Falske syner om Krig

Henry Gruver så i et syn, fra 1985, byene på østkysten av Usa bli truffet av bomber fra ubåter. Han så også at radiotårnene ble ødelagt, slik at vi ikke visste om at Russerne kom. Men i dag er det radar og satellitter som overvåker og ser aktiviteten av fly og båter.
http://theprophecycenter.com/henry-gruver/

Både Dumitru Duduman, og A.A. Allen, så New Yorks ødeleggelse av atombombe, mens i filmen, The Day After Tomorrow, så får New york en stor bølge. I Åpenbaringsboken 8,8-9 + Lukas 21,25 snakkes det også om en stor bølge, men skal man både bombes og få en stor bølge. Er ikke dette litt smør på flesk. Og det er mer problemer med dette.
https://www.ubm1.org/?page=dumitru_duduman-5#russians
https://www.ambassadorwarrior4christ.com/single-post/2018/05/05/AA-Allens-Vision-Of-The-Fall-Destruction-Of-America

 

Se nøye på dette bildet.

Her ser dere fiberkablene som går på havbunnen. Store deler av dem går ut fra New York og Los Angeles.

Dette er det systemet som Antikrist skal bruke, og som står nevnt i Åpenbaringsboken. Hvis disse plassene bombes, da virker ikke systemet til antikrist.

Åpenbaringsboken 13
17. Og så at ingen maktet å kjøpe eller selge, uten å ha merket, eller dyrets navn, eller dets navns tall.
18. Her er visdom. Den som har forstand, kan regne ut dyrets tall. Det er nemlig et menneskes tall, og dets tall er 666.

Johannes var jøde og så dette på hebraisk. Og så oversetter han til gresk. Dette viser han i Åp. 9,11 og i Åp. 16,16. Dette tallet som er oversatt som 666 på gresk, blir www på hebraisk. (https://snl.no/hebraisk_-_alfabet + https://no.abcdef.wiki/wiki/Hebrew_numerals) Altså Word Wide Web (Internett). Internett er det nye betalingssystemet som Johannes så den gangen. Og hvis dette bombes, virker ikke systemet til Antikrist.

Er synene, som disse tre personene har hatt, bare en propaganda slik at USA kan forsvare å opprettholde en stor våpenproduksjon?

Er disse synene fabrikkert for å forsvare at USA skal overta hele verden?

I Sions Vise Protokoller, som Adam Waishaupt brukte, når de stiftet Illuminati i 1776, står det at de skal bruke USA, som et springbrett, for å ta resten av verden.

Og I dag har USA ca 4000 militærbaser i USA, og ca 1000 militærbaser i resten av verden.
https://www.youtube.com/watch?v=4_DsGu5Egnw

I dag ødelegges økonomien for små firma og de store overtar. Er det slik de overtar styringen av resten av verden?  Og når det gjelder krig, skal USA komme som en reddende engel, slik Stalin gjorde, for de som ble angrepet av Hitler?

Apropos: Når det gjelder betalingssystemet i Åp. 13,17 så ser vi at det er 3 måter å betale på. Merket, dyrets navn, og dyrets tall. Når man handler med dyrets navn, så ser jeg for meg, at man den gangen, handlet på en godseiers navn, med å skrive det på han, og at dette kan tilsvare bankkort / sjekk i dag.

Så jeg ser disse 3 måtene å handle på som det Johannes så dengang:  Merket (Chipen), Navn (Bankkort), og tall (Internett),
Men det er bare Merket, og tilbedelse av dyret og dets bilde, som det advares mot i Åp.14,9

Her er det som er planlagt: Et usynlig fengsel er bygget for deg

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 13. mai 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *