Etter døden

 

Avgrunnen

Lukas 8
29. Han hadde nemlig befalt den skitne ånd å fare ut av mannen. I lang tid hadde han nemlig hatt tak på ham. Han ble bundet med lenker og fotjern, og bevoktet, men han sprengte lenkene og ble drevet av demonen ut i ørkenen.
30. Men Jesus spurte ham: Hva er navnet for deg? Men han sa: Legion, for mange demoner gikk inn i ham.
31. Og han bad ham at han ikke skulle by dem å fare bort til avgrunnen.

2. Petersbrev 2
4. Hvis Gud nemlig ikke sparte de engler som syndet, men kastet dem i avgrunnen og overgav dem til å bevoktes i mørkets lenker inntil dommen.

1. Peters brev 3
18. For Kristus led også en gang for syndere, en rettferdig for urettferdige, forat han kunne bringe oss til Gud. Han døde riktignok i kjøttet, men ble levendegjort ved Ånden,
19. ved hvilken måte han også gikk bort og forkynte for de ånder som var i fengsel,
20. som hadde vært vantrosulydige den gang Gud ventet i sin tålmodighet, i Noahs dager, da arken ble istandsatt, i hvilket få, det vil si åtte sjeler, ble forløst gjennom vann.

Åpenbaringen 20
1. Og jeg så en engel komme ned fra himmelen og hadde avgrunnens nøkkel, og en stor lenke, i sin hånd.
2. Og han grep draken, den gamle slange, som er Satan, med makt, og bandt ham for 1000 år,
3. kastet ham i avgrunnen og låste, og forseglet over ham, forat han ikke skulle forføre folkene lenger inntil de 1000 år er fullført. Og etter dette skal han løslates en liten tid.

7. Og når de 1000 år er fullført, skal Satan løses fra sitt fengsel.

Avgrunnen er altså åndenes fengsel, for de som er i opprør mot Gud

 

Himmelen

Apostlenes gj. 3
20. Og han skal sende, den som forut forkynte for dere, Jesus Kristus,
21. han som imidlertid skal ta imot dere i himmelen inntil tiden for gjenopprettelse av alt, hvorom Gud talte gjennom alle de innviddes munn, hans profeter fra eldgammelt av.

Himmelen er oppholdsplassen for de ånder som har vandret i lydighet mot Gud

 

Dødsriket

Lukas 16
19. Men et bestemt menneske som var rik, kledde seg i purpur og fint lin og moret seg daglig i sin glans.

23. Og da han åpnet sine øyne i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus i hans fang.
24. Og han ropte og sa: Fader, Abraham, ha barmhjertighet med meg og send Lasarus, forat han kan dyppe mine fingre i vann og kjølne min tunge, for jeg lider av denne flamme.
25. Men Abraham sa: Barn, husk at du fikk godene i livet ditt, og Lasarus de onde tingene. Men nå trøstes han og du pines.

Apostlenes gj 2
22. Isralittiske menn, hør disse ord: Nasareeren Jesus, en mann av Gud, vist frem for dere ved kraftgjerninger, under, og tegn, som Gud gjorde midt iblant dere, som dere selv vet,
23. han fastsatte det, ved Guds vilje og forutviten, da dere overgav han med lovløse hender så han ble hengt opp.
24. Ham reiste Gud opp og løste ham fra dødens smerter, ettersom det ikke var mulig for den å holde ham.
25. David sier nemlig om ham: Jeg så for meg Herren foran meg, alltid, for han er ved min høyre hånd, forat jeg ikke skal rokkes.
26. Derfor frydet mitt hjerte seg, og min tunge jublet. Ja, endog mitt kjøtt skal bo med håp.
27. For du ville ikke forlate min sjel i dødsriket, og ikke gi din Innvidde til å se forråtnelse.

31. Da han forutså dette, talte han om Messias oppstandelse: At ikke ble hans sjel forlatt i dødsriket, og heller ikke så hans kjøtt forråtnelse.
32. Denne Jesus reiste Gud opp hvor om vi alle er vitner.

Matteus 16
18. Og nå sier jeg deg at du er Peter (en klippe), og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
19. Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike. Og det som du binder på Jorden, skal være bundet i himlene. Og det som du løser på Jorden, skal være løst i himlene.

Åpenbaringen 1
17. Og da jeg så ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Og han la sin høyre hånd på meg, og sa til meg: Frykt ikke. Jeg er den første og den siste,
18. og den levende. Jeg var død, og se, jeg lever til evighetenes evighet. Og Jeg har dødens og dødsrikets nøkler.

I Apostlenes gjerninger 2,27 ser vi at det var hans sjel som gikk til dødsriket, så dødsriket er oppholdsplassen for de sjeler som har vært i opprør mot Gud.

I Lukas 23,43 sier Jesus til røveren på korset at i dag skal du være med meg i Paradis (Guds hage). Det viser at Jesu ånd gikk til himmelen, for i følge 2. korinterbrev 12 så ligger Paradis i himmelen.

 

Abrahams fang

Lukas 16
19. Men et bestemt menneske som var rik, kledde seg i purpur og fint lin og moret seg daglig i sin glans.
20. Men en bestemt fattig mann ved navn Lasarus, lå ved porten og fikk sår på sår.
21. Og han hungret etter å mettes av smulene av den rikes bord, men endog hundene kom og slikket av hans sår.
22. Men det skjedde at den fattige døde og ble båret bort av englene til Abrahams fang. Men den rike døde også og ble gravlagt.
23. Og da han åpnet sine øyne i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus i hans fang.
24. Og han ropte og sa: Fader, Abraham, ha barmhjertighet med meg og send Lasarus, forat han kan dyppe mine fingre i vann og kjølne min tunge, for jeg lider av denne flamme.
25. Men Abraham sa: Barn, husk at du fikk godene i livet ditt, og Lasarus de onde tingene. Men nå trøstes han og du pines.
26. Og over alt dette, så er det en stor åpning som er fast, forat de som ønsker å gå over til dere, ikke kan det, og heller ikke kan noen derfra passere over til oss.

Matteus 22
31. Men om de dødes oppstandelse, har dere ikke lest det som Gud har talt til dere der han sier:
32. Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud, og Jakobs Gud. Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes.

Lukas 20
37. Men at de døde står opp har også Moses opplyst på stedet om tornebusken, der han kaller Herren for Abrahams Gud, Isaks Gud, og Jakobs Gud.
38. Men Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes, for de lever nemlig alle for ham.

1. Korinterbrev 15
50. Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt og blod makter ikke å arve Guds rike. Heller ikke arver det forgjengelige uforgjengelighet.
51. Se, jeg sier dere en hemmelighet: Alle skal ikke sovne inn, men vi skal alle forvandles.
52. I et nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. Når nemlig basunen lyder, og de døde vekkes opp i uforgjengelighet, skal vi også forvandles.
53. Det er nemlig nødvendig at dette forgjengelige kles i uforgjengelighet, og dette dødelige kles i udødelighet.
54. Men når dette forgjengelige blir kledd i uforgjengelighet, og det dødelige blir kledd i udødelighet, da skjer ordet som er skrevet: Døden er slukt til seier.
55. Død, hvor er din brodd? Dødsrike hvor er din seier?

Abrahams fang er også i dødsriket. Når den siste basun lyder står de døde sjelene i opp, de som har vandret i lydighet mot Gud, og forvandlingen skjer.
De rettferdiges ånder kommer ned fra himmelen i Åpenbaringsboken 19

Oppsumering:

Avgrunnen er for åndene som har vært i opprør mot Gud.
Himmelen er for de åndene som har vært lydige mot Gud.
Dødsriket er for de sjelene som har vært i opprør mot Gud.
Abrahams fang, i dødsriket, er for de sjeler som har vært lydige mot Gud.

Så døden adskiller mennesket i ånd, sjel, og legeme, og kroppen blir til jord igjen i følge 1. Mosebok 3,19

Så JDS-læren (Jesus døde åndelig) som Kenyon og Hagin kom med, er falsk. Den lærer at Jesu ånd døde i helvete og at han ble født på nytt der, før han oppstod igjen. Men Jesu ånd gikk ikke til helvete. Den gikk til himmelen.

Lukas 23
46. Og Jesus ropte med høy røst og han sa: Fader, i dine hender overgir jeg min ånd.

43. Og Jesus sa til ham: I sannhet sier jeg deg: Idag skal du være med meg i Paradis (Guds hage).

Det var ikke hans ånd som ble ofret for oss, det var hans kjøtt, i følge Hebreerbrevet 10,20

Dessuten er ikke helvete det samme som dødsriket.

 

Helvete

Matteus 18
8. Men om din hånd eller din fot frastøter deg, da hugg den av og kast den fra deg. For det er godt for deg å gå inn til levende livet vanfør eller halt enn å ha to hender, eller to føtter, og kastes i den evige ild.
9. Og om øyet ditt støter deg fra, så riv det ut og kast det fra deg. For det er godt for deg å gå inn enøyd til levende livet enn å ha to øyne og kastes i helvetes ild.

Matteus 5
22. Men jeg sier dere: Enhver som blir vred på sin bror uten årsak, blir skyldig i domssaken. Og den som sier til sin bror: «Raka (tosk)», blir skyldig i juryen. Og den som sier dumrian blir skyldig til helvetes ild.

Her kan du se at det er en dom først, før man havner i helvete. Og dommens dag har ikke vært enda.

Og her kan du se at døden og dødsriket kastes i ildsjøen, som er den evige ild.

Åpenbaringsboken 20
14. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den andre død.

Helvete er altså det samme som ildskjøen

 

Jeg har selv hatt et syn av dødsriket. Det var det som fikk meg til å reise ut på evangeliserings team i 1981. Jeg så en bred vei som mange mennesker gikk på. De gikk så utfor et stup og falt ned i et flamme hav. Dødsriket er et hav av flammer. Dette hadde jeg i mars måned like før jeg fylte 17 år. Og i mars måned like før min mor fylte 17 år, hadde hun det samme synet.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 8. juli 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *