Ditt indre liv lever du for Gud

 

Det er i ditt indre liv du lever for Gud. Men hvordan er du i ditt indre liv? Stjeler du, lyver du, osv. eller følger du Guds bud og Jesu vitnesbyrd, slik som det står i Åpenbaringen 12,17

Jesus sa i Matteus 5

28. Men jeg sier dere at enhver som ser på en kvinne for å lyste etter henne har alt drevet hor med henne i hjertet sitt.

Han sa derfor til farisererne og de skriftlærde:

Matteus 23
26. Du blinde fariseer, rens først begeret og skåla innvendig, forat da kan også det utvendige av dem bli reint.
27. Stakkars dere, skriftlærde og fariseere, skuespillere, for dere er lik hvitgjorte graver som utvendig vil synes vakre, men innvendig er fulle av dødningers bein og all slags skittenhet.
28. Slik synes dere også bra utvendig og rettferdige for menneskene, men innvendig er dere fulle av falskspill og urett.

Ditt indre liv vil etterhvert komme ut i dine hender, så hvis du skal vandre med Gud, må man gjøre omvendelsene i ditt indre liv.

Her kan du se hvordan Gud reagerte på et hjerte som ble overmodig.

2. Krønikerbok 32
25. Men Hiskia gjengjeldte ikke den velgjerning som var vist ham. Han ble overmodig i sitt hjerte, og det kom vrede over ham og over Juda og Jerusalem.
26. Da ydmyket Hiskia seg fordi han hadde vært overmodig i sitt hjerte, og det samme gjorde Jerusalems innbyggere. Derfor kom Herrens vrede ikke over dem så lenge Hiskia levde.

Esekiel 14
2. Da kom Herrens ord til meg, og det lød så:
3. Menneskesønn! Disse menn har gitt sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte. Og det som er dem en støtestein til ugjerning, har de satt for sine øyne. Skulle jeg la meg spørre av dem?

 

Og her kan du se at Gud bor hos dem som har et ydmyket hjerte

Jesaja 57
15. For så sier den Høye, den opphøyde, han som troner for evig, og hvis navn er hellig: I det høye og det hellige bor jeg, og hos dem som er sønderknust og ydmyket i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende.

Derfor sier også Hebreerbrevet

Hebreerbrevet 12
15. Se til at ingen ligger etter i Guds nåde, så at ingen bitter rot vokser opp og påfører skade, og at mange smittes ved den.

Med bitterhet får den onde lov til å komme inn i ditt hjerte.

Markus 4
15. Men disse som er falt ved veien, såes ordet i, når de hører, så kommer Satan og tar det sådde ordet i hjertene deres.
16. Og disse er likedan, de som ble sådd på steingrus, de som når de hører ordet, straks, med glede, tar imot det.
17. Og da det ikke har rot i seg, så blir de bare en tid. Da det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, tar de straks frastøtelse.
18. Og disse andre som ble sådd blant tornene, disse er de som hører ordet.
19. Og denne verdens bekymringer, rikdommens forførelse, og lysten etter andre ting, kommer inn og kveler ordet, og det blir ufruktbart.
20. Og disse som blir sådd i den gode jord, det er de som hører ordet og mottar det, og bærer frukt, noe i tretti foll, noe i seksti foll, og noe i hundre foll.

Det er mye som kan bli sådd i ditt hjerte i løpet av et langt liv. Pass bare på at det ikke er den onde som får råde i hjertet ditt slik som han gjorde med Annanias og Safira.

Apostlenes gj 5
3. Men Peter sa: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte så du ville bedra Den Hellige Ånd og stikke unna noe fra det ærefulle for åkeren?
4. Var det ikke ditt? Og da du hadde solgt den, var den ikke i din makt? Hvorfor bestemte du deg i hjertet ditt for denne sak? Du bedrog ikke for mennesker, men for Gud.

Her var det onde satan hadde fått sådd i hans hjerte kommet frem til handlinger. Og det var også det samme som skjedde med Judas. Han fikk flere anledninger til å omvende seg, men han skjulte synden og holdt fast på den. Og da tok den til slutt overhånd. Satan gikk inn i hjertet hans og han forrådte Jesus Kristus. For synden er porten Djevelen bruker til ditt hjerte.

Ordsspråkene 4
23. Bevar ditt hjerte fremfor alt det som bevares, for livet går ut derfra.

Skal du ha et godt liv, må du beskytte ditt hjerte fra det onde. Du kan ikke tillate deg å gjøre det onde i hjertet ditt, for det vil før eller senere komme ut.

Av de tanker du tillater deg selv å tenke på / over, så må de bøye seg etter Guds ord. Da vandrer du på rett vei.

Ditt indre liv lever du frem for Gud. Er det synd i ditt indre liv, da lever du i synd fremfor Gud.

Josvas bok 24
23. Josva sa: Så skill dere nå av med de fremmede guder som dere har hos dere, og bøy deres hjerte til Herren, Israels Gud!
24. Og folket sa til Josva: Herren vår Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde.

Andre guder hadde andre lærdommer. Hvor mye av andre guders lærdommer finnes det ikke i samfunnet vårt?

5. Mosebok 12
4. Dere skal ikke gjøre som de når dere dyrker Herren deres Gud.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 13. september 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *