Kristus og Loven

 

Loven

Loven er ikke borte selv om Kristus har kommet. Jesus døde for våre synder. Ja, men loven er ikke borte for det.

Matteus 5
17. Tenk ikke at jeg er kommet for å oppløse loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppløse, men for å oppfylle.
18. I sannhet sier jeg nemlig dere: Inntil himmelen og Jorden forgår, skal ikke en eneste prikk forgå av loven, før alt har skjedd.

Matteus 7
12. Alle ting som dere da vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere også gjøre mot dem. Dette er loven og profetene.

Loven er normen på hva som er rett og galt.

Kristus døde for våre ….? Overtredelser
Hva er en overtredelse?
Jo, det er at man går over en grense.
Hva er grensen?
Jo, det er loven.

Jakobs brev 2
11. For den som nemlig sa: «Ikke driv hor!», sa også: «Ikke slå i hjel!» Og hvis du ikke driver hor, men slår i hjel, da er du blitt en overtreder av loven.

Noen setter Kristus opp i mot loven, slik at Kristus kom for å redde oss fra den stygge loven. Det er feil. Det er synden som er den store stygge ulven som Kristus kom for å hjelpe oss med.

Loven klarte ikke å befri dem som var bundet av synden, men det kan Jesus Kristus.

Før Paulus var frelst, forfulgte han dem som ikke holdt loven. Og dermed var han blitt en person med onde gjerninger.
Det skjønte ikke han før han ble frelst, for da sier han at vi må vandre i kjærlighet for å oppfylle loven.

Romerbrevet 13
10. Kjærligheten gjør ikke ondt mot nesten, derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.

Så synden brukte loven for å få Paulus til å gjøre onde gjerninger.

Romerbrevet 7
11. For synden tok anledningen gjennom budet og villedet meg, og drepte ved det.

Hva sier Jesus om loven og de kristne?

Matteus 5
19. Den som da bryter et av budene, enn det minste, og lærer menneskene slik, skal kalles den minste i himmelenes rike. Men den som vil gjøre og lære dem, han skal kalles stor i himmelens rike.

 

Frelsen

Johannes 3
3. Jesus svarte og sa til ham: I SANNHET, sier jeg deg: Hvis ikke noen blir født på nytt, kan han ikke se Guds rike.

5. Jesus svarte: I SANNHET, sier jeg deg: Hvis ikke noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke gå inn i Guds rike.
6. Det som er født av kjøtt, er kjøtt. Og det som er født av Ånden, er ånd.

Din ånd må bli født på ny og det skjer ved å ta imot Jesus Kristus som din frelser.

Romerne 10
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus med munnen din, og tror med hjertet ditt at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du bli frelst.
10. Med hjerte tror man nemlig til rettferdighet, og med munnen bekjenner man til forløsning.

2. Korinter brev 5
17. Slik at hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle har passert, se, det nye er blitt til.

 

Dåpen

Når du da har blitt født på ny, og fått en ny ånd, hva gjør du da med den gamle? Jo, den begraver du i dåpen.

Kolosserbrevet 2
12. For dere ble gravlagt med ham i dåpen, i hvilken dere også ble reist opp ved troen(lydighet) på Guds kraft, som han reiste ham opp med fra de døde.

Det er det gamle mennesket som begraves i dåpen

Johannes 3
5. Jesus svarte: I SANNHET, sier jeg deg: Hvis ikke noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke gå inn i Guds rike.

 

Pakten (Nattverden)

Lukas 22
19. Og han tok et brød, takket, brøt det, og gav det til dem, og sa: Dette er min kropp, den som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.
20. Likedan tok han også begeret etter kveldsmåltidet og sa: Dette beger er den nye pakt i mitt blod, det som blir utøst for dere.

Ved nattverden inngikk han en pakt med sine disipler.

Det tok lang tid før jeg forstod dette med pakten og paktinngåelsen. På denne tiden og bakover hadde de ikke noe forsikringsselskap eller politi. Så det de gjorde for å sikre seg mot fiendskap var å inngå en pakt med hverandre.

Og den pakten gikk slik:

Hvis noen angriper deg, så er du skyldig å hjelpe meg, og omvendt.
Hvis jeg blir fattig, så er du skyldig å hjelpe meg, og omvendt.
Hvis jeg dør, så er du skyldig å hjelpe min familie, og omvendt.

David og Jonatan inngikk en slik pakt. Og ved inngåelsen av denne pakten, byttet de blant annet klær. Jonatan varslet David om Sauls fremrykk, og David tok hånd om Jonatans barn, Mefiboset, da Jonatan ble drept i krigen.

Etter å ha inngått en slik pakt, ble de kalt for venner. Så hver gang det står ordet venner i bibelen, så var det noen som hadde inngått en slik pakt med hverandre.

Først etter å ha forstått dette, så forstod jeg hva Jesus mente i Johannes 15

12. Dette er mitt bud: At dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.
13. Ingen har større kjærlighet, enn denne, at han setter sitt sjelsliv inn for sine venner.
14. Dere er mine venner, hvis dere gjør det som jeg pålegger dere.

Så ved inngåelsen av nattverden, inngikk han en slik pakt med sine disipler, og enhver som vil trå inn i denne pakten.

Så da blir paktavtalen slik:

Du tar hånd om det jeg vil gjøre på jorden, og jeg dør for dine synder.
Du går dit jeg sender deg, og jeg tar hånd om deg, både i krig, fattigdom, og vanskeligheter.

Og på grunn av denne paktinngåelsen, så er han bundet til sitt ord.

2. Timoteus brev 2
11. Ordet er troverdig. Hvis vi døde med ham, skal vi også leve med ham.
12. Hvis vi holder ut, skal vi også regjere sammen med ham. Hvis vi fornekter, skal også han fornekte oss.
13. Om vi er troløse, så forblir han trofast. Han makter nemlig ikke å fornekte seg selv.

 

Åndsdåpen

Johannes 14
16. Og jeg skal be Faderen, og han skal gi dere en annen sakfører, forat han kan bli hos dere til evighet.
17. Sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, fordi de ikke ser ham og ikke merker ham. Dere merker ham, fordi han forblir hos dere, og skal være i dere.

Apostlenes gj. 2
4. Og alle fyltes av Den Hellige Ånd, og begynte å tale i andre språk, ettersom Ånden gav dem å gi lyd.

 

Kristus oppfylte denne loven, så den som tar i mot Jesus Kristus i sitt hjerte og overgir seg til ham, han bytter med Jesu liv.

Jesus døde da for dine synder, og du får del i den velsignelsen som de hadde, de som oppfylte loven.

Men den som gjør synden, han får del ut av forbannelsen, for loven er ikke borte. Den gjelder i evighet.

Galaterbrevet 3 brukes i dag som en forklaring til at man ikke skal leve etter loven og at Kristus frikjøpte oss fra den. Det er feil.
Kristus frikjøpte oss ikke fra loven, men fra lovens forbannelse. (Gal 3,13) Og det er en stor forskjell.

I Galaterbrevet 3,3 finner vi hele svaret.

3. Så uforstandige dere er. Dere som begynte i Ånd, fullfører nå i kjøttet.

Galaterne hadde begynt å vandre i kjøttet, slik Paulus gjorde før han ble frelst, da han dro rundt og skulle ta alle som ikke vandret etter loven. Det var derfor at Paulus ikke ville viten noe annet blant dem enn Kristus og han korsfestet.

Så det er ikke noe galt med loven. Det er synden som er problemet.

1. Korinterbrev 7
19. Omskjærelsen er ingenting, og forhuden er ingenting, men å bevare Guds bud.

 

Men kan kristne komme under forbannelsn? Det kan du jo se eksempler på i versene under.

1. Korineterbrev 11
28. Men la et menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av kalken.
29. Den som nemlig eter og drikker uverdig, eter og drikker seg selv til dom, da han ikke skiller på Herrens kropp.
30. Derfor er det mange svake og ynkelige blant dere, og ikke få har sovnet inn.

 

Åpenbaringsboken 2
20. Men jeg har noen få ting imot deg, at du lar kvinnen Jesabel, som sier seg selv å være en profetinne, få lære og forføre mine slaver til hor og å ete avgudsoffer.
21. Og jeg gav henne tid, forat hun skulle omvende seg fra sitt horeri, og hun vendte ikke om.
22. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som driver hor med henne, i stor trengsel, hvis de ikke vender om fra sine gjerninger.
23. Og barna hennes vil jeg la døden drepe. Og alle menigheter skal merke at jeg er den som gransker hjerter og nyrer, og jeg vil gi enhver igjen etter deres gjerninger.

 

Men når du vandrer etter Ånden, oppfylles lovens rettferdighet i deg, i det nye livet, som født på ny.

Romerbrevet 8
3. Det som nemlig var umulig for loven, idet den var svekket på grunn av kjøttet, sendte Gud sin egen sønn til, i syndig kjøtts liknelse. Og på grunn av synd, dømte synden i kjøttet,
4. forat lovens rettferdighet skulle oppfylles i oss, vi som ikke vandret etter kjøttet, men etter Ånden.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 3. juni 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *