Nattverden (Fellesskap med Gud)

 

1. Korinterbrev 10
16. Velsignelsens beger som velsigner, er ikke det samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er ikke det samfunn med Kristi kropp?
17. For det er ett brød, og èn kropp, så mange vi er. De mange får nemlig del av det ene brødet.
18. Se nå Israel etter kjøttet. Er ikke de som eter ofrene delaktige i alteret?
19. Hva sier jeg da? At det er noen avgud? Eller at det er noe avgudsoffer?
20. Men at de ofrer til demoner, og ikke til Gud, og jeg vil ikke at dere skal bli delaktige med demonene.
21. Dere makter ikke å drikke Herrens beger, og demoners beger. Dere makter ikke å ha del i Herrens bord, og demoners bord.
22. Eller kan vi gjøre Herren sjalu? Er han ikke sterkere enn vi er?

 

Da man åt offermat i det gamle testamentet, hadde man fellesskap med Guds Ånd. Det samme gjaldt de som ofret til Avguder. De hadde fellesskap med den avguden / ånden de ofret til da, de åt offermat.

Så når vi holder nattverd, har vi fellesskap med Jesu ånd.

Åpenbaringen 3
20. Se, jeg stiller meg for døren og banker. Hvis noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, og ham med meg.

Johannes 6
47. I SANNHET, sier jeg dere: Den som er troende på meg har et evig levende liv.
48. Jeg er det levende livs brød.
49. Fedrene deres åt manna i ørkenen, og de døde.
50. Dette er brødet som kommer ned fra himmelen, forat noen skal ete av det og ikke dø.
51. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Hvis noen eter av dette brødet, skal han leve i evigheten. Og brødet som jeg skal gi, for at verden skal få levende liv, er mitt kjøtt.
52. Nå diskuterte Jødene med hverandre og sa: Hvordan kan denne gi oss sitt kjøtt å ete?
53. Da sa Jesus til dem: I SANNHET, sier jeg dere: Hvis dere ikke eter menneskesønnens kjøtt og drikker hans blod, har dere ikke levende liv i dere.
54. Den som eter mitt kjøtt og drikker mitt blod, har et evig levende liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag.
55. For kjøttet mitt er ekte mat, og blodet mitt er ekte drikke.
56. Den som eter mitt kjøtt og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham.
57. Akkurat som den levende Fader sendte meg, så lever også jeg ved Faderen. Og den som eter meg, skal leve ved meg.
58. Dette er brødet som er kommet ned fra himmelen, og ikke som deres fedre som åt og døde. Den som eter dette brødet, skal leve i evigheten.

Lukas 22
19. Og han tok et brød, takket, brøt det, og gav det til dem, og sa: Dette er min kropp, den som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.
20. Likedan tok han også begeret etter kveldsmåltidet og sa: Dette beger er den nye pakt i mitt blod, det som blir utøst for dere.

Apostlenes gj. 2
42. Men de som ble, holdt fast ved apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen, og ved bønnene.

1. Johannes brev 1
7. Men hvis noen vandrer i lyset, som han er i lyset, har vi fellesskap med hverandre, og, hans sønn, Jesu blod renser fra all synd.

1. Korinterbrev 11
23. Det som jeg nemlig mottok fra Herren, overgav jeg også til dere: At Herren Jesus, i den natt, i hvilket han ble forrådt, tok han et brød.
24. Og da han hadde takket, brøt han det og sa: Dette er min kropp, og den er for dere. Gjør dette til min hukommelse.
25. Og likedan begeret, etter det måltidet, og sa: Denne kalken er den nye pakten er i mitt blod. Så ofte som dere gjør dette, drikk det til min hukommelse.
26. Så ofte som dere eter dette brød, og drikker denne kalk, proklamerer dere Herrens død inntil da han kommer.
27. Så at den som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, skal være skyldig i Herrens kropp og blod.
28. Men la et menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av kalken.
29. Den som nemlig eter og drikker uverdig, eter og drikker seg selv til dom, da han ikke skiller på Herrens kropp.
30. Derfor er det mange svake og ynkelige blant dere, og ikke få har sovnet inn.
31. Hvis vi nemlig gjorde oss forskjell, da ble vi ikke dømte.
32. Men ble vi dømt av Herren, så oppdras vi, så at vi ikke ble fordømt med verden.
33. Slik at, mine brødre, når dere kommer sammen for å ete, så vent på hverandre.
34. Hvis noen er sultne, kan de ete hjemme, forat de ikke skal komme sammen til dom. Men det som er ekstra, skal jeg anvise når jeg kommer.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 4. juli 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *