Historie1

Solår Måneår   Etter vår tidsregning kalender
Begynnnelsen
0 0 -3967 Adam ble skapt
50 -3917 Jubelår
100 -3867 Jubelår
127 130 -3840 Set, Adams 3. sønn blir født
150 -3817 Jubelår
200 -3767 Jubelår
229 235 -3738 Enosj, Sets 1. sønn blir født
250 -3717 Jubelår
300 -3667 Jubelår
316 325 -3651 Kenan, Enosj 1. sønn blir født
350 -3617 Jubelår
384 395 -3583 Mahalael, Kenans 1. sønn blir født
400 -3567 Jubelår
447 460 -3520 Jared, Mahalaels 1. sønn blir født
450 -3517 Jubelår
500 -3467 Jubelår
550 -3417 Jubelår
600 -3367 Jubelår
604 622 -3363 Enok, Jareds 1. sønn blir født
650 -3317 Jubelår
668 687 -3299 Metusjalah, Enoks 1. sønn blir født
700 -3267 Jubelår
750 -3217 Jubelår
800 -3167 Jubelår
849 874 -3118 Lamek, Metusjalahs 1. sønn blir født
850 -3117 Jubelår
900 -3067 Jubelår
904 930 -3063 Adam dør 930 år gammel
950 -3017 Jubelår
959 987 -3008 Enok blir rykket opp til himmelen
1000 -2967 Jubelår
1012 1042 -2955 Set, Adams sønn, dør 912 år gammel
1026 1056 -2941 Noah, Lameks 1. sønn blir født
1050 -2917 Jubelår
1100 -2867 Jubelår
1107 1140 -2860 Enosj, Sets sønn, dør 905 år gammel
1150 -2817 Jubelår
1200 -2767 Jubelår
b 1235 Kenan, Enosj’ sønn, dør 910 år gammel
1250 -2717 Jubelår
1253 1290 -2714 Mahalael, Kenans sønn, dør 895  gammel
1300 -2667 Jubelår
1350 -2617 Jubelår
1381 1422 -2586 Jared, Mahalaels sønn, dør 962 år gammel
1400 -2567 Jubelår
1450 -2517 Jubelår
1500 -2467 Jubelår
1511 1556 -2456 Sem, Kam, og Jafet, Noahs 1. sønner, blir født (trillinger)
1550 -2417 Jubelår
1600 -2367 Jubelår
1604 1651 -2363 Lamek, Metusjalahs sønn, dør 777 år gammel
1608 1656 -2359 Metusjalah, Enoks sønn, dør 969 år gammel
 Her skjer det en endring i forholdet mellom sol og måne. Solår og måneår blir like
 (se forklaring til historie)
Print Friendly, PDF & Email