Assyrisk oversikt

År

Babylons konger

Assyrias konger

Elams konger

År   0

Nabû-nasir (14 år [i.12])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin)

År   3

Tiglath-Pileser (18 år [i.25])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [i.1]

År   5

Humban-Nikaš (26 år [i.39])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [i.9]

År   7

Sakarja ble konge i Israel og regjerte i 6 mnd. (2.Kong 15,8)

År   8

Sjallum ble konge i Israel og regjerte i 1 mnd. (2.Kong 15,13)
Menahem ble konge i Israel og regjerte i 10 år (2.Kong 15,17)

år 14

Nabû-nadin-zeri (2 år [i.15])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [i.13]

År 16

Nabû-šuma-ukin (1mnd og 2d [i.17])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [i.17]

Nabû-mukin-zeri (3 år [i.22])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [i.18]

År 19

Pekahja ble konge i Israel og regjerte i 2 år (2.Kong 15,23)

Tiglat-Pileser (2 år [i.24])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [i.23]

År 21

Pekah ble konge i Israel og regjerte i 20 år (2.Kong 15,27)

Šalmaneser (5 år [i.29])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [i.28]

Šalmaneser (5 år [i.29])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [i.28]

År 23

Jotam blir konge i Juda, men han begynte å regjere før Ussia var død. Han regjerte i 16 år.
(2.Kong 15,5) (2.Kong 15,32-33) (2.Krøn 26,21) (2.Krøn 27,1)

År 26

Marduk-apla-iddina (12 år [ii.4])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [i.32]

Sargon (18 år) Beregnet
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [i.31]
(68-26-24 =18)

År 31

Šutur-Nahhunte (18 år [ii.34])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [i.40]

År 38

Sargon (4 år) beregnet
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iI.5]

År 39

Akas ble konge i Juda og regjerte i 16 år (2.Kong 16,1-2) (2.Krøn 28,1) (Kongetiden)

År 40

Pekah blir drept i Akas 2. regjeringsår (2.Kong 15,27) – (2.Kong 15,32) + (2.Kong 15,33)

Kong Akas ber Tiglat-Pileser om hjelp (2. Kong 16,7-9) (Jesaja 8,1-8)
I Israels konge Pekahs dager kom kongen i Assyria, Tiglat-Pileser, og tok Ijon og Abel, Bet-Ma’aka, Janoah, Kedes, Hasor,
    Gilead, Galilea, og hele Naftalis landområde. Og han bortførte innbyggerne til Assyria. (2. Kong 16,29)
Hosea dreper Pekah, og blir hersker i Israel (Skatteinkrever for Salmanassar) (2. kong 15,29-30) + (2. Kong 17,3)
Ham drog kongen i Assyria, Salmanassar, opp imot, og Hosea ble hans tjener og måtte betale skatt til ham. (2. Kong 17,3)

 

År 42

Sankerib (2 år)
(Synkron kongeliste)

År 44

Bêl-ibni (3 år [ii.29]) Beregnet årstall
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iI.23]

Sankerib (24 år [iii.35])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iI.6]

År 47

Assur-nadin-shumi (6 år [ii.43])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iI.30]
([ii.34] – 1. år [ii.32]) eller samme år

År 49

Hallušu-Inšušinak (6 år [iii.8])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iI.35]

År 50

Hosea inngår en pakt med Egyptens konge og bryter avtalen med Assyrerkongen (Akas 12.år) (2.Kong 17,1 og 4) (Jesaja 30,1-5)

År 53

Nergal-ushezib (1 år, 6mnd [iii.5])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iI.44]

År 54

Hiskia blir konge i Juda og regjerte i 29 år (2.Kong 18,1-2) (2.Krøn 29,1)

År 55

 

Mušezib-Marduk (4 år [iii.24])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iiI.12]
ABC 1b (Fra Nabû-Nasir til Esarhaddon) [iii.11-12]

Kudur-Nahhunte (10 mnd [iii.14])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iiI.9]

År 56

Humban-nimena (4 år [iii.26])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iiI.15]

År 58

Salmanassar beleiret Samaria i Hiskias 4. regjeringsår og Hoseas 7. år (2.Kong 18,9-10)

År 60

(Ingen konge i 8 år)
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iii.28]

Humban-haltaš (8 år [iii.31])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iiI.27]

År 68

Sanherib rømmer hjem i fra slaget, i Hiskias 14. regjeringsår, og ble drept 50 dager senere (Jesaja 37,36-38) + (Tobias bok 1,18 og 21)

Acises (30 dager)
(Berossus side 7)

Merodak Baladan (0,5 år)
(2.Kong 20,12) (Jesaja 39,1) (Berossus side 7)

Elibus (3 år)
(Berossus side 7)

Addaru Esarhaddon (12 år [iv.32])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iii.38]
ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) [19]

Humban-Haltaš II (5 år [iv.12])
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iii.33]
6 år  ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) [20]

År 72

Asordanius (8 år)
(Berossus side 7)

År 73

Urtak
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iv.13]

År 80

Šamaš-šuma-ukin (21 år)
(Sammuges)
(Uruk kongeliste)
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iv.33]
ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) [38] – [39]
(Synkron kongeliste)
(Berossus side 7)

Aššurbanipal (42 år)
ABC 1 (Fra Nabû-Nasir til Šamaš-šuma-ukin) [iv.33]
(Synkron kongeliste)
ABC 14 (Esarhaddon Chronicle) [37]
(Harran inskripsjonen)

År 83

Manasse bli konge i Juda og regjerte i 55 år (-2 Måneår) (2.Kong 21,1) (2.Krøn 33,1)

År 101

Kandalanu (21 år)
(Uruk kongeliste)

(Synkron kongeliste)
(Berossus side 7)

År 118

 Aššur-etillu-ilani  (4 år, 8 mnd)
(4 år medregjerende)
(Joan Oates, Assyrian Chronology s.135 /(Clay BE VIII, 1, nr. 5: Nippur, i.viii.4, šar (mât) Aššur (ki))

År 122

Sin-Shumlishir (1 år)
(Uruk kongeliste)

År 123

Sin-šar-iškûn (28 år ?)
(Saracus)
(Berossus side 7) + (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle [y14])
(172-123-21 =28 år)
(Uruk kongeliste)

Sin-šar-iškûn (42 år ?)
(Saracus)
(Berossus side 7) + (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle [y14])
(165-123=42 år)
(Joan Oates, Assyrian Chronology s.135)

År 136

Amon ble konge i Juda og regjerte i 2 år (2.Kong 21,19) (2.Krøn 33,21)

År 138

Josjia ble konge i Juda og regjerte i 31 år (-1 Måneår) (2.Kong 22,1) (2.Krøn 34,1)

År 151

Nabopolassar (21 år)
(Uruk kongeliste) (172-21=151)

År 165

Ninus II (3 år ?)
(Aššur-uballit II)
(Berossus side 7)
Ninnives fall (ABC 3 (Fall of Nineveh Chronicle [y14])
Slaget ved Karkemis (168-165= 3)

År 168

Joakas ble konge i Juda, og regjerte i 3 mnd (2.Kong 23,31 (2.Krøn 36,2)
Jojakim ble konge i Juda, og regjerte i 11 år (2.Kong 23,36 (2.Krøn 36,5)

År 172

Jojakims 4. regjeringsår er Nebukadnesars 1. regjeringår (Jeremia 25,1)

Nebuchadnezzar (43 år)
(Uruk kongeliste)

Det ser ut til at Tiglath-Pileser, og Salmanassar, lever lengre enn deres regjeringsperiode. Kansje de regjerte videre i andre byer, mens andre overtok Ninive og Babylon. Men Tobias, som var Salmanassars kjøpmann, sier at Sanherib ble konge da Salmanassar døde. (Apokryfiske skrifter Tobias 1,15)  Da måtte han, og Sargon, bare ha vært medregjerende i de årene foran.
Og både Sanherib, Salmanassar, og Tiglath-Pileser, dør i samme måned, Tašrîtu
50 dager etter at Sanherib kom hjem fra Juda, tilbad han i templet. (Tobias bok 1,18+21) og (Jesaja 37,38). Det var der han ble drept. Men var dette en høytidsfest, eller en måned for regjeringsskifte?

Kilde: Livius

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 25. februar 2024Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *