Historie8

Fangenskaps tiden
3476 3479 -491 Tyrus skal legges i grus (Esekiel 26-28) Jødisk 01.01
b Herren har brutt i stykker Faraos arm (Esekiel 30,20-26) Jødisk 07.01
c Herrens ord til Farao ved Esekiel (Esekiel 31) Jødisk 01.03
d Sedekia blir tatt til fange og ført bort til Babylon Jødisk 09.04
3477 -490 Jerusalem og templet blir revet ned (2.Kongebok 25,8) Jødisk 07.05
b 3480 Statholderen, Gedalja, blir drept og folket rømmer til Egypt (Jeremia 41) Jødisk 07
c Det kommer en mann og forteller Esekiel at Jerusalem har falt (Esekiel 32-39) Jødisk 01.12
d Profeti og klagesang over Farao (Esekiel 32-39)
3480 -4
3480 3484 -487 Flere av Jerusalems innbyggere blir ført bort til Babylonia (Jeremia 52,30)
3486 3489 -481 Nebukadnesar blir sinnsyk  (Daniel 4,1-37) (Josefus s.184 og Daniel 4,36)
 
3489 3492 -478 Esekiel får se det nye templet i ånden (Esekiel 40-48) Jødisk 10.01
b Kyaxares, Medias konge, dør
c Astaagyes, Kyaxares’ sønn, blir konge over Media og regjerer i 35 år (Herodotus 1. bok 130)
3490 3494 -477 Herrens ord om at Egypten skal gis til Nebukadnesar (Esekiel 29,17-21) Jødisk 01.01
3494 3498 -473 Nebukadnesar inntar Egypt
b Farao Hofra (Apries) blir drept og Ahmose II blir Farao i Egypt
3499 3504 -468 Nebukadnesar dør etter å ha regjert i 43 år (Berosus side 5)
b Evil Merodak blir konge av Babylonia og regjerer i 12 år (Berosus side 7)
c Jojakin blir løslatt fra sitt fangenskap (2.Kongebok 25,27) Jødisk 25.12
3500 -467 Jubelår
3511 -456 Evil Merodak blir drept i en sammesvergelse (Berosus side 5)
b Neriglissoorus blir konge av Babylon, og regjerer i 4 år (Berosus side 5)
3512 -5
3515 -452 Neriglissoorus dør (Berosus side 5)
b Laborosoarchodus blir konge av Babylon, og drept etter 9 mnd. (Berosus side 5)
c Dronning Semirami overtar styret av Babylon (Herodotus 1. bok 184)
3524 -443 Mediakongen, Astagyes, blir tatt til fange av Kyros
b Kyros blir konge over Persia og Media -riket og regjerer i 29 år (Herodotus 1. bok 214)
3530 3535 -437 Labynet (Belsasar) blir konge over Babylon (Josefus s.186) (Herodotus 1. bok 77)
b Nabonnedus blir den 2. i riket (Berosus side 5 og 7)
c Daniel får et syn om endetiden på Jorden og dommen (Daniel 7)
3533 3538 -434 Daniel får et syn om Persia og Media -rikets komme og Grekerriket etter det (Daniel 8)
3545 -6  -422 Kambyses blir medregjerende i riket til Kyros og regjerer i 7 år og 5 mnd. (Herodotus 3. bok 66)
Print Friendly, PDF & Email