Læren

 

Johannes 1
1. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Gud var Ordet.
2. Han var i begynnelsen hos Gud.
3. Alle ting ble til ved ham, og uten ham ble ikke èn ting til som er blitt til.
4. I ham var levende liv, og det levende liv var menneskenes lys.
5. Og lyset skinner i mørket, og mørket fikk ikke makt over det.

1. Mosebok 1
1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og Jorden.
2. Og Jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene.
3. Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.
4. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.

Johannes 1
14. Og Ordet ble kjøtt, og tok bolig iblant oss. Og vi så hans majestet, en majestet som en enbåren har fra sin far, full av nåde og sannhet.

1. Johannes brev 5
7. For de er tre som vitner i himmelen, Faderen, Ordet, og Den Hellige Ånd. Og disse tre er ett.

Johannes 14
24. Den som ikke elsker meg, holder ikke ordene mine. Og ordet som dere hører, er ikke mitt, men han som har sendt meg, Faderens.

2. Johannes brev 1
9. Enhver som overtrer, og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som forblir i Kristi lære, han har både Faderen og Sønnen.
10. Hvis noen kommer til dere og ikke bringer denne lære, så ikke ta imot ham i hjemmet, og ønsk ham ikke velkommen.
11. Den som nemlig sier velkommen til ham, får fellesskap med hans onde gjerninger.

Her kan du se hvor viktig det er med læren.
Hvis noen forkynner en annen lære, forkynner han en annen Jesus.
Hvis noen forkynner en annen Jesus, er han ikke en kristen (Kristi etterfølger).

Mennesker kan ta feil, men å forkynne en annen Jesus, da er man ikke sendt av Gud.
Jesus er Guds ord.
Hvis ikke din lære er i samsvar med Guds ord, da er det du som må forandre deg, og ikke bibelen.
Guds ord er min Herre. Å kompromisse med Guds ord, er å kompromisse med Jesus.

 

Åpenbaringsboken 19
11. Og jeg så himmelen åpnet. Og se, en hvit hest. Og den som satt på den ble kalt trofast og sannhet, og han dømmer og strider med rettferdighet.
12. Og hans øyne er som flammende ild, og på hans hode har han mange kroner, som har et navn skrevet, som ingen kjenner uten ham selv.
13. Og han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er kalt Guds ord.

16. Og på kledebonet, på sine hofter, stod hans navn skrevet: kongenes Konge og herrenes Herre.

 

1. Timoteus brev 4
13. inntil jeg kommer. Legg vinn på opplesningen, formaningen, og på læren.
16. Akt på deg selv og på læren. Bli ved i dem. Gjør dette nemlig for både å forløse deg selv og de som hører på deg.

Matteus 16
6. Og Jesus sa til dem: Pass på, og ta dere i vare for fariseernes og sadukeernes surdeig.
12. Da skjønte de at han ikke sa: «Ta dere i vare for surdeigen i brødene.», men for fariseernes og sadukeernes lære.

2. korinterbrev 11
3. Men jeg frykter dog at slangen, som forførte Eva ved sin sleiphet, også skal på den måte forurense deres tanker fra enkelheten overfor Kristus.
4. Hvis det kommer en annen og forkynner en Jesus som ikke vi forkynte, eller dere får en annen ånd som dere ikke har fått, eller et annet gledesbudskap som dere ikke har mottatt, tåler dere det godt.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 29. juli 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *