Historie8

Fangenskaps tiden
3476 3479 -491 Tyrus skal legges i grus (Esekiel 26-28) Jødisk 01.01
b Herren har brutt i stykker Faraos arm (Esekiel 30,20-26) Jødisk 07.01
c Herrens ord til Farao ved Esekiel (Esekiel 31) Jødisk 01.03
d Sedekia blir tatt til fange og ført bort til Babylon Jødisk 09.04
3477 -490 Jerusalem og templet blir revet ned (2.Kongebok 25,8) Jødisk 07.05
b 3480 Statholderen, Gedalja, blir drept og folket rømmer til Egypt (Jeremia 41) Jødisk 07
c Det kommer en mann og forteller Esekiel at Jerusalem har falt (Esekiel 32-39) Jødisk 01.12
d Profeti og klagesang over Farao (Esekiel 32-39)
3480 -4
3481 3484 -486 745 jøder blir bortført til Babylonia (Jeremia 52,30)
3489 3493 -478 Kyaxares, Medias konge, dør
b Astaagyes, Kyaxares’ sønn, blir konge over Media og regjerer i 35 år (Herodotus 1. bok 130)
3490 3494 -477 Esekiel får se det nye templet i ånden (Esekiel 40-48) Jødisk 10.01
3491 3495 -476 Nebukadnesar blir sinnsyk  (Daniel 4,1-37) (Josefus s.184 og Daniel 4,36)
 
b Evil Merodak regjerer over riket mens Nebukadnesar er sinnssyk (Berossus side 5 og 7)
3492 3496 -475 Herrens ord om at Egypten skal gis til Nebukadnesar (Esekiel 29,17-21) Jødisk 01.01
3498 3502 -469 Nebukadnesar fikk sitt kongedømme tilbake etter sin sinnsykdom (Daniel 4,36)
3499 3503 -468 Nebukadnesar inntar Egypt
b Det bryter ut en borgerkrig i Egypt (Herodotus 2. bok 162-169)
3500 3504 -467 Jubelår
3501 3505 -466 Nebukadnesar dør etter å ha regjert i 43 år (Berosus side 5)
b Evil Merodak blir konge av Babylonia og regjerer i 2 år (Berosus side 7) (Berosus side 5)
c Jojakin blir løslatt fra sitt fangenskap (2.Kongebok 25,27) Jødisk 25.12
3503 3507 -464 Amasis blir hersker over Egypt og regjerer i 44 år. (Herodotus 3. bok 10)
Farao Hofra blir kvalt så han dør. (Herodotus 2. bok 169)
3504 3508 -463 Evil Merodak blir drept i en sammesvergelse (Berosus side 5)
b Neriglissoorus blir konge av Babylon, og regjerer i 4 år (Berosus side 5)
3508 3512 -459 Neriglissoorus dør (Berosus side 5)
b Laborosoarchodus blir konge av Babylon, og drept etter 9 mnd. (Berosus side 5)
3509 3513 -458 Laborosoarchodus, sønn av Neriglissoorus, blir drept (Berossus side 5)
b Labynetus blir konge og regjerer i 3 mnd (Herodotus 1. bok 74 og 188) (Uruk Konge Liste)
c Nitocris blir dronning (Labynetus’ kone) (Herodotus 1. bok 185-186)
3512 -5
3524 3528 -443 Mediakongen, Astagyes, blir tatt til fange av Kyros
b Kyros blir konge over Persia og Media -riket og regjerer i 29 år (Herodotus 1. bok 214)
3530 3534 -437 Labynet (Belsasar) blir konge over Babylon (Josefus s.186) (Herodotus 1. bok 77)
b Nabonnedus blir den 2. i riket (Berosus side 5 og 7)
c Daniel får et syn om endetiden på Jorden og dommen (Daniel 7)
3533 3537 -434 Daniel får et syn om Persia og Media -rikets komme og Grekerriket etter det (Daniel 8)
3545 -6  -422 Kambyses blir medregjerende i riket til Kyros og regjerer i 7 år og 5 mnd. (Herodotus 3. bok 66)
Print Friendly, PDF & Email