Døperen Johannes, Esseren

 

Hvem var Esserne?

Esserne var en gruppe mennesker som bodde i ørkenen og kopierte gamle skrifter. Dødehavsrullene er et arbeide de har gjort.

https://forskning.no/religionshistorie-historie/dodehavsrullene-skjuler-fortsatt-mange-historier/411055 sier at de gravde ned avføringen etter seg, og stemmer også med Moseloven. Der skulle man grave ned sin avføring da man dro i krig, slik at ikke Gud skulle finne noe motbydelig i deres leir, når han vandret i gjennom leieren, og så vende seg fra dem. 5. Mosebok 23,13

De dykket seg to ganger til dagen. Det har nok noe med renselsesritualene som Moses innførte for de som gjorde tjeneste i templet. 4. Mosebok 8,24 og 31,20-24

Esserne fulgte altså Moseloven til punkt og prikke.

Esseerne (hebraisk: אִסִּיִים‬, Isiyim; gresk: Ἐσσηνοί, Ἐσσαῖοι, eller Ὀσσαῖοι, Essenoi, Essaioi, Ossaioi; muligens «de beskjedne», «ydmyke», eller «fromme»
https://no.wikipedia.org/wiki/Esseerne

 

I Josefus kan vi lese at Josefus selv ble opplært av Esseren Bannus , i ørkenen, i 3 år, før han gikk over til fariseerne. (Josefus s. 9) Så dette var nok lærde folk. Det er antageligvis de som blir omtalt som skriftlærde i evangeliene.

Matteus 15
1. Da kommer de skriftlærde til Jesus fra Jerusalem og sier:
2. Hvorfor overtrer lærlingene dine de gamles tradisjoner? De vasker nemlig ikke hendene sine når de eter brød.
3. Men han svarte og sa til dem: Hvorfor overtrer dere Guds bud på grunn av deres tradisjoner?
4. For Gud påbød og sa: Ære din far og din mor, og den som taler ille om far eller mor, skal dø ved dødsstraff.
5. Men dere sier: Den som vil si til sin far eller mor: «Du får en gave av meg istedenfor det som du skulle hatt til hjelp.» og behøver dermed ikke å ære sin far og sin mor.
6. Dere setter Guds bud ut av kraft på grunn av deres tradisjoner.
7. Skuespillere, riktig profeterte Jesaja om dere og sa:
8. Dette folket er nær meg med sin munn, og de ærer meg med leppene, men deres hjerte er lagt borte fra meg.

Han (Josefus) la til Esseernes rituelle nedsenking i vann hver morgen, at de spiste sammen etter bønn, henga seg til veldedighet og gavmildhet, forbød uttrykk for raseri, studerte bøkene til de eldre, bevarte hemmeligheter og var omhyggelig med navnene til englene i deres hellige skrifter.
https://no.wikipedia.org/wiki/Esseerne

 

Da disse Esserne gikk bort fra allmenheten og levde i ørkenen, så var nok det for å avskille seg fra det syndige livet som alminnelige mennesker i byene levde.

 

Var døperen Johannes en Esser?

Johannes 1
35. Dagen etter stod Johannes igjen der med to av lærlingene sine.
36. Og da han så Jesus gå omkring, sier han: Se Guds lam.
37. De to lærlingene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus.

I vers 35 kan vi se at Døperen Johannes hadde lærlinger. Og i Lukas 3,12 kalles han for Mester. Da måtte han jo være en lærd mann.

 

Markus 1
3. En røst roper i ørkenen: Sett i stand Herrens vei. Gjør hans stier rette.
4. Døperen Johannes var i ørkenen og forkynte omvendelses dåp til syndenes forlatelse.
5. Og hele Judas landområde og Jerusalem gikk ut til ham, og ble alle døpt i elven Jordan av ham, da de bekjente sine synder.
6. Men Johannes var iført kamelhårs kappe med belte av skinn om hoftene sine, og han åt gresshopper og vill honning.

I vers 3 og 4 kan vi se at Døperen Johannes holdt til i ørkenen, akkurat som Esserne.

 

Sammenkoblingen mellom Dødehavsrullene, Qumran og esseerne blir også begrunnet med at esseernes ideer, og tekstene funnet i Qumran, har mange likheter. En av rullene, Samfunnets regel, inneholder regler som stemmer godt overens med det Josefus beskriver. Betegnelsen esseer forekommer imidlertid ikke i noen av tekstene. Tekstene bruker heller uttrykket «Sadoks sønner»
https://snl.no/esseerne

Sadoks sønner finner vi igjen i Esekiel 40,46. De var av ypperste-prestelig ætt. Da var Esserne et prestesamfunn.

Og det var bare Arons etterkommere som var yppersteprester.

4. Mosebok 25
10. Og Herren talte til Moses og sa:
11. Pinehas, sønn av Eleasar og sønnesønn av presten Aron, har avvendt min vrede fra Israels barn, fordi han brente av min nidkjærhet iblant dem, så jeg ikke gjorde ende på Israels barn i min nidkjærhet.
12. Derfor skal du si: Se, jeg gjør en pakt med ham at det skal gå ham vel.
13. Med ham og hans etterkommere gjør jeg en pakt at de skal ha et evig prestedømme, fordi han var nidkjær for sin Gud og gjorde soning for Israels barn.

Salme 105
26. Så sendte Han Moses og sin tjener Aron som Han hadde utvalgt

4. Mosebok 18
1. Da sa Herren til Aron: Du og dine sønner og hele din fars hus skal bære skylden for overtramp mot helligdommen. Og du og dine sønner skal bære skylden for overtramp mot deres presteembete.
2. Også dine brødre, Levis stamme, skal du la komme nær til sammen med deg, og de skal holde seg til deg og tjene deg. Men du og dine sønner, dere skal stå foran vitneutsagnets telt.
3. Og de skal ta vare på det du skulle ha varetatt, og det som er å vareta ved hele teltet, men helligdommens redskaper og alteret må de ikke komme nær, forat de ikke skal dø; både de og dere.

4. Mosebok 18
1. Da sa Herren til Aron: Du og dine sønner og hele din fars hus skal bære skylden for overtramp mot helligdommen. Og du og dine sønner skal bære skylden for overtramp mot deres presteembete.
2. Også dine brødre, Levis stamme, skal du la komme nær til sammen med deg, og de skal holde seg til deg og tjene deg. Men du og dine sønner, dere skal stå foran vitneutsagnets telt.
3. Og de skal ta vare på det du skulle ha varetatt, og det som er å vareta ved hele teltet, men helligdommens redskaper og alteret må de ikke komme nær, forat de ikke skal dø; både de og dere.

 

Og Døperen Johannes var sønn av en yppersteprest.
Det ser vi med at Sakarias, hans far, går inn i det aller helligeste. Lukas 1, 8-12
Det var det bare ypperstepresten som skulle gjøre en gang i året.

4. Mosebok 16
40. forat Israels barn skulle komme i hu at ingen fremmed mann, ingen som ikke er av Arons ætt, skulle komme nær til for å brenne røkelse for Herrens åsyn, så det ikke skulle gå ham som det gikk Korah og hans flokk, slik som Herren hadde talt ved Moses.

Man måtte være 30 år for å bli satt inn i ypperstepresteembete.

4. Mosebok 4
3. fra 30 års alderen og oppover inntil 50 års alderen over alle som skal tre inn i tjenesten og utføre arbeid ved møteteltet!

Og derfor var det Guds ord kom til ypperstepresten Esekiel da han var 30 år.

Esekiel 1
1. Det skjedde i det 30. år, i den 4. måned, på den 5. dag i måneden, mens jeg var blant de bortførte ved elven Kebar, at himmelen ble åpnet, og jeg så syner fra Gud.

Lukas 3
1. I det 15. år av keiser Tiberius regjering var Pontius Pilatus landshøvding i Juda, og Herodes var fyrste over Galilea. Hans bror, Filip, var fyrste over Iturea og det Trakonitiske land, og Lysanias var Abilenes fyrste,
2. mens Annas og Kaifas var yppersteprester. Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ørkenen.

I følge Lukas 1,36 var det bare 6 måneder i mellom Døperen Johannes og Jesus, og Jesus begynte sin gjerning da han var omkring 30 år i følge Lulas 3,23

Da Døperen Johannes døpte Jesus var han altså salvet til yppersteprest av Gud.

 

Jesus

Matteus 3
16. Da han var døpt, gikk Jesus straks opp av vannet. Og se, da åpnet himmelen seg for ham, og han så Guds Ånd dale ned, så som en due, og kom over ham.
17. Og se, en røst fra himmelen sa: Dette er sønnen min, den elskede, i hvem jeg har funnet velbehag.

Her blir Jesus innsatt som prest etter Melkisedeks vis.

Hebreerbrevet 7
21. Men med denne forsikring sier han til ham: Herren har sverget og skal ikke angre. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis.
22. Derfor er en så mye bedre pakt blitt garantert ved Jesus.
23. Og de er riktignok blitt mange prester, for de hindres i å fortsette på grunn av døden.
24. Men denne ene, fordi han forblir til evig tid og har et prestedømme uten grenser.

Og Essernes samfunn blir nok borte da romerne kommer og tar Israel.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 23. juni 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *