Dommer tiden

Dommer-tiden starter da Moses innsatte dommere på anbefaling fra hans svigerfar, Jetro, i 2. Mosebok 18

Her er de ordninger som Moses opprettet.

Josvas bok 24
1. Og Josva samlet alle Israels stammer i Sikem. Og han kalte til seg Israels eldste, dets høvdinger, dets dommere, og dets tilsynsmenn, og de trådde frem for Guds åsyn.

 

Årstall fra Bibelen
Josva døde da han var 110 år gammel     Dom 2,8
Israelittene måtte tjene Kusjan-Risjatajim i 8 år (Kongen i Mesopotamia)    Dom 3,8
Etter Kusjan-Risjatajim hadde landet fred i 40 år    Dom 3,11
Israelittene måtte tjene Elgon, Moabs konge, i 18 år    Dom 3,14
Etter Elgon så hadde landet fred i 80 år    Dom 3,30
Israelittene ble overgitt til Jabin, kanaanitterkongen, i 20 år    Dom 4,3
Etter Jabin hadde landet fred i 40 år    Dom 5,31
Isralittene var under Midjanittene i 7 år    Dom 6,1
Etter Midjanittene hadde landet fred i 40 år    Dom 8,28
Abimelek regjerte som konge i Israel i 3 år    Dom 9,22
Tola var dommer i 23 år    Dom 10,1-2
Ja’ir var dommer i 22 år    Dom 10,3
Israelittene var under Ammonittene og Filisterne i 18 år    Dom 10,8
Israelittene har til nå bodd 300 år i Hesjbon og byene omkring    Dom 11,26
Jeftas datter tok avskjed med sine venninner i 2 mnd før hun skulle dø    Dom 11,37-39
Hvert år og 4 dager i året synger pikene klagesanger over Jeftas datter    Dom 11,40
Jefta var dommer i 6 år    Dom 12,7
Ibsan var dommer etter Jefta og styrte i 7 år    Dom 12,9
Elon var dommer etter Ibsan og styrte i 10 år    Dom 12,11
Etter Elon styrte Abelon i 8 år    Dom 12,14
Israelittene var under Filisterne i 40 år    Dom 13,1
Samson var dommer i 20 år i Filistertiden    Dom 15,20
Samson var dommer i 20 år i Israel    Dom 16,31
No’omi bodde i Moab i 10 år    Rut 1,4
Elkana drog opp til Sjilo hvert år for å ofre til Herren    1.Sam 1,3
Hanna laget hvert år en ny kjortel til Samuel    1.Sam 2,19
Eli var 98 år da han døde    1.Sam 4,15-18
Eli hadde vært dommer i 40 år    1.Sam 4,18
Herrens paktkiste hadde vært i Filisterland i 7 mnd    1.Sam 6,1
Det gikk 20 år fra paktkisten kom til Israel, før israelittene vendte om    1.Sam 7,2

Beregninger

Josva 14,10 Det var gått 45 år siden de sendte ut speidere til å inntak Kana’ans land.
Josva 14,4 Kaleb var 40 år da de sendte ut speidere til Kana’ans land.
Josva 5,6 De gikk 40 år i ørkenen
5.Mosebok 2,14 Det var gått 38 år fra de forlot Kadesj-Barnea

Da brukte de 5 år på å innta Kana’ans land.

1. Kongebok 6
1. I det 480. år etter Israels utgang av Egyptens land, i måneden Siv, det er den 2. måned, i det 4. år etter at Salomo var blitt konge over Israel, begynte han å bygge huset for Herren.

Da gikk det 480 – 4 år til kong Salomo ble konge = 476 år

2. Samuels bok 5
4. David var 30 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 40 år.

Apostlenes gj. 13
21. Og fra da av begjærte de en konge, og Gud gav dem Saul, sønn av Kis, en mann av Benjamins stamme, i 40 år.

Josva 5
6. For i 40 år vandret Israels barn i ørkenen, inntil alt folket, krigsfolkene som drog ut av Egypten, var utdødd. De hørte ikke på Herrens røst. Derfor sverget Herren at han ikke ville la dem se det land Herren hadde sverget til deres fedre å ville gi oss; et land som flyter med melk og honning.

40 år i ørkenen + 40 regjeringsår av Saul + 40 regjeringsår av David =120 år

Og da får vi 476 -120 = 356 år som tiden til de går inn i Kana’ans land og til Saul blir konge. Men det begynte et nytt år da de gikk inn i Kana’an (Josva 4,19).

Dommernes bok blir da 355 år lang.

    7     7 år Israel hadde inntatt Kana’ans land og delte ut stammeområdene. (5. Mosebok 2,14) + (Josvas 14,10)
  13    (6 år) når alle i denne alderen var blitt samlet til sine fedre, oppstod en annen periode etter dem Dom 2,10
  21      8 år Mesopotamias konge Kusjan-Risjatajim
  61   40 år Israel
  79   18 år Elgon, Moabs konge
159   80 år Israel
179   20 år Jabin, kanaanitterkongen
219   40 år Israel
226     7 år Midjanittene
266   40 år Israel
284   18 år Ammonittene og Filisterne
295   11 år Israel Jefta 6 år (Hvis de andre 3 skulle være dommere inntil Samson, blir det +5 år) (7+10+8= 25-20 =5 år)
335   40 år Filisterne.  Samson var dommer i 20 år
                  Eli var yppersteprest og dommer i 40 år (Samson var ikke yppersteprest)
                  Israel går til krig mot Filisterne, taper krigen, og mister paktkisten.
     (7mnd) Paktkisten var hos filisterne
355   20 år Under Filisterne, etter at paktkisten var kommet tilbake, og til Saul blir konge.

Men begynte Israel krigen mot Filisterne da Samson døde?

1. Samuels bok 4
9. Ta mot til dere og vær menn, dere Filistrer, forat dere ikke skal komme til å slave for Hebreerne liksom de har slavet for dere! Vær menn og strid!

Her sier Filisteren at Israel har vært underkastet Filisterne, en tid, før krigen da Eli døde.

De 6 årene som er til overs i denne lista, har jeg da plassert i begynnelsen, «da denne slekt var død», fordi da stemmer det med at Mesopotamias konge angrep området, da Egyptens konge døde. Konger, som har vært undertrykt, bruker å angripe, når deres fiende-konge dør, for å bli fri.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 26. november 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *