Slik er det i himmelen

 

Jeg har lest mange bøker om folk som har vært i himmelen, men ingen av dem har vært der. De lyver alle i sammen.

De jeg har lest er:

Robberts Liardon:                Jeg var i himmelen
Rebecca Springers:             Innenfor Paradisets porter
Jesse Duplantis:                  Et plutselig møte med himmelen
Rick Joyner:                         Det siste slaget
Kenneth Hagin:                    Åtte syner av Jesus
                                            Jeg gikk til Helvete
Emmanuel Sweedenborg:   Om himmelen og dens undere, og om helvete
Mary Baxter:                        En guddommelig åpenbaring av himmelen
                                             En guddommelig åpenbaring av helvete
Percy Collet:                        Jeg vandret i himmelen med Jesus
Marietta Davis:                     Livet etter døden
Don Piper:                            90 minutter i himmelen
Elwood Scott:                       Paradiset, Den hellige stad, og tronens herlighet
Bill Wise:                              23 minutter i helvete
Sadhu Sundar Sing:             Etter døden

 

Så hvordan er det i himmelen da?
      Det kan du lese om i bibelen. For det første så fikk både Paulus og Johannes ikke lov til å si alt de så, men disse har tydeligvis fått en spesiell tillatelse til å kunne fortelle alt hva de så.

2. Korinterbrev 12
4. For han ble rykket til paradiset og han hørte ubeskrivelige ord, som det ikke er tillatt for et menneske å tale.

Åpenbaringen 10
4. Og da de sju tordner talte, planla jeg å skrive. Og jeg hørte en røst fra himmelen som sa: Forsegl det som de sju tordner talte, og skriv ikke dette.

I Hebreerbrevet kapittel 8,1-2 så kan vi lese om det Tabernakel som Herren reiste og ikke noe menneske. Det var det Tabernaklet som Moses skulle gjøre et avbilde av på jorden. Men ingen av de, som sier at de har vært i himmelen, snakker om Tabernaklet i himmelen. Det er det bare Johannes åpenbaring som gjør i kapittel 15.

Åpenbaringen 15
5. Og etter dette så jeg, og se, tempelet ble åpnet for vitnesbyrdets telt i himmelen.

Apostlenes gj. 7
44. Vitnesbyrdets telt var hos våre fedre i ørkenen, som han som talte med Moses påbød å lage etter det forbilde han hadde sett.

Tabernaklet hadde en forgård, det hellige, og det aller helligste. I forgården stod alteret.

Åpenbaringen 6
9. Og da han åpnet det femte segl, så jeg under offeralteret sjelene til dem som var slaktet for Guds ords skyld, og det vitnesbyrd som de hadde.

I forgården stod også det støpte hav som kong Salomo gjorde til templet, og som stod på 12 okser. Det ble brukt til å vaske seg i.

2. Krønikerbok 4
4. Havet stod på tolv okser; tre vendte mot nord, tre vendte mot vest, tre mot sør, og tre mot øst. Havet hvilte på dem, og deres baktropper vendte alle innetter.

Jeremia 52
17. Kaldeerne slo i stykker kobbersøylene i Herrens hus, og fotstykkene og kobberhavet i Herrens hus, og førte alt kobberet av dem til Babylon.

2. Mosebok 30
17. Og Herren talte til Moses og sa:
18. Du skal gjøre et kar av kobber, med fotstykke av kobber, til å vaske seg i. Og du skal sette det mellom møteteltet og alteret, og ha vann i det.

2. Krønikerbok 4
6. Så gjorde han ti vaskekar og satte fem på høyre side og fem på venstre side. I dem skylte de det som hørte til brennofferet, men havet hadde prestene til å vaske seg i.

Det er dette havet som omtales i Åpenbaringen kapittel 15.

Åpenbaringen 15
2. Og jeg så som et hav av glass blandet med ild. Og de som seiret over dyret og over dets bilde, over tallet på hans navn, stod på havet av glass. De hadde Guds harper.

De var de som hadde renset seg, som stod på havet av glass. Og når Jesse Duplantis sier at foran tronen var det liksom et stort hav, da har han ikke skjønt det. For det var ikke et vanlig hav det var snakk om, og dessuten stod havet i forgården, og Israels Gud troner over kjerubene i det aller helligste.

Salme 80
2. Israels hyrde, vend øret til, du som fører Josef som en fåreflokk! Du som troner over kjerubene, åpenbar deg i herlighet!

Salme 99
1. Herren er blitt konge, og folkene skjelver. Han troner over kjeruber, og Jorden ryster.

I 2. Krønikerbok kan vi lese om Hiram som gjorde lysestakene til templet og i Åpenbaringsboken kan kan vi lese om menneskesønnen som stod mellom lysestakene.

2. Krønikerbok 4
7. Videre gjorde han ti lysestaker av gull etter den foreskrevne form og satte dem i det Hellige, fem på høyre side og fem på venstre side.

Åpenbaringsboken 1
12. Jeg snudde meg for å se røsten som talte med meg. Og da jeg hadde snudd meg, så jeg sju lysestaker av gull.
13. Og i midten av lysestakene så jeg en lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel og med et belte av gull omspendt om brystet.

I 2. Krønikerbok kan vi også lese om røkelseskålene som var gjort i gull, og dem finner vi igjen i Åpenbaringsboken.

2. Krønikerbok 4
22. og knivene, skålene til å skvette blod med, røkelseskålene, og fyrfatene; alt av fint gull. Og inngangene til huset var både de indre dører som førte til det Aller Helligste, og de dører som førte til det Hellige, gjort av gull.

Åpenbaringsboken 15
7. Og èn av de fire levende skapningene gav de sju skåler av gull til de sju englene, fulle av Guds vrede, den som lever i evighetenes evighet.
8. Og tempelet fyltes av røk fra Guds majestet, og fra hans kraft. Og ingen maktet å gå inn i tempelet, inntil de sju plagene var fullført av de sju engler.

Åpenbaringsboken 5
8. Og da han tok boken falt de fire levende skapningene og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver hadde harper og skåler av gull fylt med røkelse, som er de innviddes bønner.

I åpenbaringen 15 kan vi se at de som gikk ut av templet var kledd i lin. Og det var det prestene skulle kle seg i når de gjorde tjeneste i templet.

Åpenbaringen 15
6. Og de sju englene gikk ut fra tempelet, de som hadde de sju siste plager, kledd i rent og skinnende lin, og omgjort med belter av gull om brystet.

3. Mosebok 16
2. Og Herren sa til Moses: Tal til Aron, din bror, og si at han ikke til enhver tid må komme inn i helligdommen innenfor forhenget, frem til nådestolen som er over arken, forat han ikke skal dø. For jeg vil åpenbare meg i skyen over nådestolen.
3. Dette skal Aron ha med seg når han går inn i helligdommen: En ung okse til syndoffer og en vær til brennoffer.
4. Han skal kle seg i hellig underkjortel av lin, ha bukser av lin på sin kropp, ta om seg et belte av lin, og binde en lue av lin på sitt hode. Dette er de hellige klær. Og han skal bade sin kropp i vann før han kler seg i dem.

Så her kan vi se at det er de samme ordninger som gjelder på jorden som gjelder i himmelen.

Hadde du vært en jøde på den tiden og lest Åpenbaringsboken, så hadde du visst at basunene blåses på basundagen. Og det var den 01.07. etter den gamle Israelske klanderen som var på Moses sin tid.

3. Mosebok 23
24. Tal til Israels barn og si: I den 7. måned, på den 1. dag i måneden, skal dere holde hviledag med basunklang til påminnelse og en hellig sammenkomst.

Og vredeskålene tømmes på soningsdagen, for soningsdagen er dagen med røkelse.

Åpenbaringsboken 15
7. Og èn av de fire levende skapningene gav de sju skåler av gull til de sju englene, fulle av Guds vrede, den som lever i evighetenes evighet.
8. Og tempelet fyltes av røk fra Guds majestet, og fra hans kraft. Og ingen maktet å gå inn i tempelet, inntil de sju plagene var fullført av de sju engler.

2. Mosebok 30
9. Dere skal ikke ofre fremmed røkelse på alteret; heller ikke brennoffer eller matoffer. Og dere skal ikke helle ut drikkoffer på det.
10. En gang om året skal Aron gjøre soning foran dets horn. Med blodet av sonings-syndofferet skal han en gang om året gjøre soning for det; slekt etter slekt. Det er høyhellig for Herren.

3. Mosebok 23
27. Men på den 10. dag i den samme 7. måned er det soningsdag. Da skal dere holde en hellig sammenkomst. Og dere skal faste og ofre ildoffer til Herren.
28. Den dag skal dere ikke gjøre noe arbeid, for det er en soningsdag. Da skal det gjøres soning for dere og for Herrens, deres Guds, åsyn.

1. Kongebok 8
2. Og alle Israels menn samlet seg hos kong Salomo på festen i måneden Etanim. Det er den 7. måned.
10. Så skjedde det at da prestene gikk ut av helligdommen, da fylte skyen Herrens hus.
11. Og for skyens skyld kunne prestene ikke bli stående og gjøre tjeneste, for Herrens herlighet fylte Herrens hus.

2. Krønikerbok 5
3. Og alle Israels menn samlet seg hos kongen på festen i den 7. måned.
13. og da trompetblåserne og sangerne alle som én og på én gang stemte i for å love og prise Herren, og de lot trompetene, cymblene, og de andre musikkinstrumentene klinge og lovet Herren, fordi han er god og hans godhet varer evig- da ble huset, Herrens hus, fylt av en sky.

Disse vredeskålene kan du også finne i det gamle testamentet, men der kalles de Herrens vredes beger.

Jesaja 51
17. VÅKN OPP, og stå opp, Jerusalem, du som av Herrens hånd har fått hans vredes beger å drikke! Det store beruselse-beger har du drukket til siste dråpe.

Jeremia 25
15. For så sa Herren, Israels Gud, til meg: Ta dette beger med vredes-vin av min hånd og gi alle de folk jeg sender deg til, å drikke av det!
16. Og de skal drikke og sjangle og oppføre seg som fra forstanden for det sverd jeg sender iblant dem.

I 5. Mosebok kapittel 31 sier Herren at man skal lese opp lovboken på løvhyttefesten i sabbatsåret, og det er det 7. året. Og dermed brytes det et segl for hvert år.

5. Mosebok 31
10. Og Moses bød dem og sa: Hvert 7. år, i ettergivelse-året, på løvhyttens høytid,
11. når hele Israel møter frem for å vise seg for Herrens, din Guds, åsyn, på det sted han velger ut, da skal du lese opp denne lov for hele Israel så de hører på det.

Så når det i Åpenbaringsboken kapittel 5 rekkes en bok, med de 7 segl, over til lammet som var slaktet, så er det lovboken.

Åpenbaringsboken 5
1. Og jeg så i den høyre hånd, av ham som satt på tronen, en bok som var skrevet innvendig og utvendig, og forseglet med sju segl.
5. Og en av de eldste sier til meg: Ikke gråt. Se, løven av Judas stamme, av Davids røtter, har seiret og kan åpne boken og dens sju segl.

Og seglene brytes på løvhyttefesten, som er den 15.07

3. Mosebok 23
33. Og Herren talte til Moses og sa:
34. Tal til Israels barn og si: På den 15. dag i denne samme 7. måned skal løvhyttenes fest holdes for Herren, og den skal vare i 7 dager.

Her kan dere igjen se at de ordninger som Gud gav til Moses, er de samme som i himmelen. Og da er det slik med resten av Moseloven også. Moseloven er Guds lov, som han gav til Moses på Sinai fjell. Og de som sier at de har vært i himmelen og ikke nevner Guds ordninger, de har ikke vært der.

Her kan dere se at arken står ennå i det aller helligste, i Tabernaklet, i himmelen, og oppi arken lå de ti bud.

Åpenbaringsboken 11
19. Og Guds tempel i himmelen ble åpnet, og hans pakts ark ble sett i hans tempel. Og det ble lyn, røster, tordner, jordskjelv, og store hagl.

Og når det gjelder Helvete, så er det ikke et menneske til dags dato, som har havnet i Helvete.

Hvis vi ser i Lukas 16 om den rike mann og Lasarus, så ser vi at den rike mann havnet i dødsriket.

Lukas 16
22. Men det skjedde at den fattige døde og ble båret bort av englene til Abrahams fang. Men den rike døde også og ble gravlagt.
23. Og da han åpnet sine øyne i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus i hans fang.

Og her kan du se at Helvete er den evige ild.

Matteus 18
8. Men om din hånd eller din fot frastøter deg, da hugg den av og kast den fra deg. For det er godt for deg å gå inn til levende livet vanfør eller halt enn å ha to hender, eller to føtter, og kastes i den evige ild.
9. Og om øyet ditt støter deg fra, så riv det ut og kast det fra deg. For det er godt for deg å gå inn enøyd til levende livet enn å ha to øyne og kastes i helvetes ild.

Matteus 5
22. Men jeg sier dere: Enhver som blir vred på sin bror uten årsak, blir skyldig i domssaken. Og den som sier til sin bror: «Raka (tosk)», blir skyldig i juryen. Og den som sier dumrian blir skyldig til helvetes ild.

Her kan du se at det er en dom først, før man havner i helvete. Og dommens dag har ikke vært enda.

Og her kan du se at døden og dødsriket kastes i ildsjøen, som er den evige ild.

Åpenbaringsboken 20
14. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er den andre død.

Så de som sier at de har vært i helvete, de har aldri vært der.

Her i denne filmen kan du se et møteopptak med Don Piper der han forteller at han så Jesus da han var i himmelen, mens han i boka si forteller at han ikke så Jesus da han var i himmelen. Når lyver han. Da han skrev boka eller på møte, eller begge deler.
9-15 min inn i filmen
https://www.youtube.com/watch?v=lwjb0O555Xw

Og Percy Collet sa, på side 21 i boka, at vi aldri kom til å gå inn i det neste århundre, for etter år 2000 begynte tusenårsriket. Og på side 26 og 29 sier han at hans sytsengel ikke hadde vært i himmelen på 80 år. Det stemmer ikke med Matteus 18,10 om at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske Faders åsyn. På side 30 sier han at det var bygget en masse bygginger foran Guds alter. Det hadde nok ikke Johannes fått med seg da han skrev om alteret i Åpenbaringsboken kapittel 6.
     På side 31 sier Jesus til Percy at man ikke skulle diskutere læresetningene i bibelen, men komme sammen i kjærlighet. Men hvis du blander Kristi lære med demoners lære, hva får du da? Da får du en annen Jesus. En Jesus som forkynner kompromiss og kaller det for kjærlighet.

Disse folkene får betalt for å lyve. De stod på lønningslista til John Todd, da han jobbet i Illuminatet. 33 – 35 min i filmen forteller han om at illuminati hadde flere pastorer på sin lønningsliste.

https://www.youtube.com/watch?v=wA7KE0Z3TMI

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 23. mai 2020Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *