Bli født på ny (Frelse)

 

Den nye fødsel

Johannes 3
3. Jesus svarte og sa til ham: I SANNHET, sier jeg deg: Hvis ikke noen blir født på nytt, kan han ikke se Guds rike.

5. Jesus svarte: I SANNHET, sier jeg deg: Hvis ikke noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke gå inn i Guds rike.
6. Det som er født av kjøtt, er kjøtt. Og det som er født av Ånden, er ånd.
7. Ikke undre deg over det jeg sa til deg: Dere må fødes på nytt.
8. Vinden blåser hvor den vil. Dens lyd hører du, men du vet ikke hvorfra den kommer, eller hvor den farer. Slik er det med enhver som er født av Ånden.

Romerbrevet 8
14. For så mange som føres av Guds Ånd, disse er Guds barn.
15. Dere fikk nemlig ikke slaveriets ånd til frykt igjen, men dere fikk barne-
rettighetenes ånd, i hvilken vi roper: Pappa, Fader!
16. Selve Ånden vitner sammen med vår ånd, at vi er Guds barn.

1. Korinterbrev 15
50. Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod makter ikke å arve Guds rike. Heller ikke arver det forgjengelige uforgjengelighet.

Det vil da si at når man blir født på ny, så er det vår ånd, som blir født på ny, når vi blir et Guds barn. Så Guds rike er et åndelig rike og resten av mennesket må forvandles.

2. Korinter brev 5
17. Slik at hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle har passert, se, det nye er blitt til.
18. Men alt er fra Gud, som forenet oss med seg selv, ved Kristus, og han har gitt oss forenelsens tjeneste.

21. Ham, man ikke merket noe synd fra, gjorde han til synd for oss, forat vi skulle få Guds rettferdighet ved ham.

Galaterbrevet 6
15. I Kristus Jesus er nemlig verken omskjærelse eller forhud i stand til noe, men en ny skapning.

Romerbrevet 14
17. Guds rike består nemlig ikke i mat og drikke, men i rettferd, fred, og glede, i Den Hellige Ånd.

1. Korinterbrev 4
20. Guds rike består nemlig ikke i ord, men i kraft.

Lukas 17
21. Heller ikke skal de si: «Se her!», eller: «Se der!» Se, Guds rike er nemlig inne i dere.

Hvis man skal inn i Guds rike, så må man bli født på ny. Men før man gjør det, ber Jesus oss om å beregne prisen for hva det koster å være en kristen.

 

Prisen

Lukas 9
23. Men han sa til alle: Om noen vil komme etter meg, må han fornekte seg selv og ta daglig opp sitt kors, og følge meg.
24. For den som nemlig vil berge sitt sjelsliv, skal miste det. Men den som mister sjelslivet sitt for min skyld, han skal berge det.
25. For hva gagner det nemlig et menneske om det vinner hele verden, men blir tilintetgjort og fortapt.
26. Den som nemlig skammer seg ved meg og mine ord, ham skal menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin, sin Faders, og sine hellige englers, herlighetsglans.

Matteus 10
32. Hver den som da bekjenner seg til meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Fader i himmelen.
33. Men den som vil fornekte meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for Faderen min i himmelen.
34. Tenk ikke at jeg er kommet for å kaste harmoni på jorden, men sverd.
35. Jeg kom nemlig for å skille et menneske fra faren hans, en datter fra moren hennes, og en svigerdatter fra svigermoren hennes.
36. Hans egne husfolk skal bli fiender av mennesket.
37. Den som elsker sin far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som elsker sin sønn eller datter mere enn meg er meg ikke verd.
38. Den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd.
39. Den som har funnet sitt sjelsliv, skal miste det. Og den som har mistet sjelslivet på grunn av meg, skal finne det.

Du må regne med forfølgelse når du velger å følge Jesus.

Matteus 13
20. Men det som ble sådd på steingrus. Det er han som hører ordet og straks tar imot det med glede,
21. men han har ingen rot i seg og blir bare midlertidig. Når det skjer trengsel eller forfølgelse på grunn av ordet, tar han straks frastøt.

Lukas 21
17. Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld.
18. Og dere skal slett ikke miste et hår på deres hode.
19. Ved deres tålmodighet skal dere vinne deres sjeler.

Johannes 15
18. Hvis verden hater dere, så merket dere at den hatet meg først.
19. Hvis dere var av verden, hadde dog verden hatt sitt eget kjært. Men fordi dere ikke er av verden, og fordi jeg valgte dere ut av verden, derfor hater verden dere.
20. Husk det ord som jeg sa til dere: En slave er ikke større enn sin herre. Hvis de forfulgte meg, skal de også forfølge dere. Hvis de bevarte mitt ord, skal de også bevare deres.

Så hva gjør man da for å bli frelst?

 

Frelsen

Lukas 13
24. Strid for å komme inn igjennom den trange dør! for mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det.

Johannes 1
12. Men så mange som tok imot ham, dem gav ham rett til å bli Guds barn, dem
som trodde på hans navn.

Johannes 3
15. forat hver den som er troende(erkjenner) på ham ikke skal gå fortapt, men ha et evig levende liv.

 

Tro er altså det første steget for å bli frelst.

Lukas 18
17. I sannhet sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal aldeles ikke komme inn i det.

Efeserne 2
8. For ved nåde er dere frelst, ved tro(lydighet). Og dette er ikke av dere selv, men det er Guds gave.
9. Ikke av gjerninger, forat ikke noen skal rose seg.

Romerne 10
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus med munnen din, og tror med hjertet ditt at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du bli frelst.
10. Med hjerte tror man nemlig til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til forløsning.
11. Skriften sier jo: Enhver som tror på ham, skal ikke bli til skamme.
12. Det er nemlig ikke forskjell mellom Jøde og Greker, for de har nemlig alle den
samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham.
13. Enhver som nemlig anroper Herrens navn, skal bli forløst.

Det neste steget er å be Jesus om å være herre i ditt liv, og så bekjenne deg som en kristen, som vil si å være Kristi etterfølger, da skal du bli frelst.

Alt dette handler jo om det 1. bud: «Du skal ikke ha andre guder enn meg». For det er budet om hva du skal tro på.

 

Å Leve som Kristen

For å bli bevart som en kristen, må du vandre i omvendelse. En kristen kan falle i synd, men da må man be Gud om tilgivelse og reise seg igjen.

1. Johannes brev 1
7. Men hvis noen vandrer i lyset, som han er i lyset, har vi fellesskap med hverandre, og, hans sønn, Jesu blod renser fra all synd.
8. Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv og det ekte er ikke i oss.
9. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet.

Ordspråkene 28
13. Den som skjuler sin ugjerning, har ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner barmhjertighet.
14. Salig er det menneske som alltid har respekt. Men den som forherder sitt hjerte, faller i ulykke.

Fjern alt som har med okkultisme å gjøre

Husk at det ikke er nok å være en gudfryktig og be til Gud, slik som Kornelius gjorde.

Apostlenes gj. 10
1. Men i Cæsarea var det en mann ved navn Kornelius, en hundremannsoffiser ved, den som de kalte, den Italienske avdeling.
2. Han var en gudfryktig mann som hadde respekt for Gud sammen med hele sitt  hus, og han gav mange barmhjertighetsgaver til folket og bad stadig til Gud.
3. Han så tydelig i et syn, omkring ved den 9. time (kl 15.oo) på dagen, en Guds engel som var kommet til ham. Og han sa til ham: Kornelius.
4. Men han stirret på ham og ble redd, og sa: Hva er det, herre? Men han sa til ham: Bønnene og barmhjertighetsgavene dine har steget opp til påminnelse fremfor Gud.

Apostlenes gj. 11
13. Han fortalte oss hvordan han så engelen, i huset sitt, stående og si: Send noen menn til Joppe, og hent Simon som kalles Peter.
14. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 4. juli 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *