Gudene er avslørt

Gud sendte en stor flom som dekket hele jorden (1. Mosebok 7-8) Denne flommen er også omtalt i andre kulturer, og blant annet av en buddhist. (Det tredje øye av L.Rampa side 205-207)

De første beboerne etter storflommen var Noah, hans barn, og deres hustruer. (1. Mosebok 7,13)

1. Mosebok 10
1. Dette er de ætter som stammer fra Noahs sønner Sem, Kam, og Jafet: De fikk sønner etter vannflommen.
2. Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek, og Tiras.

Josefus skriver:
Magog la grunnlaget for de som kom fra ham, og ble kalt magogitter, men som grekere kalte skythere.
(Josefus, Jødenes oldtid – Bok I 6,1) og (Diodor på Sicilia 2. bok XLIII)

Men historikeren Herodotus skriver:
I følge beretningen som skytherne selv gir, er de de yngste av alle nasjoner. Deres tradisjon er som følger. En viss Targitaus var den første mannen som noensinne bodde i landet deres, som før hans tid var stedet uten innbyggere. Han var barn – Jeg tror ikke historien, men det fortelles likevel – av Jove og en datter av Borysthenes. (Herodotus 4. bok 5)

(Bildet er hentet fra nettet)

Så grekerne kaller Magog for Targitaus og Jafet for Jove. Årsaken til at de har forskjellige navn på personen, må skylles forvirringen ved byggingen av Babel, da befolkningen fikk forskjellig språk. (1. Mosebok 11,3-9)

Videre kan vi lese hos Herodotus at den grekerne kalte for Jove, ble også kalt Jupiter, og egypterne kalte ham for Amon (Herodotus 2. bok 42)

Og da får vi samme person som følgende:
Jafet (Jødisk),  Jove (Gresk),  Jupiter (Romersk),  Amon (Egyptisk)

Så den greske, romerske, og egyptiske, mytologi, er ikke noe annet en historien av jordens første befolkning etter storflommen.

Herodotus skriver igjen:
De tolv gudene ble avlet fra de åtte, og av disse tolv er Hercules en. (Herodotus 2. bok 43)

1. Peters brev 3
19. ved hvilken måte han også gikk bort og forkynte for de ånder som var i fengsel,
20. som hadde vært vantrosulydige den gang Gud ventet i sin tålmodighet, i Noahs dager, da arken ble istandsatt, i hvilket få, det vil si åtte sjeler, ble forløst gjennom vann.

(Bildet er hentet fra nettet)
(Bildet er hentet fra nettet)

De første beboerne slo seg ned på en øy i elven Triton og kalte byen / stedet for Nysa. (Diodor på Sicilia 3. bok Del 2 XXXV) + (Isis og Osiris Av Plutarch)

1. Mosebok 11
2. Da de drog frem mot øst, fant de en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der.

Landet Sinear ligger i det nedre området av Tigris og Eufrat. Da er elven Triton den samme som Eufrat, og øya er det samme stedet hvor Semiramis bygget byen Rahi-ilu, omkring 1000 år senere, og som Nebukadnesar kalte for Babylon.

 

Josefus sier at Misra’im, sønn av Kam, er Egypternes stamfar (Josefus, Jødenes oldtid – Bok I –6,2) og det samme kan du også se av 1. Mosebok 50,11.

I historien til Plutarch, leser vi at Orisis var den første som kom til landet Egypt, og at han på gresk kalles for Hades. (Isis og Osiris Av Plutarch)

Misra’im (Jødisk),  Hades (Gresk),         ? (Romersk), Orisis (Egyptisk)

(Bildet er hentet fra nettet)

Misra’im, og noen av de andre, hadde en tur til India, hvor han bygget noen byer som han kalte Nysa. (Isis og Osiris Av Plutarch) + (Diodor på Sicilia 1. bok XVIII) Og det ble etterhvert flere plasser som ble kalt for Nysa. Det samme er det nok også med elven Triton. Herodotus beskriver en plass i Afrika hvor det er en sjø, med en øy, som ble kalt Triton. (Herodotus 4. bok 168-179)  Den sjøen heter i dag Chott el-Jerid og ligger i Tunisia. Og det som er en halvøy i dag, var nok en øy den gangen.

(Bildet er hentet fra nettet)

De første som kom til Egypt, slo seg ned på en øy i Nilen, hvor de bygget en by kalt Theben (gresk) Diospolis (Egyptisk), No-Amon (jødisk)

Det at de valgte å slå seg ned på en øy, var nok fordi at der hadde de beskyttelse mot villdyrene.

Angående storflommen:
Buddistene hevder at det kom en planet og dyttet til jorden, slik at den roterte den andre veien etterpå. (Det tredje øye av L.Rampa side 205-207)

Og etterpå får vi vannflommen, og reduksjonen i levetiden.

De som er født før storflommen, hadde veldig lang levetid.
Noah 950 år (933 solår), Sem 600 år (597 solår), Kam 727 år (724 solår)

De som var født mellom storflommen, og forvirringen, ved Babel, har en mellom lang levetid.
Arpaksad 438 år, Salah 433 år, Heber 464 år,  (Det går 100 år mellom storfommen og Babels forvirring)

De som var født etter forvirringen, ved Babel, hadde kort levetid.
Peleg 239 år, Re’u 239 år, Serug 230 år, Nakor 148 år, Tarah 275 år, Abraham 175 år, Isak 180 år, Jakob 147 år  (1. Mosebok 9,29) + (1. Mosebok 11,10-32) + (Manetho  W. G. Waddell side 15)

Og det var nok på grunn av deres lange levetid at de ble kalt for guder. Så hvis vi fjerner symbolikken, overtro, og mennesklige meninger, i den Romerske, Greske, og Egyptiske, mytologien, så sitter vi igjen med historien om de første menneskene etter storflommen.

 

De 8 gudene:

Der har vi allerede funnet Jafet.

Jafet (Jødisk),  Jove (Gresk),  Jupiter (Romersk),  Amon (Egyptisk)

 

I salmene står det at Jakob bodde som fremmed i Kams land (Salme 105,23), så Kam var overhode for Afrika. Den første som regjerte i dette området, i følge Manetho, hadde en veldig lang levealder, på 727 år og 9 mnd (Manetho av W. G. Waddell side 15), og Manetho kaller ham for Hêphaestus. På side 3 i samme boken sier han at Hêphaestus var den første som oppdaget ilden. Mens grekerne sier at det var Vulcan som først oppdaget ilden (Diodor på Sicilia 1. bok XIII). I boken til Plutah sier Isis at hun var søster til Orisis og datter av Saturn. (Isis og Osiris Av Plutarch)

Og da får vi:

Kam (Jødisk)    Vulcan (Gresk)    Saturn (Romersk)    Hêphaestus (Egyptisk)

 

Diodor fra Sicilia skriver at Atlas og Hêphaestus var brødre (Diodor på Sicilia 4. bok VII)

Diodor sier også at Atlas utmerket seg i astrologi, så han kunne nok navigere etter stjernene (Diodor på Sicilia 3. bok XXXI). Og Plutah sier at Pan var med på reisen til India (Isis og Osiris Av Plutarch). Denne reisen må ha vært tidlig, fordi der finner Orisis vintreet, som han tar med seg til Nysa. Og i følge bibelen var Noah den første som plantet en vingård (1. Mosebok 9,20)

På egyptisk kalles Pan for Mendes, og Herodotus sier også, på samme stedet, at egypterne anser Pan for å være en av de 8 gudene. (Herodotus 2. bok 46).

Og da får vi:

Sem (Jødisk),   Pan (Gresk),   Atlas (Romersk),   Mendes (Egyptisk)

 

Diodor skriver at Uranus var far til Atlas og Saturn (Diodor på Sicilia 3. bok Del 2 XXXI)

Noah (Jødisk),       ? (Gresk),   Uranus (Romersk),        ? (Egyptisk)

Og de 4 andre var hustruene deres.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 20. mai 2023Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *