Nikolaittene

 

Åpenbaringen 2
6. Men dette har du, at du hater Nikolaittenes gjerninger, som også jeg hater.

Dette var det Jesus sa til menigheten i Efesus, i åpenbaringsboken.

Og Paulus sa til dem i Efesus før han døde:

Apostlenes gj. 20
29. Jeg vet at etter min bortgang, skal det komme grådige ulver til dere, som ikke skåner flokken.
30. Og ut fra dere selv skal det oppstå menn som taler vrange ting, for å dra lærlingene bort etter seg.

 

Johannes sier dette om de som forførte og talte usant.

1. Johannes brev 2
19. De gikk ut fra oss, men de var ikke av oss. Hvis de nemlig var av oss, forble de hos oss. Men det var forat det skulle synliggjøres at ikke alle er av oss.

22. Hvem er løgneren uten den som benekter at Jesus ikke er den Kristus? Dette er Antikrist, den som fornekter Faderen og Sønnen.
23. Enhver som benekter Sønnen, har heller ikke Faderen.
24. Dere som hørte det fra begynnelsen, la det forbli i dere. Hvis det forblir i dere, det som dere hørte fra begynnelsen, skal dere også forbli i Sønnen og i Faderen.
25. Og dette er løftet som han har lovet oss: Det evige levende liv.
26. Disse ting skrev jeg til dere om de som forfører dere.

 

Nikolaus var en av de som tjente ved bordene, og disse underviste og forkynte blant folket også. Stefanus ble steinet for sin undervisning, og Filip gikk rundt i byene og forkynte. Og på denne tiden var ikke noen brev i Det nye testamentet skrevet enda.

Apostlenes gj. 6
5. Og dette ord fikk tilslutning hos hele folkemengden. Og de valgte ut Stefanus, en mann full av tro(lydighet) og Hellig Ånd, og Filip, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, en overløper fra hedningene, fra Antiokia,

Åpenbaringen 2
15. Likedan har du også noen som holder fast på Nikolattenes lære, som jeg hater.

 

Johannes sier videre om de som gikk ut fra dem.

1. Johannes brev 3
9. Enhver som er født av Gud, gjør ikke synden, for hans sæd blir i ham. Og han makter ikke å synde, for han er født av Gud.
10. På dette synliggjøres Guds barn og Djevelens barn: Enhver som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud, heller ikke den som ikke elsker sin bror.

 

Så her kan vi se noen av kjennetegnene på disse folkene.

De elsket ikke sin bror.
De gjorde urettferdighet.
De forfører folk
De benektet at Jesus var Kristus (Messias)
Og Paulus kalte dem glupske ulver som ikke skåner flokken og talte vrange ting.

 

Og disse nøkkelordene finner vi igjen i både Peters og Judas brev. Men der finner vi også litt mer.

I Judas brev 1,4 kan vi se at de var kommet inn i menigheten og i vers 12 ser vi at disse deltok i nattverden.

 

Judas brev 1
4. For noen ugudelige mennesker har nemlig sneket seg inn, som fra gammelt av er forutskrevet til dommen, den som vår Gud skal holde. De ombytter nåde med ryggesløshet. Og den ene Mester og
vår Herre, Jesus Kristus, fornekter de.

8. Akkurat slik gjør også disse, tilskittner seg med kjøttslige fantasier, forakter herredømme, og blasfimerer med det majestetiske.

10. Men disse blasfimerer med ting de ikke kjenner. Og i ting, som selv de ulogiske dyr av naturen forstår, forurenses de.

12. Disse er tilskittnelser på deres kjærlighetsmåltider, som turer fryktløst frem og er sin egen hyrde. De er som tørre skyer, drevet omkring av vinder, som fruktløse trær i innhøstningen, to ganger døde, ja, rykket opp med rot.

16. Disse knurrer og klager, og vandrer etter sine egne lyster. Og deres munn taler stort og beundrer personer for utnyttelses skyld.

18. De sa til dere: At i den siste tid skal det være spottere som vandrer etter sine egne ugudelige lyster.
19. Disse er de som er splittet i sjelen, og Ånden har de ikke.

 Og så Videre:

De ombyttet Guds nåde med ryggesløshet
De fornektet Jesus Kristus som Herre og Mester
De foraktet herredømme og blasfimerte med det majestetiske
De er sin egen hyrde
De taler stort og beundrer personer for utnyttelses skyld
De var spottere som vandret etter sine ugudelige lyster

 

2. Petersbrev 2
1. Men det kom også løgn-profeter i folket, akkurat som det også skal komme løgn-lærere blant dere, slike som smyger inn nedbrytende vranglære, og nekter ham som har kjøpt dem, Herren, og fører over seg en brå undergang.
2. Og mange vil følge dem i deres nedbrytelse, for hvems skyld sannhetens vei vil bli blasfimert med.

9. Herren vet å befri de gudfryktige av prøvelser, men å bevokte de urettferdige med straff inntil dommens dag.
10. Og særlig de som vandrer i kjøttet, i skittent begjær og forakter herredømme. De er frekke og selvsikre, og blasfimerer med det majestetiske uten å skjelve.

12. Men disse er som ulogiske dyr, som av naturen er født til fangenskap og undergang. De blasfimerer med ting de ikke kjenner. I deres undergang skal de knuses
13. og de fortjener urettferdighetens lønn. De akter storslåtte nytelser like opp i dagen. I styggelser og skamflekker fråtser de i sine bedrageri og lystfulle kalas med dere.
14. De har øyne fulle av hor, og hvileløse i synd, forfører de ubefestede sjeler. De har et oppøvd hjerte i havesyke og er forbannelsens barn.
15. De har forlatt den rette veien og faret vill. De har fulgt Bileam, Beros sønns, vei, som elsket urettferdighetens lønn.

17. Disse er som vannløse brønner, som skyer som drives av vinden, for hvem mørkets stup er klar.
18. De taler nemlig overdrevet og forfører, med kjøttslige lyster i ryggesløshet, dem som virkelig har unnflydd dem som vandrer i villfarelse.
19. De lover frihet, men selv er de fordervelsens slaver. Det som en nemlig ligger under for, det er man også slave av.
20. Hvis noen nemlig har unnflydd verdens tilskittnelse ved kjennskap om Herren og Frelseren, Jesus Kristus, men igjen blir innviklet i dette og ligger under for dem, da er de siste ting verre enn de første.
21. Det hadde nemlig vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn å vende seg fra det hellige bud som ble overlevert dem.

2. Peters brev 3
3. Da de først merker at han skal komme på slutten av dagene, spotter de etter deres egne lyster. De farer frem
4. og sier: Hvor er løftet om hans komme? For nemlig fra da fedrene sovnet inn, har alt blitt slik som det var fra skapelsen av.

2. Johannes brev 1
7. For mange forførere gikk ut til verden, som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt. Han er en forfører og antikrist.
8. Se til dere selv, forat ikke det som vi har opparbeidet skal gå fortapt, men at vi kan motta full lønn.
9. Enhver som overtrer, og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som forblir i Kristi lære, han har både Faderen og Sønnen.
10. Hvis noen kommer til dere og ikke bringer denne lære, så ikke ta imot ham i hjemmet, og ønsk ham ikke velkommen.
11. Den som nemlig sier velkommen til ham, får fellesskap med hans onde gjerninger.

 

Irenaeus fra Smyrna Født år 130 og Død år 202
Irenaeus var lærling og etterfølger av Polycarp, som var lærling av Apostelen Johannes

Ireanus kaller Nikolaittene en typisk Gnostisk sekt. Det innebærer at de mente seg å ha mer klarsyn og teologisk innsikt enn det som vanlige mennesker er i besittelse av. Kunnskapen de påsto at de var i besittelse av, kom ikke fra Skriftene eller objektive kilder, men ble etter hva de selv påsto – gitt dem av Ånden, som en indre åpenbaring. De utnevnte seg selv til åndelige ledere og ønsket å være toneangivende i teologiske spørsmål. Følgende to hovedteser identifiserer det sentrale i deres tro.

Evangeliet kansellerer Guds lov.
Teologisk innsikt tilhører en åndelig elite.
http://www.mensviventer.no/mvv29/nikolai.htm

Gnostisisme betyr «å ha kunskap» og hadde flere fellestrekk med buddhisme.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gnosticism

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 29. oktober 2019Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *