Hvordan de kristne får del i Abrahams velsignelse

De kristne har inngått en pakt med en Jøde som heter Jesus Kristus. Og gjennom denne pakten får de del i Abrahams velsignelse og jødenes løfter. http://elshaddai.no/dapen-pakten/

Romerbrevet 9
4. De som er Israelitter, og til hvem barnerettighetene, majesteten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten, og løftene, tilhører,
5. til hvem fedrene tilhører, og fra hvem Kristus kom etter kjøttet, ham som Gud velsignet over alle i evigheten. Amen.

Romerbrevet 11
16. Men hvis den første avling er innvidd, så er deigen det også. Og hvis roten er innvidd, så er greinene det også.
17. Men hvis noen av greinene blir brukket av, og du er et vilt oljtre som blir innpodet blant dem, og oljetreet blir delaktig i sevjen fra roten.
18. Så skryt ikke mot greinene. Men hvis du skryter, så er det ikke du som bærer roten, men roten bærer deg.
19. Du vil da si: Greinen ble brukket av forat jeg skulle innpodes.
20. Bra! Vantroen ble brukket av, men du står ved troen(tillit). Tenk ikke for høyt, men ha respekt.
21. Hvis Gud nemlig ikke sparte de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg.

2. Korinterbrev 1
20. Så mange som nemlig Guds løfter er, i ham er de et ja. Og i ham et amen for Gud, til herlighet ved oss.
21. Og han har stadfestet oss med dere i Kristus, at Gud har salvet oss.
22. Som også har forseglet oss og gitt oss Åndens pant i hjertene våre.

Galaterbrevet 3
29. Men hvis dere tilhører Kristus, er dere altså Abrahams ætt og arvinger i følge løftet.

Efeserbrevet 3
4. Da dere makter å gjenkjenne det, skjønner dere min innsikt i Kristi hemmelighet,
5. den som i øvrige generasjoner ikke ble kjent for menneskenes barn, men som nå er åpenbart for de hans innvidde apostler og profeter ved Ånden:
6. Dette at hedningene er medarvinger, fått være med i kroppen, og løftets medeiere, i Kristus ved gledesbudskapet,

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 13. november 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *