Hva skal til for å arve det evige liv ?

 

Matteus 19
16. Og se, en var kommet til ham og sa: Gode mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig levende liv?
17. Men han sa til ham: Hvorfor sier du god til meg? Ingen er god uten en, Gud. Men hvis du vil gå inn til det levende livet, så hold budene.
18. Og han sier til ham: Hvilke? Men Jesus sa:

Du skal ikke slå i hjel,
du skal ikke drive hor,
ikke stjele,
ikke vitne falskt,
19. ære din far og mor,
og du skal elske din neste som deg selv.

 

Åpenbaringen 22
14. Salige er de som gjør hans bud, forat de kan ha myndighet til det levende livs tre, og gå inn gjennom portene i byen.
15. Men utenfor er hundene, trollmennene, utuktsmennene morderne, avgudsdyrkerne, og enhver som har kjært å gjøre løgn.

 

For å arve det evige liv, så måtte man følge de 10 bud.

Romerbrevet 10
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus med munnen din, og tror med hjertet ditt at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du bli frelst.
10. Med hjerte tror man nemlig til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til forløsning.

Dette er det som skal til for å motta nåden og komme inn i livet med Gud.
Men ikke alle som ble frelst nådde frem til det evige riket.

Matteus 25
31. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighetsglans, og alle englene er med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone.
32. Og han skal samle alle folkene fremfor seg, og skille dem fra hverandre, akkurat som hyrden skiller fårene fra geitene.
33. Og han skal stille sauene på sin høyre side, men geitene på venstre.
34. Da skal kongen si til dem på sin høyre side: Kom dere som er velsignet til min Faders arv, det rike som er forberedt for dere fra verdens grunnleggelse.

41. Da skal han også si til dem på venstre side: Gå fra meg dere forbannede, til den evige ild som er forberedt for djevelen og englene hans.
42. Jeg sultet nemlig, og dere gav meg ikke å ete. Jeg tørstet, og dere gav meg ikke å drikke.
43. Fremmed var jeg, og dere tok ikke imot meg. Naken var jeg, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.
44. Da skal de også svare ham, og de skal si: Herre, når så vi deg sulten, eller tørstende, eller fremmed, eller naken, eller i fengsel, og ikke tjente deg?
45. Da skal han svare dem og si: I sannhet sier jeg dere: I samsvar med alt som dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, har dere heller ikke gjort mot meg.
46. Og disse, de skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til et evig levende liv.

Her kan man se hvor stor vekt det legges på rettferdighet.

Matteus 7
21. For ikke enhver som sier til meg HERRE, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min Faders vilje, som er i himmelen.
22. Mange skal si til meg på denne dag: HERRE, var det ikke i ditt navn vi profeterte, i ditt navn vi kastet ut demoner, og i ditt navn vi gjorde mange kraftgjerninger?
23. Og da skal jeg bekjenne for dem: At jeg kjente dere aldri. Gå bort fra meg dere som gjør urettferdighet.

Matteus 23
23. Stakkars dere, skriftlærde og fariseere, skuespillere, for dere gir tiende av mynte, anis, og karven. Det tyngre i loven lar dere ligge, rettferdigheten, barmhjertigheten, og troen(overbevisning). Dette burde dere gjøre, og ikke unnlate det andre.

1.Johannes brev 2
3. Og ved dette merker vi at vi er merket av ham: Hvis vi holder hans bud.
4. Den som sier at han er merket av ham og ikke holder hans bud, han er en løgner og sannheten er ikke i ham.
5. Men den som holder hans ord, sannelig, i denne er Gudskjærligheten fullført.
6. Den som sier at han er i ham, skylder også å vandre som han selv vandret.

Åpenbaringen 12
9. Og den store drake ble kastet ut. Han som er kalt den gamle slange, djevelen, og Satan, og som forfører hele verden, ble kastet til Jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.

11. Og de beseiret ham ved Lammets blod, og ved deres vitnesbyrds ord, og de elsket ikke sitt sjelsliv til døden.

17. Og draken harmedes over kvinnen og drog bort for å føre krig mot de øvrige av hennes ætt, de som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd.

1. Johannes brev 5
18. Vi vet at enhver som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv og den onde rører ham ikke.

Åpenbaringen 14
12. Her må de innvidde ha tålmodighet så de tar vare på Guds bud og Jesu tro(overbevisning)

Budene har en sentral plass for dem som skal inn i Guds rike i evigheten. De som ikke tar vare på dem, havner utenfor.

I Åpenbaringen 12, 11 ser vi at omvendelse er nødvendig for å seire over Djevelen.

Åpenbaringen 12
11. Og de beseiret ham ved Lammets blod, og ved deres vitnesbyrds ord, og de elsket ikke sitt sjelsliv til døden.

1.Johannes brev 1
8. Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv og det ekte er ikke i oss.
9. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet.

Så den som ikke er flink nok til å vokte seg selv, må be Gud om tilgivelse og vende om fra sin synd, for å seire over Djevelen.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 18. mai 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *