Forklaring til oldtidshistorien

 

Solår og måneår

1. Mosebok 5,32. Da Noah var 500 år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet.

1. Mosebok 7,6. Noah var 600 år gammel da vannflommen kom over Jorden.

1. Mosebok 11,10. Dette er historien om Sems ætt: Da Sem var 100 år gammel, fikk han sønnen Arpaksad; 2år etter vannflommen.

Hvis disse versene skal stemme med hverandre, så er det her forskjell på solår og måneår, for 100 solår er 103 måneår, og flomhendelsen varte i 1 år.

Så det betyr at i tiden før vannflommen så var det forskjell på solår og måneår, mens tiden etter vannflommen så var solår og måneår like.

Sammenligne Josva og David

Josva 3,15. og de som bar arken, kom til Jordan, og de prester som bar arken, rørte med sine føtter ved den ytterste kant av vannet, og Jordan gikk over alle sine bredder hele høst-tiden igjennom,

Josva 4,19. Det var den 10. dag i den 1. måned at folket steg opp av Jordan, og de leiret seg ved Gilgal, lengst i øst, i landet omkring Jeriko.

Her ser vi at Josva gikk over Jordan i flomtiden og det var den 1. måned i året

1. Krønikerbok 12,15. Det var disse som gikk over Jordan i den 1. måned da elven gikk over alle sine bredder, og som drev alle dalboerne på flukt; både mot øst og mot vest.

Her kan vi se at den 1. måned i året fortsatt er i flomtiden da David levde noen hundre år etter Josva. Jødenes kalender gikk fra nymåne til nymåne, så de fulgte månen, mens egypterne feiret siriusfestivalen, så de gikk etter stjernene, altså solår. Det er altså ingen tidsforskyvning på den 1. måned fra Josva til David. Det må bety at solår og måneår var like på denne tiden. Endringene skjer i Hiskias 14. regjeringsår

2. Kongebok 20,11. Da ropte profeten Jesaja til Herren. Og han lot skyggen gå tilbake de streker som den hadde gått ned på Akas’ solskive; ti streker.

Etter dette er det igjen forskjell på solår og måneår.

 

Her har du et bevis fra Manuskriptenes bok i Kolbrinbibelen på at det ble forandring på antall dager i måneåret ved syndefloden.

MAN: 34: 4 Så kom året for den store vannflommen, om enn noen si det var før i disse dager, da salthavet steg opp mot øst og dekket landet. Menn ble på forhånd advart av forkortelsen av dagene av årene, og de fem dagene som nå er lagt til dagene i året, er dager av sorg for endring av ting. Det sies at syv dager, før vannet kom, dukket solen opp i et annet kvartal, men dette er ikke lett å tro da solen forblir konstant. Kongens sjømenn absolutt dro til rare steder under kaoset i vannet, kanskje dette var fordi solen hadde forlatt sin jevne kurs.

 

Bibelens 7-talls mønster

I 3. Mosebok 25, hele kapitlet, står inndelingen av årstider i 7-talls mønstere.

Man skulle arbeide i 6 dager og hvile den 7. dagen.

Man skulle så korn i 6 år, men det 7. året skulle jorden ligge brakk, for det var et hvileår, et sabbatsår.

Så skulle man telle 7 x 7 år, og året etter var et Jubelår. Da skulle også jorden ligge brakk. Så Jubelåret var hvert 50-tiende år.

Gud har opprettet 3 hovedpakter.

Den 1. var med Adam.

Den 2. var med Abraham.

Og den 3.var med Messias, altså Kristus.

I Åpenbaringsboken kapittel 20 leser vi om et fredsrike som skal vare i 1000 år. Hvis 7-tallsmønsteret skal passe så bør det da gå 2000 år i mellom hver pakt, for da har vi 6000 år og 1000 år med hvile. Det vil si at da Gud inngår en pakt med Abraham så har det gått 2000 år. Og fra pakten med Abraham til Kristus dør på korset, skal det da gå 2000 år.

 

Jubelårene

Og Jubelårene kan gjenkjennes i naturen med at det er 2 uår etter hverandre. Da er Jubelåret det siste året. (3. Mosebok 25,8-10)

Da Josva gikk inn i Kanaans land, var det i Jubelåret (3. Mosebok 25,2 + 25,1-11) og da skulle det stemme med Adam og Eva. At de ikke ble født midt i en årsuke, men på begynnelsen av årsuka og på begynnelsen tll Jubelårperioden. Og så døde Jesus i et jubelår i følge Lukas 4,18-19

Da var det bare å følge årstallene i bibelen http://elshaddai.no/wp-content/uploads/2019/05/Kildehenvisninger-Bibelen2.pdf

 

Beregninger

Så hvis årene før syndefloden er måneår, så stemmer dette eksakt med 2000 år fra Adams pakt til Abrahams pakt.

Oppsettet mellom Kristi død til Abrahams pakt.

430 år var Israel i Egypten  (2. Mosebok 12,40-41)

480 år fra utgangen av Egypt til Salomo starte byggingen av templet, i hans 4. regjeringsår (1. kongebok 6,1)

41 år resten av Salomos regjeringsår + Jeroboams 5. regjeringsår (1. kongebok 11,42 + 1. kongebok 14,25)

390 år fra Jeroboams 5. år til det 5. år etter at Jojakin ble bortført (Esekiel 1,2 og 4,5)

7 år årene frem til Jerusalems fall fra det 5. året (Jerusalem ble revet ned året etter at det ble inntatt) (2. kongebok 25,8-10)

70 år Jerusalem skulle ligge øde i 70 år (2. Krønikerbok 36,21)

490 år Fra Kyros gir befaling om å bygge opp Jerusalem, og templet, til Jerusalem blir inntatt av Romerne (Jesaja 44,28 + Daniel 9,24) (en årsuke er på 7 år i følge 3. Mosebok 25,3-4)

 

år    70 Romerne inntar Jerusalem

år -420 Babylon falt og Kyros befaler å bygge opp Jerusalem og templet  (Esra 5,13) ( Feil i Persiahistorien) (Jesaja 44,28)

år -490 Jerusalem går under og blir inntatt av Nebukadnesar  (Jeremia 25,11-12)

år -497 Profeten Esekiel får vite i et syn at Israelriket har 390 år med ugjerninger  (Esekiel 4,5/1,2)

år -887 Jeroboam setter opp 2 okser som de skal tilbe

år -892 Jeroboam blir konge i Israelriket. (1.Kongebok 12)

år -928 Det 4. år av Salomos regjering begynte arbeidet med å bygge templet og han regjerte i 40 år (1. Kongebok 11,42)

år -1408 Israel går ut av Egypt (1. Kongebok 6,1)

år -1838 Josef kommer til Egypt  (2. Mosebok 12,41)

De 430 år i Egypt må være da Josef kom til Egypt for at det skal stemme. Og Jeroboam må ha satt opp oksene, som en avgud som folket skulle tilbe, i sitt 5. regjeringsår for at det skal stemme. Da må Josef ha vært 17 år da han kom til Egypt, for ellers stemmer ikke jubelårene.

Og da må Jakob ha rømt fra Kana’an til Mesopotamia da han var 40 år. Han tjente Laban i 7 år før han giftet seg og må da ha vært 47 år. Men hvis dette skal passe, så må han ha hatt 4 år på seg til å føde 11 sønner, men han hadde jo 2 hustruer og 2 medhustruer.

Når Gud sier 390 år for Israels ugjerning til Esekiel, så tror jeg ikke at han blandet solår og måneår. Det er ut til at han forholder seg til solår. Og dermed er det solår som engelen taler til Daniel om i kapittel 9 da det går 490 år fra Babylons fall og frem til Jerusalems fall.

Da stemmer det med 2000 år fra Abrahams pakt til Kristus dør på korset, og den nye pakt med Messias inngåes.

Under kongene fra Rehebeam til Sedekia, da Jerusalem faller, stemmer det eksakt med Esekiel sine 390 år, hvis vi settet opp de kongene, som er nevnt i bibelen, i den rekkefølgen som de ble konger. se http://elshaddai.no/kongetiden/

De små årstallene som jeg har satt inn viser hver gang måneåret blir et ekstra år i forhold til solåret.

Det utrolige er at det går nøyaktig 20 ganger at den Jødiske kalenderen går rundt til Jesus dør på korset. Det vil si at original-kalender gjaldt da Jesus døde i henhold til årstidene, og det er ikke slik vi har den i dag.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 19. mai 2019Elshaddai