Egyptiske Hyrdekonger

Josefus kaller disse for hyrdekonger, men de var ikke hyrdekonger. De var kongens hyrder.

Se hva Farao sier til Josef

1. Mosebok 47
6. Egyptens land ligger åpent for deg. La din far og dine brødre bo i den beste del av landet, la dem bo i Gosen! Og dersom du vet at det er dyktige menn iblant dem, da sett dem til oppsynsmenn over min buskap!

 

Hyrdekonger

Salitis        13 år
Bnon         44 år
Apachnan 36 år og 7 mnd
Apophis     61 år
lannas       50 år og 1 mnd
Assis         49 år og 2 mnd

              = 254 år
(Josefus, mot Apion I, 14)

 

Disse var av Israels folk.

Det 17. dynasti besto av hyrder de var brødre fra Fønikia, fremmede konger, som tok Memphis.
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 99)

Noen sier at de var arabere.  Hyksos, det er kongegjetere
I egyptisk hyk, faktisk, og hak, aspirerte betegner uttrykkelig «fangene»
(Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 85) 
(Josefus, mot Apion I, 14)

 

Israels barn hadde bodd i Egypt i 430 år. (2. Mosebok 12,40-41)

 430  Josef blir solgt til Egypt som slave, 17 år gammel (1. Mosebok 37)
  -62  Jakob kommer til Egypt, 130 år gammel (1. Mosebok 47,9) (Historien)
-254  Kongens hyrder (Manetho History of Egypt and Other Works by W. G. Waddell side 82)
  -80  Moses var 80 år da han, og Israels folk, vandret ut av Egypt.  (2. Mosebok 1,22 og 2,3) (2. Mosebok 7,7) (5. Mosebok 34,7) – (Josva 5,6)

= 34 år

2. Mosebok 1
7. Men Israels barn var fruktbare og tok sterkt til og ble mange, overmåte tallrike, og landet ble fullt av dem.
8. Da kom det en ny konge over Egypten, som ikke visste noe om Josef.
9. Og han sa til sitt folk: Se, Israelittenes folk er større og tallrikere enn vi.
10. Nå vel, la oss gå klokt til verks mot dem, forat de ikke skal bli enda flere. Og forat de ikke, om det kommer krig, skal slå seg i lag med våre fiender og føre krig mot oss og dra ut av landet.

Da skjedde dette 34 år før Moses ble født.

Timaus kom fra øst og tok makten i Egypt (Josefus, mot Apion I, 14)
Alisphragmuthosis undertrykte gjeterne (Josefus, mot Apion I, 14)
Thummosis, sønn av Alisphragmuthosis, regjerte.  (Josefus, mot Apion I, 14)
Tettoosis regjerte i 25 år og 4 mnd, og han døde i Det Røde Hav  (Josefus, mot Apion I, 15)

Disse har regjert i 114 år til sammen (Moses som var 80 da Israels folk forlot Egypt +34 år)

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 3. mai 2023Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *