Tienden

Hva var tidenden?

3. Mosebok 27
30. All landets tiende av jordens frø og av trærnes frukt tilhører Herren. Den er helliget Herren.
31. Vil noen innløse noe av sin tiende, da skal han legge femtedelen til.
32. Og av all tiende av storfe, og av alt det som går under hyrdestaven, hvert tiende stykke, skal være helliget Herren.
33. En skal ikke se etter om det er godt eller dårlig, og ikke bytte det. Bytter en det, da skal både det og det som det byttes med, være hellig. Det skal ikke innløses.

Hvem skulle ha tienden?

4. Mosebok 18
24. For den tiende som Israels barn skal avgi til Herren, har jeg gitt Levittene til arv. Derfor har jeg sagt til dem at de ikke skal ha noen arv blant Israels barn.
26. Du skal tale til Levittene og si til dem: Når dere tar imot den tiende av Israels barn som jeg har sagt dere skal få av dem som deres arv, da skal dere gi Herren en gave av den; tiendedelen av tienden.

28. Slik skal også dere avgi en gave til Herren av all den tiende som dere får av Israels barn, og denne gave til Herren av deres tiende skal dere gi til Aron, presten.

Levittene, som skulle få tienden, skulle selv også gi tiende, til presten. (Levittene var en av Israels 12 stammer)

Hvordan skulle man gjøre det?

5. Mosebok 14
28. Hvert 3. år skal du legge til side hele tienden av din avling i det år og samle den opp i dine byer,
29. og så skal Levitten komme, for han har intet delstykke eller arv med deg, og den fremmede, den farløse, og enken som bor hos deg, og de skal bli mette, forat Herren din Gud må velsigne deg i alt det arbeid du tar deg fore.

De gav tiende hvert 3. år og det 7. året var et sabbatsår. Da skulle man ikke høste noe. Så det 3. og det 6. året gav man tiende.

Og det som man tok med til den plassen Gud hadde utvalgt, kunne man ete av selv.

5. Mosebok 14
23. Og for Herrens, din Guds, åsyn, på det sted han velger ut for å la sitt navn bo der, skal du ete tienden av ditt korn, din juice, din olje, og det førstefødte av ditt storfe og ditt småfe, forat du kan lære å ha respekt for Herren din Gud alle dager.
24. Men hvis veien er deg for lang, så du ikke makter å føre det dit, fordi det sted Herren din Gud velger ut til å la sitt navn bo der, er for langt borte fra deg, og Herren din Gud har velsignet deg rikelig,
25. så kan du selge det for penger, og pengene skal du knytte inn i et plagg og ta dem med deg til det sted Herren din Gud velger ut.
26. For disse penger skal du så kjøpe alt hva du har lyst til; storfe, småfe, vin og sterk drikk, alt hva ditt hjerte begjærer. Og du skal ete det for Herrens, din Guds, åsyn, og være glad; du og ditt hus.

5. Mosebok 12
17. Hjemme i dine byer må du ikke ete tienden av ditt korn, eller av din juice, eller av din olje, heller ikke det førstefødte av ditt storfe eller av ditt småfe, heller ikke noe av dine løfteoffer, eller dine frivillige offer, eller din hånds gaver.
18. Men for Herrens, din Guds, åsyn, skal du ete det på det sted Herren din Gud utvelger; du, din sønn, din datter, din tjener, din tjenestejente, og Levitten som bor hos deg. Og du skal glede deg for Herrens, din Guds, åsyn, over alt det du har vunnet deg ved ditt arbeid.

5. Mosebok 26
14. Jeg har ikke ett noe av tienden mens jeg hadde sorg, og ikke båret bort noe av den mens jeg var skitten, og jeg har ikke brukt noe av den for en død. Jeg har vært Herrens, min Guds, røst, lydig. Jeg har i ett og alt gjort slik som Herren har befalt meg.

Hva skjedde hvis man ikke gjorde dette?

Profeten Malakia 3
8. Skal et menneske rane fra Gud, siden dere stjeler fra meg? Og dere sier: «Hva har vi stjålet fra deg?» Tienden og de hellige gaver.
9. Forbannelsen har rammet dere, for fra meg raner dere, ja hele folket.
10. Bær hele tienden inn i lagerhuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og test meg på denne måten , sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens dører for å øse ut velsignelser over dere i rikelig mål.
11. Jeg vil kommandere gresshoppen for deres skyld, så den ikke ødelegger jordens avling for dere, og vintreet på marken skal ikke slå feil for dere, sier Herren, hærskarenes Gud.

 

 

Å.L.

Print Friendly, PDF & Email
Posted on: 10. november 2022Elshaddai

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *