Jødene

Dette er hva profeten Bileam sa om Israels folk

4. Mosebok 24
9. Han legger seg. Han hviler som en løve, som en løvinne. Hvem våger å vekke ham? Velsignet være den som velsigner deg, og forbannet være den som forbanner deg!

Da Oliver Cromwell slapp inn jødene i England, i 1657, hadde England 13 kolonier. I gjennom årene etter dette, fikk England 73 kolonier til. På begynnelsen av 1900-tallet eide England en 4.del av jordens overflate. Etter at England tok over styret i midtøsten, i første verdenskrig, og gjorde urett mot jødene, mistet England 62 kolonier.
https://no.wikipedia.org/wiki/Oliver_Cromwell
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_tidligere_britiske_kolonier

Vil det si at jødene aldri gjør feil? Nei, men velsignelsen hviler over dette folket for det, på grunn av Guds pakt med Abraham. La rett være rett, og galt være galt. Men å dømme et helt folk for hva noen få gjør, det er feil. Det er å dømme de uskyldige, sammen med de skyldige. Dette har ofte blitt gjort, gjennom historien, når det gjelder jødene, og det er feil.

Selv om Moses, for ca 3400 år siden, profeterte om jødenes lidelser opp i gjennom historien, så er du fortsatt ansvarlig, om du skulle velge å utføre det onde.

5. Mosebok 28
62. Bare en liten fokk skal bli tilbake av dere, dere som var så tallrike som himmelens stjerner, fordi du ikke hørte på Herrens, din Guds, røst.
63. Og liksom Herren gledet seg ved å gjøre vel mot dere og gjøre dere tallrike, slik skal Herren nå glede seg ved å oppråtne dere og ødelegge dere. Og dere skal rykkes opp av det land du kommer
inn i og skal ta i eie.
64. Herren skal spre deg blant alle folkene, fra Jordens ene ende til den andre, og der skal du dyrke andre guder som verken du eller dine fedre har kjent; stokk og stein.
65. Og blant disse folk skal du aldri ha ro, og der skal ingen hvile være for din fot. Herren skal der gi deg et urolig hjerte, uttærte øyne, og en fortvilende sjel.
66. Ditt liv skal henge i en tynn trå. Du skal engstes natt og dag, og aldri være sikker for ditt liv.
67. Om morgenen skal du si: Var det bare kvelden! Og om kvelden skal du si: Var det bare morgen!, på grunn av den angst du kjenner i ditt hjerte, og for det syn du ser med dine øyne.
68. Herren skal føre deg tilbake til Egypten på skiper; den vei som jeg sa at du aldri mere skulle se. Der skal dere bli auksjonert bort til dine fiender som slaver og slavinner, men der er ingen som kjøper.

Dette skjedde etter år 70, da romerne inntok Jerusalem, og Israel.

 

Og de ble samlet igjen under 1900-tallet

5. Mosebok 30
1. Når da alle disse ting kommer over deg, velsignelsen og forbannelsen som jeg har lagt frem for deg, og du tar det til hjerte ute blant alle de folk som Herren din Gud har drevet deg bort til,
2. og du av alt ditt hjerte og all din sjel omvender deg til Herren din Gud og hører på hans røst i alt det som jeg byder deg i dag, både du og dine barn,
3. da skal Herren din Gud gjøre ende på ditt fangenskap og vise godhet mot deg, og han skal igjen samle deg fra alle de folk som Herren din Gud hadde spredt deg iblant.
4. Om dere enn er drevet bort til himmelens ende, skal Herren din Gud samle deg og hente deg derfra.
5. Og Herren din Gud skal føre deg til det land dine fedre eide, og du skal ta det i eie. Og han skal gjøre vel imot deg og gjøre deg tallrikere enn dine fedre.
6. Og Herren din Gud skal omskjære ditt hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du elsker Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel, og da skal du få leve.
7. Og Herren din Gud skal legge alle disse forbannelser på dine fiender, og på dem som har hatet og forfulgt deg.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 14. april 2024Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *