Læren om passivisering

 

I Kenneth E. Hagins lære, så skulle man bare tro. Bare tro for å  bli frisk. osv. Resultatet av dette er at du ikke gjør noe selv for å bli frisk, fordi du skal leve i tro. Det finnes mange døde mennesker, som er døde fordi de har fulgt denne læren. Blant annet svigermor, til en bekjent av meg, som fulgte denne læren til hun døde.

https://www.youtube.com/watch?v=HH4J75BfPbA

 

Du har også denne læren om opprykkelsen og den 3. verdenskrigen. Vi behøver ikke å gjøre noe for Gud skal rykke oss opp før krigen kommer. Men Jesus sa: Våk derfor så dere kan unnfly det som skal komme.

Lukas 21
35. Som en felle skal den nemlig komme over alle de som sitter på hele Jordens overflate.
36. Våk derfor bedene til enhver tid, forat dere skal aktes verdige til å unnfly alt dette som skal skje, og til å stå fremfor menneskesønnen.

 

Og i økonomiske forhold, så har Gud lovet å være med dine henders gjerning. Det er gjennom arbeide at man kan skaffe seg de nødvendige deler for livets opphold. Hagin sier at vi skal sende ut engler til å hente penger til oss. Det er feil. Det er dette som er riktig.

5. Mosebok 15
10. Du skal gjerne gi ham, og det skal ikke gjøre ditt hjerte ondt når du gir ham, for da skal Herren din Gud velsigne deg i alt ditt arbeid og i alt det du tar deg fore.

2. Tessalonikerbrev 3
8. Og vi åt ikke gratis mat hos noen, men i slit og strev, natt og dag, arbeidet vi for ikke å tynge dere.
9. Ikke fordi vi ikke har autoritet, men forat vi med oss selv skulle gi dere et forbilde til å etterfølge oss.
10. Også da vi nemlig var hos dere sa vi dette til dere: At hvis noen ikke ønsker å arbeide, så la han heller ikke ete.
11. Vi hører nemlig at noen vandrer uordentlig hos dere uten å arbeide, men driver med unyttige ting.
12. Men de som er slik forlanger og oppmuntrer vi ved vår Herre Jesus Kristus, at de arbeider i stillhet og eter sitt eget brød.

 

I denne læren til Hagin så får man inntrykk av at du er kongen og at Gud er tjeneren din. Men det er jo det motsatte som er riktig. Men er du i en krise, så går det an å be Gud om hjelp.

 

I Kenneth E. Hagins lære blir vi lært opp til hvordan Gud skal gjøre tingene, istedenfor å spørre Gud først. Dette hadde også Na’aman gjort.

2. Kongebok 5
10. Og Elisja sendte en beskjed ut til ham og lot si: Gå og bad deg sju ganger i Jordan! Så skal ditt kjøtt bli friskt igjen, og du skal bli rein.
11. Da ble Na’aman vred og drog bort og sa: Jeg tenkte at han ville komme ut til meg og stå frem og påkalle Herrens, sin Guds navn, og føre sin hånd frem og tilbake over det syke sted, og ta bort spedalskheten.
12. Er ikke elvene ved Damaskus, Abana, og Parpar, bedre enn alle Israels vann? Kunne jeg ikke bade meg i dem og bli rein? Og han vendte om og drog bort i vrede.

Her hadde Na-aman bestemt hvordan Gud skulle helbrede han. Og hvis han ikke hadde hørt på sin tjener, og gått å dukket seg sju ganger i Jordan, så hadde han ikke blitt frisk.

Så hva var kriteriene? Jo det var å høre på Herren Guds røst og gjøre som han sa.

5. Mosebok 28
1. Dersom du hører på Herrens, din Guds, røst, så du akter vel på å holde alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud heve deg høyt over alle folkene på Jorden.
2. Og alle disse velsignelser skal komme over deg og nå deg, så sant du hører på Herrens, din Guds, røst:

 

På Livets Ord ble vi undervist i Hagins lære, om alle velsignelsene ved å følge Gud, og da ble det hentet skriftsteder fra velsignelsene i det gamle testamentet, men kriteriene ble ikke tatt med. Vi fikk Hagins kriterier.

 

Ingen forkynte om disse kriteriene som står videre i vers 15

15. Men dersom du ikke hører på Herrens, din Guds, røst, så du akter vel på å holde alle hans bud og hans lover som jeg gir deg i dag, da skal alle disse forbannelser komme over deg og nå deg:

Og versene etter dette forteller om de forbannelser, som vi kan se i samfunnet vårt i dag, rundt om på jordkloden.

 

Hvis kong David hadde fulgt tradisjoner, så hadde han ikke vunnet krigen mot Filisterne. Etter at David ble konge over hele Israel, kom Filisterne mot ham og spredte seg ut over Refa’im-dalen. Kong David spurte Gud, og Gud sa at han bare skulle gå på. Og så vant han. Så skjedde det samme om igjen en tid senere. Og kong David gjorde ikke som Gud hadde sagt sist. Han valgte å spørre Gud på nytt. Og da sa Gud at han skulle dra rundt dem. Hvis David hadde fulgt tradisjonen den andre gangen, så hadde han tapt. Her var det to like tilfeller med to ulike løsninger på situasjonen.  
1. Krønikerbok 14,8-17

Men i Kenneth Hagins lære så har vi bestemt oss hvordan Gud skal løse problemene, istedenfor å spørre først og gjøre som han sier.

 

 

Å.L

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 14. mars 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *