Jesaja ser endetiden

 

Her kan du se likheten mellom Jesaja og Åpenbaringsboken

 

Jesja 24
3 . TØMMES skal Jorden og PLYNDSRES, for Herren har talt dette ord.

12. Tilbake i byen er bare ødeleggelse, og porten er slått helt i stykker.

16. Fra Jordens ytterste kant hører vi lovsanger: Ære være den Rettferdige! Men jeg sier: JEG FORGÅR, Stakkars meg, RØVERE RØVER, og plyndrer.

Åpenbaringen 6
2. Og jeg så, og se, en hvit hest. Og den som satt på den, hadde en bue. Og det ble gitt ham en krone, og han drog seirende ut, forat han skulle seire.

Dette er det som skjer i og etter den 3. verdenskrig

 

Jesaja 24
6. Derfor fortærer forbannelsen Jorden, og de som bor på den må bøte. Derfor brenner Jordboerne, og det blir bare få mennesker igjen.

Åpenbaringen 8
7. Og den første engel blåste. Og det ble hagl og ild blandet med blod, og det ble kastet til Jorden. Og tredjedelen av trærne brant, og alt grønt gress brant.

Her ser Jesaja det brenner på jorden

 

Jesja 24
7. Juicen råtner, og vintreet synker bort. Og alle de som før var så hjerteglade, sukker nå.

Åpenbaringen 8
12. Og den fjerde engelen blåste. Og tredjedelen av solen, tredjedelen av månen, og tredjedelen av stjernene, ble slått, så at tredjedelen av dem ble formørket og dagen lyste ikke mer enn tredjedelen, og natten på samme måte.

Her er det en planet som drar forbi. Og det vi kan se av vindmøllene er at dyr og vekster dør i nærheten av dem på grunn av det elektromagnetiske feltet. https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88
Når en planet går forbi får vi et elektromagnetisk felt som gjør at juicen råtner.

 

Jesaja 24
19. Jorden BRISTER. Jorden REVNER. Jorden RYSTES.
20. Og Jorden skal sjangle som den drukne og svinge hit og dit som ei hengekøye, for dens ugjerning tynger på den, og den skal falle og ikke reise seg mere.

Åpenbaringen 16
18. Og det var røster, tordner, og lyn. Og det ble et stort jordskjelv, som ikke har vært fra menneskene ble til på Jorden, så enormt stort var skjelvet.
19. Og den store by ble delt i tre deler, og folkenes byer falt. Og den store Babylon ble husket fremfor Gud, for å gi den begeret med hans harme og vredes vin.
20. Og enhver øy vek bort, og fjell fantes ikke.

Her ser Jesaja det store Jordskjelvet i endetiden.

 

Jesaja 24
21. På den tid skal Herren hjemsøke himmelens hær i det høye og Jordens konger nede på Jorden.

Åpenbaringen 12
7. Og det ble krig i himmelen. Og Mikael, og hans engler, førte krig mot draken, og hans engler.
8. Og de var heller ikke i stand til å finne noe sted for dem mere i himmelen.
9. Og den store drake ble kastet ut. Han som er kalt den gamle slange, Djevelen, og Satan, og som forfører hele verden, ble kastet til Jorden, og hans engler ble kastet ned med ham.

Dette viser at Djevelen ikke blir kastet til Jorden før i endetiden.

 

Åpenbaringen 12
17. Og draken harmedes over kvinnen og drog bort for å føre krig mot de øvrige av hennes ætt, de som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd.
18. Og jeg stod på sanden ved havet.

Åpenbaringen 13
1. Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde sju hoder og ti horn, og på dets horn, ti kroner, og på dets hoder var det blasfemiske navn.

5. Og det ble gitt det munn til å tale store og blasfemiske ord. Og det ble gitt det myndighet til å føre frem i 42 måneder.
6. Og det åpnet sin munn til blasfemi mot Gud, å blasfimere hans navn, hans bolig, og dem som bor i himmelen.

Jesaja 27
1. På den tid skal Herren med sitt sverd, det harde, store, og sterke, hjemsøke Levitan, den raske drage, og Levitan, den buktende drage, uhyret som er i havet, skal han drepe.

42 måneder = 3 år og 6 måneder

Da Djevelen blir kastet til jorden er det bare 3,5 år igjen før Jesus kommer igjen.

 

Jesaja 2
12. For Herren hærskarenes Gud, har satt en dag til dom over alt stolt og hovmodig, og over alt opphøyet, så det blir ydmyket;
13. både over alle Libanons sedrer, de høye og opphøyde, og over alle Basans eiker,
14. over alle de høye fjell, og over alle de stolte topper,
15. over hvert høyt tårn, og over hver fast mur,
16. over alle Tarsis-skip, og over alt som er vakkert å skue.
17. Og menneskets overmot blir bøyet, menneskenes stolthet blir ydmyket, og Herren alene er høy på den dag.

Åpenbaringen 8
8. Og den andre engelen blåste. Og akkurat som et stort fjell av brennende ild ble kastet på havet, og tredjedelen av havet ble til blod.
9. Og tredjedelen av skapningene i havet, de som hadde sjelsliv, døde, og tredjedelen av skipene forliste.

Den store bølgen / sunamien som kommer i endetiden

 

Jesaja 2
19. Og folk skal gå inn i fjellhulene og i Jordens sprekker for Herrens dramatiskhet og for hans høye majestet, når han reiser seg for å skrekkslå Jorden.
20. På den dag skal menneskene kaste sine guder av sølv og gull, som de har gjort seg, for å tilbe dem, bort til muldvarpene og flaggermusene.
21. Og de skal gå inn i fjellkløftene og i berghulene for Herrens dramatiskhet og for hans høye majestet, når han reiser seg for å skrekkslå Jorden.

Åpenbaringen 6
14. Og himmelen ble adskilt som en bokrull blir rullet opp. Og ethvert fjell og øy ble rokket fra sine steder.
15. Og Jordens konger, dens stormenn, de rike, offiserene over tusen, de mektige, enhver slave, og enhver fri, gjemte seg i huler og i fjellkløfter.
16. Og de sier til fjellene og til klippene: Fall over oss og skjul oss fra hans ansikt som sitter på tronen, og fra Lammets vrede.

Jordens folk gjemmer seg i fjellet i endetiden

 

Jesaja 13
4. Hør, fjell, bulderet som av et mektig folk! Hør, kongeriker, brak av sammenstøtende folkeslag! Herren, hærskarenes Gud, mønstrer sin krigshær.
5. De kommer fra et land langt borte, fra himmelens ende, Herren og hans vredes redskaper, for å omstyrte hele Jorden.
6. Skrik og jamre dere, for Herrens dag er nær! Den kommer som en voldlighet fra den Allmektige.

Åpenbaringen 16
13. Og jeg så fra drakens munn, og fra dyrets munn, og fra de falske profeters munn, tre skitne ånder lik frosker.
14. Det er nemlig demoniske ånder som går ut for å gjøre tegn til Jordens og hele verdens konger, for å samle dem til krig på hans, Guds den allmektiges, store dag.
15. Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som våker og vokter sine klær, forat han ikke må gå naken, og de skal se hans skam.
16. Og han samlet dem til det sted som på Hebraisk heter Harmageddon.

Harmageddonkrigen

 

Jesaja 13
10. Og himmelens stjerner og dens strålende stjernebilder skal ikke la sitt lys skinne. Solen er mørk når den går opp, og månen skinner ikke.

Apostlenes gj. 2
20. Solen skal forvandles til et mørke og månen til blod, før Herrens dag, den store og herlige.

Åpenbaringen 6
12. Og jeg så, og se, da han åpnet det sjette segl, ble det et stort jordskjelv, solen ble svart som en hårsekk, og månen ble som blod.

Solen slukner

 

Jesaja 13
13. Derfor vil jeg ryste himmelen, og jorden skal skjelve og fare opp fra sin plass ved Herrens, hærskarenes harme, på hans brennende vredes dag.

Åpenbaringen 10
5. Og engelen som jeg så, stilte seg på havet og på Jorden, og løftet sin hånd mot himmelen.
6. Og han sverget ved den som lever i evighetenes evigheter, han som skapte himmelen og det som er i den, og Jorden og det som er på den, og havet og det som er i det, at tiden skal ikke være mere.

Jorden forlater sin bane runt solen

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 4. desember 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *