Sola slukner

 

Matteus 24
29. Men straks etter disse trengsels dager skal solen formørkes og månen ikke gi sitt skinn. Stjerner skal falle ned fra himmelen og himlenes krefter skal rystes.

Jesaja 13
13. Derfor vil jeg ryste himmelen, og jorden skal skjelve og fare opp fra sin plass ved Herrens, hærskarenes harme, på hans brennende vredes dag.

Esekiel 38
18. Men på den samme dag, den dag Gog kommer over Israels land, sier Herren, Israels Gud, da skal min harme stige opp i mitt åsyn.
19. Og i min nidkjærhet, i min brennende vrede sier jeg: Sannelig, på den samme dag skal det komme et stort jordskjelv over Israels land.
20. Og havets fisker, himmelens fugler, markens dyr, alt det kryp som rører seg på Jorden, og alle de mennesker som bor på Jorden, skal skjelve for mitt åsyn. Fjellene skal ramle og bergveggene styrte ned, og hver en mur skal falle til jorden.

Jesaja 24
18. Og det skal skje: At den som flyr for det grusomme bråk, skal falle i graven. Og den som kommer opp av fallgraven, skal fanges i garnfellen. For slusene i det høye er åpnet, og Jordens grunnvoller skjelver.
19. Jorden BRISTER. Jorden REVNER. Jorden RYSTES.
20. Og Jorden skal sjangle som den drukne og svinge hit og dit som ei hengekøye, for dens ugjerning tynger på den, og den skal falle og ikke reise seg mere.
21. På den tid skal Herren kravsøke himmelens hær i det høye og Jordens konger nede på Jorden.
22. Og de skal samles sammen som fanger i hulen og settes fast i fengslet, og langt om lenge skal de få sin straff.
23. Og månen skal bli flau, og solen skal skamme seg, for Herren, hærskarenes Gud, er konge på Sions berg og i Jerusalem, og for hans eldstes øyne er det herlighet.

Åpenbaringen 16
18. Og det var røster, tordner, og lyn. Og det ble et stort jordskjelv, som ikke har vært fra menneskene ble til på Jorden, så enormt stort var skjelvet.
19. Og den store by ble delt i tre deler, og folkenes byer falt. Og den store Babylon ble husket fremfor Gud, for å gi den begeret med hans harme og vredes vin.
20. Og enhver øy vek bort, og fjell fantes ikke.

Joel 3
20. Sol og måne svartner, og stjernene holder opp å lyse.
21. Herren skal brøle fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem, så himmel og Jord skal skjelve. Men Herren er en tilflukt for sitt folk, og et vern for Israels barn.

Det store jordskjelvet, er når jorden forlater sin bane rundt solen. Dette er den ytterste dag som Marta snakker om.

Johannes 11
24. Marta sier til ham: Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag.

Åpenbaringen 10
5. Og engelen som jeg så, stilte seg på havet og på Jorden, og løftet sin hånd mot himmelen.
6. Og han sverget ved den som lever i evighetenes evigheter, han som skapte himmelen og det som er i den, og Jorden og det som er på den, og havet og det som er i det, at tiden skal ikke være mere.

Jesaja 60
2. Se, mørke dekker Jorden, og natt nasjonene. Men over deg skal Herren gå opp, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg.
3. Og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den herlighet som har gått opp over deg.

Jesaja 13
10. Og himmelens stjerner og dens strålende stjernebilder skal ikke la sitt lys skinne. Solen er mørk når den går opp, og månen skinner ikke.

Amos 8
9. Og det skal skje på den dag, sier Herren, Israels Gud, at jeg vil la solen gå ned midt på dagen og gjøre det mørkt på Jorden ved høylys dag.

Jeremia 4
23. Jeg så Jorden. Og se, den var øde og tom. Jeg så himmelen, og dens lys var borte.
24. Jeg så fjellene. Og se, de skalv, og alle toppene skalv.
25. Jeg så. Og se, det var intet menneske mere, og alle himmelens fugler hadde flydd bort.
26. Jeg så. Og se, den fruktbare mark var en ørken, og alle dens byer var brutt ned av Herren og hans brennende vrede.
27. For så sier Herren: En ørken skal hele landet bli, men jeg vil ikke gjøre helt ende på det.
28. Derfor skal Jorden sørge, og himmelen der oppe svartne, fordi jeg har talt det og villet det slik, og jeg angrer ikke og tar det ikke tilbake.

Hvordan går det da med soltilbederne, når solen er død?

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 10. april 2021Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *