Pesten

1. Krønikerbok 21
1. Men Satan stod opp og egget David til å telle Israel.
7. Det som var skjedd, var ondt i Guds øyne og han slo Israel.

14. Så lot Herren det komme en pest i Israel, og det falt sytti tusen mann av Israel.
15. Og Gud sendte en engel til Jerusalem for å ødelegge det. Men da han holdt på å ødelegge det, så Herren det. Og han angret det onde og sa til engelen som gjorde ødeleggelsen: Det er nok. Dra nå din hånd tilbake! Herrens engel stod da ved Jebusitten Ornans treskeplass.
16. Som nå David så opp, fikk han se Herrens engel som stod mellom Jorden og himmelen med draget sverd i sin hånd og rakte det ut mot Jerusalem. Da falt David og de eldste ned på sitt ansikt, kledd i sekk.

26. Og David bygget der et alter for Herren, og ofret brennoffere og takkoffere. Og han ropte til Herren, og han svarte ham med ild fra himmelen på brennofferalteret.
27. Og Herren bød engelen at han skulle stikke sitt sverd i slira igjen.

Satan egget David fordi det var synd i leiren. Det var ikke synd å ha en folketelling, men det var synd å være med i en folketelling.

2. Mosebok 30
12. Når du holder manntall over Israels barn, da skal alle de som kommer med i manntallet, gi Herren løsepenger for sitt liv når de telles, så det ikke skal komme noen ulykke over dem fordi de telles.

De gudfryktige visste om dette, og gjorde noe med det, mens de ugudelige brydde seg nok ikke om dette. Så dette er en historie om hvordan Gud renset sitt folk for de ugudelige.

Det samme skjedde i Jerusalem like før de ble bortført til Babylon av Nebukadnesar. Der hadde profeten Jeremia stått frem og advart folket om at de måtte vende om til Herren, men de ville ikke.

Jeremia 21
3. Da sa Jeremia til dem: Så skal dere si til Sedekia:
6. Og jeg vil slå denne bys innbyggere, både mennesker og dyr, med en stor pest, og de skal dø.
7. Og deretter, sier Herren, vil jeg gi Sedekia, Judas konge, og hans tjenere, og folket, de som i denne by er blitt igjen etter pesten, sverdet, og hungersnøden, i Babylons konge Nebukadnesars hånd, og i deres fienders hånd som står dem etter livet. Han skal slå dem med sverdets egg, og han skal ikke spare dem, ikke skåne dem, og ikke forbarme seg.
8. Og til dette folk skal du si: Så sier Herren: Se, jeg legger frem for dere livets vei og dødens vei:
9. Den som blir i denne by, skal dø ved sverd, ved hunger, og ved pest. Men den som drar ut og går over til Kaldeerne, som har omringet dere, skal bli i live, og han skal få sitt liv i byttehandel.

Esekiel 5
12. Tredjedelen av deg skal dø i pest og fortæres av hunger midt i deg. Tredjedelen skal falle for sverd rundt omkring deg. Og tredjedelen vil jeg spre for alle vinder og forfølge med draget sverd.

Det var ganske spesifisert hvem som skulle få hva.

Sefanja 1
8. På Herrens offerslaktings dag vil jeg hjemsøke høvdingene og kongens sønner, og alle som kler seg i utenlandske klær.
9. Jeg vil på den dag hjemsøke hver den som hopper over dørterskelen, dem som fyller Herrens hus med vold og svik.

Dagon-tilbederne hoppet over dørterskelen (1. Samuels bok 5,4-5)

Esekiel befinner seg i Babylon blant de bortførte på denne tiden. Der blir han rykket opp og ført i ånden til Jerusalem (Esekiel 8,3), og der får han se alle avgudene som de dyrket, og hadde tatt inn i templet (Esekiel 8,6-18).

Esekiel 9
2. Og se, det kom seks menn på veien gjennom den øvre port, som vender mot nord hver med sitt ødeleggende redskap i sin hånd. Og midt iblant dem var det en mann som var kledd i linklær og hadde skrivesaker ved sin hofte, og de kom inn og stilte seg ved siden av kobberalteret.

Dette er hva Esekiel ser i ånden, som er usynlig for det menneskelige øye.

Esekiel 9
4. Og Herren sa til ham: Gå midt igjennom byen, midt igjennom Jerusalem, og sett et tegn på pannen til de som stønner og jamrer seg over alle de vederstyggelige ting som skjer der.
5. Og til de andre hørte jeg ham si: Gå gjennom byen etter ham og slå ned! Vis ikke skånsel og spar ingen!
6. Gamle folk, unge menn, jomfruer, spedbarn, og kvinner, skal dere hugge ned og tilintetgjøre, men dere må ikke røre noen av dem som tegnet er på. Dere skal begynne fra min helligdom. Og de begynte med de gamle menn som stod foran huset.

De som Herren hadde satt sitt segl på, ble spart for pesten.

Esekiel 9
9. Og han sa til meg: Israels og Judas folks ugjerning er over all måte stor. Landet er fullt av blodskyld, og byen er full av urettferdige dommer. For de sier: Herren har forlatt landet, og Herren ser det ikke.
10. Derfor vil jeg heller ikke vise skånsel og ikke spare dem. Jeg vil la deres gjerninger komme over deres eget hode.
11. Og se, den mann som var kledd i linklærne og hadde skrivesakene ved sin hofte, kom tilbake og meldte: Jeg har gjort som du bød meg.

Jeremia var i Jerusalem på denne tiden, og han ble kastet i fengsel av folk som ville han ondt. Men det som så ut til å være noe ondt, ble til hans redning. Der fikk han mat, og ble spart for pesten.

Jeremia 37
15. Da ble høvdingene vrede på Jeremia og slo ham. Og de satte ham i fangehuset, i stats-sekretæren Jonatans hus, for det hadde de gjort til fengsel.

Jeremia 39
1. Da ble Jerusalem inntatt. I Judas konge Sedekias 9. år, i den 10. måned, kom Babylons konge Nebukadnesar og hele hans hær til Jerusalem og omringet byen.
2. Og i Sedekias 11. år i den 4. måned, på den 9. dag i måneden, brøt de seg inn i byen.

13. Da beordret Nebusaradan, høvdingen over livvakten, og Nebusasban , den øverste av hoffmennene, og Nergal-Sareser, den øverste av magikerene, og alle Babyloner kongens mektige menn,
14. og sendte bud og tok Jeremia ut av vaktgården. Og de overgav ham til Gedalja, sønn av Akikam, Safans sønn, forat han skulle føre ham ut til sitt hus. Og han ble boende der blant folket.

Da Nebukadnesars hær inntok Jerusalem, og drepte mange folk, satt Jeremia trykt i fengsel.

Denne ulykken kom på grund av synd. Folket ble bedt om å omvende seg, men de ville ikke.

Jeremia 7
1. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren:
2. Still deg i porten til Herrens hus og rop ut dette ord og si: Hør Herrens ord, hele Juda, dere som går inn gjennom disse porter for å tilbe Herren!
3. Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Forbedre deres veier og deres gjerninger, så vil jeg la dere bo på dette sted!

Hadde de omvendt seg, så hadde de blitt spart.

Og nå rammer dette oss i disse dager. Pest, Krig, og Hugersnød. Så Gud renser sitt folk igjen.

Krig i Ukraina, og pest på Madagaskar og Mongolia
For en tid siden las jeg om svartedauen som herjet Madagaskar, Kongo, Peru, Kazakhstan og en del av Kina.
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2019/02/14/195551831/svartedauden-eksisterer-i-store-deler-av-verden

Men nå har jeg lest om at Svartedauen (Byllepesten) også herjer i Mongolia og grenseområdene til Russland.
https://iz.ru/1533755/2023-06-23/vrach-otcenila-risk-rasprostraneniia-chumy-v-rossii

Denne forteller, 0-1 min inn i filmen, at det har vært tilfeller av svartedauen i USA i senere tid 
Scientists Finally Discover the Origin of The Black Death

 

Men det er omvendelse Gud vil ha.

Så nå er vi vitne til at Jesu ord om endetiden holder på å gå i oppfyllelse

Matteus 24
6. Men dere vil få høre kriger og rykter om kriger. Se til at dere ikke frykter, for alt dette må nemlig skje, men ennå er det ikke slutten.
7. Folk skal nemlig reise seg mot folk og rike mot rike. Og det skal bli hunger, pest, og jordskjelv, på mange steder.
8. Alt dette er bare begynnelsen på fødsels-smertene.

 

Bildet er hentet fra nettet

Svartedauen var en bakterie som kaltes Yersinia pestis, og stammet fra et loppebitt. Men svartedauen utryddet en tredjedel av Europas befolkning og dyr. Så når sykdommen først brøt ut, kan det ikke ha vært en loppe som hoppet rundt  å drepte befolkningen, og folk hadde da blitt bitt av lopper før den tid.  Sykdommen må ha smittet på annet vis, gjennom hoste, nysing, berøring, osv. Bakterien kan bekjempes ved hjelp av antibiotika streptomycin og tetracyclin, men penicillin virker ikke. (Står nevnt i denne artikkelen under: typer pest.)  Mer info fra: forskning.no

Denne historiefilmen om Svartedauen (History of the Black Death – Full Documentary)  forteller at 40% av jordens befolkning døde på grunn av denne pesten. Pesten ble spredt fra plass til plass, og det var ikke de syke som reiste rundt. Det var de friske. Så bakterien må ha hatt en evne til å skjule seg og så dukke opp litt senere. I forskning.no forteller han at noen bakterier har evnen til å gjemme seg for immunsystemet.

i denne filmen (What Made The Black Death (The Plague) so Deadly?) 0-1 minutt inn i filmen forteller de at det kom et skip til Sicilia med denne sykdommen, men de fikk ikke lov til å komme i land. De måtte bare reise videre. Men allikevel ble befolkningen smittet på Sicilia. Så svartedauen må ha smittet via luften.

I denne filmen (I Survived 100 Days of the Plague (Black Death) matet han de syke i 100 dager uten å bli smittet selv. Til slutt rømte han fra byen. Det han gjorde for å beskytte seg, var at han tok et tørkle, dyppet det i vann, og hadde det over nese og munn, da han besøkte de syke.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 26. juni 2023Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *