Enoks Bok

Det sies at det er 3 utgaver av Enoks bok, hvorav 2 er katolske. Denne boken er i hvertfall katolsk.

Den nevner Jesus der han sitter på sin trone i himmelen som «kvinnens sønn», og det er nok med tanke på Maria dyrkelsen.

Og videre bruker den uttrykket «hellige engler». Dette gjør ikke bibelen. Og at Enok i boken skal gjøre en bønneskrift for noen engler.

Denne boken ser ut til å være falsk, og det kan se ut som om den er utgitt av Jesuittene på begynnelsen av 1800-tallet. Den første utgaven sies i boken å være utgitt i 1821, mens denne er fra 1853 av en tysk professor, A. Dillmann.

 

Her er begrunnelsen på at den er falsk.

 

Kapittel 13, vers 7, side 19 og Kapittel 6, vers 6, side 15

Enok var på tur i Dan mellom Hermon og Libanon.

Feil: Stedet fikk ikke sitt navn Dan før Israels stamme invaderte området og tildelte det navnet Dan. Og det er ca 2000 etter Enok. Josva 19,47

Fjellet Hermon hette Senir, og Sirjon, og fikk ikke navnet Hermon før Israels stammer inntok landet. 5. Mosebok 3,8-9

 

Kapittel 14, vers 9-25, Side 19 og 20

Her sier han at Faderen bodde i et hus av ild i himmelen

Feil: Da Jesus var i Templet som 12-åring, da sa han: Sjønte dere ikke at jeg måtte være i min Faders hus.

I Hebreerbrevet 8,1-2 fortelles det at Gud reiste Tabernaklet (møteteltet) i himmelen. Så Tabernaklet er Faderens hus.

I vers 21 sier han at ingen av englene kunne tre inn i tronrommet, og det er feil: Fordi 1. Kongebok 22,19 sier at Mika så Herren sitte på sin trone med hele himmelens hær omkring ham.

 

Kapittel 34, vers 2-3, side 28 og, Kapittel 76, vers 11, side 57

Enok fikk se nordporten på jorden og der var det hagl og snø.

Feil: Det var tropisk på jorden da Enok levde på jorden.

1.Mosebok 1
6. Og Gud sa: Det bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann.

Det var dette vannlaget som kom ned i syndefloden. 1.Mosebok 8,2

1.Mosebok 8
22. Heretter skal, så lenge Jorden står, sæd og høst, frost og hete, og sommer og vinter, og dag og natt aldri opphøre.

 

Kapittel 46, vers 2-8, side 34

I hans åpenbaringer ser han Menneskesønnen i himmelen.

Feil: Hvis det står at han hadde sett Menneskesønnen, så hadde det nok også vært brukt i Det gamle Testamentet, i og med at Judas nevner Enoks bok i Judas brev, men det blir ikke brukt før i Det nye Testamentet.

 

Kapittel 51, vers 1, side 36

I sine syner så ser han at Dødsriket og helvete gir tilbake sine døde på dommens dag.

Feil: Helvete er den andre død, altså ildskjøen. Så det kommer ingen mennesker dit før etter dommens dag. I følge Matteus 5,22 så kastes man i helvete etter dommen på dommedag. se Etter døden

 

Kapittel 54, I vers 2-6, Side 38

Her ser han noen som skal havne i helvete og siden bli kastet i ildsjøen.

Feil: Helvete og Ildsjøen er samme plass i følge Matteus 5,22 sammenlignet med Åpenbaringsboken 20,14-15

 

kapittel 60, vers 1, side 40

På den 14. dagen, i det 500. året, i den 7 mnd. av Enoks liv, hadde han et syn.

Feil: Enok ble bare 365 år gammel og ble født i år 622 etter Adams skapelse. 1. Mosebok 5,23

 

kapittel 65, vers 2, side 45

Noah ropte til sin farfar, Enok.

Feil: Enok var Noahs oldefar

i vers 3 så ser vi at Noah var på jorden, mens Enok var i himmelen da Noah ropte på han.

Og dette er jo bønn til de døde. I følge 5. Mosebok 18,11 så skulle man ikke gjøre dette.

 

Kapittel 68, vers 1, side 47

Enoks bok ble gitt til Noah i en åpenbaring av Enok.

Dette minner meg om Mohammed og Josef Smith som også fikk sin bok i en åpenbaring.

 

Kapittel 82, vers 6-7, side 60

Her sier han at det er 364 dager i året, og at det har en engel forklart for ham

Vi lærer jo at det er 365,25 dager i året.

 

Her er en til som omtaler boken på nett.

http://reluctant-messenger.com/enoch.htm.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 18. mai 2019Elshaddai