Khazaria

Jeg fikk se en film som var veldig interessang, men den er full av faktafeil i historien. Den handlet om opphavet til Khazaria. https://www.brighteon.com/d06e175c-0e84-4d46-bbaf-a8f7a7c51ceb

Den hevder at sønnesønn til Gomer hette Khazar og at de flyttet fra Sumarene til Khazaria. Men historiefortellere som Strabo, Josefus, Herodotus, eller Curtius Rufus, nevner ikke noe om Khazaria. Og de levde i perioden fra 400 år før Kristus til 100 år etter Kristus.

 

Bibelen nevner Gomer og hans sønn Askenas (Askennaz) i 1. Mosebok 10,3, men Askenas sønner står ikke beskrevet. Fra den tiden som folkene spredte seg og frem til tiden da Horodouts levde, gikk det ca 1800 år. http://elshaddai.no/historie/  Og Herodotus beskriver de folk og stammer som levde i dette området, men det står ingenting om Khazarene.

 

 

Dette landet hette Massagetæ (Herodotus 1. bok 204-216 og 4. bok 11, 172), og det var dette landet Kyros forsøkte å erobre, men skytherne i landet drepte Kyros. http://elshaddai.no/kyros/  Ochus (Darius) forsøkte også å erobre dette landet, men gav opp da vinteren nærmet seg. http://elshaddai.no/ochus/  Når Strabo nevner dette landet, kaller han det bare Getæ og sløyfer den første delen av navnet. (Strabo 7. bok 1 og 3 og 5)
Skytherne utgjorde en tredjedel av Massagetæ (Herodotus 1. bok 212)

Den store utvandringen av folkeslag fra Sumarene skjedde 101 år etter den store vannflommen, og 2257 år før Kristus. http://elshaddai.no/historie/  Det var da de bygget Babylons tårn og ble språkforvirret.

1. Mosebok 11
6. Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Dette er det første de tar seg fore, og nå vil ingenting være umulig for dem enn hva de så får i sinne å gjøre
7. La oss stige ned der og forvirre deres språk, så den ene ikke forstår den andres språk!
8. Så spredte Herren dem derfra over hele Jorden, og de holdt opp med å bygge på byen.
9. Derfor kalte de den Babel. For der forvirret Herren hele Jordens språk, og derfra spredte Herren dem ut over hele Jorden.

1. Mosebok 10
25. Og Eber fikk to sønner. Den ene hette Peleg, for i hans dager ble menneskene spredt over Jorden; og hans bror hette Joktan.

Filmen forteller videre at Sumarene ofret mennesker til sin gud, men det stemmer heller ikke på denne tiden. Det kan jo være at de gjorde det senere, men ikke da.

Noah var en gudfryktig mann, og det var derfor han og hans familie ble spart fra syndefloden. Og det var han som var overhodet for Sumarene i 350 år.

1. Mosebok 11
1. Hele Jorden hadde ett språk og en dialekt.
2. Da de drog frem mot øst, fant de en slette i landet Sinear, og de bosatte seg der.

1. Mosebok 9
28. Etter vannflommen levde Noah ennå 350 år.

Sinear var hvor Mesopotamia var https://da.wikipedia.org/wiki/Sinear  Og der vi ser Sumarene avbildet på tegningen. Det at Sumarene var høyt utviklet i kunnskap, er jo logisk. Noah, og hans barn, hadde jo med seg kunnskapen fra den verden som gikk under i vann.

Stefanus nevner at Abraham forlot kaldea etter at hans far var død. (Apostlenes gj. 7,4) Det var ikke hans fysiske far, for han døde lenge etterpå. Men på den tiden kalte de overhodet for far. http://elshaddai.no/far/

Abraham var 58 år gammel da Noah døde. http://elshaddai.no/historie/  Men det kan være at Sumarene begynte med avgudsdyrkelse etter Noahs død, og at det var derfor Gud kalte Abraham til å gå ut fra Kaldea.

Men når det gjelder Skytherne, som bodde i Massagetæ, så beskriver Herodotus dem som folk som levde på hesten. De var normader og bodde ikke i en fast by. Beskrivelsen hans om hvordan de levde, ligner veldig på det som vi leser om Mongolerne, fra tiden med Djengis Khan. De levde også som normader og var dyktige på hesten.

I Esekiels bok kan vi lese at Togarmafolket livnærte seg av hesten.

Esekiel 27
14. Togarmafolket betalte dine varer med vognhester, ridehester, og mulesler.

Men dette med at det nesten ikke finnes jøder igjen, og at alle var Khazarer, er jo bare tull. Hvis du går tilbake til Oshus (Darius) tid, så kan du se at Mordekai sendte ut budskap til jødene i 127 landområder av kongens rike. http://elshaddai.no/ochus/   Og landet Massagetæ var ikke underkastet denne kongen.

Men denne dokumentasjonen på den øvrige historien er vel verdt å få med seg. Dette er noe alle, som skjønner litt engelsk, burde se. Ved å høyreklikke med musa, på dokumentasjonen får du opp en meny, hvor du kan velge å åpne dokumentasjonen i en ny fane.

Historiedokumentasjon Del 1
Historiedokumentasjon Del 2
Historiedokumentasjon Del 3
Historiedokumentasjon Del 4
Historiedokumentasjon Del 5
Historiedokumentasjon Del 6
Historiedokumentasjon Del 7
Historiedokumentasjon Del 8
Historiedokumentasjon Del 9
Historiedokumentasjon Del 10
Historiedokumentasjon Del 11
Historiedokumentasjon Del 12
Historiedokumentasjon Del 13
Historiedokumentasjon Del 14
Historiedokumentasjon Del 15
Historiedokumentasjon Del 16
Historiedokumentasjon Del 17
Historiedokumentasjon Del 18
Historiedokumentasjon Del 19
Historiedokumentasjon Del 20
Historiedokumentasjon Del 21
Historiedokumentasjon Del 22
Historiedokumentasjon Del 23
Historiedokumentasjon Del 24
Historiedokumentasjon Del 25

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 5. desember 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *