dro Assyrias hær inn i Uruk og
[iii.1] plyndret gudene og innbyggerne i Uruk.

55. år

[iii.2] Etter at elamittene hadde kommet og ført bort gudene
[iii.3] og innbyggerne i Uruk Nergal-ušezib i distriktet Nippur på den syvende dagen i måneden Tašrîtu
[iii.4] kjempet mot Assyrias hær . Han ble tatt til fange på slagmarken og
[iii.5] fraktet til Assyria. I ett år – nøyaktig: seks måneder – Nergal-ušezib
[iii.6] styrte Babylon. På den tjuesette dagen i måneden Tašrîtu

[iii.7] undersåttene til Hallušu-Inšušinak, kongen av Elam, gjorde opprør mot ham. Åpningen i ansiktet hans
[iii.8] de lukket og de drepte ham. I seks år styrte Hallušu-Inšušinak Elam.
[iii.9] Kudur-Nahhunte besteg tronen i Elam. Etterpå Sankerib
[iii.10] gikk ned til Elam. Fra Raši til
[iii.11] Bit-Burnaki, han herjet og plyndret den.
 [iii.12] Mušezib-Marduk besteg tronen i Babylon.

56. år

[iii.13] Mušezib-Marduks første år:  På den syttende dagen i måneden Abu.
[iii.14] Kudur-Nahhunte, kongen av Elam, ble tatt til fange i et opprør og drept. I ti måneder
[iii.15] Kudur-Nahhunte styrte Elam. Humban-nimena i Elam
[iii.16] besteg tronen. I et ukjent år Humban-nimena
[iii.17] mønstret troppene til Elam og Akkad og kjempet mot Assyria i Halule
[iii.18] han gjorde. Han gjennomførte en assyrisk retrett.

59. år

[iii.19] Det fjerde året til Mušezib-Marduk: På den femtende dagen i måneden Nisannu
[iii.20] Humban-nimena, kongen av Elam, ble rammet av lammelse og
[iii.21] munnen hans var så påvirket at han ikke kunne snakke.
[iii.22] Den første dagen i måneden Kislîmu ble byen Babylon erobret. Musezib-Marduk
[iii.23] ble tatt til fange og fraktet til Assyria.
[iii.24] I fire år styrte Mušezib-Marduk Babylon.

60. år

 [iii.25] På den syvende dagen i måneden Addaru døde Humban-nimena, kongen av Elam.
[iii.26] I fire år regjerte Humban-Nimena over Elam.
[iii.27] Humban-haltaš besteg tronen i Elam.

68. år

[iii.28] Det åttende året da det ikke var en konge i Babylon: på den tredje dagen i måneden Du’ûzu ,
[iii.29] Uruks guder dro fra Elam til Uruk.
[iii.30] På den tjuetredje dag i måneden Tašrîtu, ved middagstid, Humban-Haltaš, konge av Elam,
[iii.31] ble lam og døde ved solnedgang. I åtte år Humban-Haltaš
[iii.32] styrte Elam.
[iii.33] Humban-Haltaš den andre, hans sønn, besteg tronen.
[iii.34] På den tjuende dagen i måneden Tebêtu , Sankerib, kongen av Assyria,
[iii.35] ble drept av sønnen i et opprør. I tjuefire år Sankerib
[iii.36] styrte Assyria. Etter den tjuende dagen i måneden Tebêtu
[iii.37] opprøret fortsatte i Assyria til den andre dagen i måneden Addaru .
[iii.38] På den attende dagen i måneden, hans sønn, Addaru Esarhaddon, besteg tronen i Assyria

Det ser ut som både Sargon og Sankrieb har vært medregjerende i riket mens Salmanassar lever.

Hvis denne listen stemmer, så skulle Tiglat-Pilesar leve fra 649 til 669, og det står at Tiglat-Pilesar tok skatt fra Menahem i Israel. Menahem lever fra 661 til 672. Da ser jo listen ut til å stemme på det området.
Annals of Tiglath Pillars https://www.livius.org/sources/content/anet/283-the-annals-of-tiglath-pileser/

Men Tiglat-Pliesar levde nok lengre.

Andre oversikt
Jeg velger å bruke året da Sankerib ble drept, som utgangspunkt for årstallene.

-31. år

Ussia blir konge i Juda i Jeroboams 27. regjeringsår (2. kongebok 15,1)

-17. år

Jeroboam II dør i krig etter å ha regjert i 41 år. (2. kongebok 15,1) – (2. kongebok 14,23) og (2. kongebok 14,23) og (Amos 7,9)
Israelriket var 24 år uten konge (Hosea 3,4) + (2. kongebok 14,23) og (2. kongebok 15,1) – (2. kongebok 15,8)

  -2. år

Jotam, Ussias sønn, blir født (2. Kongebok 27,1) – (2. Kongebok 15,2 + 15,27 +15,32)

   7. år

Sakarja, sønn av Jeroboam, blir konge i Israel i 6 mnd (2. kongebok 15,8)

  8. år

Sjallum sønn av Jabes, ble konge i Israel i 1 mnd (2. kongebok 15,13)
Menahem, Gadis sønn, ble konge over Israel (2. Kongebok 15,17)

  ? år

Assyrerkongen Pul og Assyrerkongen Tilgat-Pileser bortførte både Rubenittene og Gadittene, og den halve Manasse stamme, og flyttet dem til Halah, Habor, Hara, og Gosan-elven. (1. Krønikerbok 5,26) og (2. Kongebok 15,19)
Dette skjedde da det var solformørkelse (Amos 8,9-10 og 14) og (Mika 3,6) og (Amos 5,18 og 27)

19. år

Pekahja, Menahems sønn, konge over Israel (2. Kongebok 15,23)

 21. år

Pekahja blir drept og Pekah ble konge i Israel (2. kongebok 15,27)

23. år

Ussias dør 70 år gammel (2. Kongebok 15,2 + 15,27 +15,32)
Jesaja ser Herren sitte på en trone i Templet (Jesaja 6)
Jotam blir konge i Juda og regjerte i 16 år i Pekahs 2. regjeringsår (2.Kong 15,32-33)
Jotam begynte å regjere i det 2. år før han blir konge (2. krønikerbok 26,21) +(2. Krønikerbok 26,3)

 38. år

Akas blir konge i Juda og regjerte i 16 år Pekahs 17. regjeringsår. (2.Kong 16,1-2)

   ? år

Pekah, Remaljas sønn, drepte på én dag hundre og tjue tusen mann i Juda og Resin førte mange av hans folk bort som fanger til Damaskus. (2. Krønikerbok 28,5-7) (2. Kongebok 16,5-8)
Edomittene og Filisterne gjør angrep på Juda, inntar byer og bortfører fanger. (2. Krønikerbok 28,16-19)
Akas sender bud på kongene i Assyria og bad dem om hjelp. (2. Krønikerbok 28,16)

Her står kongene av Assyria i flertall. Da styrte de samtidig.

 43. år

Hosea dreper Pekah, og blir hersker i Israel (Skatteinkrever for Salmanassar) (2. kongebok 15,29-30) + (2. Kongebok 41 17,3)
Akas hadde bedt Tilgat-Pileser om hjelp, men Tiglat-Pileser gikk fiendtlig frem imot ham.(2. Krønikerbok 28,20-24)
Ham drog kongen i Assyria, Salmanassar, opp imot, og Hosea ble hans tjener og måtte betale skatt til ham. (2. Kongebok 17,3)
I Israels konge Pekahs dager kom kongen i Assyria, Tiglat-Pileser, og tok Ijon og Abel, Bet-Ma’aka, Janoah, Kedes, Hasor, Gilead, Galilea, og hele Naftalis landområde. Og han bortførte inn- byggerne til Assyria. (2. Kongebok 16,29)
Og kongen i Assyria gjorde som han ba om. Han drog og inntok Damaskus og bortførte innbyggerne til Kir, og drepte Resin. (2. Kongebok 16,9) (Jesaja 8,1-8)
Damaskus ble gjort til en grushaug (Jesaja 17,1-4)

 51. år

Hosea inngår en pakt med Egyptens konge og frir seg fra Assyrerkongen (Akas 12.år) (2.Kong 17,1 og 4) (Jesaja 30,1-5)

54. år

Akas dør 36 år gammel (2. Kongebok 16,2) (Jesaja 22,1-14)
Hiskia blir konge i Juda og regjerte i 29 år (2.Kong 18,1-2)

Jesaja 15
28. I kong Akas’ dødsår kom dette utsagn:
29. Gled deg ikke, hele du Filisterland, fordi den stav som slo deg, er brutt i stykker! For av ormens rot skal en giftøgle komme frem, og dens avkom blir en flygende brennende slange.
30. Og de laveste blant småkårsfolk skal finne rikelig føde, og de fattige skal hvile i trygghet. Men jeg vil drepe din rot med hunger, og din rest skal han slå i hjel.
31. Hyl, du port! Skrik, du by! Og skjelv, hele du Filisterland! For fra norden kommer en røyk, og blant fiendens flokker er det ingen som ligger igjen.

Er dette Tiglat-Pilesers bortgang han sikter til i vers 29, og at giftøglen er Sargon? (Jesaja 20,1)
Da er nok Tiglat-Pilesers bortgang i år 44.

 58. år

Salmanassar beleiret Samaria i Hiskias 4. regjeringsår og Hoseas 7. (2.Kong 18,9-10)

59. år

Sargon sendte Tartan til å innta Asdod (Jesaja 20,1)

 60. år

Assyrerkongen inntar Samaria og bortfører folket i Hoseas 9. år (2.Kong 17,5-6)

Efra’im må føre sine barn ut til bøddelen. ( Hosea 9,13)
For sverdet skal de falle, deres små barn skal knuses, og deres gravide kvinner skal skjæres opp. (Hosaea 14,1)
Bet-Avens kalv skal føres til Assur, som en gave til kong Jareb (Hosea 10,5-7)
Salmanassar bortførte Israel til Assyria. Og han lot dem bo i Halah og ved Habor, en elv i Gosanområdet, og i Medias byer. (2. Kongebok 17,6)

Hosea 7
16. De snur seg, men ikke mot det høye. De er blitt som en sviktende bue. Deres fyrster skal falle for sverdet for sin rasende tunges skyld, og dette blir dem til spott i Egyptens land.

Hosea 9
6. For de drar bort for ødeleggelsens skyld, men Egypten skal samle dem, og Memfis begrave dem. Deres sølvsmykker skal nesler ta i eie, og torner skal vokse i deres telt.

63. år

Assyrias konge inntar Egypt, og bortfører fanger fra Egypt og Nubia (Jesaja 20,1-6) (Nahum 3,8-10)

   ? år

Hiskia faller i fra kongen i Assyria og ville ikke tjene ham lengre (2. Kongebok 18,7) (2. Kongebok 18,13-14)

Er det dette året at Sargon dør ?

Tobias bok 1
15. Da Enemessar (Salamanassar) døde ble hans sønn, Sankerib, konge i hans sted, men veiene i hans rike var utrygge, så jeg ikke mer kunne reise til Media.

Veiene var nok utrygge, fordi de som var undettrykt av Salmanassar, ble fri og gjorde opprør.
Da måtte nok Sankrieb rundt å slå ned opprør.

 68. år

Sanherib går til krig mot Juda og mister sin hær i pesten, 185 000 mann døde. Han flykter hjem til Assyria og blir drept av sine sønner etter 50 dager (Jesaja 37,36-38) + (Jesaja 10,16) + (Tobias bok 1,18 og 21) + (Hotodotus 2. bok 142) og (2. Kongebok 18,13)

Sankrieb flykter tilbake til Assyra fordi han får høre at Tirhaka, kongen i Kus, hadde dratt ut imot ham. (2. Kongebok 19,9)

Asarhaddon blir konge i Assyriariket (Tobias bok 1,18 og 21) (Jesaja 37,37-38)

Samkjøring av disse oversiktene

-31. år

Ussia blir konge i Juda i Jeroboams 27. regjeringsår (2. kongebok 15,1)

-17. år

Jeroboam II dør i krig etter å ha regjert i 41 (2. kongebok 15,1) – (2. kongebok 14,23) og (2. kongebok 14,23) og (Amos 7,9)
Israelriket var 24 år uten konge (Hosea 3,4) + (2. kongebok 14,23) og (2. kongebok 15,1) – (2. kongebok 15,8)

  -2. år

Jotam, Ussias sønn, blir født (2. Kongebok 27,1) – (2. Kongebok 15,2 + 15,27 +15,32)

   0. år

Nabû-nasirs blir konge av Babylon

  3. år

Tiglath-Pileser besteg tronen i Assyria.

  5. år

Humban-Nikaš steg opp til tronen i Elam, og regjerte i 26 år.

  7. år

Sakarja, sønn av Jeroboam, blir konge i Israel i 6 mnd (2. kongebok 15,8)

  8. år

Sjallum sønn av Jabes, ble konge i Israel i 1 mnd (2. kongebok 15,13)
Menahem, Gadis sønn, ble konge over Israel (2. Kongebok 15,17)

  ? år

Assyrerkongen Pul og Assyrerkongen Tilgat-Pileser bortførte både Rubenittene og Gadittene, og den halve Manasse stamme, og flyttet dem til Halah, Habor, Hara, og Gosan-elven. (1. Krønikerbok 5,26) og (2. Kongebok 15,19)
Dette skjedde da det var solformørkelse (Amos 8,9-10 og 14) og (Mika 3,6) og (Amos 5,18 og 27)

 19. år

Pekahja, Menahems sønn, ble konge over Israel (2. Kongebok 15,23)

 14. år

Nabû-nasir ble syk og dro til sin skjebne i sitt palass. Han regjerte i 14 år.

 15. år

Nabû-nadin-zeri, hans sønn, besteg tronen i Babylon.

 16. år

Nabû-nadin-zeri, kongen av Babylon, ble drept i et opprør. Han regjerte i 2 år.
Nabû-šuma-ukin, en distriktsoffiser og leder for opprøret, og besteg tronen, og regjerte i 1 måned og 2 dager.
Nabû-mukin-zeri, amukanitten, fjernet ham fra tronen og tok tronen for seg selv. Han regjerte i 3 år.

 19. år

Tiglath-Pileser, etter å ha kommet ned til Akkad, herjet Bit-Amukanu og fanget Nabu-mukin-zeri.
Tiglat-Pileser besteg tronen i Babylon, og styrte i 2 år.

 21, år

Den 25. i måneden Tebêtu, Šalmaneser bestiger tronen i Assyria og Akkad (Babylon). Han regjerte i 5 år.

  23. år

Ussias dør 70 år gammel (2. Kongebok 15,2 + 15,27 +15,32)
Jesaja ser Herren sitte på en trone i Templet (Jesaja 6)
Jotam blir konge i Juda og regjerte i 16 år i Pekahs 2. regjeringsår (2.Kong 15,32-33)

Jotam begynte å regjere i det 2. år før han blir konge (2. krønikerbok 26,21) +(2. Krønikerbok 26,3)

 24. år

Šutur-Nahhunte blir medregjerende, sammen med sin far, Humban-Nikaš, kongen av Elam, og styrte i 18 år.

 26. år

På den 12. dagen i måneden Tebêtu, besteg Sargon tronen i Assyria.

 27. år

I måneden Nisannu Marduk-apla-iddina (Baladan) besteg tronen i Babylon,og regjerte i 12 år.
Fra tiltredelsesåret for Marduk-apla-iddina, til det tiende året, var Assyria krigførende mot Marduk-apla-iddina.

 28. år

Pekahja blir drept og Pekah ble konge i Israel (2. kongebok 15,27)
Humban-Nikaš, konge av Elam, kjempet mot Sargon, kongen av Assyria, i distriktet Der, og påførte Assyria et stort nederlag. Sargon trakk seg tilbake. Marduk-apla-iddina og hans hær, som skulle hjelpe kongen av Elam, hadde dratt, men nådde ikke slaget i tide.

 31. år

Humban-Nikaš, kongen av Elam, gikk til sin skjebne, og hadde styrt i 26 år.
Šutur-Nahhunte, hans søsters sønn, besteg tronen i Elam.

38. år

Akas blir konge i Juda og regjerte i 16 år Pekahs 17. regjeringsår. (2.Kong 16,1-2)

 39. år

Det 12. året av Marduk-apla-iddina, Sargon dro ned til Akkad og kjempet mot Marduk-apla-iddina. Marduk-apla-iddina trakk seg tilbake foran ham og flyktet til Elam. Og Sargon besteg tronen i Babylon.

   ? år

Pekah, Remaljas sønn, drepte på én dag hundre og tjue tusen mann i Juda og Resin førte mange av hans folk bort som fanger til Damaskus. (2. Krønikerbok 28,5-7) (2. Kongebok 16,5-8)
Edomittene og Filisterne gjør angrep på Juda, inntar byer og bortfører fanger. (2. Krønikerbok 28,16-19)
Akas sender bud på kongene i Assyria og bad dem om hjelp. (2. Krønikerbok 28,16)

 40. år

Hosea dreper Pekah, og blir hersker i Israel (Skatteinkrever for Salmanassar) (2. kongebok 15,29-30) + (2. Kongebok 17,3)
Akas hadde bedt Tilgat-Pileser om hjelp, men Tiglat-Pileser gikk fiendtlig frem imot ham.(2. Krønikerbok 28,20-24)
Ham drog kongen i Assyria, Salmanassar, opp imot, og Hosea ble hans tjener og måtte betale skatt til ham. (2. Kongebok 17,3)
I Israels konge Pekahs dager kom kongen i Assyria, Tiglat-Pileser, og tok Ijon og Abel, Bet-Ma’aka, Janoah, Kedes, Hasor, Gilead, Galilea, og hele Naftalis landområde. Og han bortførte innbyggerne til Assyria. (2. Kongebok 16,29)
Og kongen i Assyria gjorde som han ba om. Han drog og inntok Damaskus og bortførte innbyggerne til Kir, og drepte Resin. (2. Kongebok 16,9) (Jesaja 8,1-8)
Damaskus ble gjort til en grushaug (Jesaja 17,1-4)

 42. år

Det første året av Sanherib

  44. år

Sankerib plyndret landet hans og tok Larak og Sarrabanu.
Da han trakk seg tilbake, satte Sankerib Bêl-ibni på tronen i Babylon. Han regjerte i 3 år.
I det første året av Bel-ibni, hjerjet Sanherib Hirimma og Hararatum.

Sargon marsjerte til Tabalu.

 47. år

Sanherib, drog ned til Akkad og plyndret Akkad. Han førte Bêl-ibni, og hans offiserer, til Assyria.

  48. år

Sankerib satte hans sønn, Assur-nadin-shumi, på tronen i Babylon. Han regjerte i 6 år.

  49. år

Šutur-Nahhunte, konge av Elam, ble grepet av sin bror, Hallušu-Inšušinak, og Hallušu-Inšušinak skjøt han i åpningen til ansiktet hans.
Hallušu-Inšušinak besteg tronen i Elam og regjerte i 6 år

 51. år

Hosea inngår en pakt med Egyptens konge og frir seg fra Assyrerkongen (Akas 12.år) (2.Kong 17,1 og 4) (Jesaja 30,1-5)

(Hosea gjør opprør mot Assyrerkongen, så her dør nok Tiglat-Pileser)

  53. år

Sanherib gikk ned til Elam og Nagitum, Hilmu, Pillatum og Huppapanu, han herjet og plyndret.
Etterpå gikk Hallušu-Inšušinak, kongen av Elam, til Akkad og gikk inn i Sippar på slutten av måneden Tašrîtu.
Han slaktet dens innbyggere. Og Šamaš gikk ikke ut av Ebabbar. Og Aššur-nadin-šumni ble tatt til fange og  fraktet til Elam.
Kongen av Elam satte Nergal-ušezib i Babylon på tronen. Han gjennomførte en assyrisk retrett, og regjerte i 1 år og 6 måneder. På den 16 dagen i måneden Du’ûzu Nergal-ušezib erobret Nippur, og plyndret den.
Den 1. dagen i måneden Tašrîtu dro Assyrias hær inn i Uruk og plyndret gudene og innbyggerne i Uruk.

 54. år

Akas dør 36 år gammel (2. Kongebok 16,2) (Jesaja 22,1-14)
Hiskia blir konge i Juda og regjerte i 29 år (2.Kong 18,1-2)

Jesaja 15
28. I kong Akas’ dødsår kom dette utsagn:
29. Gled deg ikke, hele du Filisterland, fordi den stav som slo deg, er brutt i stykker! For av ormens rot skal en giftøgle komme frem, og dens avkom blir en flygende brennende slange.
30. Og de laveste blant småkårsfolk skal finne rikelig føde, og de fattige skal hvile i trygghet. Men jeg vil drepe din rot med hunger, og din rest skal han slå i hjel.
31. Hyl, du port! Skrik, du by! Og skjelv, hele du Filisterland! For fra norden kommer en røyk, og blant fiendens flokker er det ingen som ligger igjen.

(Jeg vil tro at dette er Tiglat-Pileser bortgang han sikter til i vers 29, og at giftøglen er Sargon. (Jesaja 20,1) )

 55. år

1. år senere, kom elamittene og førte bort gudene og innbyggerne i Uruk.
Nergal-ušezib, i distriktet Nippur på, den 7. dagen i måneden Tašrîtu,kjempet mot Assyrias hær. Han ble tatt til fange på slagmarken og fraktet til Assyria.
På den 26. dagen i måneden Tašrîtu gjorde undersåttene til Hallušu-Inšušinak, kongen av Elam, opprør mot ham. Åpningen i ansiktet hans de lukket og de drepte ham.
Kudur-Nahhunte besteg tronen i Elam, og regjerte i 10 måneder.
Etterpå Sankerib gikk ned til Elam. Fra Raši til Bit-Burnaki, herjet han og plyndret den.
Mušezib-Marduk (Merodak Baladan) besteg tronen i Babylon og regjerte i 4 år.

 56. år

Mušezib-Marduks første år, på den 17. dagen i måneden Âbu, ble Kudur-Nahhunte, kongen av Elam, tatt til fange i et opprør og drept. Humban-nimena i Elam besteg tronen, og regjerte i 4 år.

 58. år

Salmanassar beleiret Samaria i Hiskias 4. regjeringsår og Hoseas 7. (2.Kong 18,9-10)

 59. år

Sargon sendte Tartan til å innta Asdod (Jesaja 20,1) (Jesaja 31,1-3)

Jesaja 31
3. Men Egypterne er mennesker og ikke Gud, og deres hester er kjøtt og ikke ånd, så Herren skal rekke ut sin hånd så hjelperen snubler, og den som hjelpen får faller, og de skal omkomme alle sammen.

På den 15. dagen i måneden Nisannu ble Humban-nimena, kongen av Elam, ble rammet av lammelse og munnen hans var så påvirket at han ikke kunne snakke.
I Den 1. dagen i måneden Kislîmu ble byen Babylon erobret. Musezib-Marduk ble tatt til fange og fraktet til Assyria.

 60. år

Assyrerkongen inntar Samaria og bortfører folket i Hoseas 9. år (2.Kong 17,5-6)
Efra’im må føre sine barn ut til bøddelen. ( Hosea 9,13)
For sverdet skal de falle, deres små barn skal knuses, og deres gravide kvinner skal skjæres opp. (Hosaea 14,1)
Bet-Avens kalv skal føres til Assur, som en gave til kong Jareb (Hosea 10,5-7)
Assyrerkongen bortførte Israel til Assyria. Og han lot dem bo i Halah og ved Habor, en elv i Gosanområdet, og i Medias byer. (2. Kongebok 17,6)

Hosea 7
16. De snur seg, men ikke mot det høye. De er blitt som en sviktende bue. Deres fyrster skal falle for sverdet for sin rasende tunges skyld, og dette blir dem til spott i Egyptens land.

Hosea 9
6. For de drar bort for ødeleggelsens skyld, men Egypten skal samle dem, og Memfis begrave dem. Deres sølvsmykker skal nesler ta i eie, og torner skal vokse i deres telt.

På den 7. dagen i måneden døde Addaru Humban-nimena, kongen av Elam.
Humban-haltaš besteg tronen i Elam og regjerte i 8 år.

 63. år

Assyrias konge inntar Egypt, legger No-Amon i grus, og bortfører fanger fra Egypt og Nubia (Jesaja 20,1-6) (Nahum 3,8-10)

Kong Soe (Saracus) regjerte i 20 år, i det nedre Egypt. (Syncullus fra Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 167)

Nubieren, Sabacos, kommer opp med en unnskyldning, og trekker seg fra Egypt, etter å ha tapt slagt mot Assyrerne.
Da hadde han styrt det øvre Egypt i 50 år.  (Herodotus 2. bok 139)

Tyrus hadde falt fra Assyriakongen og inngått en pakt med kong So, men i det 5. året etter at Salmanassar beleiret Tyrus, forlikte de seg med Assyrerkongen. (Jesaja 20,4-6) + (Josefus, Jødenes Oldtid 9.bok 14,2)

Den blinde farao, Anysis, kommer tilbake fra myrlandet og regjerer en liten tid. (Herodotus 2. bok 137 og 140)

   ? år

Hiskia faller i fra kongen i Assyria og ville ikke tjene ham lengre (2. Kongebok 18,7) (2. Kongebok 18,13-14)

Er det dette året at Sargon dør ? eller er det Salamanassar ?

Tobias bok 1
15. Da Enemessar (Salamanassar) døde ble hans sønn, Sankerib, konge i hans sted, men veiene i hans rike var utrygge, så jeg ikke mer kunne reise til Media.

(Veiene var nok utrygge, fordi de som var undettrykt av Salmanassar, ble fri og gjorde opprør.
Da måtte nok Sankrieb rundt å slå ned opprør.)

 68. år

Sanherib går til krig mot Juda og mister sin hær i pesten, 185 000 mann døde, Sankrieb flykter hjem til Assyria og blir drept av sine sønner etter 50 dager (Jesaja 37,36-38) + (Jesaja 10,16) + (Tobias bok 1,18 og 21) + (Hotodotus 2. bok 142) og (2. Kongebok 18,13)
Sanherib flykter tilbake til Assyra fordi han får høre at Tirhaka, kongen i Kus, hadde dratt ut imot ham. (2. Kongebok 19,9)
Asarhaddon blir konge i Assyriariket (Tobias bok 1,18 og 21) (Jesaja 37,37-38)

Det åttende året da det ikke var en konge i Babylon: på den tredje dagen i måneden Du’ûzu, Uruks guder dro fra Elam til Uruk.
På den 23. dag i måneden Tašrîtu, ved middagstid, ble Humban-Haltaš, konge av Elam, lam og døde ved solnedgang.
Humban-Haltaš 2, hans sønn, besteg tronen.
På den 20. dagen i måneden Tebêtu, ble Sanherib, kongen av Assyria, drept av sønnen i et opprør.
I tjuefire år styrte Sankerib Assyria.
Etter den 20. dagen i måneden Tebêtu, fortsatte opprøret i Assyria til den 2. dagen i måneden Addaru.
På den 18. dagen i måneden, besteg hans sønn, Addaru Esarhaddon, tronen i Assyria.

(Det ble ca. 40 dager med opprør.)

Fortsettelse følger i artikkelen: Assyriatiden fra Sanherib til Nebukadnesar

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 5. februar 2023Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *