Feil Kjærlighet

 

Eli hadde noen sønner som var i prestetjeneste, og de brydde seg ikke mye om Herren.

1. Samuelsbok 2
12. Men Elis sønner var ryggesløse. De brydde seg ikke om Herren.
17. Og de unge menns synd var meget stor for Herrens åsyn. For mennene nedverdiget Herrens offer.

22. Eli var meget gammel, og når han hørte om alt det hans sønner gjorde mot hele Israel, og at de lå hos de kvinner som gjorde tjeneste ved inngangen til møteteltet,
23. sa han til dem: Hvorfor gjør dere slikt? Jeg hører av hele folket her at deres adferd er ond.
24. Ikke så, mine sønner! Det rykte jeg hører, er ikke godt. Dere forfører Herrens folk.

Eli hadde ansvaret for sine sønner og skulle ha tatt et oppgjør med synden som de gjorde.

2. Korinterbrev 10
5. Vi river ned resonnemang og enhver høyde som løfter seg opp mot kunnskapen om Gud, og fanger enhver tanke til Kristi lydighet.
6. Og vi er klare til å straffe all gjenstridig oppfatning, når deres lydighet er fullført.

Da Eli fikk en advarsel av Gud, foretok han seg ikke noe overfor sine sønner.

1. Samuelsbok 2
27. Og det kom en Gudsmann til Eli, og sa til ham: Så sier Herren: Har jeg ikke åpenbart meg for din fars hus, da jeg var i Egypten og måtte tjene Faraos hus?
28. Og jeg valgte ham blant alle Israels stammer til prest for meg, til å ofre på mitt alter, brenne røkelse, bære livkjortel for mitt åsyn, og jeg gav din fars hus alle Israels barns ildoffer.
29. Hvorfor trår dere mitt slaktoffer og mitt matoffer under deres føtter, og de offer som jeg har påbudt i min bolig? Og du respekterer dine sønner mere enn meg, idet dere boltrer dere med det beste av hver offergave som mitt folk, Israel, bærer frem.
30. Derfor lyder ordet fra Herren, Israels Gud: Vel har jeg sagt: Ditt hus og din fars hus skal ha adgang for mitt åsyn til evig tid. Men nå lyder Herrens ord: Det være langt fra meg! Dem som ærer meg, vil jeg ære! Og de som nedverdiger meg, skal bli til skamme.
31. Se, dager skal komme da jeg hugger av din arm og din fars ætts arm, så ingen i din ætt skal bli gammel.
32. Og du skal skue trengsel for Guds bolig tross alt det gode han gjør mot Israel. Og det skal aldri finnes noen gammel i ditt hus.
33. Dog vil jeg ikke utrydde hver mann av din ætt fra mitt alter, så jeg lar dine øyne slukne og din sjel fortviles. Men alle som vokser opp i ditt hus, skal dø i sine manndomsår.
34. Og til tegn på dette skal du ha det som skal ramme begge dine sønner; Hofni og Pinehas. De skal begge dø på èn dag.
35. Og jeg vil reise opp for meg en trofast prest. Han skal gjøre etter min hu og min vilje. Og jeg vil bygge ham et hus som blir stående, og han skal ferdes for min salvedes åsyn alle dager.
36. Og enhver som er igjen av ditt hus, skal komme og bøye seg for ham for å få en sølvpenge og et brød, og si: Kjære, sett meg i et av preste-embetene, så jeg kan få et stykke brød å ete!

Og Gud kom med nok en advarsel til Eli, og han gjorde ikke noe med det. Han burde, som et minimum, ha avsatt sine sønner fra prestetjenesten

1. Samuelsbok 3
11. Da sa Herren til Samuel: Nå vil jeg gjøre noe i Israel så det skal ringe for begge ørene på hver den som hører det.
12. På den dag vil jeg la komme over Eli alt det jeg har talt om hans hus, fra først til sist.
13. For jeg har kunngjort ham at jeg vil dømme hans hus for alltid for den ugjernings skyld at han viste at hans sønner førte forbannelse over seg, men likevel holdt han ikke orden på dem.
14. Og derfor har jeg sverget Elis ætt: Aldri i evighet skal Elis ætts ugjerninger kunne sones ved slaktoffer eller med matoffer.

Hverken han, eller sønnene hans, gjorde noen omvendelse. Og da ble dommen over Eli, og hans hus, fullbyrdet.

1. Samuelsbok 4
10. Da gikk Filisterne til strid. Israel ble slått, og de flyktet hver til sitt telt. Og det ble et meget stort mannefall. Det falt tretti tusen mann av Israels fotfolk.
11. Og Guds ark ble tatt, og begge Elis sønner, Hofni og Pinehas, mistet livet.
12. Da løp en mann av Benjamin fra slagmarken og kom samme dag til Sjilo med sønderrevne klær og med jord på sitt hode.
13. Da han kom frem, satt Eli på sin stol ved siden av veien og så bortover, for hans hjerte var fult av bekymring for Guds ark. Da nå mannen kom til byen med budskapet, da satte hele byen i et jammerskrik.
14. Eli hørte skriket og sa: Hva er dette for et bråk? Da skyndte mannen seg og kom og fortalte det til Eli.
15. Eli var 98 år gammel, og hans øyne var stive. Han kunne ikke se.
16. Da nå mannen sa til Eli: Det er jeg som er kommet fra slagmarken. Jeg flyktet fra slagmarken idag. Så spurte han: Hvordan er det gått, min sønn?
17. Den som kom med budskapet, svarte: Israel har flyktet for Filisterne og det har vært et stort mannefall blant folket. Dine to sønner, Hofni og Pinehas, har mistet livet, og Guds ark er tatt.
18. Med det samme han nevnte Guds ark, falt Eli baklengs ned fra stolen ved siden av porten, brakk nakken, og døde; for mannen var gammel og tung. Han hadde dømt Israel i 40 år.

Det er ikke kjærlighet å la sine barn fortsette i sin synd, for syndens lønn er døden. Og dette visste Eli om, men han ville ikke støte noen.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 27. juni 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *