Feilene Jesus gjorde

 

Spedalskhet

Etter loven så skulle de spedalske rope urein da de kom i nærheten av mennesker, for at ikke andre skulle bli smittet. Når en spedalsk kom i forbindelse med noen annen, så ble den også uren, og måtte vaske seg. Jesus gikk og tok på disse folkene, men det var ikke han som ble urein, det var den spedalske som ble rein. Det var det motsatte som skjedde, enn det som var forventet.

3. Mosebok 13
45. Den som er blitt rammet av spedalskhet, skal gå med sønderrevne klær og med ustelt hår. Han skal tildekke sitt skjegg og rope: Skitten! (urein)
46. Hele den tid han lider av sykdommen, skal han være skitten. Skitten er han, og han skal bo for seg selv. Hans bolig skal være utenfor leiren.

3. Mosebok 15
7. Og den som rører ved den sykes kropp, skal vaske sine klær og bade seg i vann, og være skitten til om kvelden.

Lukas 5
12. Og det skjedde mens han var i en av byene, og se, en mann kom full av spedalskhet. Og da han så Jesus, falt han på sitt ansikt, bad ham og sa: Herre, om du vil, kan du rense meg.
13. Og han rakte ut hånden, rørte ved ham, og sa: Jeg vil. Bli rein! Og spedalskheten gikk straks bort fra ham.

 

Nasareer

I det gamle testamentet var en Nassarerer en spesielt innvidd mann, som ikke skulle spise noe fra vintreet, eller drikke sterk drikk, og så skulle han ikke klippe håret sitt, og han skulle ikke røre ved noen døde. Men Jesus ble kalt for Nassarerer fordi han kom fra Nasaret. (4. Mosebok 6,1-21)

Matteus 2
23. Og han kom og slo seg ned i en by som kalles Nasaret, forat det skulle oppfylles det profetene talte om, at han skulle kalles en Nasareer.

Matteus 11
19. Men når menneskesønnen kom og eter og drikker, så sier dere: Se, for en storeter og vindrikker, tollmenns og synderes venn.

 

Hans opphav

Folk visste ikke om hvor han ble født. De visste bare at han kom fra Galilea, fordi det var der han var bosatt.

Johannes 7
41. Andre sa: Denne er Messias. Andre sa: kommer da Messias fra Galilea?
42. Sier ikke skriften at Messias kommer av Davids slekt fra landsbyen Bet-Lehem, hvor David er fra.
43. Det ble derfor splittelse i mengden på grunn av ham.

Profeten Mika 5
1. Men du Bet-Lehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener! Av deg skal det gå ut for meg en som skal være hersker over Israel, hans oppkomme er fra forhenværende tid, fra evighetens tider.

Matteus 2
1. Jesus var født i Bet-Lehem i Juda i kong Herodes dager. Og se, da ankom det vismenn fra Østen til Jerusalem,

 

Sabbaten

Markus 3
4. Og han sier til dem: Er det tillatt å gjøre godt på sabbaten, eller å gjøre ondt, å befri en sjel, eller å drepe? Men de tiet.
5. Og da han hadde sett omkring på dem med harme, var han sorgfull over hardheten i deres hjerte. Og han sier til mannen: Rekk ut hånden din! Og han rakte den ut, og hånden hans ble like frisk som den andre.
6. Men fariseerne gikk straks ut og planla sammen med herodianerne mot ham, forat de kunne drepe ham.

Moses hadde et folk som var i opprør, mens Jesus hadde et folk som var lovisk og uten barmhjertighet.

Johannes 5
8. Jesus sier til ham: Reis deg opp og ta din seng og vandre omkring.
9. Og straks ble mannen frisk, bar sin seng, og vandret omkring. Men på den dagen var det sabbat.
16. Og derfor forfulgte Jødene Jesus. Og de søkte å drepe ham, fordi han gjorde dette på en sabbat.

Jødene skjønte ikke at steining ikke var for å straffe noen, men for å få det onde bort fra forsamlingen. (straff og steining)

 

Gud som far

Johannes 5
17. Men Jesus svarte dem: Min Fader arbeider inntil nå, og jeg arbeider.
18. Etter dette søkte Jødene enda mere å drepe ham, ikke bare fordi han brøt sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud.

Johannes 8
38. Det som jeg har sett hos min Fader, taler jeg. Også dere gjør det som dere har sett hos deres fader.
39. De svarte og sa til ham: Abraham er faren vår. Jesus sier til dem: Hvis dere var Abrahams barn, gjorde dere Abrahams gjerninger. (Far)
40. Men nå søker dere å drepe et menneske som har talt sannheten til dere, som jeg hørte hos Gud. Dette gjorde ikke Abraham.

 

Landets ledere var redd for å miste makten

Johannes 12
9. Nå fikk en stor mengde av Jødene vite at han var der. Og de kom, ikke bare på grunn av Jesus, men også fordi de ville se Lasarus, som han vakte opp fra de døde.
10. Men yppersteprestene vurderte også Lasarus, forat de kunne drepe ham.
11. For mange av Jødene gikk bort og trodde på Jesus for hans skyld.

Matteus 11
46. Men noen av dem gikk bort til fariseerne og sa til dem, det som Jesus gjorde.
47. Da samlet yppersteprestene, fariseerne, og hele rådet seg, og sa: Hva gjør vi? For dette mennesket gjør mange tegn.
48. Hvis vi lar ham holde på slik, vil alle tro på ham. Og Romerne vil komme og ta både oss bort, stedet, og folket.

Det de fryktet, var det de fikk.

Matteus 27
17. Da de nå var samlet sa Pilatus til dem: Hvem vil dere jeg skal løslate til dere? Barabbas eller Jesus som kalles Kristus?
18. For han visste nemlig at det var på grunn av misunnelse at de overgav ham.

De var misunnelige på Jesus, fordi folket fulgte han.

Matteus 27
62. På den morgendagen som er etter forberedelsesdagen, samlet yppersteprestene og fariseerne seg hos Pilatus,
66. Da gikk de bort og sikret graven og satte segl på steinen sammen med vaktstyrken.

Matteus 28
2. Og se, det skjedde et stort jordskjelv. En Herrens Engel hadde nemlig kommet ned fra himmelen, og kom og veltet bort steinen fra døren og satte seg på den.
3. Utseende hans var som et lyn å se til, og klærne hans hvite som snø.
4. De som holdt vakt skalv av frykt for ham, og ble som døde.

11. Og så gikk de. Og se, da kom noen av vaktstyrken inn i byen, og de meldte fra til yppersteprestene alt det som hadde hendt.
12. Og de eldste samlet seg til rådslagning, og de gav tilstrekkelig med sølvpenger til soldatene,
13. og sa: «Si at lærlingene hans kom om natten og stjal ham mens dere sov.»
14. Og om landshøvdingen får høre dette, så skal vi overtale ham og gjøre dere bekymringsløse.
15. Da de hadde fått sølvpengene, gjorde de som de var lært. Og spredte dette ordet blant Jødene inntil denne dag.

Istedenfor å omvende seg, valgte de å lyve om de faktiske forholdene

 

Synden over Israel

3. Mosebok 4
3. så skal han, dersom det er den salvede prest som synder, og på den måten fører skyld over folket, ofre en ung okse uten lyte til bot for den synd han har gjort. Det er hans syndoffer.

Når en prest synder, fører han skyld over folket, fordi de står under hans autoritet.

 

Lukas 19
44. Og de skal jevne deg, og barna dine i deg, med jorden, og ikke etterlate stein på stein i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.

47. Og han var daglig i templet og lærte. Men yppersteprestene, de skriftlærde, og de fremste blant folket, søkte å få ham utryddet.
48. Og de fant ikke ut hva de skulle gjøre, for hele folket hang nemlig ved ham og lyttet.

Folket fulgte Jesus, men Jerusalem gikk under på grunn av at deres ledere gjorde feil.

Matteus 10
25. Nok er det for lærlingen at han blir som læreren sin, og slaven som sin herre. Hvis de kalte husbonden Be’elsebul, hvor mye mer ikke da husfolkene hans.

En leders synder, hviler over folket hans.

Her er flere grunner til at deres ledere ikke kunne akseptere Jesus som Messias.
https://www.youtube.com/watch?v=cH15KwT8w2Y

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 25. mai 2024Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *