Synd

 

Jeg besøkte en gang en familie hvor datteren hadde vært sammen med Satanister. De hadde flydd rundt på gravene, osv. Da jeg kom dit, var hun i en vanskelig tilstand. Hun hadde tidligere vært en kristen og så vendt seg bort.

Problemet var at hun så det som ikke vi så, og trodde det var normalt. Og hun ble mer og mer irritert, på oss andre, for at ikke vi kunne akseptere og se det hun så, som ikke vi så.

Det hun så, var at kjøttet hennes råtnet, mark som kravlet i hendene, håret som falt av, og flammene. Etter hennes beskrivelse, var hun i dødsriket, selv om hun var på jorden. Hun brukte å gjemme seg for fremmede folk som kom på besøk, og det tok lang tid før jeg oppnådde tillit til å kunne snakke med henne om tingene. Det gikk 3 måneder med daglig kontakt. Da kunne jeg forklare henne om synd.

Synd er porten som demoner bruker for å kunne plage et menneske.

1. Johannes brev 5
18. Vi vet at enhver som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv og den onde rører ham ikke.

Det vi så gjorde, var at vi fant frem alle plasser i det nye testamentet som omhandlet synd, og bad Gud om tilgivelse for det, og da ble hun fri.

1. Johannes brev 1
8. Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv og sannheten er ikke i oss.
9. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet.

Åpenbaringsboken 1
5. og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde, og kongenes høvding på Jorden. Han som har elsket oss og vasket oss ved sitt blod fra våre synder,

Det er ikke Djevelen som er din farligste motstander. Det er synden. Forkynnelsen om synden har blitt borte i våre bedehus og kirker i dag. Det er mange i dag som ikke vet at man kan få fred i sinnet, og bli fri fra frykt.

Før Paulus ble frelst var han ivrig for Gud og skulle ta dem som syndet. Men nettopp der gjorde han feil. Han ble lurt av synden til å tro at han gjorde noe riktig.

Romerbrevet 7
11. For synden tok anledningen gjennom budet og villedet meg, og drepte ved det.

Det var ikke før at han ble frelst at han forstod det hele. At man måtte vandre i kjærlighet for å oppfylle loven.

Romerbrevet 13
10. Kjærligheten gjør ikke ondt mot nesten, derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.

Det er synden som er farlig. Det er den som fører deg til døden.

Romerbrevet 6
23. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er et evig levende liv i Jesus Kristus vår Herre.

Det finnes mange kristne, som har det samme syn, som Paulus hadde, før han ble frelst, at man skal ta synderen, men de har missforstått. Det er ikke synderen man skal ta, men synden. Og så finnes de de som unnskylder sin synd med at Jesus tilgav kvinnen som var grepet i hor.

Johannes 8
10. Men Jesus rettet seg opp og sa til henne: Kvinne hvor er disse anklagerne dine? Har ingen fordømt deg?
11. Men hun sa: Ingen, Herre. Men Jesus sa til henne: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mere.

Men hvis du ser på de siste ordene han sa til henne «Gå bort og synd ikke mer», så kan du se at det var omvendelse Jesus ville ha.

Så hvor viktig er det med synden da.

Jesaja 59
2. Men deres ugjerninger har gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.

 

Åpenbaringsboken 3
4. Du har noen få navn i Sardes, som ikke har tilskitnet sine klær, og de skal vandre med meg i hvite klær, for de er verdige.
5. Den som seirer, han skal kles i hvite klær. Og jeg skal slett ikke stryke hans navn ut av det levende livs bok, og jeg skal erkjenne hans navn for min Fader og for hans engler.

Åpenbaringsboken 19
8. Og det ble gitt henne at hun skulle kles i fint lin, rent og strålende. For det rene linet er de innviddes rettferdige gjerninger.

Altså den som seirer over synden, skal kles i hvite klær. Og her en nemlig den kampen vi har å utkjempe.

Jakobs brev 1
12. Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han er blitt godkjent, skal han få det levende livs krone, som Herren har lovet dem som elsker ham.
13. Ingen som blir fristet må si at han fristes av Gud, for Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.
14. Men enhver som fristes dras og lokkes av sine egne lyster.
15. Så, når lystene blir modne, føder de synd. Og når synden blir moden, føder den død.

Jakobs brev 4
1 . Hvor kommer kampene og stridighetene blant dere fra? Er det ikke fra begge sider, lystene, som fører krig i lemmene deres?
2. Dere har trang, men får ikke. Dere slår i hjel og misunner, og makter ikke å oppnå noe. Dere kjemper og strider, men har ikke, fordi dere ikke ber.
3. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber på en ond måte, forat dere vil forbruke det i nytelser.
4. Horfolk, vet dere ikke at verdens vennskap, er Guds fiendskap? Den som derfor har til hensikt å være verdens venn, han står som Guds fiende.
5. Eller mener dere at det er meningsløst det skriften sier: Med nidkjærhet etterlengter Ånden det som han opprettholder i dere?
6. Men større er den nåde han gir. Derfor sier han: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.
7. Underordne dere da under Gud. Stå Djevelen imot, og han skal fly fra dere.

Underordne dere Gud og stå Djevelen imot. Det er det vi skal gjøre for å vandre rett mens vi er her på jorden. Denne striden foregår i ditt sinn og påvirker de valg du tar. Og i vers 18 under, ser du hvordan du går frem i denne kampen.

Efeserbrevet 6
10. For øvrig, mine brødre, bli styrket i Herren, og i hans mektige styrke.
11. Ikle dere Guds fulle rustning. Til det makter dere å stå imot lumske angrep.
12. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot fyrstene, mot autoritetene, mot denne verdens herskerne i dette mørke, og mot ondskapens åndelige i det himmelske.
13. Ta derfor på Guds fulle rustning, forat dere kan makte å stå imot på den onde dag, og stå etter å ha overvunnet alt.
14. Stå da omspendt med sannhet om deres hofte og iført rettferdighetens brynje.
15. Vær skodd på føttene med den beredskap som fredens gledesbudskap gir.
16. Og ha til disse ting troens(lydighet) skjold på, med hvilket dere makter å slukke alle den ondes brennende piler.
17. Og ta frelsens hjelm, og Åndens sverd, som er Guds ord.
18. Gjør dette med all anrop og begjæring, idet dere ber til enhver tid i ånden, og våker i den med all utholdenhet og begjæring for alle de innvidde,

Og når man har falt i synden, så er det å be Gud om tilgivelse og omvende seg igjen. Og så gå videre.

I boka til Rebecca Brown, «Han kom för att befria de fångna», på side 114 og 115, forteller hun om hvordan de måtte stenge de innganger demonene brukte for å besette Elaine. Og det var synder hun hadde gjort. Og for å stenge disse inngangene, måtte hun finne ut hvilken synd hun hadde gjort, som gjorde at de fikk tilgang til å bruke henne, og så be Gud om tilgivelse for dette. Og jeg synes synd på dem som sitter i fengsel. De sitter der med synden sin, og vet ikke at de kan bli fri. og du kan lese mer om synd i artikkelen: Praksis ved oppgjør av synd

Etter at jeg så hvilken virkning det hadde å be Gud om tilgivelse for sine synder, laget jeg et hjelpemiddel. Det er en liste over synd, som man kan bruke, når man skal be Gud om tilgivelse for sin synd. Om alt er korrekt, vet jeg ikke, men det er bedre å be Gud om tilgivelse for en synd for mye, enn en synd for lite. Så det er best å ta alt uten å hoppe over noe. Synden bruker ofte å ha slektninger. Og når du gjør dette, og blir minnet om en bestemt situasjon, der du gjorde noe galt, så stopper du opp der, og ber om tilgivelse på den situasjonen som du ble minnet om, og så fortsetter du på listen.

Listen kan du finne her i papirutgave på norsk, og her på oversettbare språk.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 31. mai 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *