Himmelens gaver til oss

Lukas 17
20. Men da han var blitt spurt av fariseerne om når Guds rike kommer, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke med beskuelse.
21. Heller ikke skal de si: «Se her!», eller: «Se der!» Se, Guds rike er nemlig inne i dere.

Romerne 14
17. Guds rike består nemlig ikke i mat og drikke, men i rettferd, fred, og glede, i Den Hellige Ånd.

1. Korinter brev 5
20. Guds rike består nemlig ikke i ord, men i kraft.

1. Korinter brev 12
1. Men angående det åndelige, brødre, vil jeg ikke at dere skal være uvitende.
2. Dere vet at da dere var hedninger, ble dere ført bort av de stumme avguder som dere var drevet av.
3. Derfor bekjentgjør jeg for dere, at ingen som taler i Guds Ånd kan varsle bannlyselse i Jesus. Og ingen makter å si Herre Jesus, uten i Den Hellige Ånd.
4. Og det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.
5. Og det er forskjellige tjenester, og Herren er den samme.
6. Og det er forskjellige kraftige gjerninger, men Gud er den samme, som arbeider alt i alle.

Ånden har ansvaret for nådegavene
Sønnen har ansvaret for tjenestegavene
Faderen har ansvaret for englene

Når man snakker om salvelsen, så kommer den fra Den Salvede.
Messias er Hebraisk og betyr den salvede, og Kristus er gresk og betyr den salvede.

1. Korinter brev 14
32. Og profetenes ånder er lydige mot profetene.

Slik jeg forstår dette verset, og verset under, så er nådegavene lydige mot tjenestegavene.
Og at nådegavene er ånder som virker under Den Hellige Ånd.

Efeserbrevet 1
16. holder jeg ikke opp med å takke for dere og huske på dere i mine bønner,
17. forat vår Herre Jesu Kristi Gud, majestetens Fader, må gi dere visdom og åpenbarings ånd i kunnskap om ham.

Efeserbrevet 3
7. Og til enhver av oss ble det gitt nåde etter målet av Kristi gave.
8. Derfor sier han: Han steg opp i det høye, tok fanger fra fangenskap, og gav menneskene gaver.

Det er Faderen som har englene

Åpenbaringen 3
5. Den som seirer, han skal kles i hvite klær. Og jeg skal slett ikke stryke hans navn ut av det levende livs bok, og jeg skal erkjenne hans navn for min Fader og for hans engler.

Matteus 26
52. Da sier Jesus til ham: Stikk sverdet ditt på plassen sin, for alle som griper til sverd, skal omkomme ved sverd.
53. Eller mener du ikke at jeg kan be min Fader, og han vil gi meg mere enn tolv legioner (72000) av engler?

Så når du ber Gud om hjelp, sender han engler for å hjelpe deg.

 

Tjenestegavene

1 Korinter brev 12
28. Og Gud bestemte da noen i menigheten først til apostler, deretter profeter, for det tredje lærere, deretter kraftgjerninger og helbredelsens nådegaver, hjelpetjeneste, forvaltnings-oppgaver, og ulike slag tungespråk.
29. Er vel alle apostler? Er vel alle profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle kraftgjerninger?
30. Har alle helbredelsens nådegaver? Taler vel alle i tungespråk? Eller tyder vel alle?

Romerbrevet 12
6. Og vi har forskjellige nådegaver etter den nåde som er gitt oss. Enten det er profeti i samsvar med troen(lydighet),
7. eller tjenende i tjenesten, eller den som er lærende i undervisningen,
8. eller den som oppmuntrer i formaningen. Den som deler med seg, gjør det med ærlighet. Den som står foran, gjøre det med iver. Den som gjør barmhjertighet, gjør det med glede.

I alt 7 tjenestegaver
Ordet apostel betyr utsending, altså en Misjonær.
I 1. Korinterbrev 12,28 så ser vi at det er en rekkefølge på tingene.

                        1. Kor 12,28                                                      Rom 12,6-8                                         1.Kor 12,29-30
Misjonær         Apostel                                                              Tjenende                                               Apostel
Profet              Profet                                                                 Profeti                                                    Profet
Lærer              Lærer                                                                 Den som er lærende                             Lærer
Evangelist       Kraftgjerninger                                                   Den som gjør barmhjertighet                Kraftgjerninger
Sjelesørger     Helbredelsens nådegaver og hjelpetjeneste      Den som deler med seg                       Helbredelsens nådegaver
Pastor             Forvaltnings-oppgaver                                        Den som står foran (Hyrde)                 Tydning av tunger
Dommer          Ulike slag tungespråk                                         Den som oppmuntrer i formaningen     Budkskap i tunger

En dommer-tjeneste er ikke det samme som en fordømmelsestjeneste. Paulus formante Efeserne med tårer. Ap.gj. 20,31

Åpenbaringen 5
6. Og jeg så, og se, for tronens midtpunkt og de fire levende skapninger, og for de eldstes midte, stod et Lam som slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne, som er de sju Guds ånder, de som er utsendt til hele Jorden.

Lammet som var slaktet er Jesus kristus, og de sju Guds ånder er tjenestegavene.
Dette nevner han også i Åpenbaringsboken 3

Åpenbaringen 3
1. Og skriv til budbæreren for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død.

Efeserbrevet 4
11. Og han gav da noen til apostler, og noen til profeter, og noen til evangelister, og noen til hyrder, og lærere,
12. til de innviddes utrustning, til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi kropp.
13. Inntil vi alle når frem til troens(lydighet) enhet og kunnskapen om Guds Sønn, til fullmoden mannlighet, og til alderens mengde av Kristi oppfyllelse,
14. forat vi ikke lenger skal være barnslige å la oss drive omkring i enhver vind av lærdom ved menneskenes spill i sleiphet med forførelsens kunster.
15. Men vi skal være sann og vokse i kjærlighet, opp til ham i alle ting, han som er hodet, Kristus,
16. av hvem enhver kropp forenes og holdes sammen ved ethvert hjelpende ledd. Etter arbeidet ved mengden av enhvers del, gjør kroppen vekst til sin oppbyggelse i kjærlighet.

Hensikten med gavene er at vi skal vokse opp til modenhet.

 

Nådegavene

1. Korinter brev 12
7. Men Åndens tilsynekomst gis til det gagnlige.
8. Til en gis nemlig ved Ånden visdoms ord, til en annen kunnskaps ord, i samsvar med den samme Ånden.
9. Til en annen, tro(stole på), ved den samme Ånden. Men til en annen, helbredelsers nådegaver ved den samme Ånden.
10. Men til en annen, virksomhet av kraftgjerninger. Til en annen, profetisk tale. Til en annen, å atskille ånder. Til en annen, ulike slag av tungespråk. Men til en annen, tyding av tungespråk.
11. Men i alt dette arbeider den ene og samme Ånd og fordeler særskilt til enhver ettersom han vil.

I alt 9 nådegaver
3 gaver som åpenbarer noe:    Visdoms ord, Kunnskaps ord, Å atskille ånder.
3 gaver som taler:                     Profetisk tale, Tungetale, Tydning av tunger.
3 gaver som utfører/gjør noe:  Helbredesens nådegaver, Virksomhet av kraftgjerninger, tro.

Og igjen kan man finne en inndeling i 3.

Så under Kraftgjerninger så har du:         Tegn, Under, og Mirakler.
Og under Profeti, så har du:                      Oppmuntring, Formaning, og Trøst 1.kor 14,3
Og under Å adskille ånder, så har du:      Syner, Åpenbaring, og Henrykkelse
Og under Tydning, så har du:                    Tydning av tungetale, tydning av drømmer, og tydning av gåter
Daniel hadde gaven til å tyde drømmer og løse gåter Daniel 5,12
Under Håndspåleggelsens gave, har du:  Helbredelse, gaven til å overføre ånder, gaven til å overføre velsignelse
Når Moses la sine hender på Josva, overførte han noen av nådegavene til Josva 4.Mos 27,18-20 og 5.Mos 34,9
Jakob la sine hender på sine barn, og lyste velsignelser over dem  1.Mos 48,14-20 Og Isak velsignet sine sønner ved håndspåleggelse 1.Mos 27
Under kunnskapens gave, så har du:         kunnskapsord, Du ser det, Du bare vet det
Paulus sa: …jeg ser at det vil være med mishandling og store tap…..denne seilasen vil bli.  Ap.gj. 27,10
Her er to tilfeller der Jesus visste ting på overnaturlig vis Joh 6,61 og 16,19
Under tungetale, så har du:                         Budskap i tunger, tale på andre språk, tale til egen oppbyggelse 
1.kor 12,10/12,30/14,2-5 / Ap.gj 2,4-11

Dette er gaver man kan be Gud om å få, for å tjene i hans rike. Jakob 1,5

 

Det er tydelig at Djevelen fikk med seg noen av disse nådegavene på sin side

I Guds rike har vi profeti                I Djevelens rike har vi spådom
I Guds rike har vi adskille ånder    I Djevelens rike har vi åndemaning, Synsk
I Guds rike har vi kraftgjerninger,   I Djevelens rike har vi trolldom.
I Guds rike har vi helbredelse        I Djevelens rike har vi «healing».
I Guds rike har vi tro                      I Djevelens rike har vi hekskraft.
I Guds rike har vi kunnskaps tale  I Djevelens rike har vi sannsigeri

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 28. juni 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *