Er det riktig å advare mot andre «Kristne» ?

 

Jesus advarte disiplene mot fariseerne da han var på jorden.

Matteus 23
1. Da talte Jesus til folkemengdene og lærlingene sine
2. og sa: I Mose-sete hviler de skriftlærde og fariseerne.
3. Alt som de derfor sier til dere å holde, skal dere holde og utføre, men gjør ikke etter deres gjerninger. For de sier det nemlig og gjør det ikke.

33. Ormeyngel, hvordan kan slanger som dere fly fra helvetes dom?

Matteus 16
6. Og Jesus sa til dem: Pass på, og ta dere i vare for fariseernes og sadukeernes surdeig.

12. Da skjønte de at han ikke sa: «Ta dere i vare for surdeigen i brødene.», men for fariseernes og sadukeernes lære.

Lukas 12
1. Under denne hendelse samlet det seg titusener av folkemengden, slik at de holdt på å trå hverandre ned, og han begynte å tale til lærlingene sine først: Ta dere i vare for fariseernes surdeig, som er skuespill.
2. Men ingenting er tildekket som ikke skal avsløres, og skjult som ikke skal bli kjent.

Matteus 5
20. Jeg sier dere: At dersom dere ikke vil overgå rettferdigheten til deres skriftlærde og fariseere, skal dere slett ikke komme inn i himmelens rike.

 

Paulus advarte mot enkeltpersoner i bibelen.

2. Timoteus brev 4
14. Koppersmeden Aleksander viste meg mye ondt. Måtte Herren gi ham igjen etter hans gjerninger.
15. Vokt deg for ham du også. Han stod nemlig mye imot våre ord.
16. I mitt første forsvar var det ingen som hjalp meg, men alle forlot meg. Måtte det ikke bli dem tilregnet.

2. Timoteus 2
16. Men hold deg fra de vanhellige meningsløse pratmakerne. De går nemlig frem til det mere i ugudelighet.
17. Og deres ord vil få beite som en kreft. Av dem er Hymeneus og Filetus,
18. som har avsporet angående sannheten og sier at oppstandelsen alt har vært, og fordreier noens tro(overbevisning).

Romerbrevet 16
17. Og jeg oppmuntrer dere, brødre, om å holde øye med dem som gjør splittelse og frastøtelse mot den lære som dere har samlet dere, og avvik fra dem.

 

Det finnes mennesker som er doble og det finnes mennesker som tar feil.

De som tar feil vil som oftest endre seg, da de ser beviser på at de tar feil, men det vil ikke de doble.

Derfor er det viktig å forkynne ordet, slik at de kan se hva som er rett og hva som er galt.

 

John Todd satt i «rådet for de 13» (The council of 13) i illuminatet da han ble en kristen. Han ble en kristen i år 1972 og han ble skutt og drept i år 2007.

I denne filmen. 1.42 – 1.44 inn i filmen, kan du høre at han selv sier dette.
https://www.youtube.com/watch?v=HaEuCM-vvOc


CFR er det samme som Illuminatet.   John Todd 2.35-2.37 inn i filmen. https://www.youtube.com/watch?v=HaEuCM-vvOc

Han forteller at det er pastorer og predikanter som er betalt av Illimunatet. De blir betalt for å være doble, og for å komme med et annet evangelium. 12.00- 20.30 minutter i inn i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=icKIWW1EcuY

Og 16.00 til 20.00 minutter inn i denne filmen
https://www.youtube.com/watch?v=OBS5lSoPsaY

Han så 35 millioner dollar bli levet til disse predikantene i Full Gospel Bisnessmenn, i en periode på 2 år,. (Det var fra 1970-1972)

Det er bøker i hekskraft som er gitt ut, som kristne bøker, og John Todd ser aldri på kristne tv-stasjoner, fordi de fleste mottar pengestøtte fra Illuminati. 22.00-25.00 inn i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=HaEuCM-vvOc

Heksene kaster forbannelse over bøkene de selger. Hvis du har kjøpt en bok av disse, så har du en demon som følger med inn i ditt hjem.  11.00-12.00 inn i filmen av John Todd.
https://www.youtube.com/watch?v=OBS5lSoPsaY

I 1964 startet Illuminatet den karismatiske bevegelsen for å kunne komme med et annet evanglium. New Age-evangeliet. Hensikten var å ødelegge den evangeliske kristne vekkelsen. 1.44-1.54  og inn i filmen https://www.youtube.com/watch?v=HaEuCM-vvOc

De forkynner pengeevangeliet, mens de selv får pengene fra Illuminati. De kristne blir da lurt til å tro at når du velsigner disse pengeevangelistene, så får du en voldsom velsignelse.

(Illuminati er et Latinsk ord (og Hebraisk) og betyr Lusifer)

 

Er det da rett at man ikke skal avsløre disse, å la de kristne bli lurt ?

Da John Todd var med i Illuminati, var han selv med på å levere 4 millioner dollar til en pinsepastor ved navn Churk Smith for at han skulle innføre rocken som kristen musikk. Opprørsmusikken har alltid tilhørt Djevelen. Og det heksene sier er: Det kommer ikke an på teksten. Det kommer an på musikken. Mens de kristne sier det motsatte. De sier at det ikke er musikken som teller. Det er teksten. Men hva skjer når du tar bort teksten. Er det da kristen musikk eller Djevelens musikk?
Se 1.48 – 1.54 min inn i filmen av John Todd  https://www.youtube.com/watch?v=HaEuCM-vvOc

Dette er den store forførelsen som det står om i 2. Tessaloniker brev 2

9. Hans gjenkomst er etter Satans virksomhet med alle kraftgjerninger, tegn, og løgnaktige undere,
10. og med all urettferdig forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke mottok “kjærlighet til sannheten”, til forløselse.

Hvis du ikke har kjærlighet til Guds ord, så vil du lett kunne forføres med noe som ligner Guds ord.

 

2. Timoteus brev 4
2. Forkynn ordet, vær klar i tide og utide, rettled, advare, og oppmuntre, med all tålmodighet og undervisning.

 

Advare var nettopp noe vi skulle gjøre, men advare og fordømme er ikke det samme.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 20. juli 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *