Jesu utrolige ætteliste

Kan oversettes slik:

Adam                    Mennesket
Seth                      Satte (seg)
Enosj                    (i en) svak
Kenan                   tilpassnng
Mahalalel              Lovet være Gud
Jared                    (som) stiger ned,
Enok                     oppdrar,
Metusalah            (og) endrer,
Lamek                  (til) meg
Noah                     hvile

Sem                      Minnet (om)
Arpaksad             Verdens undergang
Kenan                  (og) ervervet
Salah                    sittenhet
Eber                     (ble) flyttet
Peleg                    (med) et jordskjelv
Re’u                      (til) vennskap
Serug                   (og) slynget
Nakor                   opp
Tarah                   (til et) opphold
Abraham             (av) en mengde folk
Isak                      (med) latter
Israel (Jakob)            (ved) Guds fyrste

(Kildemateriell: interlinear hebraisk-engelsk oversettelse og illustrrert bibelleksikon)

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 18. september 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *