Frelse

 

Gud elsker menneskene så høyt at han sendte sin sønn, Jesus, til jorden for å dø for dine synder, slik at du kunne bli fri fra det som binder deg, og få et evig liv sammen med ham som er gledens Gud. (Gal.5,22)

Les Johannes 3,16-18

Du kan ganske enkelt fortelle til Gud at du gir ditt hjerte til han, og at du fra nå av vil at Jesus skal være Herre i ditt liv.

Les Romerne 10,10-11 og Matteus 10,32

Synd er en ting som kan ødelegge for deg. Hvis du synder, så gir du Djevelen rettigheter til å plage deg. Bønnesvar og kontakten med Gud hindres. Men ved å be Gud om tilgivelse for dine synder, så gjennoppretter du kontakten med Gud, og han vil velsigne deg. http://elshaddai.no/synd/

Les 1. Johannes brev kap1,9 og Matteus 6,14-15

Dåpen er en bekreftelse på den avtale (pakt) du har gjort med Gud om at du vil være en kristen og leve for ham. http://elshaddai.no/dapen-pakten/

Les Johannes 3,5, Romerne 6,3-6, Apostnesnes gjerninger 19,3- 5, og 1. Peter 3,21

 

Johannes 1
12. Men så mange som tok imot ham, dem gav ham rett til å bli Guds barn, dem
som trodde på hans navn.

Romerbrevet 10
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus med munnen din, og tror med hjertet ditt at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du bli frelst.
10. Med hjerte tror man nemlig til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til forløsning.
11. Skriften sier jo: Enhver som tror på ham, skal ikke bli til skamme.
12. Det er nemlig ikke forskjell mellom Jøde og Greker, for de har nemlig alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham.
13. Enhver som nemlig anroper Herrens navn, skal bli forløst.

Efeserne 2
8. For ved nåde er dere frelst, ved tro (lydighet). Og dette er ikke av dere selv, men det er Guds gave.
9. Ikke av gjerninger, forat ikke noen skal rose seg.

Romerbrevet 14
17. Guds rike består nemlig ikke i mat og drikke, men i rettferd, fred, og glede, i Den Hellige Ånd.

Galaterbrevet 2
16. Vi vet at et menneske ikke rettferdiggjøres av lovgjerninger, uten ved Jesu Kristi tro (lydighet). Og vi trodde på Jesus
Kristus, forat vi kunne rettferdiggjøres ved Kristi tro (lydighet), og ikke av lovgjerninger. Derfor rett-ferdiggjøres ikke alt kjøtt av lovgjerninger.
17. Men hvis noen søker å rettferdiggjøres i Kristus, og allikevel finnes som syndere, tjener altså Kristus synden. Det må ikke skje.

Tro oversettes i dette tilfellet: å være tro. (tro (lydighet)

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 12. januar 2020Elshaddai