Hor

Hva bibelen sier om dette

Matteus 5
32. Jeg derimot sier dere: At den som skiller seg fra hustruen sin, unntagen på grunn av utroskap, gjør at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt, driver hor.

Matteus 5
27. Dere har hørt at det er sagt av de gamle: Driv ikke hor!
28. Men jeg sier dere at enhver som ser på en kvinne, for å lyste etter henne, har alt drevet hor med henne i hjertet sitt.
29. Dersom ditt høyre øye støter deg, da riv det ut og kast det fra deg. For det er nemlig til gagn for deg at et av lemmene dine ødelegges, og at ikke hele din kropp blir kastet i helvete.

Matteus 19
17. Men han sa til ham: Hvorfor sier du god til meg? Ingen er god uten en, Gud. Men hvis du vil gå inn til det levende livet, så hold budene.
18. Og han sier til ham: Hvilke? Men Jesus sa: Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke drive hor, ikke stjele, ikke vitne falskt,
19. ære din far og mor, og du skal elske din neste som deg selv.

Budene var grunnlaget for å gå inn til det levende livet

 

Reglene

Romerbrevet 7
3. Derfor, kalles hun altså ei hore hvis det skjer at hun blir med en annen mann mens mannen lever. Men hvis mannen dør, er hun fri fra loven, og da er hun ikke ei hore hvis det skjer at hun blir med en annen mann.

Hebreerbrevet 13
4. Gi ekteskapet ære blant alle, og hold sengen usmittet. Men utuktsmenn og horkarer skal Gud dømme.

3. Mosebok 20
10. Når en mann driver hor med en annen manns hustru, med sin nestes hustru, da skal de begge miste livet; både mannen og kvinnen som har drevet hor.

 

Gud gir deg tid til å vende om

Åpenbaringen 2
20. Men jeg har noen få ting imot deg, at du lar kvinnen Jesabel, som sier seg selv å være en profetinne, få lære og forføre mine slaver til hor og å ete avgudsoffer.
21. Og jeg gav henne tid, forat hun skulle omvende seg fra sitt horeri, og hun vendte ikke om.
22. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som driver hor med henne, i stor trengsel, hvis de ikke vender om fra sine gjerninger.
23. Og barna hennes vil jeg la døden drepe. Og alle menigheter skal merke at jeg er den som gransker hjerter og nyrer, og jeg vil gi enhver igjen etter deres gjerninger.

Hosea 4
10. De skal ete og ikke bli mette. De skal drive utukt og ikke formere seg, for de har holdt opp å akte på Herren.
11. Hor, vin, og most, tar forstanden bort.
12. Mitt folk spør sitt trestykke til råds, og dets støtte gir det svar. For en utukts ånd har forvillet dem, så de driver hor og ikke vil stå under sin Gud.

1. Korinterbrev 6
9. Eller vet dere ikke at den urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill. Verken horkarer, eller avgudsdyrkere, eller utuktskarer, eller kvinneaktige menn, eller homoseksuelle,
10. eller tyver, eller eiesyke, eller fylliker, eller spottere, eller rovgriske, skal ikke arve Guds rike.
18. Flykt for hor! Enhver synd som et menneske måtte gjøre, er utenfor kroppen. Men den som utøver hor, synder mot sin egen kropp.
19. Eller vet dere ikke at deres kropp er et tempel for Den Hellige Ånd, som dere har fra Gud, og at dere ikke er deres egne?

1. Korinterbrev 5
11. Men jeg skrev til dere om å ikke blande dere med noen der, hvis det var noen som kalte seg en bror og enten er horkar, eller eiesyk, eller avgudsdyrker, eller en baktaler, eller en fyllik, eller en ransmann, og en slik skal dere heller ikke ete sammen med.

Så man skulle ikke ha samfunn med synden

 

Resultatene av Hor

Jeremia 3
2. Løft dine øyne til de bare topper og se: Å hvor du gjør deg skyldig i skjenn. Ved veiene satt du og ventet på dem, som en araber i ørkenen, og du vanhelliget landet med ditt hor og din ondskap.

Jeremia 23
10. når landet er fullt av horkarer. For forbannelsens skyld visner landet, og for dens skyld er ødemarkens beitemarker avsvidd. De ondes løp og deres styrke er urett.

Hosea 4
1. Hør Herrens ord, dere Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet, ingen kjærlighet, og ingen Gudskunnskap, finnes i landet.
2. De sverger og lyver, myrder og stjeler, og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord.
3. Derfor skal landet råtne. Og alt som bor der, skal forgå. Både markens dyr og himmelens fugler, ja endog havets fisker, skal utryddes.

 

Endetiden

Jesaja 24
5. For Jorden er vanhelliget under dem som bor på den, for de har nedverdiget lovene, overtrådt budene, og brutt den evige pakt.
6. Derfor fortærer forbannelsen Jorden, og de som bor på den må bøte. Derfor brenner Jordboerne, og det blir bare få mennesker igjen.

Åpenbaringen 9 (den sjette basun)
20. Og de øvrige av menneskene som ikke ble drept i disse slag, vendte ikke om fra sine henders gjerninger, så at de ikke ville tilbe demonene og avgudsbildene av gull, sølv, bronse, stein, eller de av tre, som verken makter å se, eller høre, eller gå.
21. Og de vendte ikke om fra sine mord, eller sine trolldomskunster, eller fra sitt horeliv, eller fra sine tyverier.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 20. mai 2024Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *