Sabbaten

 

Det hente en gang at jeg skulle være lur. Min far hadde satt et termometer i en komposthaug om sommeren, og såg at den målte 70 grader. Og så foretok han en måling om vinteren, og så at komposthaugen fortsatt holdt 70 grader.

Da jeg hørte dette, tenkte jeg at det må jeg kunne utnytte. Så jeg laget meg en kasse på 2m3 .

Deretter kjøpte jeg 270 meter med hageslange og la den inne i kassen, i forskjellige runder og høyder. Jeg stripset den fast til noen pinner, og fikk den til å gå i slynger i kassa. Og deretter fylte jeg den med kompost.

Så fylte jeg slangen med vann og satte på termometer som målte temperaturen på vannet.

Deretter målte jeg temperaturene for hver dag. Og det jeg oppdaget var at temperaturen steg 1 grad for hver dag, bortsett fra på lørdag.

Neste uke så såg jeg igjen at temperaturen steg 1 grad for hver dag, bortsett fra på lørdag.

Jeg tenkte: De feirer da ikke sabbaten disse bakteriene. Den tredje uka opplevde jeg akkurat det samme. Da tok jeg og koplet fra vannledningen, slik at det ikke var en sluttet krets. Så koplet jeg den til krana og kjørte varmt vann inn i slangen, og så koplet den tilbake.

Da opplevde jeg at temperaturen sank voldsomt til å begynne med, og så sank den med 1 grad for hver dag bortsett fra på lørdag. Og så sank den videre igjennom uka, før den snudde og steg 1 grad for hver dag, bortsett fra på lørdag.

Mitt første spørsmål var da: Hvis bakteriene helligholder lørdagen, hvorfor helligholder jeg da søndagen. Da begynte jeg å granske historien.

Helligholdelsen av søndagen var det Romerne som gjorde, for det var soldagen. De dyrket solen. Da Keiser Konstantin såkalt ble en kristen i år 321, innførte han soldagen som helligdag. (Alexander Bugges historeieleksion, side 468). Dette var oppe på et kirkemøte i år 337 i Laodikea, og det var flertallet som bestemte at soldagen var den som skulle helligholdes. (G.P. Fisher: «History of the Christian Church», 1900, s. 118) (Konstantin døde dette året og romeriket ble delt mellom hans sønner, så kanskje det er årsaken til at dette kirkemøtet ble holdt i år 337).

I boken til Peter Geiermann, The Convert’s Cathecism of Catholic Doctrine, av 1957, side 50, forteller han at det var den katolske kirke som forandret helligdagen fra lørdag til søndag. Og Peter Geiermann mottok den «apostoliske velsignelse» av pave Pius X for denne boken.

Det keiser Konstantin gjorde her, var begynnelsen til den Katolske kirke. Da den katolske kirke begynte, overtok de avgudstemplene, og brukte dem som katolske kirker. De beholdt avgudene, men bare endret navn på dem. Så avguden Jupiter, ble hetenes for Peter og ble helgen. Og himmeldronningen fikk også nytt navn og ble hetenes for Maria, osv. og så begynte helgendyrkelsen. (fra boken: «Fifty Years in the Church of Rome», av Charles Chinquy)

Da jeg las om disse tingene, fikk jeg et problem. Bakteriene helligholder lørdagen, og romerne endret helligdagen til søndag og førte avgudsdyrkelsen inn i kristendommen. Og det finnes jo ingen plass beskrevet i bibelen at sabbatsdagen skulle endres til en annen dag. Hvis Gud virkelig hadde hatt for planer å gjøre noe slikt, så hadde han skrevet om det i sitt ord.

Og hvordan kan man påstå at det 4. bud har blitt endret og ikke de andre budene?

Da valgte jeg å snu om, og helligholde lørdagen som hviledag isteden for søndagen. Det var ikke helt enkelt å snu en gammel vane slik, men jeg gjorde det likevel.

Hva sier bibelen?

1. Mosebok 2
2. Og Gud fullendte på den 7. dag det verk som han hadde gjort, og på den 7. dag hvilte han fra all den gjerning som han hadde gjort.
3. Og Gud velsignet den 7. dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.

Så denne dagen er både velsignet og helliget (innviet)

2. Mosebok 20
8. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!
9. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.
10. Men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ingenting arbeid gjøre; verken du eller din sønn, eller din datter, din tjener, eller din tjenerinne, eller din buskap, eller den fremmede som er hos deg innen dine porter.
11. For i 6 dager gjorde Herren himmelen, jorden, og havet, og alt som i dem er, og han hvilte på den 7. dag. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Her ser man at selv dyrene skulle hvile på den dagen. Og at den er velsignet og helliget (innviet)

Og det går også an å vanhellige denne dagen.

2. Mosebok 31
12. Og Herren sa til Moses:
13. Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal dere holde. For det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, forat dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere.
14. Derfor skal dere holde sabbaten. Den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger den, skal visselig miste livet. Hver den som gjør noe arbeid på den dag, han skal utryddes av sitt folk.
15. I 6 dager skal der arbeides, men på den 7. dag skal det være høyhellig sabbat; hellig for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen, skal visselig miste livet.
16. Og Israels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt etter slekt; en evig pakt.
17. Den skal være et evig tegn mellom meg og Israels barn. For i 6 dager gjorde Herren himmelen og jorden, og på den 7. dag hvilte han og holdt seg i ro.

Ordspråkene 19
16. Den som holder budet, holder seg selv i live. Og den som ikke akter på sin ferd, skal miste sitt liv.

Og Her ser vi at man kan få livet kortet inn ved å overtre Guds bud. Og da jeg oppdaget at Moseloven er en åndelig lov (Rom. 7,14), som gjelder fortsatt den dag i dag, så er det verdt å gjøre endringer hos seg selv.

Jesus gikk ikke imot loven, og ikke Paulus heller. Det er bare de kristne i denne tiden som blir opplært til å gå imot loven.

Noen tror at Paulus var imot loven da han forklarte Galaterne at de ikke skulle blande frelsen med lovgjerninger, da han sa at han ikke ville vite noe annet blant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Men ser vi i Romerbrevet 7,22 så ser vi at han gledet seg over Guds lov.

Det er forskjell på å følge Guds lov og det å vandre i lovgjerninger. Og det er forskjell på å følge loven og det å være lovisk.

Romerbrevet 7
22. Jeg gleder meg nemlig over Guds lov etter det innvendige menneske.

Eller som Paulus sier i 1 Korinterbrev

1. Korinterbrev 7
19. Omskjærelsen er ingenting, og forhuden er ingenting, men å bevare Guds bud.

Gud endrer ikke på det han har sagt.

Salme 89
35. Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke forandre hva som gikk ut fra mine lepper.

Til og med på den nye jord og den nye himmel skal sabbaten holdes

Jesaja 66
22. For liksom den nye himmel og den nye Jord som jeg gjør, blir til evig tid for mitt åsyn, sier Herren, slik skal deres ætt og deres navn bli til evig tid.
23. Og det skal skje: Månedskifte etter månedskifte, og sabbat etter sabbat, skal alt kjøtt komme for å tilbe for mitt åsyn, sier Herren.
24. Og de skal gå ut og se på de døde kropper av de menn som er falt fra meg. For deres orm skal ikke dø, og deres ild skal ikke slukkes, og de skal være til en vemmelse for alt kjøtt.

Med andre ord sabbaten helligholdes både i himmelen og på jorden

Jesaja 58
13. Når du holder din fot tilbake på sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten din lyst, kaller Herrens hellige dag høyhellig, og du ærer den så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører meningsløst snakk,

Altså, denne dagen tilhører Gud.

Matteus 12
8. Menneskesønnen er nemlig Herre over sabbaten også.

Jesus var skaperen av sabbaten.

Johannes 1
1. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Gud var Ordet.
2. Han var i begynnelsen hos Gud.
3. Alle ting ble til ved ham, og uten ham ble ikke èn ting til som er blitt til.

Sabbaten er det 4 bud i følge 2. Mosebok 20

1. Johannes 3
4. Enhver som gjør synden, gjør også lovbrudd, for synd er lovbrudd.

Og Det er altså synd å bryte sabbaten

Jakobs brev 2
11. For den som nemlig sa: «Ikke driv hor!», sa også: «Ikke slå i hjel!» Og hvis du ikke driver hor, men slår i hjel, da er du blitt en overtramper av loven.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 17. oktober 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *